Betöltés...

Fekete Sas Kiadó, BudapestArc/mások
1.950 Ft
94 arc / Móser Zoltán

„Magyarázatként Kardos Tibor magyarázó jegyzetét idézem. ,Az Omo (ember) szó a régiek szerint arcon (a szem és orr vonásaiban) tisztán olvasható.’ Az az érzésem, hogy a portrék készítésekor – és ezért ennyi barázdált arc –, elsősorban ez érdekelt: e három betű, kiolvasása’! Hogy is írta Hamvas Béla: „A szenvedő…(arcokat) megismerni nem nehéz, mert megnyúltak és aszimetrikusak és barázdásak, az öreg Tolsztoj arca, Greco arcai, vonzóak, mert rútságukban nagyság van és mert az élet nem öröm.” És a tiszta arcú öregek, a gyerekek s ifjak tiszta arca? Ajánlólevél, útlevél, hitelkártya. Talán ennyi elegendő is az itt látható portrék magyarázataként.”


Az ősi hit újjáéledése
4.500 Ft
Egy burját sámánasszony és rítusai a XXI. században / Aranyosi Éva

Aranyosi Éva egy forgatócsoport tagjaként ismerkedett meg 1996-ban Marija Dambajevna Cibenovával. A burját sámánasszony gyógyította őt, később a szertartásaiba is bevonta, segítőként. A találkozás új utat nyitott a szerző életében: kulturális antropológia szakot végzett, évről évre visszajárt Cibenovához, és a köztük szövődött barátságnak köszönhetően nemcsak megfigyelőként, hanem átélőként is megismerhette a rítusok világát. A rendszerváltás utáni új világ Burjátföldön is lehetővé tette az ősi hit újjáéledését...


Csernátontól A Reménység taváig
3.300 Ft
Válogatott írások / Cseh Tibor

A székelyföldi születésű, majd 1948-tól Ausztriában, Brazíliában, Argentínában és az Egyesült Államokban élő Cseh Tibor írásait három átívelő téma fogja egybe. Kötetében a szétszórtság kihívásaival, a megmaradáshoz szükséges felkészültséggel és a nyugatra szakadt magyarságfeladataival, küldetésével foglalkozik. Munkásságának középpontjában a cserkészmozgalom megtartó-nevelő erejének hangsúlyozása áll. Izgalmas írásban világítja meg azt is, hogy visszatelepülési kísérlete után miért választotta ismét a „szórványlétet”. A Ludányi András gondozásában megjelent kötet Cseh Tibor több mint ötven éves írói munkásságát mutatja be.


Dunától a Mississippihez
3.000 Ft
Kivételes események messzire sodorhatnak / Fülöp G. László

A "Dunától a Mississippihez" novellás kötet emlékekből összerakott mozaik; amely érdekes egyedi képekben rögzít eseményeket, élményeket, említésre méltó emberekkel való találkozásokat. Bemutatja egy fiatalember útkeresését hazájában és más társadalmakban, beilleszkedését váratlan vagy tervezett, de állandóan változó körülmények között. A Dunától, Szentendréről induló és a Mississippihez, Minneapolisig eljutó fiatalember könyvvé formált élményei az előzőleg megjelent "Máramarosszigeti történetek" című kötetének folytatásaként is vehetők, amelyben a II. Világháborút megélt kisfiú kalandjait mondja el - tényekkel, humorral, izgalmasan.


Hadikfalvi betlehemes - CD melléklettel
2.850 Ft
Kóka Rozália

A bukovinai Hadikfalváról való betlehemes pásztorjáték - csodálatos kincs. Kóka Rozália, az ismert folklorista és népművész hat éves volt, amikor falujában látta a téli ünnepkörhöz tartozó 'csobánolást'. Azután fiatal tanítónőként, 1973-ban lázas kutatással szedte össze a fellelhető dallamokat, szövegeket, szokásokat, majd elindult Gyímesbe, ahol még élőben láthatta a pásztorjátékot...


Katyika meg Matyika
2.500 Ft
Bukovinai székely mesék / Kóka Rozália (gyűjtötte és feldolgozta)

"Életem során meséltem óvodákban, iskolákban, könyvtárakban, művelődési házakban, aranyozott színháztermekben, árvaházakban, börtönökben, elmegyógyintézetben, erdei tisztásokon, autóbuszokban, vonatokon, még vásárban is. Meséltem vidám és boldog embereknek, árváknak és elhagyottaknak, karácsonykor laktanyába zárt bakáknak, nyomorult, megalázott vendégmunkásoknak, árvíztől és háborútól elűzötteknek, kicsiknek és nagyoknak...


