Betöltés...

Holnap Kulturális Egyesület, NagyváradA halál katlanában
2.990 Ft
Második világháborús katonatörténet - Apám, Papp Kálmán elbeszélése nyomán / Tóth Ágnes

Huszadik születésnapja után 1941-ben a frissen magyarországivá lett Nagyváradon besoroznak egy fiatalembert, aki előbb a Délvidéken szolgál, majd a messzi orosz fronton gépkocsivezetőként „védi” a hazáját. S közben folyamatosan fényképezi a háború borzalmait és mindennapjait. A visszavonulás közben néhány társával megszökik, s mire többnyire gyalogszerrel hazaér, szülővárosa ismét Románia része. Tóth Ágnes újságíró, költő édesapja, Papp Kálmán történetét írta meg, a második világháborúban készült dokumentumértékű fotókkal egészítve ki a megrendítő történetet.


A számon tartott ország
3.300 Ft
Kényszerek és lehetőségek a magyar történelemben - Beszélgetések kortárs magyar történészekkel / Szilágyi Aladár

A riporter-közíró magyar történészekkel folytatott beszélgetés-sorozatának újabb kötetében a magyar diplomáciát, a külkapcsolatokat állítja a középpontba az államalapítástól az uniós csatlakozásig. A történelmi mítoszokkal való bátor szembenézés mellett históriánk néhány kevésbé ismert, érdekes epizódjára is rákérdez a szerző. Az interjú műfaja élővé teszi a régmúlt eseményeket, nem túlzás azt mondani, hogy egyfajta izgalmas, lebilincselő tankönyvként is használható a mű...bővebben      

Ajánljuk még Szilágyi Aladár további köteteit:

A belgaság dicsérete

A nemlétezők lázadása

A Verità vándorai

Besztercétől a Bánságig

Csodaváróktól csodateremtőkig

Mit akartak ezek a magyarok?

Nem Tündérkert, vagy nagyon is az

Váradhegyalja – Egy világ a város körül


Besztercétől a Bánságig
2.990 Ft
Zárványok és szórványok V. / Szilágyi Aladár / Etnosz riportsorozat

Az Erdélyi Riport munkatársa etnoszportyának nevezett riportútjain ezúttal magyar szórványközösségeket, illetve román többségű vidékek magyar településeit keresett fel a Beszterce megyei Cegőtelkétől a Partiumon át dél felé haladva a temesi Végvárig. A fotókkal gazdagon illusztrált kötet tanulsága, hogy olykor egy-két intézményember is elegendő egy fogyatkozó, passzív közösség megmozdításához, megélénkítéséhez, önbecsülése visszaszerzéséhez. Ilyen helyzeteket örökít meg a térség múltjában és jelenében egyaránt otthonosan mozgó szerző.

Ajánljuk még Szilágyi Aladár további köteteit:

A belgaság dicsérete

A nemlétezők lázadása

A számon tartott ország

A Verità vándorai

Csodaváróktól csodateremtőkig

Mit akartak ezek a magyarok?

Nem Tündérkert, vagy nagyon is az

Váradhegyalja – Egy világ a város körül


Dinnyebefőtt
3.400 Ft
Novellák / Karácsony Benő

Derű, méltóság, szabadság.

Számunkra ezek Karácsony Benő regényeinek a kulcsszavai, ezért fontosak nekünk.

Emberi viszonyainkra nézve is meghatározó ez a három. Ezért tartjuk fontosnak újra a magyarul olvasók kezébe adni Karácsony Benő novelláit. Mert csak a derű, a méltóság és a szabadság segíthet bennünket abban, hogy emberi életünk minőségét megőrizve élhessünk a számunkra adatott, mostanság éppen ismét komorulni látszó időben. 

