Betöltés...

Balatonfüred Városért Közalapítvány, Balatonfüred

Cím: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
Honlap: www.balatonfured.hu
Vezető: Molnár Judit


A Balatonfüred Városért Közalapítvány 1996 óta működik.

Célja az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyek megoldásának elősegítése, különös tekintettel a területfejlesztésre, az épített természeti környezet védelmére, az alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodásra valamint a sport támogatására.

Tevékenységük során egyebek mellett kiadták a város monográfiáját, amelyet minden füredi családhoz ingyen eljuttattak. Felújíttatták a szívkórház parkjában álló egykori zenepavilont, közreműködtek a Tagore sétányon álló Deák Ferenc emlékmű létrehozásában, a 71-es főút körforgalmába pedig egy 1820-ban készült szőlőprést helyeztek el, amely hűen jelképezi a városban régi hagyományokra visszanyúló bortermelést.

A közalapítvány alapvető feladatának tartja a város elmúlt évszázadai, a több mint 800 év történetének feldolgozását, melynek során az elmúlt 19 évben mintegy hetven kötetben mutatta be Balatonfüred múltjának egy-egy szeletét. 

Az alapítvány kuratóriumának elnöke: Molnár Judit


A balatonfüredi fürdőbizottság üléseinek jegyzőkönyvei 1855-1917
2.000 Ft
Lichtneckert András / Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai

A kötetben összegyűjtött jegyzőkönyvek a balatonfüredi fürdő fejlesztésére, a vendégek jólétét előmozdító intézkedésekre vonatkozó erőfeszítésekbe nyújtanak bepillantást, amelyek nemcsak a gyógyfürdő, hanem a település életének szinte minden területét érintették.


A balatonfüredi savanyúvízi gyógyfürdő története az alapítástól az államosításig 1702-1949
3.000 Ft
Lichtneckert András

Lichtneckert András amellett hogy ízig-vérig tudósi alapossággal dolgozik, könnyed, olvasható, olvasmányos formában adja közre ismereteit. Halad előre az időben s leírása alapján látjuk, miként szélesedik ki a fürdőélet Füreden, hogyan épül ki egyfelől a telep s másfelől miként lesz érdekes és újszerű társadalmi események színhelye a város. Most már nemcsak a számunkra olyan kedves XIX. századi, a reformkori eseményekről lesz tudomásunk, hanem előtte és utána is kirajzolódik egy nagyon fontos, hazai mércével is kimagaslónak is ítélhető városfejlődés, társadalom-szociológiai helyzetkép, gyógykultúra, idegenforgalom, kereskedelem-történet – s még megannyi minden.  


A füredi fotós
2.500 Ft
Talabér Gyula (1924-1962) / Burza Patrícia Kármen - Tóbiás Krisztián (szerk.) / Tempevölgy albumok

Több mint fél évszázaddal fiatalon bekövetkezett halála után, 2015. szeptember 5-én került sor első alkalommal Talabér Gyula (1924-1962) önálló fotókiállítására a balatonfüredi Vaszary Galériában. Nem nehéz kiszámolni, hogy a fotóművész halálától első kiállításáig tehát éppen 53 év telt el. Helyénvaló itt tehetségének újrafelfedezéséről beszélni, hiszen utolsó éveiben éppen kibontakozóban volt előtte egy komolyabb fotós karrier, műveit mind szélesebb körű elismerés övezte...bővebben


A magyar Beau Monde
3.000 Ft
Esszék és tanulmányok Balatonfüred múltjáról / Katona Csaba – Tóbiás Krisztián (szerk.) / Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai

A könyv egy korabeli forrásból kölcsönözte címét: Rachel Harriette Busk, az 1800-as évek derekán Füredet felkereső angol hölgy írta, hogy a fürdőn lelhető fel a magyar beau monde - azaz az előkelő társaság. Míg korábban az egyéni történetek révén igyekeztem megfogni a fürdő mikrotársadalmát, úgy most a füredi "társadalom" egy-egy rétege kerül előtérbe. A fürdőn időző beau monde. A fókusz tehát szélesbedett, de az változatlan, hogy Füred helyszíne, de nem főszerelője az írásoknak. A magyar beau monde itt (is) élte életét...bővebben


