Betöltés...

Polis Könyvkiadó, Kolozsvár

Cím: Dorobantilor 12., Cluj-Napoca / Kolozsvár, Románia
Vezető: Dávid Gyula
Telefon: +40/264/596-988
E-mail: poliskonyvkiado@gmail.com


Működésének immár több, mint 15 éve alatt 217 kiadványt jelentetett meg. Kiadványaink témakörébe az eredeti hazai szépirodalom mellett magyar klasszikusok, az erdélyi múlt örökségét feltáró történelmi, művészet- és művelődéstörténeti munkák, irodalomtörténeti kiadványok, dokumentumkötetek, az első időszakban gyermekkönyvek tartoznak. Különös figyelmet fordítottunk az erdélyi irodalmi örökség korábban kitagadott értékei felé: a kilencvenes évek közepétől Bánffy Miklós, illetve Reményik Sándor műveit előbb kisebb kiadásokban, majd a budapesti Balassi illetve Luther és Kálvin Kiadókkal közös, filológiailag is megbízható életműsorozatokban jelentetjük meg. A középiskolai magyar irodalomtanítás igényeit szem előtt tartva 1995-ben elindítottuk a Remekírók Diákkönyvtára sorozatot. Újabb sorozataink: az irodalomtörténeti kismonográfiákat felölelő Kettős Tükörben, a klasszikus polgár államelmélet alapműveit közvetítő Politeia és a színész-életinterjúkat tartalmazó, képekkel gazdagon szerkesztett Prospero Könyvei. Meghatározó a kiadó munkásságában a tartalom és a grafikai-nyomdai kivitel igényessége.

Széles Anna - Az örök Anikó
3.600 Ft
Medgyessy Éva

Széles Anna pályája egyedülálló az 1960-90-es évek erdélyi, illetve romániai és magyarországi színház- és filmtörténetben, lévén a nevezett művésznő magyar színpadi színész Kolozsváron majd Budapesten, ugyanakkor nemzetközi hírű és nemzetközi fesztiválokon díjazott filmsztár a román filmművészet terén, valamint televíziós személyiség a bukaresti magyar tévében és filmszereplő számos magyarországi produkcióban...


Szeptemberi emlék
1.800 Ft
Novellák, emlékezések / Móra Ferenc / Remekírók Diákkönyvtára

Móra Ferenc novelláiból és emlékezésiből összeállított kötet.

Világnézetét derűsnek szokás nevezni. Én nem tartom annak. Derűs ez, de borús is egyszerre, az édest vegyíti a keserűvel, a nyájasságot a gúnnyal, a politikai hitet a mindenbe beletörődő közönnyel, az andalgást a teremtettével, a szomorkodást a duhajsággal, a megbékélést a dohogással s egy csipetnyi, rokonszenves lázadással.


Szerpentin vándora
2.520 Ft
Szigorúan válogatott versek 1967-2010 / Cseke Gábor

A kortárs erdélyi költő eddigi költészetének legjavát adja közre az olvasónak.

„A kötetbe foglalt versek híven érzékeltetik Cseke Gábor költői világának tartalmi és művészi sokszínűséget. Ötven alkotó esztendő sűrítményeként jelzik azt a magaslatot, ahova följutott, a szerpentineket, melyeken haladnia adatott, a tengerparti napsütést és a mostoha őszi időket, melyekben része volt. Stíluseszközeinek tárháza szinte kimeríthetetlen...bővebben


Színjátszó személyek Erdélyben 1919-1940
4.200 Ft
Közhasznú esmeretek tára / Kötő József

A szócikkek keretében a korszak történéseinek, meghatározó személyiségeinek monografikus elemeket tartalmazó bemutatása is olvasható, túllépve ezáltal a szigorúan vett lexikonműfaj kereteit...bővebben


Szomszédok
1.300 Ft
Lőrinczi László

Lőriczi László 1919-ben született a Szeben megyei Pusztacelinán, tanulmányait Segesváron és Kolozsváron végezte. Regényét 1940 kora nyarán írta, közvetlenül egyetemi vizsgáinak befejezése után. Eredetileg az Erdélyi Helikon akarta közölni, de végül a közlésre nem került sor. A kézirat sok évtizedes lappangásának a véletlen vetett véget.


