Betöltés...

Madách-Posonium, Pozsony

Cím: Devatinová 54, 820 11 Bratislava / Pozsony, Szlovákia
Vezető: Óváry Ágnes
Telefon: +421/2/45258559
E-mail: madachekon@nextra.sk


A Madách-Posonium Könyvkiadó kft. 1992-ben alakult, Pozsonyban mint a korábbi Madách Könyvkiadó utóda, s mint ilyen, a háború utáni Felvidék (Szlovákia) legrégibb könyvműhelye. Ügyvezető igazgatója Dobos László, az ismert Kossuth-díjas prózaíró és politikus. A patinás irodalmi intézmény a határokon átnyúló egyetemes magyar irodalom eszméjét vallja, de kiadói gyakorlatában ugyanolyan intenzitással próbálja érvényesíteni a genius loci eredményeit is. Szépirodalmat, irodalomtörténeti- és elméleti kiadványokat, tudományos és néprajzi irodalmat, valamint gyermek- és ifjúsági irodalmat ad ki, de ezen belül elsősorban a szlovákiai magyar szerzők műveire összpontosít, és nagy hangsúlyt helyez a hagyományápolásra, az értékmegőrzésre is.

Gesztenye Guszti különös kalandjai
2.450 Ft
Versek és mesék / Gyüre Lajos

A kisiskolás korú gyermekeknek ajánlható könyv első része felváltva tartalmaz meséket és verseket, melyek részint az évkörhöz kapcsolódnak, részben népmesék feldolgozásai, részben gyermeki fantáziát megindító történetek. A könyv második részében találhatjuk Gesztenye Guszti "élettörténetét" és különös kalandjait olvashatjuk.


A kis viking
3.990 Ft
Dobos László

A kis Lars norvég apa és magyar anya gyermeke. A szerző magyar és norvég mesékből teremt számára sajátos nyelvet, s az érzékeny lelkű kisfiú ebben az elégikus lejtésű elbeszélői nyelvben éli meg szülei szomorú válását. A könnyes szép történet előszőr 1990-ben jelent megm a mű a magyar gyermekirodalom igazi gyöngyszeme.


Adósságtörlesztés - Szélfúvásban
4.200 Ft
Két regény / Mács József / Magyar Antaeus Könyvek

A kötet Mács József két korai regényét, az 1964-ben írt, de nemzetiségpolitikailag kényes témája miatt csak 1968-ban megjelenő Adósságtörlesztést, valamint az 1980-ban kiadott Szélfúvásbant tartalmazza. A szerző gazdag életművének kiteljesedése és elismertsége a nyolcvanas évektől követhető nyomon, ugyanakkor korábbi értékei számbavétele éppen ezért volt fontos a kiadó számára ezzel a két korai regényének újbóli kiadásával.


A legkisebb fiú vándorlásai
4.500 Ft
A felvidéki magyar kulturális életről, folklórról, népi tánckultúráról egy élet tükrében / Takács András

Kötetünk a szlovákiai magyar folklórirodalom, főleg a folklórgyűjtés és néptánckultúra, táncházmozgalom ezen Takács András nevű egyszemélyes intézményének afféle breviáriuma, életrajzi visszaemlékezéseinek, szakcikkeinek és egyéb publikációinak a keresztmetszete. A Madách-Posonium Kiadó így tiszteleg a nyolcvanévesen is fiatal felvidéki táncfenomén előtt.


Bóbita
3.500 Ft
Válogatott elbeszélések / Monoszlóy Dezső / Magyar Antaeus Könyvek

A Bécsben élő szerző immár tizedik alkalommal jelentkezik novellákkal és elbeszélésekkel. A Bóbita mint válogatás gerincét "A szerelem öt évszaka" és az "Utolsó vadászat" darabjai adják, együtt a szövegek kétharmadát kitéve. A szilárd kötődés ellenére e kötet kapcsán mégis a múlt bizonyos felülbírálásáról kell beszélnünk, ami nem másban, mint a kötetbe besorolt írások idő-, téma- és stílusbeli leszűkítésében s az újabb művekre összpontosításban manifesztálódik.


A nagyvilág pitvarai
4.200 Ft
Egy felvidéki helytörténész és etnográfus vallomásai, tanulmányai, jegyzetei / Csáky Károly

Csáky Károly, a szlovákiai magyar néprajz, helytörténet, szociográfia fáradhatatlan művelője, a kitűnő pedagógus és költő ez év október 24-én betölti életének hatvanadik esztendejét. Jelen műve, tanulmányainak, szülőföld-vallomásainak, esszéinek e breviárium jellegű válogatása ebből az alkalomból jelenik meg. "Itt közzétett írásaim szerény keresztmetszetét adják mindannak, amihez életemben hozzáfogtam, amit elvégeztem...bővebben


A CS-tartomány - pro és kontra
3.900 Ft
Cselényi László költészete kritikák és értékelések tükrében / Kövesdi Károly (szerk.)

