Betöltés...

Nap Kiadó, Dunaszerdahely

Cím: Korzu Bélu Bartoka 790/4, 929 01 Dunajska Streda / Dunaszerdahely, Szlovákia
Vezető: Barak László
Telefon: +421/31/552-5975
E-mail: sun@parameter.sk


A Nap Kiadó kínálatára a szépirodalmi könyvek jellemzőek, regények, versek, publikációk, esszék, ugyanakkor művészeti albumok, ismeretterjesztő kiadványok, riportkötetek, illetve helytörténeti kiadványok szintén megtalálhatóak a kínálatában. A kiadó gondozásában jelenik meg Bödők Zsigmond népszerű ismeretterjesztő sorozata a magyar feltalálókról, és találmányokról, Nobel-díjas magyarokról. A Műhely sorozatban kortárs felvidéki írók, költők portréit ismerhetjük meg. A kiadó Kaleidoszkóp sorozata esszéket, publikációkat, irodalmi kritikákat közöl.

A bevégezhetetlen feladat
990 Ft
Németh Zoltán / Kaleidoszkóp Könyvek

A szerző a szlovákiai magyar irodalommal kapcsolatos kételyeivel a legtágabb intertextuális horizontokra irányítja az olvasó figyelmét. Vitatott témái az irodalomtudománynak, hogy vannak-e nemzeti irodalmak, van-e határon túli magyar irodalom, illetve vannak-e sajátosságok, melyek alapján részek különböztethetők meg az egészben. Németh Zoltán kötetének alcíme is (Bevezetés a szlovákiai magyar irodalom olvasásába) már előre vetíti a könyv első négy tanulmányának tematikáját: a szlovákiai magyar irodalom terminus technicusának lehetséges értelmezései, az identitás és a kánon kérdésköre, valamint a felvidéki irodalomkritika és a fiatal kritikusgeneráció feladatai.


A felvidéki bányavárosok középkori templomai
4.490 Ft
Kovács László, Görföl Jenő

Az ismert szerzőpáros újabb kötete a híres felvidéki bányavárosok középkori templomait mutatja be.

A Felvidék tele van csodálatos műemlékekkel, építményekkel, templomokkal. Utóbbiak egy része az Árpád-házi királyok uralkodása alatt épült, ezek múltunk olyan emlékei, amelyeket bárki felkereshet, megtekinthet. A felvidéki bányavárosokban is több olyan emlék van, amely a magyar középkorból maradt ránk.


A felvidéki fürdők lexikona
4.490 Ft
Nagy Zoltán

A könyv közel száz olyan fürdőt, hévízforrást vagy ásványvízkútfőt, valamint az ezekre épült balneológiai gyógyhelyeket mutat be, amelyek már sok esetben évszázadok óta, de a fénykorukat a 19. század végén megélve később eltűntek, sok esetben azonban napjainkban is virágzóan működnének szolgálva pihenni és gyógyulni vágyókat egyaránt.


A halottak szigetén
1.300 Ft
pszichokrimik - válogatott novellák - Lázár Ervin válogatásában / Monoszlóy Dezső / Metszet

Monoszlóy Dezső 1923-ban született Budapesten, 1946-ban végzett a Pázmány Péter Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ettől kezdve Pozsonyban élt; a rádió magyar adásának szerkesztőjeként kapcsolódott be a kulturális életbe, majd költőként, műfordítóként, az Irodalmi Szemle szerkesztőjeként vált az írótársadalom ismert és elismert képviselőjévé. 1968-ban Jugoszláviába, majd Ausztriába költözött, s azóta Bécsben él. Számos műve jelent meg német és szlovák fordításban, írói, költői és műfordítói munkásságát rangos magyar, szlovákiai magyar, szlovák és osztrák díjakkal jutalmazták...bővebben


A kóklerek forradalmai
2.400 Ft
Öt dráma / Soóky László

A szerző öt drámája jelent meg a Media Nova M gondozásában, a dunaszerdahelyi Nap Kiadó közre-működésével. Kiss Péntek József elő-szavából idézünk. „A drámai szöveg mindig kétszer születik meg. Először akkor, amikor megírják, és/vagy kiadásra kerül. Másodszor pedig akkor, amikor eljátsszák. Mindkét megszületés nagyon fontos, de mivel tájainkon, meg – tartok tőle, hogy – másutt is, elég kevesen olvasnak drámát, így a második megszületés a fontosabb...bővebben


A krónikás könyve
1.200 Ft
Szászi Zoltán - Szabó Ottó

Szászi Zoltán szürrealista kompozíciója kis feljegyzésekből áll, töredékekből és foszlányokból, melyekhez az eredeti szövegkörnyezet már nem visszakereshető. Pontosabban: minden olvasói kiegészítésük egy-egy újabb eredeti kompozíciót hoz létre. Így aztán krónikás alatt nemcsak a szerző értendő, hanem és elsősorban az olvasó.


