Betöltés...

Pallas-Akadémia, Csíkszereda

Cím: str. Petőfi nr. 4, 530210 Miercurea-Ciuc / Csíkszereda, Románia
Honlap: www.pallasakademia.ro
Vezető: Tőzsér József
Telefon: +40/266/371-036
E-mail: pallas@clicknet.ro


A Pallas-Akadémia Könyvkiadó és Könyvkereskedés 1993 április 1-jén alakult. A kiadó Erdély egyik legnagyobb magyar kiadója. Mostanáig 530 címet jelentetett meg: kortárs szerzők azon szépirodalmi, történelmi, néprajzi, helytörténeti, turisztikai jellegű munkáit, amelyek értékteremtők és hozzájárulnak az erdélyi magyar irodalom és tudományosság gazdagításához. Továbbá művészalbumokat és klasszikus magyar írókat ad ki. Jelentősebb sorozatai: Bibliotheca Transsylvanica, Nobile Officium, Kis\Könyv sorozat, Díszkiadású könyvek, Nagyapó mesefája, Mesevonat, Műterem, Élet-Jelek, Dióhéjban, Erdély hegyei, Barangolás a Székelyföldön, Utak, tájak, emberek, Névsorolvasás, Nyirő József Művei.

Radnai-havasok
2.400 Ft
Turisztikai kalauz / Győrffy Lajos - Jancsik Péter / Erdély hegyei

A szerzőpáros a Radnai-havasok földrajzi, természeti adottságainak bemutatása után az erre kirándulóknak részletes térképekkel kiegészített túraútvonalakat, szálláslehetőségeket ajánl. A kötet végén magyar-román helynévszótár van. Tartozéka a könyvnek egy kivehető színes térkép is.


Rajzfilmek felnőtteknek
2.990 Ft
Sipos László

Az emberiség örök értékei – a szerelem, az önbecsülés és a mások iránti tisztelet, az igaz és a szép mindenekfelettisége – foglalkoztatják Sipos László képzőművészt. Kissé kesernyés, iróniával fűszerezett, aforizma tömörségű írásaiban ezek az értékek jelennek meg. Az apró jelenetek rajzfilmkockákként követik egymást, dinamikus pörgésük érdekfeszítő, elgondolkodtató olvasmány. A kötetben az írások és a szerző által készített rajzok szervesen kiegészítik egymást.


Régiségek Csíkországból
2.850 Ft
Történelmi regék / Kozma Mária

Székelyföld múltjával, népi hagyományaival, néprajzával foglalkozó történetírók és néprajzosok munkáiban található tényszerű adatok, illetve történelmi regékre, szájhagyományokra való hivatkozások fölkeltették Kozma Mária érdeklődését és – mint azt már történelmi regényeiből, elbeszéléseiből ismerjük – ezúttal arra vállalkozott, hogy ezeket a történeteket gyerekeknek mesélje el. A mesék forrása, kiinduló pontja mindvégig valós, illetve bizonyíthatóan a nép körében élő/élt emlék. Történeteivel nemcsak oktat, hanem arra ösztönöz, hogy ráfigyeljünk környezetünkre, vegyük észre, ismerjük meg a sokszor már csak a nevek mögött megbújó történelmi múltat.

A könyv folytatása elérhető itt.


Rituális szimbólumok a székely-magyar jelképkultúra világából
3.950 Ft
Balázs Lajos

Tudatos törekvésem, hogy számba vegyem a székely-magyarság egy karakteres közösségének jelképalkotó műveltségét vagyis metaforikus, analógiás látását, leleményes pragmatizmusát és elvonatkoztató képességét, amellyel az egyetemes és lokális tárgyakban, dolgokban, eszközökben meglátja a sorsfordulók – születés, házasság, halál – különböző helyzeteivel, mozzanataival kapcsolatos egyetemes és lokális emberi vágyait, céljait, érdekeit, eszmeiségét, üzenetét, visszautasításait, tagadásait, félelmeit...

 


Rovarcsapda
2.600 Ft
Szőcs István

Bodor Péter székely ezermester élete, munkássága a magyar legendárium része. Sorsa, akárcsak híres alkotásának, a zenélő kútnak a sorsa tragikumával megihlette az alkotókat. Krimibe illő fordulatok is jellemzik életútját: 1819-ben pénzhamisításért halálra ítélték. A legenda szerint egy Habsburg-ellenes összeesküvés anyagi fedezetét próbálta így előteremteni. A pénznyomó szerkezetet állítólag a küszöb alá rejtette, amelyre ahányszor ráléptek, annyiszor nyomott egy-egy hamis bankót...bővebben


Sárosi Csaba
1.800 Ft
Jánó Mihály (szerk.) / Műterem

A szülőföld tájélménye hangsúlyozott motívumként jelenik meg a gyergyói születésű, Kézdivásárhelyen élő és alkotó Sárosi Csaba képzőművész grafikai lapjain és festményein. Sárosinál, akárcsak az erdélyi képzőművészek legjobbjainál, a természethez fűződő viszony megjelenési módja nem torkollik panteisztikus vagy bukolikus tájábrázolásba. Méltatói gondolati grafikáknak nevezik Sárosi alkotásait. A rajzokban a létélmény esztétikai visszatükrözése mindig súlyos gondolati tartalmat hordoz.


