Betöltés...

Plectrum, Fülek


A Plectrum elsősorban könyvkiadóként volt ismert. Szlovákiai és magyarországi szerzők könyveit gondozta. 2001-től hazai magyar művek szlovák fordításai és eredeti szlovák kortárs szépirodalom is megjelentek a Plectrumnál. A kiadó mindenekelőtt szépirodalmi beállítottságú volt, de nem zárkózott el más műfajok igényes kivitelezésétől és hanghordozók, CD-romok kiadásától sem. Megjelent könyveit a hazai és magyarországi kritika zömmel pozitívan értékelte, Ardamica Ferenc Kalandor születik c. regénye pedig elnyerte a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának nívódíját. A kiadó 2014-ben beszüntette tevékenységét.


1848 losonci emléke(zése)i
1.500 Ft
Puntigán József / Patrióta Könyvek

A szerző helytörténeti munkája gazdag képanyaggal mutatja be a város emlékhelyeit. Az emlékhelyeket címszószerűen sorolja fel, de ezek között nemcsak 48-as emlékeket vesz számba, részletesen foglalkozik Kármán József és családja síremlékével, és a síremlék felállításának történetével is. A szerző összegyűjtötte a losonci Református temető, Új zsidó temető és Köztemető még fellelhető néhány honvédsírját. A második rész a 48-as ünnepségek rendjét ismerteti, majd részletesen felsorolja az adatolható március 15-i ünnepségeket. A könyv egy külön fejezete foglalkozik Kossuthnak Losonchoz fűződő kapcsolatával. Megtaláljuk a kötetben Kossuth Losonc városához írt levelét, melyben köszönti a várost díszpolgárrá választása alkalmából. A kötet végén jegyzetek, továbbá fotók, reprodukciók találhatók.


Fülek
3.200 Ft
Parti Zoltán / Patrióta Könyvek

Fülek története - breviárium.Parti ​Zoltán könyvében Fülek történetét írja meg a kezdetektől egészen 1945. április 4-ig, amikor a városban a közigazgatást átvették a csehszlovák hatóságok. A szerző sok forrásból rengeteg anyagot gyűjtött össze. Az egyes fejezetekben időbeli sorrendben írja le a dokumentumokkal is alátámasztott, vagy alátámasztható eseményeket, de a kor nevezetes személyiségeit és a hozzájuk fűződő valós vagy kiszínezett, esetleg csak meseszerűen érdekes mondákat is megtaláljuk a tények mellett...bővebben


Mókus - Veverica
1.800 Ft
Feldeková, Olga / Bilingvis

Kisregény magyar és szlovák nyelven a kétnyelvű sorozat következő kötetében.


Kincső kalandjai
1.400 Ft
Hetényi Andrea

Mese három részben - egy kislány mesebeli kalandokat él meg. Kiszabadítja barátait, megváltoztatja a rosszakat. Sok tanító és kritikus által pedagógiai szempontból is pozitívan értékelt, az óvodások és kisiskolások által kedvelt, szép kivitelű könyv, gyönyörű, színes illusztrációkkal.


A Losonci Theológiai Szeminárium (1925-1939)
1.800 Ft
Puntigán József / Patrióta Könyvek

A református Szeminárium 2004-ig az egyetlen felvidéki magyar felsőszintű képzést nyújtó intézmény volt. Történetét, körülményeit mutatja be a kötet korabeli képanyaggal és táblázatos kimutatásokkal. Puntigán könyve az eddigi legteljesebb megjelenő anyag a Szeminárium történetéről.


Emlékek ura - Pán spomienok
1.500 Ft
Vilikovský, Pavel / Bilingvis

Elbeszélések magyar és szlovák nyelven a kétnyelvű sorozat következő kötetében.


Néma madár
2.300 Ft
L. Gály Olga

Az elbeszélés hagyományos eszközeivel megírt önéletrajzi ihletésű regény cselekménye a második világháború éveiben játszódik, főhőse egy zsidó származású fiatal nő, akinek viszontagságos sorsát, a túlélésért folytatott küzdelmét ismerheti meg az olvasó.


