Betöltés...

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva

Cím: Fő utca 32. Lendava / Lendva, Szlovénia
Vezető: Kepe Lili igazgató
E-mail: banffy@mnmi-zkmn.siA lendvai labdarúgás 100 éve
2.700 Ft
Rövid sporttörténeti áttekintő / Horváth Ferenc

A számos képpel illusztrált kétnyelvű kiadvány a lendvai labdarúgás elmúlt száz évének összefoglalására vállalkozik.


A muravidéki magyar könyvek világa
3.500 Ft
Tanulmányok és publicisztikai írások / Zágorec-Csuka Judit

A kötet első alappillérét a szlovéniai magyar könyvkiadás helyzetének, a szlovéniai magyarok anyanyelvi kulturájának, valamint a kétnyelvű oktatás helyzetképének leírása adja. a bemutatás egyik legfontosabb szervezőelve az az összefüggésrendszer, amely meggyőzően bizonyítja, hogy a szlovéniai magyar kisebbség, irodalom, oktatás és könyvkiadás sokrétű és komplex egész. Erre a sokszínűségre és összetettségre irányulnak Zágorec-Csuka Judit elemzései, vizsgálatai.


A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet 1945-től 2004-ig
3.500 Ft
"A muravidéki magyarság könyvkultúrájának szellemtörténeti útja" / Zágorec-Csuka Judit
A mind küllemében, mind belbecsében igényes, széles látókörű monográfia nemcsak a... bővebben

Egy kis makk története
2.500 Ft
Utrosa, Bence Gabriella

A címadó mese hőse egy apró kalapot viselő makkocska, akit a szél lesodort az ágról, aki több kaland után egy óvoda udvarára került, ahol a gyerekek óvatosan egy puha kosárba helyezték. A kis makk meleg otthonra és új barátokra talált. A Lendván megjelent, szépen illusztrált mesekönyvben még tizenegy mai mese található.


Felszabadulás vagy megszállás?
4.200 Ft
A Mura menete 1941–1945 / Göncz László

A II. világháború tanulmányozását – néhány fontos, bár túlnyomórészt az egypártrendszer időszakában napvilágot látott szakkönyv és forrásgyűjtemény mellett – elsősorban eredeti levéltári forrásokra és a korabeli sajtó tanulmányozására alapoztam, valamint több interjúalany rendkívül fontos, bizonyos kérdések esetében szinte nélkülözhetetlen visszaemlékezéseire. (A szerző)


Földreform és kolonializáció a Lendva-vidéken a két világháború között
5.900 Ft
Kovács Attila
A kutató részletesen bemutatja a Lendva-vidéki Eszterházy-nagybirtokon az első világháború után... bővebben

Gábor Zoltán festőművész portéja
7.690 Ft
Zágorec-Csuka Judit

Színes képzőművészeti album a lendvai születésű, Zágrábban élő magyar festő munkásságáról.


Gyermekkorom faluja
3.900 Ft
Forgácsok Göncz János hetési képeiből, emlékeiből / Bellon Tibor (szerk.)

Gönczi Jánosból a képek elemi erővel törtek elő. Mindenre pontosan emlékezett. Oda tette őket, ahol a valóságban is voltak. Mindennek megvolt a maga helye, csak meg kellett festeni. Már apró gyerekkorában nagyon jó megfigyelő volt, pontosan számon tartotta, mi hol van. Ma is emlékszik minden házra, hogy miképpen nézett ki, hol volt körte- vagy szilvafa az udvaron, az emberek milyen ruhában jártak, milyen volt a tartásuk, ha munkában voltak, ha egymással beszélgettek


Hagyományőrző hímző szakkörök a Muravidéken
1.500 Ft
Kepéné Bihar Mária - Lendvai Kepe Zoltán

A Szlovéniában élő magyarság néprajzilag főként a Lendva-vidék, a Hetés és az Őrség történeti-néprajzi tájak hagyományvilágához kötődik. E tájak népművészeti értékei közül az itt élő magyarság talán a hetésinek nevezett népviseletére és hímzésére a legbüszkébb.


Hazatérítő
2.500 Ft
(Versek 1996-2006) / Bence Lajos

Bence Lajos 1956-ban született Göntérházán. A Muratáj versrovatának szerkeszője, a Lendvai Füzetek kétnyelvű kiadvány szerkesztőbizottságának tagja, az 1997-ben alakult Muravidéki Magyar Írók Társaságánaj leköszönéséig első elnöke, 2003-tól a Pannon Tükör főszerkesztő-helyettese. Számos verseskötet és esszékötet szerzője.


