Betöltés...

Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Cím: Bacsáková 240/13. 929 01 Dunajska Streda / Dunaszerdahely
Honlap: www.csemadok.sk
Vezető: Huszár László
Telefon: +421/31/552-2478
E-mail: intezet@csemadok.sk


A Csemadok Művelődési Intézet adja ki a Gyurcsó István Alapítvány Könyvek sorozatát, melyben hosszú évek alatt közel félszáz felvidéki vonatkozású művészeti, hagyományőrző, művelődéstörténeti kiadvány jelent meg.

A feneketlen csizma
2.500 Ft
Módszertani kiadvány a bábcsoportoknak / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

A folyamatos alkotómunka, a "nagycsaládosság" lehet a háttere annak,hogy a Duna Menti Tavasz országos döntőjén díjazott tizenegy bábjátékot, kettő iskolai előadást, és egy színjátékot tartalmazó módszertani kiadványt jelentet meg a bábosokkal folyamatosan együttélő "csemadokos - intézetes" csapat a Harkácsi Pimpó, a tornaljai Csillagvirág, a feledi Meseláda, a diószegi Diócska bábcsoportoktól, és a kassai Bóbita színjátszó csoporttól...bővebben


A kolonyi templom előtt
1.600 Ft
Válogatás Ürge Mária népzenegyűjtéséből / Tari Lujza (szerk.) / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

Népzenei, néprajzi érdeklődés, szakmai elhivatottság, pedagógusi felelősség és a kisebbségben élő magyarság identitásának megőrzéséért való szüntelen fáradozás jellemezte azt a fiatal somorjai matematika-énekzene szakos tanárnőt, népzenegyűjtőt, népzenei együttes-vezetőt, akit Ürge Máriának hívtak. Sokan ismerték és tisztelték őt magyarországi népzenei táborokból is, hiszen kezdettől kereste a kapcsolatot az anyaországi népzenei mozgalommal. Fiatalsága teljében a táncházmozgalom, a népzene sodró ereje őt is magával ragadta. Hegedült, kontrázott, megtanult furulyázni, játszott citerán, dorombon, tekerőn...bővebben


A Vály-völgy hagyományos táncai és táncélete + DVD
2.900 Ft
Pálfy Gyula - Takács András / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

Kötetünkkel a szlovákiai magyar néptáncokkal kapcsolatos kutatások egyik adósságát szeretnénk, ha nem is maradéktalanul, de mégis lehetőségeinkhez mérten rendezni. Könyvünk két szerzője, a korabeli terepmunka végzői, „néptáncgyűjtői" közül egyikőjük, Pálfy Gyula, néptánckutató, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének egykori munkatársa, másik szerzőnk, Takács András, a szlovákiai magyar néptánckutatás nagy öregje, 1951-ben Ág Tiborral együtt az itteni néptáncmozgalom elindítója, megalapozója, azonban ma is aktív, a gyűjtéseket, interjúkat lelkesen rendezte, a kötetet megtervezte, írta, emellett újabb kiadványokat tervez. Elkötelezettsége, munkabírása, lelkesedése példa lehet mindannyiunk számára. Kettőjüknek a témához szorosan kapcsolódó írásait és a Vály-völgyi táncélettel, szokásokkal foglalkozó szöveges gyűjtés anyagát, valamint a könyvhöz mellékelt DVD-n a terepmunka során készített néptáncfilmet tesszük itt közzé...bővebben 


A világháborúk és Nagysalló
3.200 Ft
(Nagysalló, Kissalló, Hölvény) / Kicsindi Enikő (szerk.)

Nagysalló község lakosságának évtizedek óta dédelgetett álma vált valóra 2006 augusztusában, amikor felavatták a második világháborúban elesett hősök emlékművét. Ezt az eseményt Podhorská Mária hosszú évekig tártó munkássága előzte meg, az eltűnt személyek után való kutatása és az általa, 2005-ben megszervezett kiállítás, amely összefoglalta Nagysalló háborús éveit... bővebben


Az országos népművészeti fesztiválok ötven éve
2.400 Ft
Takács András / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

A II. világháború befejezése után Csehszlovákiában a kulturális élet területén megindult egy folyamat: a cseh, a szlovák nemzet, valamint a köztársaság területén élő más nemzetiségek, etnikumok népi, nemzeti és forradalmi hagyományainak felkarolása. Ezek a hagyományok képezték az újra induló kulturális élet alapját. A nemzetek, nemzetiségek kulturális életében nagy szerepet kapott a népi kultúra hagyományainak, értékeinek megmentése, felgyorsult felkutatásuk, felgyűjtésük, tudományos feldolgozásuk és színpadra állításuk. A negyvenes évek második felében létrehozták e hagyományos kultúra kutatásának, tudományos és színpadi feldolgozásának intézményeit, művészeti kollektíváit, a különböző szintű versenyfesztiválokat, illetve a verseny nélküli seregszemléket, valamint ezek szervezésére is a nemzetiségi kulturális szövetségeket...bővebben

 


