Betöltés...

Plectrum, Fülek


A Plectrum elsősorban könyvkiadóként volt ismert. Szlovákiai és magyarországi szerzők könyveit gondozta. 2001-től hazai magyar művek szlovák fordításai és eredeti szlovák kortárs szépirodalom is megjelentek a Plectrumnál. A kiadó mindenekelőtt szépirodalmi beállítottságú volt, de nem zárkózott el más műfajok igényes kivitelezésétől és hanghordozók, CD-romok kiadásától sem. Megjelent könyveit a hazai és magyarországi kritika zömmel pozitívan értékelte, Ardamica Ferenc Kalandor születik c. regénye pedig elnyerte a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának nívódíját. A kiadó 2014-ben beszüntette tevékenységét.


1848 losonci emléke(zése)i
1.500 Ft
Puntigán József / Patrióta Könyvek

A szerző helytörténeti munkája gazdag képanyaggal mutatja be a város emlékhelyeit. Az emlékhelyeket címszószerűen sorolja fel, de ezek között nemcsak 48-as emlékeket vesz számba, részletesen foglalkozik Kármán József és családja síremlékével, és a síremlék felállításának történetével is. A szerző összegyűjtötte a losonci Református temető, Új zsidó temető és Köztemető még fellelhető néhány honvédsírját. A második rész a 48-as ünnepségek rendjét ismerteti, majd részletesen felsorolja az adatolható március 15-i ünnepségeket. A könyv egy külön fejezete foglalkozik Kossuthnak Losonchoz fűződő kapcsolatával. Megtaláljuk a kötetben Kossuth Losonc városához írt levelét, melyben köszönti a várost díszpolgárrá választása alkalmából. A kötet végén jegyzetek, továbbá fotók, reprodukciók találhatók.


Fülek
3.200 Ft
Parti Zoltán / Patrióta Könyvek

Fülek története - breviárium.Parti ​Zoltán könyvében Fülek történetét írja meg a kezdetektől egészen 1945. április 4-ig, amikor a városban a közigazgatást átvették a csehszlovák hatóságok. A szerző sok forrásból rengeteg anyagot gyűjtött össze. Az egyes fejezetekben időbeli sorrendben írja le a dokumentumokkal is alátámasztott, vagy alátámasztható eseményeket, de a kor nevezetes személyiségeit és a hozzájuk fűződő valós vagy kiszínezett, esetleg csak meseszerűen érdekes mondákat is megtaláljuk a tények mellett...bővebben


Kincső kalandjai
1.400 Ft
Hetényi Andrea

Mese három részben - egy kislány mesebeli kalandokat él meg. Kiszabadítja barátait, megváltoztatja a rosszakat. Sok tanító és kritikus által pedagógiai szempontból is pozitívan értékelt, az óvodások és kisiskolások által kedvelt, szép kivitelű könyv, gyönyörű, színes illusztrációkkal.


Artfalatok
1.600 Ft
-antológia- / Juhász Katalin (szerk.)

Ön máris csodabogárnak számít - kortárs szépirodalmat vásárolt, vagy készül vásárolni. Pesszimista jósok szerint a huszonegyedik század nem az írott szó százada lesz, és ebben lehet némi igazság, tekintve, hogy a tollforgatók új nemzedékére a kutya se figyel oda manapság, azaz néhány év múlva nem nagyon lesz, aki átvegye azt a bizonyos stafétabotot. Kapaszkodót, lehetőséget nyújt ez az antológia az első megmérettetésre azon szerzőknek, akik először az IFI Art-fal rovatában, majd egyéb folyóiratokban próbálgatták szárnyaikat. Köszönjük, hogy Ön odafigyel rájuk!...bővebben

 


A Losonci Theológiai Szeminárium (1925-1939)
1.800 Ft
Puntigán József / Patrióta Könyvek

A református Szeminárium 2004-ig az egyetlen felvidéki magyar felsőszintű képzést nyújtó intézmény volt. Történetét, körülményeit mutatja be a kötet korabeli képanyaggal és táblázatos kimutatásokkal. Puntigán könyve az eddigi legteljesebb megjelenő anyag a Szeminárium történetéről.


