Betöltés...

Madách-Posonium, Pozsony

Cím: Devatinová 54, 820 11 Bratislava / Pozsony, Szlovákia
Vezető: Óváry Ágnes
Telefon: +421/2/45258559
E-mail: madachekon@nextra.sk


A Madách-Posonium Könyvkiadó kft. 1992-ben alakult, Pozsonyban mint a korábbi Madách Könyvkiadó utóda, s mint ilyen, a háború utáni Felvidék (Szlovákia) legrégibb könyvműhelye. Ügyvezető igazgatója Dobos László, az ismert Kossuth-díjas prózaíró és politikus. A patinás irodalmi intézmény a határokon átnyúló egyetemes magyar irodalom eszméjét vallja, de kiadói gyakorlatában ugyanolyan intenzitással próbálja érvényesíteni a genius loci eredményeit is. Szépirodalmat, irodalomtörténeti- és elméleti kiadványokat, tudományos és néprajzi irodalmat, valamint gyermek- és ifjúsági irodalmat ad ki, de ezen belül elsősorban a szlovákiai magyar szerzők műveire összpontosít, és nagy hangsúlyt helyez a hagyományápolásra, az értékmegőrzésre is.

Vonzásterek
2.800 Ft
Fónod Zoltán

Vegyes műfajú írások (kritika, napló, levél, interjú) gyűjteménye a jelen kötet, melyben Fónod Zoltán részben korábban már publikált írásait tartalmazza.A Vonzásterek az 1945 utáni szlovákiai magyar irodalom két jeles épviselője, Dobos László és Tőzsér Árpád életművének elemzésével indul, ezt követi a magyarországi szimbolizmust, valmint Ady Endre költészetét áttekintő tanulmánya és a Van magyar feltámadás, lesz magyar újjászületés! című ankét az 1956-os magyar forradalomról...bővebben


Valami elmúlt
3.990 Ft
Erni gyermekkora / Duba Gyula

A valami elmúlt olyan regényes önéletrajz, mint a klasszikus Móricz-mű, az Életem regénye, vagy a legújabb magyar irodalomban Oravecz Imre Ondrok gödre c. könyve. A téma az író életének első tíz éve (a huszadik század harmincas évei), de a történet az előzményeket, a huszadik század első negyedét s a 19. század utolsó éveit is magába foglalja. Logikusan, hisz a permanensen változó parasztvilág, amelyben a kis Erni (a történet főhőse) felcseperedik, valamikor a 19. század végén indul változásnak. Akkor áldozik le a napja az évszázados jobbágy-paraszti életformának, s jelennek meg a falun is a műszaki kultúra, a civilizáció vívmányai.


Üzenet
2.900 Ft
A magyar irodalom története Cseh/Szlovákiában 1918-1945 / Fónod Zoltán

Összefoglaló a cseh/szlovákiai magyar irodalom 1918-1945 közötti irodalmáról. Fonód Zoltán arra vállalkozott e munkájában, hogy képet adjon a két világháború közötti csehszlovákiai magyar irodalomról. A tudományos igénnyel, de népszerűen megírt kézikönyv a témának eddigi legteljesebb képét adja. A kisebbségtörténelemmel nyitó kötet mind keresz-, mind hosszmetszetében mutatja be a kisebbségi irodalmat, s árnyalt pályaképekkel teszi teljessé a tájékozódást. A szerző módszere: a műközpontúság és az esztétikai értékrend alkalmazása. Így veszi sorra az alkotócsoportokat, irányzatokat, az egyes alkotókat...bővebben


Tallósi szótár II.
3.000 Ft
II. kötet, L-tól Zs-ig / Gágyor József

Gágyor József (Ipolynyék, 1941. március 15. –) pedagógus, néprajzi gyűjtő, helytörténész. Elsősorban népi mondókák és gyermekjátékok gyűjtésével, valamint helytörténeti kutatásokkal és nyelvjárásgyűjtéssel foglalkozik. A tallósi nyelvjárást leíró kiváló nyelvtudományi munka. A szótár nagy erénye, hogy nincs benne adat példamondat nélkül, és így Tallós nyelvjárása majdnem csorbítatlanul tárul elénk.


Szól a fényes láthatatlan
1.990 Ft
Koncsol László

Kedves gyermekversek a tavaszról és még számtalan gyemekvilágbeli témáról.Versek kicsiknek és nagyoknak. Koncsol László a szlovákiai magyar irodalom rendkívül sokoldalúnak ismert alkotója ezúttal olyan gyermekverskötettel lepi meg olvasóit, amely erős bölcseleti tartalmaival a felnőtt olvasóknak is igazi műélvezet...bővebben 

 

 


Színházi világaim
4.200 Ft
Színikritikák / Hizsnyan Géza

Hizsnyan Géza szlovákiai és magyarországi magyar, továbbá szlovák és európai színházak előadásait, világát elemzi az elsődleges élmény erejével és hitelével, de a legmesszebbmenő körültekintéssel: anyag- és adat-, illetve ismeretgazdagságukban is példásak írásai; amiről s akikről szól, arról/azokról mindent tud, szinte a fele is elég lenne - de mért is adná alább a teljességnél? Ezért lehet hiteles, amikor másokon (szerzőkön, rendezőkön, színészeken) is a "teljességet" kéri számon. Ha játékszínről van szó, számára nincsenek távolságok, nyelvi akadályok, szemléletbeli és esztétikai behatároltságok. Bár igazán bennfenntes a színház világában, vidéki orvosként, belgyógyászként meg tudta őrizni függetlenségét.


