Betöltés...

Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely

Cím: Székelyudvarhely, 1918 december 1. u. 19. sz
Honlap: www.udvarhelyszek.eu
Telefon: 0266-214440, 0266-214441
E-mail: udvarhelyszek@freemail.huÁcsok, kőművesek, országépítők
1.800 Ft
Balázsi Dénes

Balázsi Dénes Ácsok, kőművesek, országépítők című könyve került ki a nyomdából, az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület kiadásában. Amint a szerző fogalmaz: e kiadvány a sok szép népi építészeti remeket bemutató könyv mellett olyan, amelyik nemcsak az alkotást, hanem az alkotót is méltatja.

Ez a gondolat akkor pattanhatott ki, amikor Balázsi Dénes székelyszentléleki nyugalmazott tanár, helyismereti kutató a már néhai Benedek József építő-vállalkozó önéletírásszerű jegyzeteit tanulmányozni kezdte, a hozzátartozók jóvoltából. Egy olyan életpályát dokumentálnak a feljegyzések, amely átlagon felüli a vidéken – csak az általa betanított szentléleki és bogárfalvi ácsok, kőművesek listáján 58 név szerepel. Minderről a Nyikó menti építők fejezetben olvashatunk bőven.

A 160 oldalas könyv egyharmad terjedelemben képmellékleteket, illusztrációkat tartalmaz, részint a szerző és az adatközlők tulajdonából, részint pedig Balázs Attila, Balázs Ödön, Bálint László és a szerző felvételeit. Mivel a könyv számba veszi a környékbeli fontosabb építkezéseket (templomok, művelődési házak stb.) is, a képek között sem csak a Szentléleken meg közvetlen környékén álló lakások, építmények felvételeit látjuk.    

 P. Buzogány Árpád


Címer és pecsét a Székelyföldön
6.900 Ft
Tanulmányok / Mihály János (szerk.)

Székelyföldön, 2012-ben is folytatódtak szimbólumtörténeti kutatások. Ennek a munkának az eredménye ez az újabb kötet, amelyben összesen hét tanulmány lát napvilágot, öt olyan szerző tollából, akik szakmailag jártasak ebben a témában. Közülük hárman (Pál-Antal Sándor, Szekeres Attila István és Zepeczaner Jenő) a 2009-ben létrehozott Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport tagjai, ketten (Bernád Rita-Magdolna és Bicsok Zoltán) pedig intézményi kereten belül foglalkoznak elsősorban római katolikus plébániák pecsétjeinek. bélyegzőinek tanulmányozásával. A kötetbe szerkesztett pecsét- és címertani tanulmányok közül 2012 őszén - pontosabban november 10-én, a Magyar Tudomány Napja alkalmával...bővebben


Jelképek a Székelyföldön
6.900 Ft
Címerek, pecsétek, zászlók / Mihály János (szerk.)

A Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport tagjai Hargita Megye Tanácsának támogatásával 2011-ben is folytatták szimbólumtörténeti kutatásaikat. Ennek eredménye egy újabb tanulmánykötet, amelyet a kedves Olvasó most már kézbe vehet. A tizenegy tanulmány három témakörre tagolódik, címer, pecsét és zászlótörténeti írásokra. A tudományos igényességgel készült dolgozatok, egy sor kérdésben új megvilágításba helyezték és jelentősen kiegészítették a székelység által évszázadokon keresztül használt szimbólumok történetére vonatkozó ismereteinket. A munka természetesen ezzel nincs befejezve, de az elért eredményeknek köszönhetően, reméljük, hogy az Olvasót sikerült a székely szimbólumok valós történetéhez közelebb vinni.

Mihály János


Korond és környéke
2.990 Ft
Néprajzi írások / István Lajos

Önismeretünk bővítéséhez feltétlenül szükséges a községünkben élő népnek az ismerése és még annál inkább a múltjának a megismerése. ( ... ) Éppen azért próbáltam majdnem az utolsó órákban mindazt papírra tenni, amit idős adatközlők elmondtak és a magam napja is lemenőben, hogy az utánunk jövő néprajzkutatók, múltat megismerni igyekvők forrásanyaga is legyen. Ismerjék meg, hogyan éltek elődeink, hogyan éltünk mi, a nagy átalakulások időszakában. ( ... ) Ezen dolgozatok visszapillantó tükrök, melyekben láthatók elődeink életének, szokásainak egy-egy kis mozzanata, a még élő öregeké is, melynek egy részéből a jövőbeni boldogulás érdekében tanulni is lehet.

 Részletes keresés