Betöltés...

Plectrum, Fülek


A Plectrum elsősorban könyvkiadóként volt ismert. Szlovákiai és magyarországi szerzők könyveit gondozta. 2001-től hazai magyar művek szlovák fordításai és eredeti szlovák kortárs szépirodalom is megjelentek a Plectrumnál. A kiadó mindenekelőtt szépirodalmi beállítottságú volt, de nem zárkózott el más műfajok igényes kivitelezésétől és hanghordozók, CD-romok kiadásától sem. Megjelent könyveit a hazai és magyarországi kritika zömmel pozitívan értékelte, Ardamica Ferenc Kalandor születik c. regénye pedig elnyerte a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának nívódíját. A kiadó 2014-ben beszüntette tevékenységét.


Triatlon
2.300 Ft
Válogatott és új versek 1988-2004 / Z. Németh István

A szerző eddigi legjobb kötete. "... jelentős teljesítménynek, napjaink költészete fontos állomásának tartjuk a Triatlon megjelenését. Meggyőződésünk, hogy ez a szokatlan cím, ha a költészet szempontjából jelent egyáltalán valamit, akkor a játékos-nyelvtörő költői attitűd, az antropológiai igényű líra és a modernitásra törekvés mellett erős szociális felelősséggel, humanista elkötelezettséggel bíró lírai attitűd háromtusáját jelenti egyazon művészi-költői szubjektumon belül." (Szeberényi Zoltán)


Távolban Föld
1.300 Ft
Szászi Zoltán

"Szászi Zoltán tud valamit a távolságról. Jobban mondva: sejt. Pedz. Distanciával kezel. Közelről szól, mégis messze van. Lett. Sorsára hagytuk egy óvatlan percben. Ezt nem is tudom, hogyan tettük, hisz a minap még bennünk, azelőtt meg - lehet - mellettünk történt mindaz, ami most ott van a papíron, s amivel Szászi Zoltán számot vet. Ad. Nézünk rá. Jelez. Ismer valamit. Föld? Bizonyára megkapta azt a bizonyos fránya "üveggolyót". A tanulhatatlan távolságot. Na, nézzük meg. A körülmények ideálisak, ha figyelmesek leszünk, látható. Kétségtelenül kirajzolódik." (Mizser Attila)


Szlovákiai magyar ki kicsoda 2005
3.900 Ft
PC CD-ROM / Balázs F. Attila (főszerk.)

PC CD-ROM Főszerkesztő: Balázs F. Attila, Ardamica Zorán 917 szócikk új, ill. frissített adatokkal! (711 magán-, 206 jogi személy) Egyszerű és részletes keresés, nyomtatási, mentési, kopírozási lehetőség, egyéni beállítások! Felhasználásra kerültek a 2001-es könyvváltozat adatai: AB-ART, a Fórum Kisebbségkutató Intézet által közölt adatok.


Szappanbuborék
1.800 Ft
Vaskői Károly

Igen érdekes, mind a lírai, mind pedig az epikai stílust bemutató, nagyon friss látásmódú, a magyar gyermekirodalom hagyományait mégis nagy tisztelettel kezelő és vezérfonalként használó mű Vaskői Károly Szappanbuborék című kötete. A szerző természeti képei, költői kérdései, apró, finom, kidolgozott, a humort is felcsillantó verseiben jól érthetően, a legkisebb korosztály lelkivilágának épülését, képzeletének fejlődését szolgálják. Gyerekversek. Igényes kivitelű kötet, krétapapíron, színes képekkel. A legkisebbektől a kamaszkor küszöbén állókig bizonyosan mindenkinek tetszeni fog.


Néma madár
2.300 Ft
L. Gály Olga

Az elbeszélés hagyományos eszközeivel megírt önéletrajzi ihletésű regény cselekménye a második világháború éveiben játszódik, főhőse egy zsidó származású fiatal nő, akinek viszontagságos sorsát, a túlélésért folytatott küzdelmét ismerheti meg az olvasó.


