Betöltés...

Országos Széchényi Könyvtár, BudapestAmerikai magyar színjátszás 1869-1970
2.800 Ft
Adattár 1869-1970 / Bodó Ibolya

Az elmúlt évtizedek politikájának következményeként a magyar emigrációs irodalom és művészet számunkra sokáig ismeretlen, olykor "tiltott" terület volt. Az utóbbi időben megnövekedett az érdeklődés az emigráció s ezen belül "Magyar Amerika" közösségének; életének, kultúrájának még fellelhető dokumentumai iránt...


Irodalmi Magazin
1.590 Ft
V. Évfolyam - 2017/4 / Jánosi Zoltán (főszerk.)

Az Irodalmi Magazin Reformáció, nyelv, irodalom című száma a reformáció és a magyar irodalom kapcsolatával foglalkozik. Hazánkban a magyar nyelv és az anyanyelvi kultúra példátlan fejlődése zajlott le a reformáció kibontakozásával nemcsak egy időben, hanem azzal szoros összefüggésben is. Irodalmi szempontból döntő jelentőségű, hogy ebben a korszakban született meg – bibliafordítások, szentírásmagyarázatok, prédikációk, konfessziók, vitairatok, fabulák formájában – a többek között Heltai Gáspár, Károlyi Gáspár és Bornemisza Péter nevével fémjelzett...


Pesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864–1865 I.
7.500 Ft
Székelyföld és térsége I. Kovászna megye (Függelék: A Brassó megye területére vonatkozó magyar nyelvű jelentések)

Pesty Frigyes 1864–1865-ös, az egész Magyarországra és Erdélyre kiterjedő helynévgyűjtését 1890-ben vásárolta meg a tudós özvegyétől a Magyar Nemzeti Múzeum. Itt, a később önállósuló Országos Széchényi Könyvtárban az 1960-as években a teljes anyagról mikrofilm-másolat készült. A gyűjteményből vagy az egyes településeken történt felvételek anyagából már korán hasznosítottak adatokat a kutatók, így a székelyföldieket Orbán Balázs mindjárt az adatfelvételt követően is. A gyűjtemény feldolgozásának, kiadásának helyzetét fél évtizede Hajdú Mihály összegezte.

A sorozat második kötete.

A sorozat harmadik kötete.


Pesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864–1865 II.
8.900 Ft
Székelyföld és térsége II. Hargita megye (Függelék: A mai moldvai megyék területére vonatkozó csíkszéki felvétel)


 

 


Pesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864–1865 III.
8.900 Ft
Székelyföld és térsége III. Maros megye (Függelék: A megye területére vonatkozó székelyföldi felvétel és a többi magyar nyelvű jelentés)


 

 Részletes keresés