Betöltés...

Gion Nándor Emlékház, Szenttamás

Cím: Popovača venac 30. 21480 Srbobran (Szenttamás) Srbija (Szerbia)
Honlap: www.gionnandoremlekhaz.org
Telefon: +381-21- 735-082
E-mail: gionnandoremlekhaz@gmail.com


A Gion Nándor Emlékházat a közösség tisztelete hozta létre. Az író halála után, 2002. november 1-jén emléktáblát lepleztünk le, és koszorút helyeztünk el szülőházán, amivel hivatalosan is kultuszhellyé nyilvánítottuk az épületet.

A Gion Nándor Emlékház az egyszemélyes, azaz egyetlen szerzővel foglalkozó irodalmi emlékmúzeum típusába tartozik. Az épület és a telek 2004-ben vált a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma segítségével a Citerazene-barátok Klubjának tulajdonává. Miután építési szakértők véleményezték a ház állapotát, nyilvánvalóvá vált, hogy nem lehetséges tatarozni, át kell építeni az eredeti alapokra és meghagyni eredeti formáját, kinézetét. 2007 nyarára elkészült a tervdokumentáció, amivel ugyanebben az évben sikeresen pályáztunk a Vajdasági Autonóm Tartomány Nagyberuházási Alapjánál. A munkálatok a következő év tavaszán kezdődtek és 2009 nyarára fejeződtek be. A Gion Nándor Emlékház 2010 nyarán kezdte meg működését otthont adva a különféle kulturális rendezvényeknek is. Az emlékház gyűjteményének egy kisebb része hagyatéki anyag (a Gion-család könyvtára, használati tárgyak, fényképek, levelek, dokumentumok), a többi tudatos gyűjtő- és kutatómunka eredménye (az író műveit tartalmazó kötetek, folyóiratok, fordítások, kiadatlan kéziratok, rajzok, a művei alapján forgatott filmek, dokumentumfilmek az életéről és munkásságáról).

A Gion Nándor Emlékház enteriőrében a két utcai szoba és az előszoba működik kiállítóhelyiségként. A családi ház valamikori ebédlője az adminisztrációs és fogadótér, illetve kutatószoba funkcióját is betölti, ezenkívül itt tekinthető meg a könyvesszekrényekben elhelyezett családi könyvtár. Gion Nándor szobájában az eredeti helyén látható az ágya és bútora, a családi festmények, játékszerek, itt kapott helyet az íróasztala a lámpával és az írógéppel. A valamikori tisztaszobában a Gion Nándor élete és munkássága témájú kiállítás várja a közönségét.

Az emlékház alkotó vendégek fogadására is alkalmas, az intézmény archívuma, az író művei, a szekunder bibliográfia anyaga, a hanganyag és filmes dokumentáció a kutatók rendelkezésére áll. Mivel Gion Nándor munkásságáról és műveinek recepciójáról nem készült még részletes bibliográfia, ami megkönnyítette volna az életművét kutatók munkáját, feldolgoztuk és kiadtuk a Gion Nándor-bibliográfiát, amelynek korpusza kiterjed a kéziratos, a nyomtatott és az elektronikus dokumentumokra, és segíti a kutatók eligazodását az életműben.

A látogatóknak rendkívüli irodalomórákat tartunk, könyvbemutatókat, festőtáborokat és más kulturális rendezvényeket szervezünk. A tárlatvezetés, a kutatók fogadása és a múzeumpedagógiai tevékenységek mellett lehetőséget nyújtunk helytörténeti kirándulásra is, amelyen megismerhetők a Gion-helyszínek, a Szív, a malom, a kálvária a Virágos Katona stációképével, a katolikus templom, a Szentháromság-szobor stb. Az érdeklődőknek a helytörténeti séta keretében az itteni szerb lakosság kultúrtörténeti értékeit is bemutatjuk.


Fekete normalitás
2.490 Ft
Fehér Miklós

„Képzelj el egy tízemeletes épületet, amely lángokban áll, te pedig a legfelsőbb szinten szemléled a szörnyűségeket. Mindenki más meghalt körülötted, a tűz egyre közelít, teljesen egyedül érzed magad, pillanatokon belül te is a forróság martalékává válsz. Kinézel az ablakon, és ott is a feketeséget látod, de akkor eszedbe jut, ez talán egy könnyebb megoldás, nem lesz olyan fájdalmas, abban a pillanatban, ahogy földet érsz, megszűnsz.”..bővebben


Pöttömváros
2.000 Ft
Meseregény / Móra Regina

A 2015. évi Gion Nándor Ifjúsági Regénypályázat díjnyertes alkotása.

Pöttömváros című meseregény különös helyszínen, egy családi ház pinceburkolata alatt található mesevárosban játszódik. Lakói akárcsak a mi Vajdaságunk, de Európa, sőt a világ számos helységének lakói is - igen sokfélék, sokféle származásúak...


Szombat az Ecsetgyár utcában
2.000 Ft
A 2014. évi Gion Nándor Novellapályázat antológiája / Horváth Futó Hargita (szerk.) / Gion Nándor Könyvek

A kötetben a 2014. évi Gion Nándor Novellapályázat legsikeresebb írásai olvashatók. A díjnyertes novellák az anekdota irodalmi alakzatát működtetve felszínre hozzák egy térség emberének kistörténeteit és mítoszait, valódi katasztrófákat és leromlásokat, családtörténeti eseményeket, társadalmi kataklizmákat, felidézik Bohumil Hrabal tragikomikus figuráit és a vajdasági származású Szathmári István ironikus kistörténeteit.

 


Úton szőtt mesék
2.000 Ft
A 2016. évi Gion Nándor Novellapályázat antológiája / Ondrejcsák Eszter, Horváth Futó Hargita szerkesztő

Az Úton szőtt mesék című kötet a 2016. évi Gion Nándor Novellapályázat antológiája. „Az írások ugyan sok tekintetben különböznek egymástól, mégis szinte ugyanennyi szállal kapcsolódnak egymáshoz, egyes történetszálak továbbíródnak más szövegekben. (…) Remény, csalódás, magány, félelem, női sors – e motívumok mindenképpen kiemelendők a kötetből, mely többségében hagyományos, történetközpontú elbeszéléseket tartalmaz.” (Novák Anikó)Részletes keresés