Cselényi László költészete kritikák és értékelések tükrében. "Ez a kötet tartalmazza a Cselényit elmarasztaló kritikákat is, tekinthető az Escorial... ikerkönyvének. A kép így lesz csaknem teljes. És talán nyomasztó is, mert őszintén szólva, én Cselényi helyében meglehetősen kényelmetlenül érezném magamat. Ennyi elvárásnak megfelelni, ennyi értelmezést figyelembe s talán komolyan venni! Gyanítható, hogy Cselényi Lászlóról, szerencséjére, vagy kivételes immunrendszerének köszönhetően, mindezek leperegnek, és bár (mert minden alkotó hiú) ő is kívánja az elismerést és visszaigazolást, szándékaitól nem térítik el a drukkerek."


Rém Rozi és az éjjeli tanoda
3.500 Ft
Az első igazság / Unni Lindell, Fredrik Skavlan / Rém Rozi

A norvég szerzőpáros bájos mesetörténetének kis hősei, Rém Rozi és Sacc Pityke a filozófia, a kultúra és a történetelem útvesztőiben keresik a tíz igazságot. Rém Rozi és a szellemcsapat a ruhagyár anyagraktárában laknak, a felnőttek szerint ruhák, Sacc Pityke szerint szellemek. Nappal szépen összehajtva fekszenek a polcokon, és várják, hogy besötétedjen. Rozi beiratkozik Horror Hortenziához a Kiskorú Képzetlen Szellemek éjszakai tanodájába. Szörnyű dolgot követ el, és hosszú utat kell megtennie, hogy megtalálja az első igazságot.


A Keleti Napló története
2.300 Ft
Gál Sándor

A rendszerváltás idején alapította meg és szerkesztette Gál Sándor néhányadmagával Kassán a Keleti Napló c. "társadalmi és kulturális" havilapot. Negyven év után ez volt az első olyan magyar nyelvű folyóirat Kassán, amely - az egykori kitűnő kassai Napló szellemében - szándékaiban s későbbi gyakorlatában az egyetemes magyar irodalom és kultúra egészét igyekezett befogni. A lap az állami támogatás megvonása következében a hatodik évfolyamának az első harmadában megszűnt. Az egykori főszerkesztő a jelen monográfiájában ennek a közel hat évnek az eseményeit írja le.


A Kezdet s az Egész
2.500 Ft
Cselényi László / Magyar Antaeus Könyvek

A 70 esztedős költőt köszönti a kiadó ezzel a kötettel, amely válogatott verseit tartalmazza. Ez a válogatás különbözik az elmúlt jó másfél évtized hasonló válogatásaitól, vagy változatoktól, hiszen Cselényi László a rendszerváltozás éve, tehát 1989 óta nem ír új verseket, hanem úgynevezett változatokat készít a korábbi verseire. Ezek, mint előszövegek vagy előtextek, bizonyos értelemben afféle hipertextet alkotnak, és e szövegváltozatoknak egy elképzelt összefoglalása ez a most megjelent válogatás, A Kezdet s az Egész. A cím egyébként arra a herakleitoszi axiómára utal, mely szerint a kezdet több, mint az egésznek a fele.


Kitépett lapok
2.900 Ft
Szlovákiai magyar szerzők a Kassai Naplóban (1918-1929) / Gyüre Lajos

A kötet a Kassai Napló (1918-1929) szlovákiai magyar íróktól, költőktől, publicistáktól származó anyagát dolgozza fel. A kiadvány folytatása Az alsószoknya alkonya című 2008-as kötetnek, amely a lap szépirodalmi anyagát értékelte és mutatta be.


Mátyusföldi rózsák és bogáncsok - IV. kötet
3.200 Ft
Szólások, közmondások és nyelvi fordulatok a tallósi nép ajkán (O-Sz) / Gágyor József / Mátyusföldi rózsák és bogáncsok

A több kötetes mű több mint tizenegyezer szólást, közmondást, szóláshasonlatot, sajátos nyelvi fordulatot, tréfás mondást, dicséretet, frappáns személyi jellemzést, szexuális célzást, átkozódást, fenyegetést, üdvözlési formát, babonát, ál-találóskérdést, kitérő válaszokat stb. tartalmazó regionális nyelvjárási szótár és kifejezésgyűjtemény. A fonetikus formában lejegyzett roppant anyag a beszédhelyzetekkel, a kifejezéseket szülő és értelmező életszituációkkal együtt kerül itt az olvasó elé.


Mátyusföldi rózsák és bogáncsok - V. kötet
3.200 Ft
Szólások, közmondások és nyelvi fordulatok a tallósi nép ajkán (T-Zs) / Gágyor József / Mátyusföldi rózsák és bogáncsok

A több kötetes mű több mint tizenegyezer szólást, közmondást, szóláshasonlatot, sajátos nyelvi fordulatot, tréfás mondást, dicséretet, frappáns személyi jellemzést, szexuális célzást, átkozódást, fenyegetést, üdvözlési formát, babonát, ál-találóskérdést, kitérő válaszokat stb. tartalmazó regionális nyelvjárási szótár és kifejezésgyűjtemény. A fonetikus formában lejegyzett roppant anyag a beszédhelyzetekkel, a kifejezéseket szülő és értelmező életszituációkkal együtt kerül itt az olvasó elé.


