Betöltés...

Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, Budapest

Honlap: keskenyut.hu
Vezető: Cseresnyésné Kiss Magdolna
E-mail: keskenyut@magecon.hu


A Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány  honlapját (www.keskenyut.hu)  azzal a céllal hoztuk létre, hogy ösztönözze, elősegítse, és megjelenési lehetőséget biztosítson az 1944-45-ben a délvidéki magyarságot sújtó, tragikus események nem hivatalos kutatásával foglalkozóknak. A honlap támogatni szeretné a helyi kutatók eredményeinek rendezését, a dokumentumokat archiválja a tudományos igényű feldolgozás érdekében. A honlap a nyilvánosság tájékoztatásával támogatni kívánja az ártatlanul kivégzettek rehabilitálásának folyamatát is. Kegyeleti feladatok terén nyilvánosságot biztosítunk a megemlékezések szervezőinek, támogatjuk a helyi kezdeményezéseket, a tömegsírok megjelölését, méltó emlékhelyek létrehozását. 
A korábbi időszak elhallgatásainak oldását, valós történelmünk e tragikus fejezetével kapcsolatos ismeretterjesztést fő feladatuknak tekintik a honlap szerkesztői.


...és megszólaltak a szülőföld néma sebei
3.900 Ft
Újdonság
Partizánterror Péterrévén 1944-45 / Pintér József

Pintér József (Péterréve, 1936) "kötete hiánypótló helytörténeti munka, melyben a szerző történeti pontossággal vázolja fel Péterréve nagy múltú történelmét, hiteles és pontos képet rajzolva 1944-45-ös partizánterror rettenetes világáról, méltó emléket állítva az ártatlan civil áldozatoknak." (Matuska Márton)


A háborús bűnösség terhe
2.900 Ft
Eltörölték, megszüntették? Események, nyilatkozatok, írások és dokumentumok / Bozóki Antal

Becsüljük meg a helyzetjelentéseket. A helyzetjelentések olyanok, mint a tovatűnt időkről tudósító, nélkülözhetetlen, ma már klasszikus krónikák: részletes és döntő, ha nem éppen életfontosságú beszámolók, amelyekből a történtek nemcsak megtudhatók, de meg is érthetők, fel is dolgozhatók és talán legfőképpen - tovább is gondolhatók...


A Kárpát-medence elveszített területeiről (Kárpátalja, Felvidék, Erdély és Délvidék) szovjet típusú táborokba hurcoltak kálváriája
1.500 Ft
Konferenciakötet / Botlik József - Cseresnyésné Kiss Magdolna (szerk.)

A bűn nem akkor teljesedik be, amikor azt elkövetik, hanem akkor, amikor azt elfelejtik. Igaz mindez a kollektív bűnösség elve alapján elkövetett XX. századi bűnökre is, igaz azok áldozataira és vétkeseire egyaránt. Ez az oka annak, hogy míg a vétkes leginkább felejteni akarja, az áldozat mindig emlékezni akar a bűnre. 1944-45-ben a Kárpát-medencében több, mint százezer ártatlan magyar az életével fizetett a kollektív bűnösség elvének alkalmazása miatt: az ő bűnük - a kárpátaljai Szolyvától a Benes-dekrétumok által sújtott Felvidéken át Magyarországon és Erdélyen keresztül egészen Délvidékig - annyi volt, hogy magyarok voltak. 