Máramarosszigeti történetek
2.100 Ft
Egy kisfiú kalandjai vészterhes időkben / Fülöp G. László

A főhősnek, a Máramarosszigeten élő tízéves kisfiúnak gyerekes csínytevései közben egyre inkább rá kell ébrednie 1944-45-ben, hogy az őt „körülvevő” történelem többfajtaképpen szól bele az életébe. Az Amerikai Egyesült Államokban élő szerző igazi humorral, hol mosolyra, hol sírásra késztető módon, rendkívül olvasmányosan írja le és ismerteti meg az Olvasókkal egy nem mindennapi emberré érett férfi gyerekkorát. A stílusos illusztrációk még hatásosabbá teszik a művet...

Ajánljuk még: Dunától a Mississippihez


Mátyás király
2.900 Ft
Bajcsy-Zsilinszky Endre

Bajcsy-Zsilinszky Endre egyetlen történelmi tárgyú – és egyúttal szinte szépirodalmi igényű – műve 1939-ben jelent meg először, a Hunyadi Mátyás ötszázadik születésnapját ünneplő eseménysorozathoz kapcsolódóan. „Engem e munkám megírására két izgalmas történetpolitikai kérdés ösztökélt – írja Bajcsy-Zsilinszky...


Moldvai kerékpár és más történetek
2.000 Ft
Csoma Gergely

Csoma Gergely a fényképészként, szobrászművészként, néprajzi gyűjtőként ismert alkotó most szépíróként lép az olvasóközönség elé. Kisregénye és elbeszélései a moldvai csángók történelem-szorította világának szigorú, kegyetlen valóságát mutatja be. Ám mivel csupa reális sorsot ír le, s mivel oly irreális az ábrázolt valóság - már-már szürreálisak a történések. Csoma Gergely szinte magába lényegítette a „csángóságot”, nyelvükön, róluk és értük, szinte helyettük írja meg történeteit - történetüket.


Összegyűjtött versek
3.880 Ft
Szilágyi Domokos

Szilágyi Domokos (1938–1976) az erdélyi magyar költészet meghatározó, emblematikus figurája. Költői életműve először olvasható egy kötetben, köztük olyanok, melyek eddig csak folyóiratokban jelentek meg. Kiadásunkban a költő által szerkesztett, életében megjelent kötetei és a hátramaradt (kéziratokból, levelezésekből, folyóiratokból előkerült) versek egymás mellett, de kronologikusan olvashatóak – ez izgalmas mind a költészet ismerői, az új felfedezők és az irodalmárok számára egyaránt. Az Összegyűjtött versek Szilágyi Domokos legendás alakjáról, tragikus, váratlan haláláról (éppen 30 éve) a költő verseire, szövegeire kívánja terelni a figyelmet!


Pár-beszédek
1.750 Ft
Fotóalbum - Képek egymás mellett / Móser Zoltán

Itt két-két képet látunk egymás mellett, s ha igaz, az album lapjait forgatva, a kép-párokat nézegetve valamilyen néma párbeszédet hallhat az albumot lapozó. Ha igaz, itt a múlt beszél a jelennel, s a múlt beszél a múlttal. A másodperc kérdez, az évtizedek válaszolnak. Kérdezek én, és válaszolok is egy-egy képpel. Van közöttük húsz-harminc-negyven évvel ezelőtti, s van amelyik csak az elmúlt hónapban készült. Különös (néma) dialógus, de ugyanakkor egyszerű is. Egyszerű, mint két kép egymás mellett. (M. Z.)


Szilágyi Domokos
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]

Szilágyi Domokos (1938–1976) az erdélyi magyar költészet meghatározó, emblematikus figurája. Költői életműve először olvasható egy kötetben, köztük olyanok, melyek eddig csak folyóiratokban jelentek meg. Kiadásunkban a költő által szerkesztett, életében megjelent kötetei és a hátramaradt (kéziratokból, levelezésekből, folyóiratokból előkerült) versek egymás mellett, de kronologikusan olvashatóak – ez izgalmas mind a költészet ismerői, az új felfedezők és az irodalmárok számára egyaránt. Az Összegyűjtött versek Szilágyi Domokos legendás alakjáról, tragikus, váratlan haláláról (éppen 30 éve) a költő verseire, szövegeire kívánja terelni a figyelmet!


Tegnapi titánok
2.500 Ft
Hegedős Györgyi

"Közel a nyolcvanhoz Kanadában, a világnak ezen a végén, halmokba rakom az emléktéglákat, hogy felépítsem azt a több szintes szellemvárat, amelyben három évtizedet töltöttem szülőhazámban – a világ másik végén." A Tegnapi titánok a jelenleg Kanadában élő, Jászai-díjas színésznő, Hegedős Györgyi izgalmas, humoros önéletrajzi, színháztörténeti visszaemlékezése, melyben mindnyájunk számára ismerős arcok, hírességek alakja elevenedik meg...Részletes keresés