Betöltés...

Bölcsészettudományi Kar, Újvidék

Cím: 21000 Újvidék (Novi Sad), Dr Zoran Dindic 2.
Telefon: +381/21-458-673
E-mail: hungar@unsff.ns.ac.yu


Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke a magyartanárok egyetemi képzését végzi, ezzel párhuzamosan kutatásokat végez a magyar nyelv, irodalom, néprajz, művelődéstörténet tárgykörében. Tevékenységéről évente megjelenő évkönyvben számol be. Tudományos eredményeit a Hungarológiai Közlemények című folyóiratban publikálja. A Tanszék illetékességi körébe tartozik a vajdasági kisebbségek (magyar, szlovák, román, ruszin) nyelvét és kulturáját kutató, a Szerbiai Tudományügyi Minisztérium által támogatott kutatási program vezetése. A tanszék könyvtára biztosítja mind az oktatás, mind a kutatás feltételeit.


Nyelvről nyelvre
1.800 Ft
Összevető nyelvészeti tanulmányok és oldalhajtások / Katona Edit

A vonzatok kérdéskörének tanulmányozása mindannyiszor meglepetéseket tartogat a kutatók számára. Ez különösen azért érdekes, ezért a vonzatok a definíciók szerint megkövesedett, változatlan elemei a nyelvnek. A vonzatrendszer törvényszerűségeivel való foglalkozás azonban alkalmat ad arra, hogy rácsodálkozzunk a nyelvre, amelyet, úgy hisszük, ismerünk. Csakhogy a nyelv rendszerét évezredek alakították, szerkezeteit, fordulatait készen kapjuk, tanuljuk meg, s csak akkor kapjuk fel a fejünket, ha egy homonim névszói vagy igei alakon alapuló viccet hallunk, hogy csakugyan, ezt többféleképpen lehet értelmezni, vagy amikor rossz vonzatot mond valaki, akkor villan át az agyunkon, hogy ez csak egy másik, általunk is ismert nyelvben van így.Részletes keresés