Betöltés...

Népművelők Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete, Hajdúszoboszló"Félre a halállal, előre rohamzászlóalj!"
13.950 Ft
Az Osztrák-Magyar Monarchia elit katonáinak jelvényei a Nagy Háborúban / Hermann Attila

Az elmúlt, közel másfél évszázad során az Osztrák–Magyar Monarchia fegyveres erejérőEz a kötet a szerző harmadik műve ebben a témában. Az első kötet a "Csak előre édes fiam!" címmel jelent meg a gyalogosok, míg a második "Él magyar, áll Buda még! " címmel a huszárok jelvényeit tekinti át hasonlóan szép, míves kiadásban. l, illetve a m. kir. Honvédségről seregnyi irodalom látott napvilágot, amelyek java része hadtörténeti, szervezet (intézmény)-történeti munka. A megjelent kiadványok között jóval kevesebb számban találunk a történelem segédtudományai közé sorolt falerisztika, vagyis a kitüntetésekkel, jelvényekkel foglalkozó tudományág művelői által közreadott írásokat. Az elmúlt esztendők során azonban, különösen Hermann Attila tevékenységének köszönhetően az osztrák–magyar haderőben, az I. világháború során viselt gyalogsági és lovassági jelvényekről vehettünk a kezünkbe színvonalas, átfogó ismereteket adó könyveket.


The Red Devils
15.000 Ft
Attila Hermann

Badges of the Cavalry Divisions and Brigades, Hussar and Uhlan Regiments and Assault Half-Regiments Recruited from the Territory of the Kingdom of Hungary in the Great War.

"Él magyar, áll Buda még" - A magyar Szent Korona országaiból sorozott lovashadosztályok, dandárok, huszár- és ulánusezredek, rohamfélezredek jelvényei a Nagy Háborúban című könyv angol nyelvű változata.Részletes keresés