A kutya fája
990 Ft
Grendel Lajos / Kaleidoszkóp Könyvek

A rendkívül termékeny Kossuth-díjas prózaíró ezúttal szépprózájához méltó irodalmi kisesszékkel, szellemes impressziókkal lepi meg olvasóit. A kutya fája című könyve három publicisztikai „sorozatát" adja közre. Az első egy napilap havonta jelentkező könyves mellékletében jelent meg tíz folytatásban, a második egy hetilap állandó jegyzeteként egy éven át, a harmadik egy folyóiratban, havi rendszerességgel, tizenkétszer. S noha e sorozatok nyilvánvalóan más-más célt szolgáltak és eltérő célközönségnek szóltak, közös vonásuk, hogy élvezetesen, szórakoztatva és nagyon okosan beszélnek irodalomról és kultúráról, közéletről és napi politikáról, hagyományról és fejlődésről, nemzetről és egyetemességről.


A mittelszolipszizmus terei
1.800 Ft
Tőzsér Árpád életműve (poszt)modern kontextusban / Csehy Zoltán / Kaleidoszkóp Könyvek

Tőzsér Árpádnak a magyar líratörténetbe immár egyre szervesebben beágyazódó életműve a folytonos megújulás és a dinamikus párbeszéd diadala: folyamatosan reflektál mind a kortárs költészeti, mind a befogadói pozíciókra, és nem hagyják hidegen a vers- és nyelvelméleti gondolkodás kritikai aspektusai sem...


A sah drágakövei
2.100 Ft
Száraz Pál

Az egész nép tudomást szerzett arról, hogy a perzsa sah kedvenc lovának ajándékozott két pompás, és olyan óriási rubintkövet, amelyek értéke elég lett volna arra, hogy az egész Hamadan város lakosságát teljes éven át lehessen ellátni. A nép egyre izgatottabban tárgyalta a fejedelem tékozlását, és a szegények, akik rongyaikban mindennap új gondok keresztjét cipelték, hogy miképpen szerezzék meg éhező családjuk számára a legszükségesebbet...


Ami marad
990 Ft
Mizser Attila / Kaleidoszkóp Könyvek

Mizser Attila (Losonc, 1975. január 26. – ) felvidéki magyar író, költő, irodalomtörténész, szerkesztő. Szépirodalmi munkái, tanulmányai, kritikái 1994-től jelennek meg folyóiratokban, antológiákban. Tagja a József Attila Körnek, a Szépírók Társaságának, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának és a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének. Esszé- és recenziókötet.


Apokalipszis poszt
3.200 Ft
Az apokaliptikus hagyomány a huszadik század második felének magyar prózairodalmában / Mizser Attila

Mizser Attila tanulmánykötete a huszadik század második felének magyar prózáját az apokaliptikus hagyomány és beszédmód szempontjából értelmezi. A vizsgált művek más-más módon illeszkednek ebbe a kontextusba, eltérő tematikus, strukturális, narratív, retorikai, szövegalkotási sajátsosságok mentén hajtják végre az apokalipszis (azaz a „felfedés”, a „leleplezés”)gesztusát. A szerző változatos szempontrendszert alkalmazó, ötletgazdag, innovatív elemzéseit filozófiai, teológiai, történelmi és médiumelméleti narratívák, valamint a cyberpunk animációs film kontextusát árnyalják.

Interjú Mizser Attilával


Átkötések
1.800 Ft
Tanulmányok és kritikák / Nagy Csilla / Kaleidoszkóp Könyvek

"Az elsődleges cél irodalomtörténeti: a szövegekkel való foglalatoskodás tétje minden bizonnyal az, hogy napjaink irodalmi irányzatait, tendenciáit, dinamizmusait feltárja, és valamilyen olvasat, elbeszélés mentén, egyfajta rendszerben tegye elgondolhatóvá azokat. De míg a "hagyományos" irodalomtörténeti megközelítés számára "a múlt szövegei és jelenségei értelmezendők, jelek, a jelenéi pedig értelmezők, jelentésadó (jelentésfeltáró) eljárások", addig a kortárs irodalom kutatója olyan szövegekre koncentrál...bővebben


Az Aranykert közepén. Dunaszerdahelyi járás – Uprostred zlatej záhrady. Okres Dunajská Streda
5.900 Ft
új kiadás

Az olvasó a könyvben a hajdani Aranykert, a Csallóköz szívében fekvő, a tájegység mai területének nagyobbik részét kitöltő Dunaszerdahelyi járás (és települései) utóbbi ezeregyszáz évét áttekintő – számos térképpel és képpel kiegészített – rövid történeti feldolgozásban tallózhat. Bár a Dunaszerdahelyi járásról készített kiadványunk nem az első, s reményeink szerint nem is az utolsó ilyen jellegű kísérlet; ez a könyv szeretne mégis a régió olyan új névjegye, tömör tényszerű bemutat(koz)ása lenni, amely korlátozott terjedelmében a lehető legtöbb információt kínálja olvasóinak...bővebben