Alátét
1.600 Ft
Lírai jegyzetek / Szászi Zoltán

A kötet a szerző Forgácsok című könyvéhez hasonlóan lírai jegyzeteket közöl. Kompozíciója az irónia és az önirónia pozícióit erősíti fel a fanyar, de őszinte írásokban.


Cápafogak között
850 Ft
Fehér Sándor

Fehér Sándor versei 1987 óta az Irodalmi Szemlében, Kalligramban, Mozgó Világban jelentek meg. 1993-ban bemutatkozott a Nyugtalan Indák c. antológiában, tagja volt a posztiródiás FÍK-nek, majd később a Vertigo csoportosulásnak. Több tudományos munka szerzője. Szikár férfilíráját tartalmazó kötete egyesek szerint a 2003-as év legjobb magyar verseskönyve Szlovákiában. Cselényi Árpád rézlenyomataival.


Casanova átváltozásai - Premeny Casanovu
1.600 Ft
Balázs F. Attila / Bilingvis

Válogatás a szerző novelláiból magyar és szlovák nyelven. A visszafogottság a Casanova átváltozásainak egyik alappillére, a megközelítés mindig szőrmentén történik, s a szerző sokkal inkább az elhallgatással akar hatást kifejteni, mint a szókimondással. A Casanova átváltozásainak szövegei igazi művészi ékszerek, azt a gondolatot ébresztik bennünk, hogy a szerelem a legerősebb motiváció, az élet magja, az idő mosolya, mert mivel határok és mérlegelés nélkül kínálja az embernek a halhatatlanság és gazdaság piciny darabját, és a szív tüzei felgyúlnak minden megosztott érzelemmel. (Ion Deanconescu)


Emlékek ura - Pán spomienok
1.500 Ft
Vilikovský, Pavel / Bilingvis

Elbeszélések magyar és szlovák nyelven a kétnyelvű sorozat következő kötetében.


Hemperkőc
2.000 Ft
Z. Németh István

A szerző szép kivitelű verseskönyve gyerekeknek.


Losonc - Lučenec
12.400 Ft
Puntigán József (szerk.) / Patrióta Könyvek

A város 3 nyelvű (magyar, szlovák, angol) monográfiája exkluzív kivitelben, bőséges történelmi képanyaggal. A kötethez CD-ROM tartozik, amely életrajzokkal és több száz képpel, térképekkel egészíti ki a publikációt, számos eddig nem közölt adatot, képet tár elénk. "Séták. Utcák, terek, épületek. Múlt és jelen. A régi és az új Losonc. Nyissák ki ezt a könyvet, lapozgassák!...bővebben


Makulátlan Fehér Barna
1.300 Ft
Bettes István

Bettes István új kötetében azt a költői hagyományát folytatja, amely alapvetően az irónia, az elbizonytalanítás, valamint a játék és a szakrazmus eszközeivel él. A nyelvi játék és dekonstrukció azonban nem felületes szövegekbe torkollik, hanem - a kötetben megjelenő hosszúverseknek, montázsoknak köszönhetően is - mély, etikai és esztétikai dimenzióval egyaránt rendelkező műveket szül. S a "bohóc" ismét megríkatja közönségét...


Mókus - Veverica
1.800 Ft
Feldeková, Olga / Bilingvis

Kisregény magyar és szlovák nyelven a kétnyelvű sorozat következő kötetében.


Néma madár
2.300 Ft
L. Gály Olga

Az elbeszélés hagyományos eszközeivel megírt önéletrajzi ihletésű regény cselekménye a második világháború éveiben játszódik, főhőse egy zsidó származású fiatal nő, akinek viszontagságos sorsát, a túlélésért folytatott küzdelmét ismerheti meg az olvasó.