Moslékrondó
1.100 Ft
versek / Ardamica Zorán

Versek - sokak szerint - a szerző szándéka ellenére - botránykönyv! Kétféle esztétikai rendszer kontrasztív egyesítése ez a máshol nem, nálunk viszont szokatlan kísérlet. „Az idő Ardamicát igazolja. Annak ellenére vagy éppen azért, mert első kötetére, a Moslékrondóra (1998) szinte semmilyen kritika nem érkezett. Pumpa. A tenyérnyi kötetben megannyi feszültség, vibráció, élénkség. Néha több is a kelleténél. Néha meg kevesebb. És nagyon sokszor pont annyi. Kell. Új hang, szemtelen, kötözködő. Bátran véleményt formáló, senkitől nem félő, amolyan durr bele. Formailag még nem az igazi...bővebben


Mókus - Veverica
1.800 Ft
Feldeková, Olga / Bilingvis

Kisregény magyar és szlovák nyelven a kétnyelvű sorozat következő kötetében.


Makulátlan Fehér Barna
1.300 Ft
Bettes István

Bettes István új kötetében azt a költői hagyományát folytatja, amely alapvetően az irónia, az elbizonytalanítás, valamint a játék és a szakrazmus eszközeivel él. A nyelvi játék és dekonstrukció azonban nem felületes szövegekbe torkollik, hanem - a kötetben megjelenő hosszúverseknek, montázsoknak köszönhetően is - mély, etikai és esztétikai dimenzióval egyaránt rendelkező műveket szül. S a "bohóc" ismét megríkatja közönségét...


Losonc - Lučenec
12.400 Ft
Puntigán József (szerk.) / Patrióta Könyvek

A város 3 nyelvű (magyar, szlovák, angol) monográfiája exkluzív kivitelben, bőséges történelmi képanyaggal. A kötethez CD-ROM tartozik, amely életrajzokkal és több száz képpel, térképekkel egészíti ki a publikációt, számos eddig nem közölt adatot, képet tár elénk. "Séták. Utcák, terek, épületek. Múlt és jelen. A régi és az új Losonc. Nyissák ki ezt a könyvet, lapozgassák!...bővebben


Kincső kalandjai
1.400 Ft
Hetényi Andrea

Mese három részben - egy kislány mesebeli kalandokat él meg. Kiszabadítja barátait, megváltoztatja a rosszakat. Sok tanító és kritikus által pedagógiai szempontból is pozitívan értékelt, az óvodások és kisiskolások által kedvelt, szép kivitelű könyv, gyönyörű, színes illusztrációkkal.


Kalandor születik
1.200 Ft
regény / Ardamica Ferenc

Regény - elnyerte a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának nívódíját! Egy személyes tragédiái és gyenge jelleme folytán a II. világháborút mindenáron túlélni próbáló fiatalember sorsát, lehetőségeit, tévedéseit mutatja be az akkori Közép-Európa viszonyainak, a "kisemberek" mindennapjainak korhű, kalandos leírásával.


Indigó
1.200 Ft
versek / Vankó Attila

Vankó Attila a kilencvenes években feltűnt ,,Pegazus -nemzedék" képviselője, amely csoportosulás a hazai magyar irodalom legfiatalabb alkotóinak kínált bemutatkozási lehetőséget. Örvendetes tény, hogy a Pegazus-találkozók megszűntével ezek a fiatalok nem hallgattak el, sorra jelennek meg műveik a hazai magyar lapokban, folyóiratokban, néhányuknak pedig mára napvilágot látott első kötete is. Az Indigó anyaga figyelemre méltó, friss, eredeti 'hangon szól az olvasóhoz és jelentős fejlődésről tanúskodik. Vankó Attila cinikusan, nem kis öniróniával, néhol kétségbeesett tenniakarással, máshol szeretetre éhesen szemléli a világot...bővebben


Hemperkőc
2.000 Ft
Z. Németh István

A szerző szép kivitelű verseskönyve gyerekeknek.