A Kárpát-medence elveszített területeiről (Kárpátalja, Felvidék, Erdély és Délvidék) szovjet típusú táborokba hurcoltak kálváriája címmel 2016. november 25-én a Polgárok Háza Dísztermében tartott konferencia előadásai


A reménnyel győzködjük magunkat
3.200 Ft
Magyarok a délszláv háborúban (1991-1998) / Botlik József

A kötet az 1991 és 1998 között nyolc évig tartó délszláv háborúban a délvidéki magyarsággal szembeni durva hatósági megkülönböztetésekről, a kényszerítő katonai mozgósításokról, az áldozatokról, a magyarlakta területekre irányított és a jugoszláv államhatalom által bátorított horvátországi és boszniai szerb menekültek önkényeskedő, jogtipró magatartásáról kortanúként számolnak be...bővebben


A vörös sárkány karmai között
2.800 Ft
Újdonság
Tíz év Tito uralma alatt / Gruber, Wendelin

A Németországban, Ausztriában, Magyarországon és Romániában élő dunai svábok hatvan éve találkoznak minden évben Altöttingban a fogadalmi zarándoklaton. Így teljesítik a fogadalmat, amit Wendelin Gruber jezsuita atya (1914-2002) a táborlakókkal együtt tett a jugoszláviai gakovai (gádori) megsemmisítő-táborban 1946. március 24-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony előestéjén. Így mondanak köszönetet Istennek és az Istenanyának, hogy az akkori Jugoszláviában véget ért a haláltáborok időszaka, és hogy ők, hozzátartozók és elődeik azt túlélték. Ugyanakkor megemlékeznek arról a több mint 85 ezer dunai svábról, akik ezekben a táborokban, illetve a második világháború következtében vesztették életüket, és békéért imádkoznak a világ számára.


Arcok a tömegsírból
2.100 Ft
Rencsényi Hajnal Elvira

Ez a könyv nem ítél el senkit.

Ez a könyv nem nevezi meg és nem is minősíti az elkövetőket, de aki végigolvassa a könyvet – márpedig aki kezébe veszi, az nem tudja letetenni – az előtt nyilvánvalóvá válik, hogy kik az áldozatok és hogy kik a háborús bűnösök! Amikor az áldozatok számáról beszélünk és mondjuk, hogy például Szabadkán a „Vergődő madár”-nál nyolcszázötvenkettő név van feltüntetve, akkor képet kapunk a szörnyűségek méretéről, de szinte elfelejtődik, hogy itt minden sorszám és minden név mögött egy családi tragédia áll.


Ártatlanok igazsága
2.200 Ft
Rencsényi Hajnal Elvira

,, Ez már a második, délvidéki vérengzésről szóló kötete Rencsényi Hajnal Elvirának, amit nagyon szeretek, pedig kemény, kíméletlenül szókimondó szöveg. Mégis, ahogyan azt Kiss Tibor (Quimby) énekli az egyik számában, a szöveg ,,zsinóron húzza maga után a szívem''''. Húzza abba a rettenetes 1944-es őszbe, amikor összedrótozott kézzel, mint a barmokat hurcolták el véreinket. Nem ,,az'''' embereket, nem ,,egy'''' nemzetet, hanem Jámbor Sándort, Koroknai Imrét, és még sorolhatnám a neveket...bővebben


Délvidéki Magyar Golgota 1944-45
2.000 Ft
Kiállítási katalógus / Dr. Bank Barbara - Cseresnyésné Kiss Magdolna (szerk.)

A második világháború végén, 1944–45-ben brutális támadás érte a magyarságot a Délvidéken. A Tito partizánjai vezényletével végrehajtott, több tízezer ártatlan magyar áldozatot és még több kifosztottat, lágernyomorítottat eredményező népirtásról hosszú évtizedekig még beszélni sem lehetett. Mi vezetett el idáig, mi történt ebben az időszakban, az ártatlanoknak miért kellett meghalniuk, hogy "biztosítsák a térség délszláv jellegét". 

Kiállításunkkal emléket szeretnénk állítani azoknak a délvidéki ártatlan áldozatoknak, akiket 1944-45-ben a szövetséges hatalmak egyike, Jugoszlávia fegyveresei, a titói kommunista rendszer partizánjai öltek meg brutális kegyetlenséggel. Az áldozatok nagy részének nincs emlékműve.