A Napkelet-ben közölt Dinnyebefőtt című novellájában vonja magára először az irodalmi közvélemény figyelmét (1920)


Fehérfehérré
2.500 Ft
Athena Farrokhzad

Athena Farrokhzad svéd költőnő. Ez áll a Fehérfehérré című kötet kilencsoros zárszavában a szerzőről. Távol a svéd kulturális élettől, a magyar nyelvű könyvet lapozva már ez a név-származás megjelölés is egy vers, hihetetlen, egyszerre ismerős és idegen metafora. Hagyjuk magunk mögött a kelet-európai beidegződéseket, a találgatást, hogy kicsoda, akinek könyvét a kezünkbe vesszük, akire egy verseskötetnyi időre odafigyelünk. A Fehérfehérré című kötet a birtoklás, uralás viszonylagosságának a tanúságtétele...bővebben

 


Hangulattan
1.700 Ft
Simonfi István / Napos oldal könyvek

Ezek a versek lágyak és belülről szólnak, valamiféle lelki bukolika jelenik meg bennük. Az olvasó érzi, hogy minden szamóca, csigaház, sivatag és harmat valami belső moll leírása, egy olyan hangnemé, mely meghatározza Simonfi István alkatát. Képszerű lágyság ez, hangulatetűdök inkább, mint hangulattan.


Kovács István – a futballpápa. Jenei Imre – úriember a pályán.
3.800 Ft
Móra László

A kolozsvári születésű sportújságíró – Károlyi Béla tornászedző története után – a romániai labdarúgás két edzőlegendájának életpályáját örökítette meg. Mindketten bánsági születésűek, mindketten irányították a román válogatottat, de ami a legfontosabb, a maguk idejében mindketten megnyerték csapatukkal a Bajnokcsapatok Európai Kupáját (mai Bajnokok Ligája). A könyv sikereik titkai mellett arra is keresi a választ, hogyan boldogult két romániai magyar szakember, Kovács István és Jenei Imre a Ceausescu diktatúra idején?...bővebben

 

 

 


Kung mester árnyéka
2.700 Ft
A csendes amerikai nyomában - Úti esszé / Sz. Benedek István

Életem szüntelen utazás. Kutatómérnökként járatlan technikai megoldások labirintusában kószálok. Munkám eredményei angol nyelvű könyvek tucatjában jelentek meg. Messze sodródtam anyanyelvemtől, idiómák sokaságában kell kiigazodnom, hogy szellemi barátokra tegyek szert. Ennyi kényszerű idegenség után nyakamba vettem a valós világot, hogy meg-keressem benne a helyünket. Indokínában jártam, a trópusokon. Aki utazik, nem lehet egyedül. Népes sereg kíséri, az elolvasott könyvek és az eltelt évek lakói. Minden utazás megpróbáltatás és bolyongás az elképzelt és a valóságos között. Az emlékek és a felejtés között. Csak azt nem szabad felejtenem, hogy Erdélyből indultam.


Lakodalom van a mi utcánkban
3.500 Ft
Esküvői szokások Erdélyben és a Partiumban / Pásztai Ottó (összeállította)

Pásztai Ottó és szerzőtársai műve a Partium, Közép- Erdély és a Székelyföld számos településéről, kistérségéből gyűjti egybe, sok-sok adatközlő jóvoltából a még fellelhető esküvői, lakodalmi szokásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó gazdag folklóranyagot: népköltészetet, táncszókat, találós kérdéseket, névcsúfolódókat, közmondásokat, népdalokat és mulatós nótákat. A több évtizedes gyűjtőmunka kincseit egy színpadra alkalmazott Körösközi lánykérő és lakodalmas egészíti ki. Az értékőrzés mellett e könyv azt a szerepet is betöltheti, hogy mai lakodalmakat - egyedi élményt kínálva - e páratlan értékek felidézésével tegyenek emlékezetessé. 


Létesszencia
3.400 Ft
Gittai István

Közel öt éve jelentek meg a Várad gondozásában Gittai István válogatott versei, két kötetben, Utu rea címmel. Hetvenedik születésnapján az utóbbi fél évtized költői terméséből válogatva köszöntjük folyóiratunk egyik alapító szerkesztőjét, aki közel négy évtizeden át meghatározó jelentőségű alkotója, alakítója volt Nagyvárad irodalmi életének...bővebben

 


Mit akartak ezek a magyarok?
2.500 Ft
Beszélgetések kortárs történészekkel / Szilágyi Aladár

Szilágyi Aladár, az Erdélyi Riport és a Várad folyóirat munkatársa immár negyedik, magyar történészekkel készített interjúkötetét kínálja az olvasónak. A honfoglalástól a közelmúltig háborúkban és békeidőben a magyarság és különböző más népek kapcsolatai jelentik ezúttal a fő témát, együttélés, asszimiláció, betelepítés, kivándorlás, a nemzet fogalmának változása.