Sipos László
2.500 Ft
Józsa István (szerk.) / Műterem

A Fehér megyei Felvincen élő festő, grafikus, könyvillusztrátor, díszlet-, báb- és plakáttervező Sipos László alkotó pályája, képzőművészeti világa felöleli és ötvözi a népművészet ősi jelrendszerétől a modern reklámok formavilágáig mindazt, amit az erdélyi hagyományok megőrzése és tisztelete mellett a hétköznapi technoszféra nyújt. Gondolkodásra, sőt "ítéletmondásra" készteti és inspirálja a középkori névtelen mesterek színszimbolikája, a rajz és anatómia törvénye épp úgy, mint napjaink reklámözöne.


Sorsfordulások rítusai a székely-magyaroknál I.
4.700 Ft
Szeretet fogott el a gyermek iránt / Balázs Lajos

A születés szokásvilágának szentelt könyvemet a megismerés könyvének tekintem, mely azt veszi számba, hogy milyen fajta tapasztalati tudást aktivizáltak egy paraszti közösségben a gyermek jövetelére, társadalmi, lelki, szellemi fogadtatására. Megrendítő tudásról van szó, amit saját belső kényszerből, a hagyományozódás által rakosgattak össze. A fogamzás pillanatától a beavatásig tartó, minden részletre kiterjedő és megoldást kínáló műveltség csak látszatra csíkszentdomokosi: sajátos, lokális meg­nyilvánulása a magyar nép kultúrájának. Alapvető felismerései ugyanakkor egyetemesek. Balázs Lajos


Sorsfordulások rítusai a székely-magyaroknál II.
4.700 Ft
Az én első tisztességes napom - Párválasztás és lakodalom Csíkszentdomokoson / Balázs Lajos

"Balázs Lajos könyve óriási pozitív meglepetés: nemcsak a romániai magyar, hanem az egész néprajzkutatás leggazdagabb, legterjedelmesebb lakodalmi monográfiája. A párválasztásnak és lakodalomnak olyan mélyrétegeit tárja fel, amelyekre a kutatók eddig nem gondoltak, vagy éppen csak céloztak; mindezek között már-már hihetetlenül szövevényes és a felfedezés erejével hat a szokáskör hiedelemanyaga. Ezzel együtt azonban a szerző, lépésről lépésre haladva, a szokáskör minden kis és nagy mozzanatát nomografikusan kimeríti, a részeket az összefüggésekbe és az egészbe illeszti...bővebben


Sorsfordulások rítusai a székely-magyaroknál III.
4.400 Ft
Menj ki én lelkem a testből - Elmúlás és temetkezés Csíkszentdomokoson / Balázs Lajos

Hármas könyvbe rendezte korábban megjelent szokásmonográfiát dr. Balázs Lajos, Csíkszentdomokos átmeneti szokásainak kutatója, munkáját kiegészítve újabb kutatásainak eredményeivel, e felhalmozott tudás- és tapasztalatanyag révén megfogalmazott következtetésekkel. Mindhárom kötet allegorikus címet visel Szeretet fogott el a gyermek iránt, Az én első tisztességes napom, Menj ki én lelkem a testből , s ezek a címek a közösségi én organikusan összeálló hármas könyvévé teszik a szokásmonográfia-sorozatot, azé a mindig érkező, cselekvő, elmúló éné, aki egy paraszti közösségben, a paraszti közösség hagyományai szerint megfogamzik majd világra jön, társat keres magának, aztán elhagyja földi életét és a szellemi világra váltja azt...bővebben


Sz. Kovács Géza
2.500 Ft
Banner Zoltán (szerk.) / Műterem

Sz. Kovács Géza Segesváron él. Pályája kezdetétől, az 1970-es évektől tevékenysége szervesen kapcsolódik a marosvásárhelyi művészcsoport küldetéséhez: az erdélyi magyar művészet modernné válásához. Látomásos és egyben drámai szemléletű pasztellképei, metszetei és rajzai számos magán- és közgyűjteményben megtalálhatók határon innen és túl. Művészete a székelyföldi falukép és életmódbeli változás tükrözését, ugyankkor az értékek megőrzését szolgálja.


Székely Géza
2.500 Ft
Józsa István (szerk.) / Műterem

Székely Géza a virtuóz módon kidolgozott felületek esztétikai élményénél többet akar nyújtani: egy eltűnőfélben lévő tárgyi kultúra átírására és átmentésére vállalkozik anélkül, hogy a néprajzi és történelmi relikviák puszta katalógusát állítaná össze. Székely Géza tanárként dolgozik, művészete ezáltal nem válhat megközelíthetetlenül elvonttá, hiszen művészetszemléletét, technikai tudását naponta próbára kell tennie.