 

Délvidéki Magyar Golgota 1944-45
3.500 Ft
Tanulmánykötet a 75. évforduló alkalmából / Bank Barbara, Cseresnyésné Kiss Magdolna (szerk.)

A délvidéki magyarságot ért atrocitások 75. évfordulója alkalmából készült tanulmánykötet célja felvázolni a történelmi eseményeket, történéseket, és emléket állítani az áldozatoknak. 


Eltitkolt népirtás a Délvidéken
5.900 Ft
Újdonság
(1944. október - 1948. március) / Botlik József

Botlik József kötete összefoglalóan mutatja be az 1944-45-ös délvidéki magyarirtás történetét a korábbi és a szerző által végzett igen alapos kutató, feltáró  munka eredményeként. 


Emlékeim
2.100 Ft
Silák Mária

Silák Mária a délvidéki magyarok azon nemzedékéhez tartozik, amelybe a történelem többször beléfojtotta a szót, éppen ezért – rövidsége ellenére is – különös jelentősége van a gyermek- és lánykorára történő visszaemlékezésének.


Földönfutók, hontalanok II.
2.500 Ft
Menekülés Bácskából 1944-45 / Gutai István

Gutai István, noha képzett ember – könyvtárigazgató –,sokáig nem tudott ilyen történetekről. Akárcsak a magyarság zöme. Ha Jugoszláviában történt gaztettekről, esetleg konkrétan népirtásról, tisztogatásról értesült, az arról szólt, hogy milyen gyalázatokat követtek el ott magyarok, németek, olaszok... Meg persze a királypárti Draža Mihajlović csetnikjei a nép és a partizán szabadságharcosok ellen. És a horvát domobránok is. Hogy a magyarok mit tettek 1942-ben a Sajkás-vidéken meg Újvidék városában. Aztán lassan, nagyon lassan kezdett hallani másról is. Találkozott olyan emberekkel, akik – életüket mentve – megszöktek Jugoszláviából, az 1944-től kezdődően létrehozott haláltáborokból...bővebben


Hungarian Golgotha in the Southern Parts 1944-45
1.500 Ft
Exhibition catalogue / Dr. Bank Barbara - Cseresnyésné Kiss Magdolna (szerk.)

A második világháború végén, 1944–45-ben brutális támadás érte a magyarságot a Délvidéken. A Tito partizánjai vezényletével végrehajtott, több tízezer ártatlan magyar áldozatot és még több kifosztottat, lágernyomorítottat eredményező népirtásról hosszú évtizedekig még beszélni sem lehetett. Mi vezetett el idáig, mi történt ebben az időszakban, az ártatlanoknak miért kellett meghalniuk, hogy "biztosítsák a térség délszláv jellegét".

Kiállításunkkal emléket szeretnénk állítani azoknak a délvidéki ártatlan áldozatoknak, akiket 1944-45-ben a szövetséges hatalmak egyike, Jugoszlávia fegyveresei, a titói kommunista rendszer partizánjai öltek meg brutális kegyetlenséggel. Az áldozatok nagy részének nincs emlékműve.

A Délvidéki Magyar Golgota 1944-45 kiállítási katalógusának angol nyelvű változata.


Memento 70
2.000 Ft
Szabadka gyásznapjai 1944-2014 / Dr. Bogner István

Ez a könyv, a „Memento 70”, amelyet a tisztelt olvasó a kezében tart a 70 évvel ezelőtt történt gyászos, sok ezer (elsősorban magyar, de német, horvát és szerb családok számára is) tragikus események évfordulójára készült és az előző három kiadványnak az átdolgozott és lényegesen bővített kiadása. Míg az előző három kiadás „Mementó” (magyar helyesírással) jelent meg, most a latin nyelvű változatban jelentetjük meg: Memento!  = Emlékezz! A latin nyelvű cím egyben utalás is arra, hogy a könyv, habár magyar nyelven kerül kiadásra, de lesznek benne német, horvát és szerb szövegrészek is, hisz a gyászos névsorban szerepelnek az említett nemzetekhez tartozó áldozatok is! Őróluk is megemlékezünk – de ezt hangsúlyozzuk már húsz éve – minden egyes november 2-i megemlékezésünk alkalmával is!