Az izgalmas, az érdeklődő olvasó számára is sok ismeretlen mozzanatot feltáró, szakszerű és közérthető beszélgetések a Szacsvay Akadémia vendégelőadói személyiségének megismeréséhez is hozzásegítenek.

Ajánljuk még Szilágyi Aladár további köteteit:

A belgaság dicsérete

A nemlétezők lázadása

A számon tartott ország

A Verità vándorai

Besztercétől a Bánságig

Csodaváróktól csodateremtőkig

Nem Tündérkert, vagy nagyon is az

Váradhegyalja – Egy világ a város körül


Régi képeslapok, régi történetek 2.
5.600 Ft
Nagyvárad - Újváros / Péter I. Zoltán

Helytörténeti csemegékkel ízesített rejtvényfejtésre csábítja olvasóit második képeslapos-történetes könyvében is Péter I. Zoltán. Az Ady életét és a Monarchia korának Nagyváradját kutató szerző ezúttal a Sebes-Körös déli partján fekvő Újvárost járja be a korabeli képeslapok segítségével, egy-egy kitérőt téve Várad-Velence és Csillagváros felé. S hogy miért rejtvények? Ahogy az előző, Olaszit bemutató kötet esetében is tette, a képeslapon látható épületek, apró részletek segítségével igyekszik megállapítani, mikor készülhetett a felvétel. A múlt e játékos felfedezésébe az Olvasó is bekapcsolódhat, felfedezve olyan részletet, ami még pontosabb kormeghatározást is lehetővé tehet. Miközben oldalról oldalra kibontakozik előtte az első nagy világégés felé sodródó, békebeli Nagyvárad. 

Ajánljuk még: Régi képeslapok, régi történetek - Nagyvárad - Olaszi


Sünödi és a trallalla
3.990 Ft
Demény Péter

A Facebookon indult olvasó-hódító útjára félperces történeteivel a szerző teremtette, s a grafikus munkája nyomán képiesült figura, Sünödi, aki a derűt és a bölcsességet elegyítve válhat felnőtt és kiskamasz olvasók számára meghitt baráttá, immár hagyományos, igényes kivitelezésű könyv formájában...bővebben

 


Tilinkóci, a muzsikobold
3.990 Ft
Hajós Erika

A gyermekek mesevilágában otthonosan mozgó szerző ezúttal a koboldok világába kalauzolja az olvasót. Szeretni való Tilinkócija valóságos zenekobold, aki még az emberek világára is őszinte rácsodálkozással tekint. A gyermekek szerzőtársakká is válhatnak, hiszen Eperjesi Noémi rajzait kiszínezhetik. „Tilinkóci és a dallamok

Kerek lomberdő közepén, tarka kerek tisztáson éltek a kis erdei koboldok. Szorgalmas, csendes kis koboldok voltak mindannyian, csupán egy picurka volt közöttük, aki más volt, mint a többi...bővebben


Új élet kapujában
3.400 Ft
Regény / Karácsony Benő

Derű, méltóság, szabadság.

Számunkra ezek Karácsony Benő regényeinek a kulcsszavai, ezért fontosak nekünk. A legnehezebbnek tűnik a derű. Nehéz derűsen szemlélni a világot olyankor, amikor alakulása kézenfekvőnek, igazoltnak láttatja a komorságot, vagy a gondolkodást vészesen beszűkítő elkeseredettséget, a sok esetben tunyasághoz vezető kétségbeesést.

A legfontosabb a személy méltósága. Hiánya bedarál az arctalan tömegbe, felment a felelősségtől – kiszolgáltatja az embert a diktatúrák kénye-kedvére. Rossz lesz az élete annak, aki nem tartja magát méltónak a jóra...bővebben

 Részletes keresés