Betöltés...

Háromszék Vármegye Kiadó, SepsiszentgyörgyÚjjászületés, Háromszékből Kovászna
3.990 Ft
Kovászna megye megszervezése és intézményesülése 1968-1972 / Novák Csaba Zoltán - Tóth-Bartos András - Kelemen Kálmán Lóránt

1968 februárjában lezárult a Nicolae Ceauşescu által kezdeményezett közigazgatási átszervezés. Hosszas és rendkívül feszült viták után a pártvezetés elfogadta Kovászna megye megalakítását. Milyen történelmi kontextusban, milyen központi és helyi események, tényezők befolyásolták az új megye születését? Miért nem alakult meg a „nagy székely” megye? Hogyan küzdött meg az egykori Háromszék a brassói törekvésekkel? Hogyan szerveződött meg, milyen eszközökkel érvényesítette szándékait a térség lakossága? Hogyan épült ki a megyei intézményrendszer, hogyan működött, milyen szerepet játszott a térség nemzeti, kulturális és gazdasági életében? Milyen szerepet játszott az egykori megyei első titkár, Király Károly? A kötetben, eddig ismeretlen levéltári forrásokra támaszkodva a szerzők ezen kérdések megválaszolásában nyújtanak segítséget.


Hunok és székelyek
2.350 Ft
Tanulmányok Benkő József halálának 200. évfordulójára / Benkő Mihály (szerk.)

Ez a tanulmánykötet Benkő József (1740-1814) erdélyi történetíró, botanikus, református lelkész emlékére, halálának 200-ik évfordulójára készült. Olvashatunk benne a hun-székely kapcsolatokról, a középkori és késó középkori magyar krónikák „erdélyi” vonalának nyomairól Benkő József műveiben, valamint a Magyarország és Háromszék történetében egyaránt nevezetes szerepet játszó Benkő család történeteiről. A mű érdekessége, hogy szerzői magának az erdővidéki nagy tudósnak vagy közvetlen rokonainak leszármazottai.


Háromszék természetkalendáriuma
8.000 Ft
Dombi Szilvia Helga – Gaál Zsuzsanna – Majos Andrea Aranka

Ez a kiadvány igényes számbavétele annak a természeti kincsnek, amivel Háromszék rendelkezik. Hónapról hónapra sorolja a naptári év jeles napjaihoz kapcsolódó népi időjárásjósló regulákat, a nemzeti- és nemzetközi környezetvédelmi napokat, s az évszakok váltakozását követve mutat be 325 növény-, állat- és gombafajt. Mint minden elsőkönyves szerző, mi is reméljük, hogy jó fantáziával megáldott, vagy különböző okokból otthonukból kimozdulni nem tudó olvasóinknak pusztán az olvasás során is élményt nyújtunk ismeretterjesztő kiadványunkkal...bővebbenRészletes keresés