Betöltés...

Kárpátia StúdióFelvidék 1918-1928
4.990 Ft
Az első évtized csehszlovák uralom alatt / Popély Gyula

Napjaink embere számára a Szlovák Köztársaság tökéletes nemzetállam benyomását kelti. Ma már szinte hihetetlen, hogy az ország területe ezer éven át a magyar állam szerves része, annak „felföldje”, „felvidéke” volt. A magyar etnikai terület összezsugorodott, „nemzetiségileg vegyes területté” vált, az egykori német és rutén népesség pedig jelentéktelen szórvánnyá csökevényesedett...bővebben


Nem (csak) Erdély volt a tét
3.800 Ft
– kései tudósítás a párizsi konferenciáról -Alexandru Vaida-Voevod levelei, feljegyzései, levéltári okmányok, emlékezések, naplórészletek a párizsi békekonferenciáról / Koszta István

Vaida-Voevod levelei a párizsi békekonferenciáról, olykor beszámoló, összegző tájékoztatói azért fontosak, mert abban a békéről alig szóló, általános zűrzavarban eligazítanak arról, hogy ki, kivel, hányszor, hol és mikor, meg miért vagy mennyiért. A magyarok története, sajnos, az egyik megrázóan tragikus története a csonkítás okán, azért is. A könyvben kevés szó esik a magyar békeszerződés aláírásáról, mert nem erről szólt, ha szabad ezt ilyen lélegzetelállítóan megfogalmazni, a párizsi konferencia....


Székely kapu a magyar világra
2.590 Ft
Borbély Zsolt Attila

„A szerző talán legfontosabb témaköre az erdélyi és romániai magyarság 1989 utáni párt-politizálásnak, s ami ide tartozik: egyesek árulásainak, a román hatalom erdélyi érdekeihez történő besimulásainak megtárgyalása. S ami ehhez a legszorosabban hozzá tartozik: a magyar érdekeket következetesen képviselő erők, személyek tevékenységének ismertetése. BZSA itt önmaga is primér forrás: Borhelyi Imrével együtt a legelső napoktól a legmagasabb szinten vettek részt a diktatúra lebontásában (amikor egyes későbbi RMDSZ-es politikusok még a Román Kommunista Párt oszlopos tagjai voltak). A kötet szerzőjének minden mondata tehát megalapozottan hitelesnek tekintendő”Részletes keresés