Hedvig sír
1.400 Ft
drámai művek / Ardamica Ferenc

Dámai művek (hangjátékok és egy filmforgatókönyv) - a szerző drámai életművének eddigi legjobb, legsikeresebb darabjai.

Tartalom:

Életem első cigarettája

Értesítésre várva

Részvéttáviratok

Öt százalék szerelem

Fekete karácsony

Hedvig sír


Fülek
3.200 Ft
Parti Zoltán / Patrióta Könyvek

Fülek története - breviárium.Parti ​Zoltán könyvében Fülek történetét írja meg a kezdetektől egészen 1945. április 4-ig, amikor a városban a közigazgatást átvették a csehszlovák hatóságok. A szerző sok forrásból rengeteg anyagot gyűjtött össze. Az egyes fejezetekben időbeli sorrendben írja le a dokumentumokkal is alátámasztott, vagy alátámasztható eseményeket, de a kor nevezetes személyiségeit és a hozzájuk fűződő valós vagy kiszínezett, esetleg csak meseszerűen érdekes mondákat is megtaláljuk a tények mellett...bővebben


Félig nyitott ablak mögött
1.100 Ft
versek / Krojer Angi

Verseskötet - a hetényi születésű, ma Dunaszerdahelyen élő költőnőt a losonci közönség A Romlás Virágai együttes volt tagjaként ismerhette meg. A kötet megjelenéséig Őrs Babett néven publikáló (Kapufa a Parnasszuson, Pozsony, Madách) alkotó bemutatkozó verseskötetének alapja a személyes líra, nem hiányoznak belőle a szép szerelmes versek sem.


Emlékek ura - Pán spomienok
1.500 Ft
Vilikovský, Pavel / Bilingvis

Elbeszélések magyar és szlovák nyelven a kétnyelvű sorozat következő kötetében.


Egy felvidéki kastély hétköznapjai
2.400 Ft
Szekrényessi Attila / Patrióta Könyvek

Monográfia a sárosizsépi Bujanovics-kastélyról bőséges archív képanyaggal. A kötet egy sárosi kastély és család sorsán keresztül kívánja felidézni a vármegye hajdani életét. A szerző budapesti történész. Szekrényessy Attila (Budapest, 1968. március 15.) történész.  Számos szaktanulmány, lexikon-szócikk és tudományos publikáció szerzője.


Casanova átváltozásai - Premeny Casanovu
1.600 Ft
Balázs F. Attila / Bilingvis

Válogatás a szerző novelláiból magyar és szlovák nyelven. A visszafogottság a Casanova átváltozásainak egyik alappillére, a megközelítés mindig szőrmentén történik, s a szerző sokkal inkább az elhallgatással akar hatást kifejteni, mint a szókimondással. A Casanova átváltozásainak szövegei igazi művészi ékszerek, azt a gondolatot ébresztik bennünk, hogy a szerelem a legerősebb motiváció, az élet magja, az idő mosolya, mert mivel határok és mérlegelés nélkül kínálja az embernek a halhatatlanság és gazdaság piciny darabját, és a szív tüzei felgyúlnak minden megosztott érzelemmel. (Ion Deanconescu)


Cápafogak között
850 Ft
Fehér Sándor

Fehér Sándor versei 1987 óta az Irodalmi Szemlében, Kalligramban, Mozgó Világban jelentek meg. 1993-ban bemutatkozott a Nyugtalan Indák c. antológiában, tagja volt a posztiródiás FÍK-nek, majd később a Vertigo csoportosulásnak. Több tudományos munka szerzője. Szikár férfilíráját tartalmazó kötete egyesek szerint a 2003-as év legjobb magyar verseskönyve Szlovákiában. Cselényi Árpád rézlenyomataival.Részletes keresés