Betöltés...

Madách-Posonium, Pozsony

Cím: Devatinová 54, 820 11 Bratislava / Pozsony, Szlovákia
Vezető: Óváry Ágnes
Telefon: +421/2/45258559
E-mail: madachekon@nextra.sk


A Madách-Posonium Könyvkiadó kft. 1992-ben alakult, Pozsonyban mint a korábbi Madách Könyvkiadó utóda, s mint ilyen, a háború utáni Felvidék (Szlovákia) legrégibb könyvműhelye. Ügyvezető igazgatója Dobos László, az ismert Kossuth-díjas prózaíró és politikus. A patinás irodalmi intézmény a határokon átnyúló egyetemes magyar irodalom eszméjét vallja, de kiadói gyakorlatában ugyanolyan intenzitással próbálja érvényesíteni a genius loci eredményeit is. Szépirodalmat, irodalomtörténeti- és elméleti kiadványokat, tudományos és néprajzi irodalmat, valamint gyermek- és ifjúsági irodalmat ad ki, de ezen belül elsősorban a szlovákiai magyar szerzők műveire összpontosít, és nagy hangsúlyt helyez a hagyományápolásra, az értékmegőrzésre is.

Szól a fényes láthatatlan
1.990 Ft
Koncsol László

Kedves gyermekversek a tavaszról és még számtalan gyemekvilágbeli témáról.Versek kicsiknek és nagyoknak. Koncsol László a szlovákiai magyar irodalom rendkívül sokoldalúnak ismert alkotója ezúttal olyan gyermekverskötettel lepi meg olvasóit, amely erős bölcseleti tartalmaival a felnőtt olvasóknak is igazi műélvezet...bővebben 

 

 


Tévelygéseim
3.200 Ft
Elbeszélések / Hogya György

Az irodalmi élettől messze, Királyhelmecen élő szerző első kötet 2006-ban jelent meg Istent látni címmel, s már ez is a "mérhetetlen mélységek" és az "érzelmi megismerés" jegyében született. Második elbeszéléskötetében a lélek és idő mélységeiből kibontott etikai bölcselet annyira a középpontjában áll a történeteknek, annyira erős a strukturáló hatása, hogy tekinthetjük a kötetet akár egyfajta idő- és lélektörténetek laza füzérének is.


Üzenet
2.900 Ft
A magyar irodalom története Cseh/Szlovákiában 1918-1945 / Fónod Zoltán

Összefoglaló a cseh/szlovákiai magyar irodalom 1918-1945 közötti irodalmáról. Fonód Zoltán arra vállalkozott e munkájában, hogy képet adjon a két világháború közötti csehszlovákiai magyar irodalomról. A tudományos igénnyel, de népszerűen megírt kézikönyv a témának eddigi legteljesebb képét adja. A kisebbségtörténelemmel nyitó kötet mind keresz-, mind hosszmetszetében mutatja be a kisebbségi irodalmat, s árnyalt pályaképekkel teszi teljessé a tájékozódást. A szerző módszere: a műközpontúság és az esztétikai értékrend alkalmazása. Így veszi sorra az alkotócsoportokat, irányzatokat, az egyes alkotókat...bővebben


Valami elmúlt
3.990 Ft
Erni gyermekkora / Duba Gyula

A valami elmúlt olyan regényes önéletrajz, mint a klasszikus Móricz-mű, az Életem regénye, vagy a legújabb magyar irodalomban Oravecz Imre Ondrok gödre c. könyve. A téma az író életének első tíz éve (a huszadik század harmincas évei), de a történet az előzményeket, a huszadik század első negyedét s a 19. század utolsó éveit is magába foglalja. Logikusan, hisz a permanensen változó parasztvilág, amelyben a kis Erni (a történet főhőse) felcseperedik, valamikor a 19. század végén indul változásnak. Akkor áldozik le a napja az évszázados jobbágy-paraszti életformának, s jelennek meg a falun is a műszaki kultúra, a civilizáció vívmányai.


Vonzásterek
2.800 Ft
Fónod Zoltán

Vegyes műfajú írások (kritika, napló, levél, interjú) gyűjteménye a jelen kötet, melyben Fónod Zoltán részben korábban már publikált írásait tartalmazza.A Vonzásterek az 1945 utáni szlovákiai magyar irodalom két jeles épviselője, Dobos László és Tőzsér Árpád életművének elemzésével indul, ezt követi a magyarországi szimbolizmust, valmint Ady Endre költészetét áttekintő tanulmánya és a Van magyar feltámadás, lesz magyar újjászületés! című ankét az 1956-os magyar forradalomról...bővebbenRészletes keresés