Székely János
2.100 Ft
Monográfia / Elek Tibor

Elek Tibor irodalomtörténész Székely János-monográfiájának jelentőségét növeli az a tény is, hogy Erdélyben ez ideig hiányzott egy Székely Jánosról írt életmű-elemző összefoglaló. Székely János a költő és drámaíró legjobb munkái mindig egyetemes igénnyel fogalmazzák meg korának, közösségének sorskérdéseit. A valódi művészetet és humanitást megtestesítő elhivatottságával örök emberi értékeket és eszményeket képvisel, a szellem és a gondolkodás szabadságát állítva szembe a diktatúra önkényével.


Színek és helyszínek
3.900 Ft
Ambrus Imre

Alfalvi csodáról beszélnek sokan, ugyanis a gyergyói község legalább két tucat képzőművészt adott az erdélyi magyarságnak, a magyarságnak általában, no meg az európai kultúrának. A diplomás művészek sorát Ambrus Imre nyitotta meg. Erről az alfalvi csodáról ír Színek és helyszínek című önéletírásában Ambrus Imre festőművész. A tollat is olyan mesterien forgatja, mint az ecsetet, így papírra vetett gondolatai olvasmányosak, érdekfeszítőek, az információk közlése mellett esztétikai élményt is nyújtanak.


Tanügyi rendszerek Erdélyben a XIX-XX. században
3.200 Ft
Fazekas István / Bibliotheca Transsylvanica

A 2006-ban megjelent Tanügyi rendszerek Erdélyben a XVIII. században folytatása. A szerző nyomon követi a 19-20. századi tanügyi rendszereket, amelyek nagymértékben befolyásolták, illetve meghatározták az erdélyi magyar iskolák jellegét és fejlődését. Az elemi- és középiskolai szinten használt és alkalmazott tananyag, a módszertani változások pontosan okadatolt szemléltetése alkalmat ad az összehasonlításra is.


Tiszta vizek sodra
2.200 Ft
Versek / Horváth István

Horváth István (1909-1977) költő, falukutató válogatott verseinek kiadásával születésének 100. évfordulójára emlékezik és emlékeztet a kiadó. A jelen válogatás elsősorban a gondolati líra legszebb darabjai között tallóz, miközben igyekszik felvázolni annak a költői életútnak az állomásait, amelyet Horváth István indulásától kezdve bejárt. Válogatta és az előszót írta Vallasek Júlia.


Toronyiránt Európában
2.600 Ft
Sarány István / Utak, tájak, emberek

Milyen magyar emlékekkel találkozhatunk Európa-szerte? Mi az, ami minket, kisebbségi sorban élő magyarokat összeköt Európával, s mi az, ami elválaszt? Élhető-e a kisebbségi lét, s megoldást nyújt-e a kisebbségi létproblémákra az Európai Unió? Ezekre a kérdésekre, no meg az ezekből eredő több más kérdésre keres választ Sarány István európai barangolásai során. Útjai Brüsszeltől Rodostóig, a Felvidéktől a Délvidékig vezetnek, érintve a Székelyföld és a szász vidék néhány "tornyos" nevezetességét is.


Trópusi szerelem
1.800 Ft
Ferdinandy György / Utak, tájak, emberek

Ferdinandy György rendhagyó útikönyvének erőssége az elbeszéléshez való ragaszkodás, és elbeszélés szépsége. A kötet Puerto Ricót láttatja az olvasóval. Egy olyan szigetvilágot, amely elszigeteltségében is egyesíti, összefogja a sokat megélt húszadik század történéseit. Fülledt légkör, fülledt szerelmek adják meg a sodró elbeszélő mű alaphangulatát.


Vadárvácska művésztelep 5 éve
3.900 Ft
Bükk-fő - Gyergyóalfalu - Hargita megye / Kozma Mária (szerk.)

Öt éve annak, hogy Gyergyóalfalu – a legtöbb képzőművészt adó székelyföldi település – művésztelepet létesített. A Bükkfő nevű részen évente jeles művészek alkothatnak, megihletheti őket a festői táj és vendégszerető környezet. Az elmúlt öt esztendő gazdag terméséből nyújt ízelítőt az igényes kivitelezésű album, Nagy Miklós Kund, Banner Zoltán, Márton Árpád, Balázs József és Gál Mihály értő eligazításával.


Vargha Mihály
2.100 Ft
Szücs György / Műterem

Vargha Mihály szobrász művészetében jelen van „a figurativitás és az elvonatkoztatás, fellelhetők a mítoszra, a kultikus hagyományra hivatkozó szimbolizációs szándékok és metódusok, a jelszerű összefoglalásra való törekvések és a szabad, játékosan asszociatív megszólalások, a drámai kinyilatkoztatások és a bensőséges hangú vallomások, szembesülhetünk e műveket szemlélve az éles, tragédiát sejtető felkiáltásokkal és a lírai tűnődésekkel, és elmerenghetünk a nagyvonalúan kifejezővé avatott anyagalakítás és a cizellált, aprólékos megformálás eltéréseinek egymásmellettiségén is...bővebbenRészletes keresés