 


Mezsgyén
2.200 Ft
A határtalan Balkán (esszék, tanulmányok) / Juhász György

A kötet, amelyet kezében tart a kedves olvasó, egy trilógia (Utak és útvesztők, 2006; Mikor kezdődik a XXI. század?, 2010) harmadik, de hangsúlyozottan elkülönülő része, amely lezárja a volt Jugoszlávia és utódállamai hazánkhoz fűződődő viszonyainak vizsgálatát azzal, hogy egyben utal arra a nem túl távoli, mintegy tíz-tizenöt évet felölelő jövőre, ami kapcsolatunkat déli szomszédainkkal meghatározhatja, elsősorban a helyi magyarság okán.


Miért? Warum?
2.200 Ft
Egy jugoszláviai lágert túlélt magyar-német asszony története / Friedrich Anna

A történelem soha nem azonos azzal, amit leírtak róla, lényege az emberi sorsok alakulása révén érthető meg. „Egy ember halála tragédia, milliók halála statisztika” – hangzik a Sztálinhoz köthető mondat, ő pedig igazán jártas volt a témában. Kissé visszafordítva: a közösség sorsa az egyén sorsa felől közelítve tárható föl...bővebben


Mozsor magyartalanítása
2.200 Ft
A felszabadítás ürügyén (1944-45) / Matuska Márton

Matuska Márton új könyvének kéziratából tájékozódhatunk a mozsori magyar közösségnek és vezetőinek legújabb kori sorsáról. A könyv a Bevezető című fejezetében dolgozza fel a szétrombolt entitás történetét. Adatszerűen követi a falu magyar közösségének növekedését és intézményeinek kialakulását: az iskola megalapítását, a templom építését és a polgári, illetve vallási társadalmi egyesületek megalakulását. A Lincs és kihajtás kora fejezet részletesen szól a 0. évről, 1945-ről, amikor kiűzték szülőfalujukból a magyarokat, s hírmondónak csak egy-két családot hagytak, hogy bizonyítsák voltak itt is magyarok. A föllelt dokumentumok és a szóbeliség tényei azt a rettenetet tükrözik, amit a mozsori magyarok elszenvedtek a második világháború végén, de tükröződnek azok az évtizedek is, amelyekben a titói „szocialista” országot és társadalmat ismerhettük meg...bővebben


Nemzetünket szolgálták
5.900 Ft
A visszacsatolt területek felsőházi és képviselőházi tagjai a Magyar Országgyűlésben (1938-1944) / Botlik József

Különösen nagy, mintegy hét és fél évtizedes adósságot törleszt Botlik József nagyformátumú történeti műve, amely életrajzi lexikon és hiánypótló kézikönyv is egyben.


Tömegsírból emléktemető
1.500 Ft
Bajmok 1944-2014 / Mojzes Antal

Mojzes Antal helytörténész az ártatlan áldozatok bajmoki és vidékünk kutatója, egyik legjobb ismerője. Az 1944-ben elhunyt ártatlan áldozatokról több könyvet is írt és írást jelentetett meg. A legutóbbi írása, a Tömegsírból emléktemető  című könyve. Ebben szól a Tito partizánjai által végbevitt bajmoki razziáról. Továbbá ír a helyi Népfelszabadító Bizottság munkájáról, a helyi Népőrség tevékenységéről, az ártatlan polgárok szörnyű begyűjtéséről és kihallgatásáról, a tortúra estjéről és az özvegyek, árvák életéről. Mojzes maga is átélte a tragédiát, elmondása szerint még emlékszik a fegyverropogásokra. Új kiadványában saját emlékei mellett 252 ártatlan bajmoki, főként magyar, de német és horvát áldozatról is ír.Részletes keresés