A nagy, a várt, rettegett jövendő
3.000 Ft
Tanulmányok a XIX. századi magyar irodalomból / Szörényi László / Tempevölgy könyvek

Szörényi László irodalomtörténész, kritikus 70. születésnapjára megjelent kötet a szerző a reformkor, a XIX–XX. század magyar irodalmával kapcsolatos tanulmányainak válogatása. Baróti Szabó Dávidtól Arany Jánosig, Vörösmartytól Kazinczyn át Jókaiig számos alkotáson keresztül vizsgálja a „boldog békeidők” magyar szellemi életét, az irodalmi élet összefüggéseit, a görög és római mintákhoz, illetve a kortárs világirodalomhoz való viszonyát, valamint nemzetünk múltjának és jövőjének kérdéseit.


Akkor és most
2.500 Ft
1913-2013 / Prof. Dr. Veress Gábor / Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai

A könyv a balatonfüredi Állami Szívkórház 100 éves története, a ma ismert gyógyászati tevékenység alapintézményévé válásától, a szanatórium-gyógyfürdő-gyógyítás hármasásnak kialakulásától a régió szívgyógyászati központjává válásáig átfogó képet ad az intézmény életéről.


Arcvonalak
2.000 Ft
Balatonfüred és Arács az '56-os forradalomban / Molnár Judit (szerk.) / Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai

Hatvan év telt el az 1956-os forradalom és szabadságharc óta. Azóta számtalan könyv, emlékirat dokumentálta az eseményeket. A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadásában 1999-ben jelent meg a Lichtneckert András szerkesztette Balatonfüred és Balatonarács története című kötet, melyben Mészáros Gyula alapos kutatómunkájának köszönhetően Forradalom és szabadságharc 1956-ban címmel olvashattunk a füredi és arácsi forradalmi napokról...bővebben


Balatonfüredi panaszkönyv 1836-1840
3.000 Ft
Hudi József / Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai

A magyar fürdőkultúra történetében kiemelkedő helyet foglal el Balatonfüred, amely a reformkorban Magyarország legelőkelőbb fürdői közé tartozott. Hudi József újabb kötete a korabeli fürdőélet fontos forrását, a sokáig elveszettnek hitt, a pannonhalmi Főapátsági Levéltárba került ún. panaszkönyvet (1836-1840) fürdőlevelekkel és iratokkal kiegészítve teszi közzé. A különféle dokumentumok révén bepillanthatunk a fürdő hétköznapjaiba, megismerhetjük a vendégek fürdő fejlesztése érdekében tett javaslatait és a fürdőtulajdonos tihanyi bencés apátság döntéseit, beruházásait. 


Dürer
3.500 Ft
Metszetek a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből - Prints from the Collection of the Museum of Fine Arts / Tóbiás Krisztián (szerk.) / Tempevölgy albumok

 

Bodnár Szilvia művészettörténész válogatása a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében található Dürer-metszetekből. A kötet a balatonfüredi Vaszary Galéria Dürer-kiállításának katalógusa.

Albrecht Dürert (1471-1528), a német reneszánsz legnagyobb hatású festőjét és grafikus művészét a kortársak szívesen hasonlították az ókori görög festőhöz, Apellészhez, amikor réz- és fametszeteinek kivételes ábrázolóerejét, részletgazdagságát dicsérték. Desiderius Erasmus humanista tudós abban látta a nürnbergi művész - még ókori elődjét is túlszárnyaló - kivételes tehetségét, hogy mindazt, amit Apellész a színek segítségével ábrázolt, Dürer pusztán fekete vonalakkal is képes volt megjeleníteni...bővebben


Écsy László fürdőigazgató naplói, 1850-1852, 1856
1.500 Ft
Katona Csaba / Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai

Balatonfüred történetének, gazdag hagyományának vélhetően leginkább ismert és feldolgozott időszaka a 19. század. Gyakran, s büszkén hivatkozunk a Reformkorra, amikor településünk valóban az ország szellemi és politikai elitjének a találkozóhelye volt. Mindez azonban korántsem jelenti azt, hogy mindent tudunk erről a valóban roppant érdekes, és színes korról...bővebben


Fortuna szekerén
3.000 Ft
Válogatott elbeszélések 1965-2015 / Ferdinandy György / Tempevölgy könyvek

 

Ferdinandy György, a négy nyelven, három kontinensen publikáló költő, esszéista, irodalomtudós, szerkesztő, egyetemi tanár 80. születésnapja alkalmából megjelent kötet a szerző 1965–2015 között keletkezett, válogatott elbeszéléseit tartalmazza. Az egyedi hangulatú, néhol fanyar humorral, máskor mély szomorúsággal, kegyetlenséggel áthatott alkotások központi témája az idegenség, az örök útközben-lét és a megérkezés lehetetlensége.