Losonc - Lučenec
12.400 Ft
Puntigán József (szerk.) / Patrióta Könyvek

A város 3 nyelvű (magyar, szlovák, angol) monográfiája exkluzív kivitelben, bőséges történelmi képanyaggal. A kötethez CD-ROM tartozik, amely életrajzokkal és több száz képpel, térképekkel egészíti ki a publikációt, számos eddig nem közölt adatot, képet tár elénk. "Séták. Utcák, terek, épületek. Múlt és jelen. A régi és az új Losonc. Nyissák ki ezt a könyvet, lapozgassák!...bővebben


Casanova átváltozásai - Premeny Casanovu
1.600 Ft
Balázs F. Attila / Bilingvis

Válogatás a szerző novelláiból magyar és szlovák nyelven. A visszafogottság a Casanova átváltozásainak egyik alappillére, a megközelítés mindig szőrmentén történik, s a szerző sokkal inkább az elhallgatással akar hatást kifejteni, mint a szókimondással. A Casanova átváltozásainak szövegei igazi művészi ékszerek, azt a gondolatot ébresztik bennünk, hogy a szerelem a legerősebb motiváció, az élet magja, az idő mosolya, mert mivel határok és mérlegelés nélkül kínálja az embernek a halhatatlanság és gazdaság piciny darabját, és a szív tüzei felgyúlnak minden megosztott érzelemmel. (Ion Deanconescu)


Alátét
1.600 Ft
Lírai jegyzetek / Szászi Zoltán

A kötet a szerző Forgácsok című könyvéhez hasonlóan lírai jegyzeteket közöl. Kompozíciója az irónia és az önirónia pozícióit erősíti fel a fanyar, de őszinte írásokban.


Szappanbuborék
1.800 Ft
Vaskői Károly

Igen érdekes, mind a lírai, mind pedig az epikai stílust bemutató, nagyon friss látásmódú, a magyar gyermekirodalom hagyományait mégis nagy tisztelettel kezelő és vezérfonalként használó mű Vaskői Károly Szappanbuborék című kötete. A szerző természeti képei, költői kérdései, apró, finom, kidolgozott, a humort is felcsillantó verseiben jól érthetően, a legkisebb korosztály lelkivilágának épülését, képzeletének fejlődését szolgálják. Gyerekversek. Igényes kivitelű kötet, krétapapíron, színes képekkel. A legkisebbektől a kamaszkor küszöbén állókig bizonyosan mindenkinek tetszeni fog.


Hemperkőc
2.000 Ft
Z. Németh István

A szerző szép kivitelű verseskönyve gyerekeknek.


Cápafogak között
850 Ft
Fehér Sándor

Fehér Sándor versei 1987 óta az Irodalmi Szemlében, Kalligramban, Mozgó Világban jelentek meg. 1993-ban bemutatkozott a Nyugtalan Indák c. antológiában, tagja volt a posztiródiás FÍK-nek, majd később a Vertigo csoportosulásnak. Több tudományos munka szerzője. Szikár férfilíráját tartalmazó kötete egyesek szerint a 2003-as év legjobb magyar verseskönyve Szlovákiában. Cselényi Árpád rézlenyomataival.


Makulátlan Fehér Barna
1.300 Ft
Bettes István

Bettes István új kötetében azt a költői hagyományát folytatja, amely alapvetően az irónia, az elbizonytalanítás, valamint a játék és a szakrazmus eszközeivel él. A nyelvi játék és dekonstrukció azonban nem felületes szövegekbe torkollik, hanem - a kötetben megjelenő hosszúverseknek, montázsoknak köszönhetően is - mély, etikai és esztétikai dimenzióval egyaránt rendelkező műveket szül. S a "bohóc" ismét megríkatja közönségét...


