Betöltés...

Európai Folklór Intézet, Budapest

Cím: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.


Sokéves előkészítő munka és a szakértői tanulmányok megvitatása után 1996-ban, az UNESCO támogatásával jött létre Budapesten az Európai Folklór Intézet. Az Intézet alapvető feladata a folklórral kapcsolatos különböző területek, a kutatás, a revival mozgalom és az oktatás közötti közvetítés. Célja az európai hagyományos, etnikai és kisebbségi kultúrák meghatározása, dokumentálása, védelme, megőrzése, terjesztése (kutatás, oktatás, művészet, revitalizáció), a nemzetközi együttműködés elősegítése. Továbbá az ezekkel a témákkal foglalkozó intézmények ismertté tétele, a hagyományos kultúra számára a szélesebb nyilvánosság megteremetése, hivatalos és kormányzati szintű elismertetése. Végső soron tehát alap célkitűzése a hagyományos kultúra széles körű elismertségének és megbecsülésének megteremtése.


Bokrétába kötögetem vala
2.290 Ft
A moldvai magyarok néprajzához / Halász Péter / Örökség sorozat

A szerző kötetében csángó tárgyú tanulmányait gyűjtötte össze. Halász Péter írásai részletező megfigyelésen, alapos terepmunkán nyugszanak. Nem elégszik meg az archaikus jegyzetek leírásával, hanem változásukban követi őket. Szemléletér áthatja az együtt élő népek közös múltjának, műveltségi kapcsolatainak értelmezése. Tanulmányain átüt a személye elkötelezettség, leírásai élvezetesek és tanulságosak lesznek az érdeklődő olvasó számára....


Bukovinai székely betlehemesek - CD-ROM
2.000 Ft
A 105 éve született Rajeczky Benjamin emlékére / Tari Lujza

A karácsonyi ünnepkörnek egyik meghatóan szép eleme a betlehemes játék. Betlehemeseink közt fontos helyet foglal el a bukovinai székely népcsoport jellegzetes szokása a „csobánolás”...


Két csíki falu néphite a századvégen
2.500 Ft
Pócs Éva (szerk.) / Örökség sorozat

A tanulmánygyűjtemény a modern népi hiedelem és rítusrendszer leírására vállalkozik a vizsgálatok elől eddig elzárt erdélyi területeken végzett, hároméves gyűjtés alapján. A tanulmányok kísérletet tesznek a hagyományos hiedelemrendszer leírására és a modern hiedelmekkel való összevetésére, feldolgozzák a legfontosabb változásokat, és választ keresnek arra a kérdésre, hogy a rítusrendszernek milyen funkciója és normatív viselkedésszabályozó szerepe van az ezredvégen...Részletes keresés