Betöltés...

KT Könyv és Lapkiadó, Komárom

Vezető: Szénássy Tímea
Telefon: +421/35/7733-566
E-mail: deltakn@gmail.com


A komáromi könyvnyomtatás közel 300 éves hagyományra tekint vissza. Az idők során a városban több mint 40 nyomda működött. Ezen az előkészített talajon működik ma - többek között - a KT Könyv- és Lapkiadó Kft. A kiadónak új lendületet adott Az 1995-ben létrehozott honismereti sorozat. A Honismereti Kiskönyvtár sorozat könyvecskéi mára ismertté és keresetté váltak, többek között a helytörténészek és a történelmi nevezetességek, természeti kincsek és egyéb látnivalók iránt érdeklődő turisták körében. A kis formátumú, színes kiadványok tömören és olvasmányosan ismertetik e műemlékekben és természeti szépségekben gazdag ország - Szlovákia (Felvidék) - egyes helységeit. Havilapunk, a TÁBORTÜZ, a tanév idején, tehát szeptembertõl júniusig jelenik meg, egy évfolyam tíz számot tartalmaz. Érdeklõdésben nincs is hiány, minden negyedik szlovákiai magyar iskolába járó gyerek az elõfizetõnk. Rendszeresen járjuk az iskolákat, állandó kapcsolatot tartunk az olvasókkal, a TÁBORTŰZt az õ igényeiknek, elvárásaiknak, kéréseiknek megfelelõen szerkesztjük. Munkánkat szolgálatnak tekintjük, lapunkkal, írásainkkal, anyagainkkal megmaradásunkat, olvasóink nemzeti azonosságtudatának megõrzését kívánjuk elõsegíteni.

A komáromi induló hőse
1.400 Ft
Szénássy Zoltán

150 esztendő távlatából tesszük le a kegyelet és a hála jeleként, a tiszteletadás szavakból font koszorúját, Egressy Béni emléke előtt, aki mindössze 37 évet élt. Komárom népe emlékezik. Emlékezik a költőre, a színműíróra, a zeneszerzőre, a Klapka-induló megalkotójára. 1998/99-ben a szabadságharc 150. évfordulóját ünnepelhettük. Ekkor külön emlékeztünk meg Komárom ostromáról, védelméről, melynek kiemelkedő katonája volt Egressy főhadnagy.


A komáromi zsidók múltja és jelene
1.300 Ft
Dr. Raab Ferenc

Komáromban egykoron jelentős számú zsidó közösség élt. Ma már csak a pusztuló temetőkkel, az átalakított templomokkal találkozni, és egy igen jelentéktelen számú közösséggel, ami mára megmaradt a helyi zsidóságból. A kötet az egykor volt komáromi zsidóságnak próbál emléket állítani.


A szépség vágya
1.900 Ft
Szabóné Jozefik Edit

Szabó Edit, akinek ez már a negyedik megjelent kötete, ösztönösen kiváló lélekábrázoló, és valahogy azt is érzékeltetni tudja, hogy az ember életének a tulajdonképpeni értelme csak a végén válhat világossá. Ezért ábrázol öregeket, betegeket, haldoklókat, kiknek az eddig csak félig-meddig értett sorsuk egyszer csak megvilágosodik, hogy majd eligazodhassunk benne.


A szlovákiai zenei élet magyar és magyar származású képviselői
3.200 Ft
Dobi Géza / A Felvidék művelődéstörténeti enciklopédiája

A kiadványban azok a személyek - énekkarvezetők, énekkarok, zenekarok, hangszeres-szólisták, zeneszerzők, zenekari játékosok, énekesek, karmesterek, pedagógusok, tankönyv-összeállítók, muzikológusok, kulturális intézmények tagjai stb.- szerepelnek, akik a 20. század első évtizedeiben és főleg a második világháború után bekapcsolódtak Szlovákia magyarságának zenei életébe, sokat tettek zenei kultúránk életbenmaradásáért és fejlesztéséért.


