Betöltés...

Háromszék Vármegye Kiadó, SepsiszentgyörgyHáromszék természetkalendáriuma
8.000 Ft
Dombi Szilvia Helga – Gaál Zsuzsanna – Majos Andrea Aranka

Ez a kiadvány igényes számbavétele annak a természeti kincsnek, amivel Háromszék rendelkezik. Hónapról hónapra sorolja a naptári év jeles napjaihoz kapcsolódó népi időjárásjósló regulákat, a nemzeti- és nemzetközi környezetvédelmi napokat, s az évszakok váltakozását követve mutat be 325 növény-, állat- és gombafajt. Mint minden elsőkönyves szerző, mi is reméljük, hogy jó fantáziával megáldott, vagy különböző okokból otthonukból kimozdulni nem tudó olvasóinknak pusztán az olvasás során is élményt nyújtunk ismeretterjesztő kiadványunkkal...bővebben


Hunok és székelyek
2.350 Ft
Tanulmányok Benkő József halálának 200. évfordulójára / Benkő Mihály (szerk.)

Ez a tanulmánykötet Benkő József (1740-1814) erdélyi történetíró, botanikus, református lelkész emlékére, halálának 200-ik évfordulójára készült. Olvashatunk benne a hun-székely kapcsolatokról, a középkori és késó középkori magyar krónikák „erdélyi” vonalának nyomairól Benkő József műveiben, valamint a Magyarország és Háromszék történetében egyaránt nevezetes szerepet játszó Benkő család történeteiről. A mű érdekessége, hogy szerzői magának az erdővidéki nagy tudósnak vagy közvetlen rokonainak leszármazottai.


Újjászületés, Háromszékből Kovászna
3.990 Ft
Kovászna megye megszervezése és intézményesülése 1968-1972 / Novák Csaba Zoltán - Tóth-Bartos András - Kelemen Kálmán Lóránt

1968 februárjában lezárult a Nicolae Ceauşescu által kezdeményezett közigazgatási átszervezés. Hosszas és rendkívül feszült viták után a pártvezetés elfogadta Kovászna megye megalakítását. Milyen történelmi kontextusban, milyen központi és helyi események, tényezők befolyásolták az új megye születését? Miért nem alakult meg a „nagy székely” megye? Hogyan küzdött meg az egykori Háromszék a brassói törekvésekkel? Hogyan szerveződött meg, milyen eszközökkel érvényesítette szándékait a térség lakossága? Hogyan épült ki a megyei intézményrendszer, hogyan működött, milyen szerepet játszott a térség nemzeti, kulturális és gazdasági életében? Milyen szerepet játszott az egykori megyei első titkár, Király Károly? A kötetben, eddig ismeretlen levéltári forrásokra támaszkodva a szerzők ezen kérdések megválaszolásában nyújtanak segítséget.Részletes keresés