Az alsószoknya alkonya
3.600 Ft
Írók és költők a Kassai Naplóban - Szöveggyűjtemény és bibliográfia / Gyüre Lajos / Magyar Antaeus Könyvek

Az "alsószoknya alkonyát" (az Ady versből vett kép itt azt akarja jelenteni: az 1919-es államfordulatot) a magyar irodalom decentralizálódása követte, s az új államhatárokon túl is erős, életképes irodalmi fórumok születtek. Ezek egyike volt a Kassai Napló (1919-1929), amelynek szépirodalmát dolgozta fel e kötetben a szerző....bővebben


Halottaim piros virága
3.300 Ft
Válogatott versek 1970-2010 / Kulcsár Ferenc / Magyar Antaeus Könyvek

Kulcsár Ferenc (1949-) negyven éve van, ahogy mondani szokták, a pályán. 1970-ben, az emlékezetes Egyszemű éjszaka című antológia nemzedékével jelentkezett a szlovákiai magyar irodalomban, s feltétlen hitre, szeretet-elvű közösségi elkötelezettségre és sajátos metafizikára építő, míves költészet ma ennek az irodalomnak jellegzetes színfoltja, alapértéke.


Mátyusföldi rózsák és bogáncsok - II. kötet
2.500 Ft
Szólások, közmondások és nyelvi fordulatok a tallósi nép ajkán. II. kötet (F-J) / Gágyor József / Mátyusföldi rózsák és bogáncsok

Egy több kötetes műnek, Gágyor József Mátyusföldi rózsák és bogáncsok című rendhagyó műfajú könyvének a második kötetét tartja kezében az olvasó. A terjedelmes mű tulajdonképpen több mint tizenegyszer szólást, közmondást, szóláshasonlatot, sajátos nyelvi fordulatot, tréfás mondást, dicséretet, frappáns személyi jellemzést, szexuális célzást, átkozódást, fenyegetést, üdvözlési formát, babonát, ál-találóskérdést, kitérő válaszokat stb. tartalmazó regionális nyelvjárási szótár és kifejezésgyűjtemény.

 

A varázstoll
2.500 Ft
(Mesetörténetek prózában és versben) / Zalaba Zsuzsa

Mesetörténetek prózában és versben. Zalaba Zsuzsa újabb mesekönyve elvezeti a gyermekeket  a Duna folyó mellett található erdők, városok, várak titokzatos világába, manók és törpék közé. Megismerhetjük az itt élő embereket is, s a történelem igen rejtélyes módon a varázstoll segítségével megváltoztatható, illetve kifürkészhető lesz!


Tallósi szótár II.
3.000 Ft
II. kötet, L-tól Zs-ig / Gágyor József

Gágyor József (Ipolynyék, 1941. március 15. –) pedagógus, néprajzi gyűjtő, helytörténész. Elsősorban népi mondókák és gyermekjátékok gyűjtésével, valamint helytörténeti kutatásokkal és nyelvjárásgyűjtéssel foglalkozik. A tallósi nyelvjárást leíró kiváló nyelvtudományi munka. A szótár nagy erénye, hogy nincs benne adat példamondat nélkül, és így Tallós nyelvjárása majdnem csorbítatlanul tárul elénk.


Akasztófáinkat csiklandozzuk
2.600 Ft
Versek, kiáltványok, esszék / Kudlák Lajos / Magyar Antaeus Könyvek

Kudlák Lajos ma elsősorban L'udovit Kudlák néven, szlovák modernista festőként ismert. Ez a kötet azonban azt a Kudlák Lajost mutatja be, akit a legkövetkezetesebben dadaista magyar költőként tarthatunk számon. Egy irodalmi anarchista, egy, a szöveg jeletésszóródásait végletekig provokáló artifex (a kifejezés egyszerre jelenti a művészt és a bohócot) máig radikálisnak ható versszövegeit, fordításait, válogatott cikkeit adjuk közre.


Mátyusföldi rózsák és bogáncsok - III. kötet
3.200 Ft
Szólások, közmondások és nyelvi fordulatok a tallósi nép ajkán. III. kötet (K-Ny) / Gágyor József / Mátyusföldi rózsák és bogáncsok

A több kötetes mű több mint tizenegyezer szólást, közmondást, szóláshasonlatot, sajátos nyelvi fordulatot, tréfás mondást, dicséretet, frappáns személyi jellemzést, szexuális célzást, átkozódást, fenyegetést, üdvözlési formát, babonát, ál-találóskérdést, kitérő válaszokat stb. tartalmazó regionális nyelvjárási szótár és kifejezésgyűjtemény. A fonetikus formában lejegyzett roppant anyag a beszédhelyzetekkel, a kifejezéseket szülő és értelmező életszituációkkal együtt kerül itt az olvasó elé.Részletes keresés