Bogyarét topográfiája a második évezred végén
2.300 Ft
Reško Sándor - Kucsera Imre - Szénássy Árpád

A kiadó Települések Topográfiája sorozatban megjelent könyve.


Csallóközi történetek
2.100 Ft
N. László Imre

Elsősorban felnőtteket szórakoztató csallóközi történeteket gyűjtött össze a szerző, aki egész életét a Duna mellett élte le.


Emlékei a múltnak
1.990 Ft
Csáky Károly

Csáky Károly (Kelenye, 1950. október 24.) magyar-angol-néprajz szakos tanár, okleveles néprajzkutató, helytörténész. A Magyar Néprajzi Társaság külföldi tiszteletbeli tagja. Kutatási területe a Középső- és Alsó-Ipoly mente népi hiedelemvilága, jeles napi szokásai s az emberélet fordulóinak hagyományai. Csáky Károly elkötelezett kutatója szülőföldjének, az Ipoly-vidéknek. Jelen könyvében az emléktáblák, emlékhelyek fontosságáról ír, az Ipoly-vidék nagyjaira emlékezik, irodalmi barangolásokra kalauzol, majd a néphagyományok nyomába visz.


Hagyományőrző és változó települések
3.200 Ft
Tanulmányok, dolgozatok a néprajz és a honismeret köréből / Csáky Károly / A Felvidék művelődéstörténeti enciklopédiája

A szerző Hont megye Ipoly-menti településeinek igazi karakterét szándékozik megragadni a települések híres néprajzkutatóinak segítségével, továbbá a falvak hiedelemvilágának, szakrális és társadalmi hagyományainak leírása által. "Vidékeinkről, tájegységeinkről több útikönyv, tudománytörténeti összefoglaló és monográfia készült már. A hiteles falu- és településképek viszont még mindig fehér foltok önismeretünk térképén. Az adott helység karakterének megrajzolása, specifikumainak megragadása nem könnyű feladat, mint ahogyan a dolgokat változásaikban, összefüggéseikben láttatni sem egyszerű. A most elkészült néprajzi-honismereti kötet elsősorban ezt kísérli meg. (...)”


Katalin-naptól Gergely-napig
3.200 Ft
A téli ünnepkör szokásai és hiedelmei / Csáky Károly / A Felvidék művelődéstörténeti enciklopédiája

Csáky Károly gazdag alkotói pályájának újabb állomásához érkezett, és ismét a kalendáriumi szokások állnak érdeklődése középpontjában. 1987-ben jelent meg az Ipoly menti naptári ünnepekről „Hallottátok-e már hírét?” című könyve. Az 1970-es évek végétől már számos kisebb-nagyobb közleménye, tanulmánya készítette elő a kötet megszületését. A Katalin-nap és Gergely-nap közötti téli időszak néphagyományait, téli ünnepi szokásait mutatja be a szerző.


Komárom nyomdászat- és sajtótörténete 1705-1849
2.940 Ft
Tapolcainé Sáray Szabó Éva

E tanulmány Komárom kilenc nyomdájának történetét mutatja be 1705 és 1849 között, elsősorban művelődés-, sajtó- és könyvtörténeti vonatkozásban, és nem gazdaság- és ipartörténeti vonatkozásban.


Pográny
2.300 Ft
Resko S. -Szénássy Á. -Fehér S.

Pográny egy kisebb község Zoboralján, annak ellenére mégis van mivel büszkélkednie. Több szép műemlék, a természet lenyűgöző szépsége, kedves emberek, a jó minőségű bor, az élő néphagyomány, a dalok, népviseletek, szokások megőrzése mindenkor felkeltette a kutatók érdeklődését.


Thain János a tanár, festőművész, néprajzgyűjtő, és múzeumalapító
1.100 Ft
Strba Sándor

A neves tanárember, festőművész, múzeumalapító életéről tesz tanúbizonyságot az írás. Rajzai, városképei, néprajzi jellegű írásai mindmáig Érsekújvár történetének értékes kordokumentumai.Részletes keresés