"Akkor, 1956 őszén csak két dolgot tudtam biztosan: azt, hogy el kell mennem, ha törik, ha szakad, és azt, hogy itt kell maradnom, ha van bennem egy fikarcnyi becsület"...bővebben


Levelek a Lipták-házba
1.500 Ft
Örkény István levelei Lipták Gábornak / Praznovszky Mihály (szerk.) / Tempevölgy könyvek

Balatonfüred legendássá váló intézménye a Lipták ház, mely az 1940-es évek végétől a kortárs magyar irodalom és művészet füredi otthonává vált. A napjainkban Fordítóházként működő épület vendége volt Örkény István, akinek vendéglátójához írt leveleinek gyűjteménye ez a könyv.


Mire gondolsz?
3.500 Ft
kortárs gyermekirodalmi antológia / Burza Patrícia Kármen - Tóbiás Krisztián (szerk.) / Tempevölgy könyvek

Mire gondolsz? című kötet a kortárs szépírók gyerekeknek írt műveiből válogat. Gyermekíróktól is, és azoktól is, akiknek most, ebben a kötetben jelenik meg először gyerekeknek szóló írása. A 160 oldalas, színes könyvet a balatonfüredi általános iskolák alsó tagozatos tanulóinak rajzai illusztrálják...bővebben


Művészet és tér
1.500 Ft
Hamvas Béla Konferencia Balatonfüred, 2014. március 21-22. / Tóbiás Krisztián (szerk.) / Tempevölgy könyvek

A kötet a Balatonfüreden 2014. március 21-22-én megrendezett Hamvas Béla Konferencia előadásait tartalmazza. Szerzői: Cserép László, Nádler István, Szőcs Géza, Horváth Róbert, Thiel Katalin, Keserü Katalin és Kukla Krisztián. Az előadások Hamvas Béla életművének és a XX. századi képzőművészeti irányzatok viszonyát, párhuzamait elemzik.


Rippl-Rónai
5.000 Ft
komor rajzosság, derűs festőiség - sombre drawing, cheerful painting / Plesznivy Edit (szerk.) / Tempevölgy albumok

A balatonfüredi Vaszary Galéria (2016. augusztus 6. - 2017. január 8.) és a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria közös kiállítása

Rippl-Rónai József útja Párizstól Kaposvárig, a Földközi-tengertől a Balatonig.

Válogatás Rippl-Rónai és francia művésztársai: Pierre Bonnard, Maurice Denis, Ker-Xavier Roussel, Paul Sérusier, Félix Vallotton és Édouard Vuillard műveiből...bővebben

 


„…író leszek, semmi más…”
3.000 Ft
Irodalmi élet, irodalmiság és öntükröző eljárások a Jókai-szövegekben / Hansági Ágnes – Hermann Zoltán (szerk.) / Tempevölgy könyvek

A kötet a 2014. december 5–6-án, Balatonfüreden megrendezett, a reneszánszát élő Jókai-kutatás új eredményei számára fórumot teremtő, 2004-ben indított konferencia-sorozat és tudományos tanácskozás 3. állomásán elhangzott előadásokat közli. A tanulmányok egy része olyan műfajokat (dráma, novella, verses epika) állít fókuszba, amelyek eddig szinte egyáltalán nem kaptak figyelmet, másik csoportja pedig olyan szövegekkel foglalkozik, amelyek mindeddig kívül estek a kritika figyelmén. A harmadik szövegcsoportban közölt tanulmányok a legolvasottabb, a leginkább kanonizált regények közé tartozó szövegek radikálisan új szempontú, a mai olvasót is megszólítani képes értelmezését kínálják....bővebbenRészletes keresés