Betöltés...

Agapé Kiadó, Újvidék

Cím: 21000 Novi Sad, Cara Dušana 4.
Honlap: www.agape.hu
Telefon: +381 (21) 469 474
E-mail: agape@eunet.rs


Agapé - könyvkiadó a vallási irodalom és a könyvkultúra szolgálatában

A második világháború utáni Jugoszlávia és Vatikán között létrejött konkordátum légköre kedvező talajnak bizonyult a katolikus sajtó fejlődéséhez. A Vajdaságban két kezdeményezés indul útnak.

Elsőként a Szabadkai Apostoli Adminisztráció (ma: püspökség) papsága újraéleszti a két világháború között megjelent Hitélet folyóiratot. A papság által megbízott rátermett főszerkesztő Huzsvár László (később nagybecskereki megyéspüspök) a cím megtartása mellett új arculatot és tartalmat ad a havilapnak. A népszerű stílusban írt cikkek a zsinati szellemben nyúlnak a témákhoz. Gyakorlatilag a folyóirat e szellem szócsővévé válik a magyar nyelvterületen, hiszen a környező országokban a szigorú cenzúra, a külföldtől és egyben a külföldi teológiai áramlatoktól elszigetelt környezet nem kedvez a zsinati szellem megismerésének. A horvát teológiai kultúra közelsége, amelynek kiemelkedő képviselői vesznek részt a zsinaton, és amelyben a bácskai papság is nevelkedik kaput nyit az aggiornamento felé. Bizonyára e szerencsés, véleményem szerint gondviselésszerű tényezőben kell keresnünk a Hitélet, - visszatekintve már nyugodtan mondhatjuk -, rendkívül gyors felemelkedését. A kisebbségi egyházi lap hamarosan eljut a magyar nyelvterület minden tájára, s kezdetben a Verbászon majd később Újvidéken működő szerkesztőség szinte papok közkedvelt „zarándokhelyévé” válik. A főszerkesztőt nemcsak arról győzik meg, hogy milyen fontos munkát végez, nemcsak elcsodálkoznak azon, hogy nincs cenzúra és nincs példányszám korlátozás hanem meg is tárgyalnak vele egy-egy témát, sőt részleteket beszélnek meg arról, hogyan lehet illegálisan, - néha legálisan – átjuttatni a határokon. A folyóirat fénykorában legalább tizenötezer példány vándorol havonta hálózsákban, hátizsákban, kocsialjban, élelmiszer csomagok között az érdekeltek felé. Az út néha hosszúra sikeredik, s egy-egy plébános csak hónapok után tudja jelenteni, hogy „éppen most vettem kézhez a Hitélet legfrissebb számát, amely múlt év novemberében jelent meg”.

Nincs termék ebben a szekcióbanRészletes keresés