Triatlon
2.300 Ft
Válogatott és új versek 1988-2004 / Z. Németh István

A szerző eddigi legjobb kötete. "... jelentős teljesítménynek, napjaink költészete fontos állomásának tartjuk a Triatlon megjelenését. Meggyőződésünk, hogy ez a szokatlan cím, ha a költészet szempontjából jelent egyáltalán valamit, akkor a játékos-nyelvtörő költői attitűd, az antropológiai igényű líra és a modernitásra törekvés mellett erős szociális felelősséggel, humanista elkötelezettséggel bíró lírai attitűd háromtusáját jelenti egyazon művészi-költői szubjektumon belül." (Szeberényi Zoltán)


Távolban Föld
1.300 Ft
Szászi Zoltán

"Szászi Zoltán tud valamit a távolságról. Jobban mondva: sejt. Pedz. Distanciával kezel. Közelről szól, mégis messze van. Lett. Sorsára hagytuk egy óvatlan percben. Ezt nem is tudom, hogyan tettük, hisz a minap még bennünk, azelőtt meg - lehet - mellettünk történt mindaz, ami most ott van a papíron, s amivel Szászi Zoltán számot vet. Ad. Nézünk rá. Jelez. Ismer valamit. Föld? Bizonyára megkapta azt a bizonyos fránya "üveggolyót". A tanulhatatlan távolságot. Na, nézzük meg. A körülmények ideálisak, ha figyelmesek leszünk, látható. Kétségtelenül kirajzolódik." (Mizser Attila)


Artfalatok
1.600 Ft
-antológia- / Juhász Katalin (szerk.)

Ön máris csodabogárnak számít - kortárs szépirodalmat vásárolt, vagy készül vásárolni. Pesszimista jósok szerint a huszonegyedik század nem az írott szó százada lesz, és ebben lehet némi igazság, tekintve, hogy a tollforgatók új nemzedékére a kutya se figyel oda manapság, azaz néhány év múlva nem nagyon lesz, aki átvegye azt a bizonyos stafétabotot. Kapaszkodót, lehetőséget nyújt ez az antológia az első megmérettetésre azon szerzőknek, akik először az IFI Art-fal rovatában, majd egyéb folyóiratokban próbálgatták szárnyaikat. Köszönjük, hogy Ön odafigyel rájuk!...bővebben

 


Az akasztott ember kötele
1.500 Ft
Novellák / Ardamica Ferenc

A 148 oldalas könyv tizenöt szöveget tartalmaz, három ciklusra osztva. Az első ciklus A tizenharmadik oldal címet viseli, öt szatirikus hangvételű novella kapott benne helyet. A címadó írás egy prózaíró vesszőfutásáról szól, melynek terepe a csehszlovákiai magyar folyóirat-struktúra, természetesen jól felismerhető módon. Ahogy a többi utalás is eléggé egyértelműen dekódolható. A referencialitás igényével fellépő olvasat esetén – mindennemű elméleti fejtegetést mellőzve – a humor forrásául az kellene, hogy szolgáljon, hogy a Gyertyát azonosítom a fáklyával, ha tájékozott vagyok, esetleg még azt is tudom, ki volt az irodalmi szerkesztő, s jót röhögök rajta...bővebben


Moslékrondó
1.100 Ft
versek / Ardamica Zorán

Versek - sokak szerint - a szerző szándéka ellenére - botránykönyv! Kétféle esztétikai rendszer kontrasztív egyesítése ez a máshol nem, nálunk viszont szokatlan kísérlet. „Az idő Ardamicát igazolja. Annak ellenére vagy éppen azért, mert első kötetére, a Moslékrondóra (1998) szinte semmilyen kritika nem érkezett. Pumpa. A tenyérnyi kötetben megannyi feszültség, vibráció, élénkség. Néha több is a kelleténél. Néha meg kevesebb. És nagyon sokszor pont annyi. Kell. Új hang, szemtelen, kötözködő. Bátran véleményt formáló, senkitől nem félő, amolyan durr bele. Formailag még nem az igazi...bővebben


Hedvig sír
1.400 Ft
drámai művek / Ardamica Ferenc

Dámai művek (hangjátékok és egy filmforgatókönyv) - a szerző drámai életművének eddigi legjobb, legsikeresebb darabjai.

Tartalom:

Életem első cigarettája

Értesítésre várva

Részvéttáviratok

Öt százalék szerelem

Fekete karácsony

Hedvig sírRészletes keresés