Az emancipált kontextus
2.900 Ft
(Irodalom - Integráció - Identitás) / Alabán Ferenc

"E kötetbe került írásokat annak reményében állítottam össze, hogy erősítve egymást felhívják a figyelmet az európai integrációs folyamat által létrejött eddigi eredményekre és a jövőt formáló változásokra, a magyar, illetve a kisebbségi magyar nemzeti irodalmak helyzetének új színterére és lehetőségeire, melyben pótolhatatlan szerep jut a kontextus jelentőségét felismerő és hangsúlyozó szakmai vizsgálódásoknak. A diskurzusok során nélkülözhetetlen szerepet kap az európaiság irodalmi kontextusa, a sajátosságok perspektívája és az imázs megteremtésének fokozott igénye...bővebben


Az idő halála I.
2.500 Ft
Kiűzetés a paradicsomból - Versek, gyermekversek / Ozsvald Árpád

Ozsvald Árpád (1932-2003) fél évszázados írói pályája során kilenc önálló verseskötetet, egy ifjúsági regényt és egy irodalomtörténeti arcképvázlat-, illetve jegyzetgyűjteményt jelentetett meg. Jelen kötet az eddigi legbőségesebb merítés a költő lírai életművéből, s lehetőség szerint közölni igyekszik az összes, nyelvileg-poétikailag-szemléletileg ma is érvényesnek, hitelesnek tűnő versét. Az életművet bemutató sorozat három kötetes lesz, ezúttal az első kötetet vehetik kézbe az olvasók.


Az idő halála II.
2.500 Ft
Nézelődés az ablakból / Ozsvald Árpád

Ozsvald Árpád (1932-2003) fél évszázados írói pályája során kilenc önálló verseskötetet, egy ifjúsági regényt és egy irodalomtörténeti arcképvázlat-, illetve jegyzetgyűjteményt jelentetett meg. Jelen kötet az eddigi legbőségesebb merítés a költő lírai életművéből. Az életművet bemutató sorozat három kötetes lesz, ezúttal a második kötetet vehetik kézbe az olvasók.


Az idő halála III.
1.900 Ft
Képek, élmények, látomások / Ozsvald Árpád

A "fényes szelek" nemzedékének jeles tagjának, Ozsvald Árpádnak (1932-2003), a szlovákiai magyar költőnek és írónak gyermekregényét, a Kis postást, továbbá vallomásait, visszaemlékezéseit és a vele készült interjúk gyűjteményét tartalmazza az életműsorozat harmadik, utolsó előtti kötete.


Az idő halála IV.
1.900 Ft
Hagyomány, érték, önismeret - művelődéstörténeti publicisztika, portrék, recenziók / Ozsvald Árpád

Jelen kötetünk az eddigi legbőségesebb merítés költőnk - aki a "fényes szelek" nemzedékének, azaz a jogfosztott évek (1945-48) utáni "alapozó" nemzedéknek a tagja - lírai életművéből, s lehetőség szerint közölni igyekszik az összes, nyelvileg-poétikailag-szemléletileg ma is érvényesnek, hitelesnek tűnő versét.


Az irónia hurka
1.200 Ft
Beke Zsolt / Kaleidoszkóp Könyvek

Az irónia hurka című kötet arra tesz kísérletet, hogy a tárgyul választott szövegek vagy szöveghalmazok elemzése során képet adjon az irónia előfordulási módozatairól, szerepéről, persze a teljesség igénye nélkül. Ugyanakkor a látvány elemzésben betöltött funkciója és mértéke olyan rendbe szervezi a kötet írásait, mely a vizualitásnak egyre nagyobb szerepet adva a pusztán írásjelekben megmutatkozó irodalmi alkotásoktól fokozatosan a szónak kitüntetett szerepet biztosító képzőművészeti alkotásokig jut el.


Az össze nem függő parkok
1.500 Ft
Keserű József / Kaleidoszkóp Könyvek

Az össze nem függő parkok tanulmányokat, esszéket, kritikákat és egy előadásszöveget tartalmaz a kortárs magyar irodalom, a világirodalom, az irodalomtudomány, a művészetelmélet és a filozófia köréből. Ami minden tematikai és műfaji sokszínűség ellenére összekapcsolja a kötet írásait, az nem más, mint egy jellegzetes attitűd, amelyet egyetlen szóval nehéz lenne visszaadni. Leginkább talán a kérdezés, a faggatózás, a rácsodálkozás fogalmai közelítik meg azt, az itt olvasható szövegekben újra és újra megtörténik.Részletes keresés