Születtek Kolozsvárt
6.600 Ft
Tizennyolc pályakép nagyjainkról, a város hétszáz esztendős történetébe foglalva, közel háromszáz illusztrációval és számos színes műmelléklettel / Gaal György

A szerző kénytelen válogatni a jeles személyiségek közül úgy, hogy a pályafutásuk többé-kevésbé tükrözze a város történetének alakulását is a 14. századtól, a Szent György szobor alkotóitól, a Márton és György testvérektől a 20. századig, az 1970-ben elhunyt kiváló művelődéstörténészig Herepei Jánosig. A város tizennyolc híres szülötte kap a műben önálló fejezetet, ügyelve arra, hogy a bemutatott művészi, írói, tudósi, orvosi, közéleti és politikusi pályaképek révén a Kolozsvár múltjáról, életéről összeálló kép a lehető legteljesebb és legsokszínűbb legyen...


Túlélés kapuja
1.500 Ft
Válogatott versek 1949-1994 / Páskándi Géza

Válogatta: Szilágyi N. Zsuzsa.

Páskándi már első verseiben kivételes tehetségnek bizonyult, egyik megteremtője és egyben mindjárt klasszikusa is volt a népi szürrealizmusnak, mitologikus népiségnek is nevezett költői irányzatnak. Korai versei, különösen az ún. hosszúversek - Nagy Lászlóval egy időben, vele azonos hullámhosszon - alkottak valami egészen újat és eredetit a magyar lírában ...bővebben


Utazás a Fekete kolostorhoz
3.200 Ft
Irodalomtörténeti riport / Lőrinczi László

A nemrég 92. évét töltött és jelenleg Szardinia szigetén élő szerző  az 1970-es évek elején eredt először nyomába az erdélyi magyar irodalomban rövid, de meghatározó szerepet játszott, 1931-ben fiatalom elhunyt Kuncz Aladár regénye, a Fekete Kolostor történetének és utóéletének. 1975-ben jelent meg első, műfajilag „irodalomtörténeti riport”-ként meghatározott könyve erről a témáról, s azóta még két alkalommal, a 90-es évek végén és az ezredforduló után volt lehetősége ellátogatni újra Kuncz egykori fogságának színhelyére, Noirmouthier várába, amely az első világháború idején az „ellenséges hadviselő országok” állampolgárainak internálótábora, megannyi fájdalom és tragédia színhelye volt.


Üzenetek Erdélybe
1.500 Ft
Esszék és jegyzetek / Lőrinczi László

A kilencvenkettedik életévébe lépett és jelenleg Szardínia szigetén élő szerző sokoldalú ember: írt verseket, regényeket, színműveket, fordított olasz, francia, spanyol, román nyelvből, s mindezek mellett az irodalom műhelyvilágába és háttértörténeteibe elkalauzoló esszét, jegyzeteket is. Ez utóbbiakat – főképp az 1980-es évek vége óta születetteket – foglalta bele a kötetbe.


Vallomás repedt tükör előtt
2.500 Ft
Bálint Júlia - Demény Péter (szerk.)

Bálint Sándor emlékezetére összeállított kötet.


Vitályos Ildikó
2.100 Ft
Botházi Mária / Prospero könyvei

A művésznő pályája a főiskola elvégzése után, 1957-ben Nagyváradon bontakozik ki, annak újabb fejezeteit azonban 1965-től Kolozsváron írja. Változatos és művészi teljesítményei révén emlékezetes, belső örömökben is gazdag pályát követhetünk végig ebben az életinterjúban, amelyben a művésznő bevallja: a pályatársak bizalmát és szeretetét érzi ma is a legfontosabbnak. 80 fotó teszi teljessé a kötetet.Részletes keresés