Betöltés...

Ábel Kiadó, Kolozsvár

Cím: str. Tipografiei nr. 21, 400101 Cluj-Napoca / Kolozsvár, Románia
Honlap: www.abelkiado.ro
Vezető: Szikszai Ildikó, Szikszai Attila
Telefon: +40/264/420001
E-mail: abelkiado@yahoo.com


Az 1990-es évek tankönyvkrízisének megoldására 2000 januárjában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége közhasznú kiadót iktatott be: az Ábel Kiadót. Szakmai hátterünk az Erdélyi Tankönyvtanács. Az Ábel Kiadó első számú célja a középiskolában kialakult tankönyvhiány megszüntetése volt. Ebben anyagi támogatónk, partnerünk volt 2000-ben a magyar Oktatási Minisztérium, 2001-ben pedig az Apáczai Közalapítvány. Magyarországi támogatóink jóvoltából beindult a középiskolai tankönyvek pótlása, mely három forrásból táplálkozott: - a már kiadott és a román Tanügyminisztérium által jóváhagyott román nyelvű tankönyvek magyar nyelvű fordítása - a romániai magyar nyelven oktató tanárok által megírt kéziratok szerkesztése és minisztériumi jóváhagyatása, - magyarországi tankönyvek hazai tanterv szerinti átdolgozása, a magyarországi kiadókkal történő előzetes egyeztetés után.


Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok II.
1.950 Ft
Szintézisek és reakciók / ifj. Vásárhelyi Csaba

Ez a II. kötet röviden, szokatlan módon tárgyalja a szerves kémiai reakciók és szintézisek kivitelezésének fontosabb módjait. Elsősorban az oldatban lejátszódó klasszikus reakciókat mutatja be, röviden összefoglalja a szilárd halmazállapotban végzett szintéziseket (az egyre jobban fejlődik), valamint a kémiai kombinatorikát, az elektroszintézist, a fotokémiai reakciókat, és említést tesz sugárkémiai problémákról is. A befejező rész történelmi áttekintést nyújt a kémiai dokumentáció terén.


Természetvédelmi területek Erdélyben
2.400 Ft
Felügyelet és turizmus / Pál Zoltán, Takács Ágnes, Barabás Erika

Ez a kiadvány elsősorban a természetvédelmi területek turizmusában érintett egyetemi hallgatóknak készült, de hasznosan forgathatják mindazok, akik vállalkozóként, szervezőként vagy puszta látogatóként kapcsolatban állnak Erdély védett természeti értékeivel, és felmerültek bennük olyan kérdések, hogy ki is az igazi gazdája a természeti ritkaságot rejtő területnek, ki a felügyelője, mit szabad és mit nem szabad tenniük a látogatóknak, szabálysértés esetén ki vonható és ki vonhat felelősségre, mennyire fenntartható a látogatás megszervezése.


Testnevelő tanári kézikönyv
2.500 Ft
Makszin Imre

A testnevelő tanári kézikönyv olyan testnevelési és sportszakmai anyagot tartalmaz, amelyet minden testnevelő tanár és edző is haszonnal forgathat. A kézikönyv ma is használatos magyar testnevelési és sportnyelvi kifejezések alkalmazásával mutatja be az általános iskolában az ötödik osztálytól a középiskola befejezéséig, oktatható testnevelési anyagot.


Tücsök koma, gyere ki
2.100 Ft
Gyermekdalok és játékok óvodásoknak és kisiskolásoknak / Petres Csaba (összeáll.)

A kötetben található 288 dal között találunk népi gyermekjátékokat, játékleírásokat, magyar népdalokat. Ha ismerjük a betűket, szövegeket tudunk olvasni, ha ismerjük a számokat, számolni tudunk, ha ismerjük a hangjegyeket és azok hangzó formáját, el is tudjuk énekelni, dallamot, zenét tudunk olvasni. Más szóval: kottát olvasunk. A kötet elsősorban az általános iskolák I-IV. osztálya számára készült. Tartalmaz népi gyermekjátékdalokat, játékleírásokat, magyar szerzők által gyermekeknek írt, szöveggel ellátott olvasógyakorlatokat, magyar népdalokat.


Vadkéken táncoló elefántok
2.990 Ft
Gergely Edó

Milyen a vadkéken táncoló elefánt? Hát vidám, boldog, mert olyan gyermek fantáziájának szüleménye, akinek az alkotás felszabadító pillanatában nem az számít, hogy az elefántnak nincs is elefánt alakja, a színe pedig vadkék és nem „szép szürke”, neki csak maga a pillanat számít. Gergely Edó témái igen változatosak. Nyitott szemmel jár a világban. Érzékeny és szenvedélyes. Őszinte szeretettel ír. Egyszerre kedves és szigorú. Kritikusan, felnőttként szemléli kamaszkori önmagát, s az őt körülvevő világot...bővebben


Varázsfüzet
1.200 Ft
3-7 éveseknek / Máté Erzsébet, Szász Mária

Szabadfoglalkozású füzet óvodások számára. A feladatlapok megoldása fejleszti a gyermek memóriáját, kézügyességét, térben való eligazodását.


VII. Kárpát-medencei környezettudományi konferencia I-II.
9.800 Ft
2011. március 24-27., Kolozsvár / Mócsy Ildikó (szerk.)

A kétkötetes konferenciaanyag szerkesztett formában tartalmazza a Kolozsváron megtartott rendezvény előadásait. A több mint kétszáz előadó témái között megtaláljuk a környezetfizikát, az energia és környezet témakörét, környezeti management és környezeti politika, környezetbiológia, a településfejlesztés, a környezeti oktatás, a környezetkémia, a környezetföldrajz témaköreit.Részletes keresés