Hodos és Kapornak története
7.000 Ft

A trianoni határ a történelemi Őrséget három részre szabdalta. A tájegység ma Szlovéniához tartozó részének a legfontosabb települése Hodos, amely határátkelőhely, vasúti állomáshely, turisztikai és kulturális érdekesség.


Igét őrizve
1.900 Ft
Szlovéniai magyar költők antológiája

Verseskötet a muravidéki magyar költészet legkiválóbb alkotásaiból.


Így kezdődött
1.600 Ft
Szomi Pál

A muravidéki magyar irodalom sokáig egyedüli prózaírójának kötete.


Könnyű versek
2.000 Ft
Halász Albert

Halász Albert 1969-ben született a Lendva melletti Alsólakosban. 1994-ben Budapesten az ELTE-n szerzett magyar nyelv és irodalom szakos előadói és néprajzi szakos diplomát. Hazatérve Lendvára 1994–1997-ig a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet és a Népújság újságírója lett. Majd egyéni vállalkozásba kezdett, és megalapította a Top Print Kiadót, melyet később Studió Artisnak nevezett el, s a grafikai stúdió vezetője lett. 1998-tól a Szlovén Rádió és TV Magyar Műsorok Stúdiójának programigazgatója. 2000-ben Budapesten az ELTE BTK-n a néprajztudományok doktorává avatták. Doktori disszertációjának címe: Jeles napok, népi ünnepek a Muravidéken volt.


Mégis harangoztak
1.500 Ft
Bence Utrosa Gabriella

Bence Utrosa Gabriellát a Muravidéken kibontakozó irodalmi életben elsősorban prózaíróként tartják számon. Eddig megjelent műveinek zömét a gyermekek és az ifjúság számára írta. Egy kritikusa szerint írásai „hol a gyermeki perspektívában látatott realitás keretein belül, hol a mese világában, hol pedig a kettő határán mozognak…” Írásaira a formai kiforrottság, a jó íráskészség jellemző, hiszen úgy alkalmazkodik ma gyermeki szemlélethez, hogy elkerüli a mesterkéltség, a „gügyögés” csapdáit. Két önálló kötetében (Visszahozott szép karácsony, Ki lakik a sötétben?) ez az írói attitűd érvényesül.


Millenniumi Muratáj
1.800 Ft
Irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat - Millenniumi kiadás / Pomogáts Béla - Ács Margit - Font Márta - Bencze Lajos - Vándor László - Bariska István - Csóka Gáspár

Az "Ezer esztendeje annak, hogy a magyarok itt laknak..." első világháborús katonadal jut mindig eszemre, amikor a Muravidéken élő és egyre sorvadó őshonos magyarság életvitelének bonyolult összefüggéseit, annak gazdag múltját, változatos jelenét és "talán" bizonytalan jövőjét próbálom megrajzolni...bővebben


Naptár 2011
1.000 Ft
A szlovéniai magyarok évkönyve

A 2011-es naptár képben és szóban megemlékezik a 2010-es esztendő fontos eseményeiről, a szlovéniai magyarság életéről.


Naptár 2012
1.500 Ft
A szlovéniai magyarok évkönyve

A történelem során a kalendárium egy-egy család féltve őrzött könyve volt: a szellemi értéktár, a fontos feljegyzések helye és az egész éves olvasmányok gyűjteménye. Azt szeretnék, ha a Naptár is értékeink őrzőjeként és gyűjteményeként az egykori kalendáriumok szerepét töltené be az otthonokban. Olvasgassák, lapozgassák egész évben, s jegyezzék bele a fontos eseményeket, családjuk jeles napjait.


Nemes László
5.500 Ft
festőművész

Az impozáns album, mely Nemes László képei mellett Novotny Tihamér, Nagy Kund Miklós, Pápes Éva, Marijan Špoljar, Judita Krivec Dragan és Lehota M. János tanulmányát tartalmazza, a festő 60. születésnapjára látot napvilágot.


Nemzetőrök, honvédek, hadmozdulatok
2.300 Ft
Lendva-vidék a szabadságharcban 1848-1849 / Molnár András
A kötet az immár bő másfél évszázada a Lendva-vidéken lezajott törétnelmi... bővebben


Részletes keresés