Betöltés...

Hargita Megyei Hagyományőrzési ForrásközpontA székelység története
4.500 Ft
Tankönyv és kézikönyv diákoknak és felnőtteknek / Hermann Gusztáv Mihály (főszerk.)

Egy tankönyv egy adott tudomány, tudományág, illetve egy tudományág részterületének a célzott korosztály (jelen esetben elsődlegesen a VI-VII. osztályos tanulók) értelmi fejlődési szintjének megfelelő összefoglalója. Ebből következik, hogy szigorúan tudományos (mondjuk ki: akadémiai) alapokon kell állnia, a vitás kérdéseket is ebből a nézőpontból kell, hogy megközelítse. Ugyanakkor, tekintve a célzott csoport életkori sajátosságait, egy székely történelemtankönyvnek tartalmaznia kell azokat a hagyományokat, mondákat, mítoszokat, ameIyeknek történeti hitele ugyan kétes, sőt olykor egyértelműen cáfolható, de élnek a székelység emlékezetében. A szerzők


Címer és pecsét a Székelyföldön
6.900 Ft
Tanulmányok / Mihály János (szerk.)

Székelyföldön, 2012-ben is folytatódtak szimbólumtörténeti kutatások. Ennek a munkának az eredménye ez az újabb kötet, amelyben összesen hét tanulmány lát napvilágot, öt olyan szerző tollából, akik szakmailag jártasak ebben a témában. Közülük hárman (Pál-Antal Sándor, Szekeres Attila István és Zepeczaner Jenő) a 2009-ben létrehozott Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport tagjai, ketten (Bernád Rita-Magdolna és Bicsok Zoltán) pedig intézményi kereten belül foglalkoznak elsősorban római katolikus plébániák pecsétjeinek. bélyegzőinek tanulmányozásával. A kötetbe szerkesztett pecsét- és címertani tanulmányok közül 2012 őszén - pontosabban november 10-én, a Magyar Tudomány Napja alkalmával...bővebben


Jelképek a Székelyföldön
6.900 Ft
Címerek, pecsétek, zászlók / Mihály János (szerk.)

A Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport tagjai Hargita Megye Tanácsának támogatásával 2011-ben is folytatták szimbólumtörténeti kutatásaikat. Ennek eredménye egy újabb tanulmánykötet, amelyet a kedves Olvasó most már kézbe vehet. A tizenegy tanulmány három témakörre tagolódik, címer, pecsét és zászlótörténeti írásokra. A tudományos igényességgel készült dolgozatok, egy sor kérdésben új megvilágításba helyezték és jelentősen kiegészítették a székelység által évszázadokon keresztül használt szimbólumok történetére vonatkozó ismereteinket. A munka természetesen ezzel nincs befejezve, de az elért eredményeknek köszönhetően, reméljük, hogy az Olvasót sikerült a székely szimbólumok valós történetéhez közelebb vinni.

Mihály János


Korond és környéke
2.990 Ft
Néprajzi írások / István Lajos

Önismeretünk bővítéséhez feltétlenül szükséges a községünkben élő népnek az ismerése és még annál inkább a múltjának a megismerése. ( ... ) Éppen azért próbáltam majdnem az utolsó órákban mindazt papírra tenni, amit idős adatközlők elmondtak és a magam napja is lemenőben, hogy az utánunk jövő néprajzkutatók, múltat megismerni igyekvők forrásanyaga is legyen. Ismerjék meg, hogyan éltek elődeink, hogyan éltünk mi, a nagy átalakulások időszakában. ( ... ) Ezen dolgozatok visszapillantó tükrök, melyekben láthatók elődeink életének, szokásainak egy-egy kis mozzanata, a még élő öregeké is, melynek egy részéből a jövőbeni boldogulás érdekében tanulni is lehet.

 


Székely jelképek pecséten, címerben
6.900 Ft
Tanulmányok / Mihály János (szerk.)

Visszapillantva az utóbbi években napvilágot látott székely szimbólumtörténeti munkákra, jelentős eredményekről beszélhetünk. Rövid idő alatt ez a negyedik olyan tanulmánykötet, amely székely jelképekkel- a székely nemzet, a székelyföldi világi és egyházai intézmények címer- és pecséthasználatával, valamint a történelmi zászlókkal - foglalkozó írásokat tartalmaz. A főként levéltári források alapján írt dolgozatok révén most már egy elég átfogó képet kapunk a székelység képviseleti, helyhatósági és egyházi szervezetei által használt szimbólumvilágról...bővebben


Taplómegmunkálás Korondon
1.500 Ft
István Lajos - Szőcs Lajos

Rendkívül gazdag képanyagból válogathattunk. Szőcs Lajos saját és összegyűjtött felvételeit kiegészítették kollégám, Balázs Ödön kitűnő minőségű fotói. Ha egymás mellé tesszük a témával kapcsolatos felvételeket, akár képes albumot is szerkeszthetnénk belőle, így azonban többszörös megrostálás után csak a legjellemzőbbeket használtuk fel. A mintakincset már korábban összegyűjtötte Korond ismert krónikása, István Lajos...Részletes keresés