Betöltés...

Bors község Polgármesteri HivatalaÚj borsi krónika
3.500 Ft
Állandóság és változás a városiasodó község életében / Kupán Árpád

A letűnt kommunista rendszert kiszolgáló, népszerűsítő író-újságíró, Simon Magda 1959-ben Borsi krónika címmel írt riportkönyvet, amely a jeles erdélyi író, Sütő András méltató elő szavával jelent meg. A szerző a borsi kollektív gazdaság megalakulását, fejlődését, gyarapodását mutatta be könyvében, természetesen kora ideológiai elvárásainak megfelelően, "osztályharcos" szellemben, de nagy empátiával a szorgalmas, igyekvő, jobb életre törekvő borsi lakosok iránt.

Azóta a világ sokat változott s vele együtt az emberek gondolkodásmódja, életfelfogása is. Nem változtak viszont az alapvető emberi értékek: a munkaszeretet, a becsület, az összetartás, a nemzettudat, múltunkhoz való kötődésünk, a boldogabb jövőbe vetett hitünk. Ebben az új borsi krónikában arra törekszünk, hogy a község múltjának feltárásával ezeket az erkölcsi, szellemi értékeket erősítsük a mai és az eljövendő nemzedékekben is. Részletes keresés