Betöltés...

Heraldika Kiadó, Budapest"Vártunk, jöttetek!"
5.990 Ft
A délvidéki országgyarapítás képes emlékalbuma / Babucs Zoltán

Babucs Zoltán (Jászberény, 1974) hadtörténész-muzeológus tősgyökeres jászkun család sarja. A budapesti HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos munkatársaként dolgozott - kisebb megszakításokkal - közel két évtizedig. Szakterülete: a második világháborús Magyar Királyi Honvédség, az 1848/49. évi magyar függetlenségi háború honvédseregének története, a jászkunok és a székelyek katonáskodása.


A Felvidék és Kárpátalja hazatérésének emlékalbuma
5.990 Ft
Babucs Zoltán

Babucs Zoltán (Jászberény, 1974) hadtörténész-muzeológus tősgyökeres jászkun család sarja. A budapesti HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos munkatársaként dolgozott - kisebb megszakításokkal - közel két évtizedig, 2017 óta a Magyar Hírlap (polgári közéleti napilap) lapszerkesztőjeként tevékenykedik.
Szakterülete: a második világháborús Magyar Királyi Honvédség, az 1848/49. évi magyar függetlenségi háború honvédseregének története, a jászkunok és a székelyek katonáskodása.


Bács-Bodrog vármegye nemes családjai
9.990 Ft
Szluha Márton

A megye nemes családjainak genealógiáját először dolgozták fel teljesnek mondható formában. A kötet a magyar múlt egy - egy területének történetét segíti feldolgozni. A nemes családok gyakorolták a teljeskörű jogokat, vezetői voltak a megyének, így történetük a megye történetének megismeréséhez nélkülözhetetlen adatokkal szolgálnak...bővebben


Bars és Hont vármegyei nemes családok
12.500 Ft
Késmárky István, Simon István, Pálmány Béla

Szluha Márton életmű sorozatának következő kötetét tartja kezében a tisztelt Olvasó, melynek néhány családfáját és illusztrációját még mindig ő készítette saját kezűleg, négy évvel ezelőtti elhunyta előtt pár évvel. A sorozat Liptó, Nyitra és Vas megyei köteteivel ellentétben ez a könyv sem enciklopédikus jellegű, inkább az életmű – még mindig igen gazdag – maradékának tekinthető, melyek azonban jócskán ki vannak egészítve az utóbbi években már interneten is elérhető anyakönyvek adataival (mormon adatbázis, family search.org szolgáltatás, online szakkönyvek, folyóiratok). A genealógiai kutatás hatékonyságát ezek az új lehetőségek "forradalmi" módon javították. Fontos megjegyezni azonban azt is, hogy e megyékben szereplő számos család megtalálható az életmű korábbi köteteiben, melyek újra közlésétől jelentős terjedelmük miatt itt el kellett tekintenünk.


Hazatért Nagyvárad!
4.990 Ft
(1940. szeptember 6.) / Babucs Zoltán
Babucs Zoltán (Jászberény, 1974) hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet szakértője.... bővebben

Liptó vármegye nemes családjai
17.900 Ft
Szluha Márton

Az olvasó a Heraldika kiadó által indított, a nemes családok történetét ismertető megyei kiadványok sorozatába tartozó újabb kötetet tart a kezében. Az eddig megjelentek reprint kiadások, tehát változatlan utánnyomások voltak. A Vas megyét tárgyaló kötet a reprint kötet mellett új részként az egyes családok ismertetését is felölelte. A jelen, Liptó megyét tárgyaló munka elméi többre kíván vállalkozni. A Horánszky Pál „Liptóvármegye nemes családai" című könyve által elkezdett munkát kívánja részben folytatni, részben kiegészíteni, de egyben korszerűsíteni is...bővebben


Nyitra vármegye nemes családjai I. kötet
9.990 Ft
I. Kötet - A-K / Szluha Márton

Az egyes megyék nemes családjainak történetét feldolgozó munkák Heraldika Kiadó által kezdeményezett sorozata újabb kötettel bővül. Ezúttal Nyitra megye nemes családinak története kerül a szíves érdeklődő kezébe. Közhelyszámba megy annak az ismétlése, hogy ezek a munkák a magyar múlt egy-egy területének történetét segítenek feldolgozni. A nemes családok gyakorolták a teljeskörű jogokat, vezetői voltak a megyének, így történetük a megye történetének megismeréséhez nélkülözhetetlen adatokkal szolgál...bővebben


Nyitra vármegye nemes családjai II. kötet
17.990 Ft
II. Kötet - L-ZS / Szluha Márton

Nyitra megye családjai történetének anyaga igen terjedelmes, így kezdettől világos volt, hogy már csak kezelhetőségi okokból sem fér bele egy kötetbe. Ezek után immáron csak az volt a kérdés, hogy a két kötet egyszerre, vagy időben eltolva jelenjék meg. Különféle megfontolások figyelembe vétele alapján az eltolt megjelenés mellett kellett dönteni. Egy összefüggő téma két részben történő kezelése mindig azt a veszélyt rejti magában, hogy ellentmondások adódnak a két rész között. Bár a második kötetben változatlanul betartottuk az első kötetben követett módszereket, mégis félő volt, hogy a második kötetben tárgyalt családok egyes adatai ütköznek az első kötetben szereplőkéveI. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy ezt sikerült elkerülni...bővebben


Sáros Turóc vármegye nemes családjai
16.990 Ft
Felvidéki nemes családok II. / Szluha Márton

A „Felvidéki nemes családok II.” a nemes családok leszármazását taglaló újabb kötete, amely két megye nemes családjait taglalja egy kötetben. A kötet a magyar múlt egy-egy területének történetét segíti feldolgozni. A nemes családok gyakorolták a teljeskörű jogokat, vezetői voltak a megyének, így történetük a megye történetének megismeréséhez nélkülözhetetlen adatokkal szolgálnak. A családok történetét a hagyományok írják. A hagyomány atyáról fiúra száll és az emlékezet megszépítő szűrőjén keresztül lassan, de biztosan torzul. Az emberi emlékezet ugyanis szívesen idézi fel a dicső történeteket, az események történelmi magját megszépíti, felnagyítja, elfelejti a kevésbé dicső tetteket és szereplőket, a hétköznapi eseményeket. Így napjainkra egy-egy családnak a története meglehetősen eltér a valóságostól, mert valósággal megdicsőül. A kiadványt számos színes címer, kastély, kúria fotója gazdagítja, valamint névjegyzék teszi könnyen áttekinthetővé.


Szepes vármegye nemes családjai
13.990 Ft
Munkatárs: Késmárky István / Szluha Márton

Jelen kötet egyenes folytatása az egyes vármegyék nemességét feldolgozó sorozatnak, melynek első kötetét a Heraldika kiadó akkori egyik tulajdonosa, Gömbös Tamás kezdeményezésére kezdtem írni 15 évvel ezelőtt. Tulajdonképpen jubileumi kötetről van tehát szó és alkalom arra, hogy Gömbös Tamásra emlékezzünk. Alapvetően elégedetten dőlhetnék hátra, hiszen 10 vármegye nemességét sikerült többé-kevésbé feldogozni, viszont ha tekintetbe vesszük a történelmi Magyarország megyéinek számát, akkor sajnálattal kell megállapítanunk, hogy még messze van a munka vége. Elhatároztam ugyanis, hogy hazánk történelmének elválaszthatatlan részét képező területek családtörténetét elkészítem...bővebbenRészletes keresés