Betöltés...

Grafoprodukt, Szabadka

Cím: József Attila 26, 24 000 Szabadka / Subotica
Honlap: www.grafoprodukt-subotica.rs
Telefon: +381/24/555-032
E-mail: office@grafoprodukt-subotica.rsA lélek és a valóság kapcsolata
2.500 Ft
Egy bácskai falu vallási élete / Szőke Anna

A kereszténység társadalmi jelenlétének, az emberek hitének és a belőle fakadó etikai magatartásoknak a vizsgálata azért fontos feladata a folklórkutatásnak, mert fontos információkat ad azokról a kihívásokról, amelyeknek figyelembevételével újra kellett fogalmazni a kereszténység alapvető hitét és reménységét, hogy a társadalom mai kihívásaira az európai kultúrával kompatibilis válaszokat tudjon adni.

Szőke Anna ebben a könyvében górcső alá tesz egy vajdasági falut, Kishegyest, és gondos empirikus eszközökkel feltárja a falu vallásainak történetét, bepillantást adva a sokszólamúvá lett keresztény közösségek vizsgálatába. Szőke Annát nem a történelmi múlt hozza lázba...bővebben


Az identitás megnyilvánulási formái a 21. század kezdetén
2.500 Ft
Kulturális értékeink a Kárpát-medencében 1. - Válogatás a 2014-ben megrendezett konferencia előadásaiból / Szőke Anna (szerk.) / Kiss Lajos Néprajzi Társaság Könyvtára

A vajdasági Kiss Lajos Néprajzi Társaság 2014. évi konferenciakötete a Kárpár- medencei magyarság múltját és jelenét meghatározó témákkal foglalkozó írásokat tartalmaz, amelyek valamilyen módon kihatottak akár az itt élők népéletére, akár az itteni emberek életét megörökítő tudományág, a néprajztudomány alakulására. Az emberek identitását meghatározó számos elem közül beszámoló hangzott el az építészeti és lakberendezési hagyományról, a viseletkultúráról, többek között a bajuszról is, az erdélyi viselettől, az ünnepek gasztronómiai elemeiről, azok jelentőségéről, avagy a folklórban megjelenő betlehemes játékokról, vallási népénekekről, a tánckultúrának alakulásáról...bővebben


Sokszínű néphagyomány, sokféle módszer
1.800 Ft   1.440 Ft
-20%
Válogatás a 2013-ban megrendezett VII. Fiatal néprajzkutatók és kulturális antropológus hallgatók konferenciáján elhangzott előadásokból / Szőke Anna (szerk.)

A Fiatal néprajzkutatók és kulturális antropológusok konferenciájára 2013. szeptember 7-én került sor a Topolyai Múzeumban. Az előadók néprajzkutatók, kulturális antropológusok, néptáncosok, esetenként szociológusok vagy pszichológusok, egy dolog azonban mindannyiukban közös volt: kutatásaikat néprajzi, demográfiai és szociális kérdésekre építették. Valamennyien a terepmunka során gyűjtött adatok és megfigyelések birtokában fogalmaztak, s vontak le következtetéseket.

A bemutatott témakörök szerteágazóak. Fiatal kutatóink jó érzékkel ragadták meg a többségi és a kisebbségi léthelyzet meghatározó pillanatait. Egy-egy tanulmány más és más közösségbe kalauzol el bennünket, az összkép pedig arra figyelmeztet, mennyire feltáratlan és lezáratlan a múlt és jelen kutatása. S noha a felfedezés nem teljesen újszerű, jó volt megtapasztalni fiataljainktól az újrafelfedezés erejét. Részletes keresés