Szellemidézés
2.950 Ft
Mécs László - tanulmányok / Bárczi Zsófia

Bárczi Zsófia, a nyitrai fiatal irodalomtörténész a kitűnő Mécs-monográfiájában nem "rehabilitálni" akarja a költőt, hanem elfogulatlanul, túlzásoktól mentesen megkísérli az irodalomtörténeti helyének a kijelölését, s teszi ezt rendkívüli alapossággal, körültekintően, az életmű eddig ismeretlen fejezeteinek a feldolgozása, értékelése alapján is.


Szellemi őrjárat
2.800 Ft
Fónod Zoltán

A "szlovákiai magyar irodalom" ma olyan kontinuumként, amely kezdettől a történelemmel szoros kapcsotlaban alakult és a legjobb teljeítményeiben is konkrét jelentéseket érlelt, avatott jellé, azaz esztétikumá, a leghitelesebben a pozsonyi Fónod Zoltán irodalomtörténeti, kritikai és publicisztikai munkáiban él. A szerző a tavaly megjelen kötetében (Repedések a siratófalon) közel félévszádos publicisztikai munkásságából adott ízelítőt. Új kötete - a Szellemi őrjárat címből ki ne hallaná ki az utalást a legnagyobb "szlovákiai magyar író", Márai Sándor Kassai őrjáratára! - kritikákat, tanulmányokat, recenziókat tartalmaz, de a téma ugyanaz: az egyetemes (s azon belül a szlovákiai) magyar irodalom, művészet, színjátszás, egyszóval: szellemi élet gondjai, problémái.


Szégyen
3.500 Ft
Duba Gyula

Morvay, Duba Gyula egy nevű, kicsit nyomott lelkű, s ilyen értelemben távolról Kafka Josef K.-jára emlékeztető főhőse a regénynek. Morvait soha senki nem szólítja Morvainak, csak maga a szerző. Feltűnően sok a közös vonás bennük, de a szerző megpróbálja minél távolabbra tartani magától Morvai sorsát, hogy jobban lássa. Úgy szólítja meg alteregóját, mint ahogy régen az irodaszolgákat s általában a lekezelt személyeket szokták: Hallja, kend, Táncsics!...bővebben


Sorskérdések, keresztutak
3.900 Ft
Irodalmi tanulmányok és publicisztikai írások / Fónod Zoltán / Magyar Antaeus Könyvek

A neves irodalomtörténész, volt egyetemi oktató, a Madách Kiadó volt vezetője változatos, nehéz történelmi időszakokat élt meg életének több mint 80 éve alatt. S közben rendületlenül írt, kommentálta a világ, a történelem, s mindenekelőtt az irodalom történéseit - publicisztikában, irodalomkritikákban, irodalmi tanulmányokban. A Sorskérdések, keresztutak a tizenhatodik önálló kötete.


Smink nélkül
2.100 Ft
A Vox Humana Színháztól a Kassai Tháliáig / Gál Sándor

Gál Sándor  József Attila-díjas (1994) szlovákiai magyar költő, író, publicista. A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagja. A felvidéki magyar színjátszás második legnagyobb és legjelentősebb műhelye, a kassai Thália színház első két évének történetét meséli el a szerző, a színház dramaturgja.


Séta egy kertben
1.900 Ft
Lacza Tihamér

A szerző (1948) annak idején húsz éven keresztül szerkesztette, majd főszerkesztette a Hét című szlovákiai magyar kulturális hetilapot, s ott elsősorban irodalomkritikákat és esszéket publikált, de működésének igazi tere a kultúra- és tudománytörténet volt és maradt máig. 1989-ig rendszeresen közölt olyan cikkeket, eszmefuttatásokat, jegyzeteket is, amelyek elsősorban az akkori társadalmi változásokkal, a nemzetiségi kérdéssel, a szlovákiai magyarság sorsproblémáival foglalkoztak...bővebben


Rozsnyó
3.500 Ft
Rendhagyó városmonográfia / Kovács Ágnes

E kisváros arculatát és szellemiségét a történelem folyamán három nemzet formálta, melyek sorrendben három névvel is illették. Három nemzet, három rózsa, ami a város címerében is megtalálható. Mindhárom nemzet hatása és befolyása a városra jelentős, és a középkortól a mai napig nyomon követhető. A középkorban a német bányászok által alapított Rosenau az újkorban a magyar polgárok és iparosok Rozsnyója lett, majd a legújabb korban egyre inkább a szlovákság mondja magáénak Rožňavát. A kérdés csak az, vajon elég alázattal ápolták, ápolják-e a történelem színpadának szereplői az elődök értékeit.