Szappanbuborék
1.800 Ft
Vaskői Károly

Igen érdekes, mind a lírai, mind pedig az epikai stílust bemutató, nagyon friss látásmódú, a magyar gyermekirodalom hagyományait mégis nagy tisztelettel kezelő és vezérfonalként használó mű Vaskői Károly Szappanbuborék című kötete. A szerző természeti képei, költői kérdései, apró, finom, kidolgozott, a humort is felcsillantó verseiben jól érthetően, a legkisebb korosztály lelkivilágának épülését, képzeletének fejlődését szolgálják. Gyerekversek. Igényes kivitelű kötet, krétapapíron, színes képekkel. A legkisebbektől a kamaszkor küszöbén állókig bizonyosan mindenkinek tetszeni fog.


Távolban Föld
1.300 Ft
Szászi Zoltán

"Szászi Zoltán tud valamit a távolságról. Jobban mondva: sejt. Pedz. Distanciával kezel. Közelről szól, mégis messze van. Lett. Sorsára hagytuk egy óvatlan percben. Ezt nem is tudom, hogyan tettük, hisz a minap még bennünk, azelőtt meg - lehet - mellettünk történt mindaz, ami most ott van a papíron, s amivel Szászi Zoltán számot vet. Ad. Nézünk rá. Jelez. Ismer valamit. Föld? Bizonyára megkapta azt a bizonyos fránya "üveggolyót". A tanulhatatlan távolságot. Na, nézzük meg. A körülmények ideálisak, ha figyelmesek leszünk, látható. Kétségtelenül kirajzolódik." (Mizser Attila)


Triatlon
2.300 Ft
Válogatott és új versek 1988-2004 / Z. Németh István

A szerző eddigi legjobb kötete. "... jelentős teljesítménynek, napjaink költészete fontos állomásának tartjuk a Triatlon megjelenését. Meggyőződésünk, hogy ez a szokatlan cím, ha a költészet szempontjából jelent egyáltalán valamit, akkor a játékos-nyelvtörő költői attitűd, az antropológiai igényű líra és a modernitásra törekvés mellett erős szociális felelősséggel, humanista elkötelezettséggel bíró lírai attitűd háromtusáját jelenti egyazon művészi-költői szubjektumon belül." (Szeberényi Zoltán)


Az akasztott ember kötele
1.500 Ft
Novellák / Ardamica Ferenc

A 148 oldalas könyv tizenöt szöveget tartalmaz, három ciklusra osztva. Az első ciklus A tizenharmadik oldal címet viseli, öt szatirikus hangvételű novella kapott benne helyet. A címadó írás egy prózaíró vesszőfutásáról szól, melynek terepe a csehszlovákiai magyar folyóirat-struktúra, természetesen jól felismerhető módon. Ahogy a többi utalás is eléggé egyértelműen dekódolható. A referencialitás igényével fellépő olvasat esetén – mindennemű elméleti fejtegetést mellőzve – a humor forrásául az kellene, hogy szolgáljon, hogy a Gyertyát azonosítom a fáklyával, ha tájékozott vagyok, esetleg még azt is tudom, ki volt az irodalmi szerkesztő, s jót röhögök rajta...bővebben


Kalandor születik
1.200 Ft
regény / Ardamica Ferenc

Regény - elnyerte a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának nívódíját! Egy személyes tragédiái és gyenge jelleme folytán a II. világháborút mindenáron túlélni próbáló fiatalember sorsát, lehetőségeit, tévedéseit mutatja be az akkori Közép-Európa viszonyainak, a "kisemberek" mindennapjainak korhű, kalandos leírásával.


Félig nyitott ablak mögött
1.100 Ft
versek / Krojer Angi

Verseskötet - a hetényi születésű, ma Dunaszerdahelyen élő költőnőt a losonci közönség A Romlás Virágai együttes volt tagjaként ismerhette meg. A kötet megjelenéséig Őrs Babett néven publikáló (Kapufa a Parnasszuson, Pozsony, Madách) alkotó bemutatkozó verseskötetének alapja a személyes líra, nem hiányoznak belőle a szép szerelmes versek sem.Részletes keresés