Rém Rozi és az éjjeli tanoda
3.500 Ft
Az első igazság / Unni Lindell, Fredrik Skavlan / Rém Rozi

A norvég szerzőpáros bájos mesetörténetének kis hősei, Rém Rozi és Sacc Pityke a filozófia, a kultúra és a történetelem útvesztőiben keresik a tíz igazságot. Rém Rozi és a szellemcsapat a ruhagyár anyagraktárában laknak, a felnőttek szerint ruhák, Sacc Pityke szerint szellemek. Nappal szépen összehajtva fekszenek a polcokon, és várják, hogy besötétedjen. Rozi beiratkozik Horror Hortenziához a Kiskorú Képzetlen Szellemek éjszakai tanodájába. Szörnyű dolgot követ el, és hosszú utat kell megtennie, hogy megtalálja az első igazságot.


Rém Rozi és a téli cirkusz
3.500 Ft
A harmadik igazság / Unni Lindell / Rém Rozi

Minden éjjel közelebb kerülsz egy picit az igazi önmagadhoz.

A szentpétervári Téli Palotában Rém Rozi Fjordorral, Munkusszal, Rudolffal és a félelmetes Gobelinszellemekkel találkozik. A Nagyteremben Sacc Hektor épp az esküvőjét tartja. Damaszth Torrét és a többi ruhagyári szellemeket felrakták az ünnepi asztalra, mert abroszoknak nézték őket. A szellemek életében az a roszz, hogy meg kell ismerniük az élet árnyas oldalait is. Az viszont szuperjó, hogy körbeutazzák a világot és izgalmas dolgoknak lehetnek a tanúi. Mint például a Téli Cirkusz előadásának.


Rém Rozi és a hetedik csillag
3.500 Ft
A második igazság / Unni Lindell / Rém Rozi

Semmitől sem szabad megijedni – vagy talán mégis? Rém Rozi és a szellemcsapat a Ruhatár Anyagraktárában laknak. Nappal összehajtva fekszenek és várják, hogy leszálljon az éj. Ám Rozi ismét bonyodalmat okoz, ezért egyedül kell felröpülnie a világűrbe, a Hetedik Csillagra, hogy megtudja, hová szállítja a teherautó Oroszlánszívű Otíliát. Sacc Pityke hideg, sötét pincében sínylődik, ahová a gyártulajdonos zárta be büntetésből, a néma Rivenbolt szabó mellé. Rém Rozi kiszabadítja Pitykét, és együtt nidulnak a Második Igazság keresésére. Az utazás során sok-sok veszély leselkedik rájuk.


Pókhálóban
2.800 Ft
Juhász János

A könyv Masaryk és Beneš Csehszlovákiájának első tíz esztendejéről szól. Műfaját tekintve regényes pamfletnek nevezhetnénk. Nem lehet kacagás nélkül végigolvasni a Hlinka párt választási előkészületeit, egy népgyűlés leírását, Chudoba szenátor gyémántcsempészését vagy a pöstyéni fürdőzők intimitásait.


Pásztorórák
4.200 Ft
Válogatott novellák / Bereck József / Magyar Antaeus Könyvek

Az 1972-ben nyolc fiatal szlovákiai magyar prózaírót elindító emlékezetes Fekete szél című angológia szerzői közül már akkor kiemelkedett (Kovács Magda mellett) a markáns arcolatú, a műformálás folyamtára is reflektáló, s így sajátos "kibillenő realizmusú" világot körvonalazó Bereck József (1945-). Az azóta eltelt csaknem fél évszázad visszaigazolta tehetséget, s ma a legfiatalabbjaink is megbecsüléssel néznek a hatvanöt éves íróra.


Papírvessző
1.500 Ft
Papp Imre

A Prágában élő Papp Imre (1954) furcsa, erősen "alulstilizált" verseinek megtanulatlan vagy inkább elfeledett grammatikájában, abszurd képeiben mintha egy személytelen személyiség s egy banálisan hétköznapi, de banalitásában szinte metafizikai világ körvonalazódna. Újabb verseiben ez a világ intellektualizálódni látszik, hangsúlyos művelődéstörténeti anyaggal, gondolati jelképekkel gazdagodik.


OLÉ! (Flasztershow)
1.980 Ft
Versek / Szunyog Zsuzsa

A fiatal felvidéki költőnő versei oldott formájú, zenére, tánclépésekre hangolt, az ontológiai érdeklődést azonban megtartó létfutamok.Részletes keresés