Ázik, nem fázik
1.000 Ft
A nagyabonyi népdalkör legkedvesebb dalai / Huszár László - Kovács László - Végh László (szerk.) / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

Az 1982-ben megalakult Nagyabonyi népdalkört az éneklési vágy, a hagyományok felelevenítése hívta életre. A község vezetésének hathatós támogatásával a Vöröskereszt helyi alapszervezetének égisze alatt viszonylag zökkenőmentesen kezdhették munkájukat az énekesek, hiszen a csoportos éneklésnek már voltak hagyományai a faluban. Az évek múltával a Csemadok alapszervezete vállalta át a csoport támogatását...bővebben


Bartók Béla hangszeres magyar népzenegyűjtése
3.900 Ft
Tari Lujza / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

E könyv Bartók Bélának, a magyar és nemzetközi népzenetudomány kiemelkedő, iskolateremtő egyéniségének eddig kiadatlan hangszeres magyar népi dallamgyűjtéseit tartalmazza. Bartók 1906–1914 közt gyűjtött hangszeres magyar népzenét, melyek most jelennek meg teljes egészében. Bartók gyűjtőútjainak nem kizárólagos célja volt a hangszeres zene gyűjtése; általában a népzene, a zeneantropológiai helyzet vizsgálatára törekedett egy adott faluban vagy vidéken. A dallamokat rendkívül gondosan jegyezte le a fonográfhengerről. A gyűjtések eredményét időrendben és az általa bejárt falvak sorrendjében mutatjuk be az I. világháború előtti Magyarország területéről (Alföld, Dunántúl, Kalotaszeg, Csallóköz, Palócvidék, Székelyföld)...bővebben


Cserepek
2.500 Ft
Élettörténetek / Ág Tibor / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

A könyv, melyet az olvasó kezében tart, Ág Tibornak, a szlovákiai magyar zenei élet mindenesének "emlékcserepeit" tartalmazza. Keletkezési körülményei is olyanok voltak, mint maguk a rövid írásokban megörökített emlékek. Ezeknek az emlékcserepeknek a stílusát utánozva próbálom leírni ezt az önmagukban is érdekes történeteket. Egy alkalommal, amikor a békei éneklő csoport számára összeállítandó népdalcsokor ügyében jártam Ág Tibornál, megemlítette, hogy egy különös dologba vágott bele. Szeretné életpályájának folyamán szerzett élményeit rövid visszaemlékező írásokban rögzíteni, mert ,, ... félek, hogy egyre inkább kiesnek emlékezetemből...bővebben


Csillagoknak teremtője
2.500 Ft
Mátyusföldi népdalok / Ág Tibor / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

Ág Tibor, Kodály Zoltán, Pongrácz Zoltán, Manga János és lelkes kollégáik által gyűjtött mátyusföldi népdalok tematikus gyűjteményét tartalmazza a kötet. A mátyusföldi népdalgyűjtés történetéről és a népzenei anyag sajátosságairól szóló tanulmányok után gyermekdalok, szerelmi dalok, katonadalok, balladák, életképek, majd a jeles napokhoz köthető dalok és vallásos népénekek kapnak helyet, természetesen a kottákkal együtt.


Erről, arról, azokról
3.400 Ft
Csikmák Imre / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

Nem nagy történelmi események leírása, hanem a közelmúlt visszapillantó tükre a szerző műve, amelyben olyan kor szereplőit vonultatja fel Csikmák Imre, akik vele együtt tettek azért, hogy Csehszlovákiában a második világégés, valamint egy nemzetiség kisemmizettsége után megalakuljon a magyar sajtórendszer, illetve felnőjön egy olyan újságíró nemzedék, mely e rendszert működtetni tudta. Olyan tömegtájékoztatási eszközök jöttek létre, melyek többségükben nemcsak magyar nyelvűek voltak, hanem egy nemzetiség talpraállását, majd felemelkedését szolgáló tényezőkké váltak...bővebben        


Este van, este van
1.600 Ft
Kórusgyűjtemény / Horváth Géza / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

A kötet Horváth Géza, szlovákiai magyar karnagy-pedagógus tizenkét egyneműkari és tizenegy vegyeskari művét tartalmazza. Mindkét rész elején egyházi művekkel találkozunk, amelyek közt egyaránt szerepelnek római katolikus (Fel nagy örömre, O quam amabilis, Beatus vir, Nunc dimittis servus tuum Domine) és református (Én igazságomnak Istene, Az Istenben bízom jó reménységben, Dicsérd Istent, keresztyénség) ihletésű művek. Ide sorolhatjuk a vallásos témájú népdalok feldolgozásait is (Csillagjárás, Balázsolás, Rákóczi imája).A kötet mindkét részében az egyházi műveket népdalfeldolgozások követik (Huszárgyerek, Kéméndi népdalok, Madárdal). A legterjedelmesebb, tételenként is előadható vegyeskari feldolgozás, a Palóc lakodalom, a kötet végére került.  Mindkét részben találunk huszadik századi magyar költők verseire írt kórusműveket.


Hatvanöt évvel ezelőtt történt
2.500 Ft
A Csemadok alapszervezeteinek megalakulása a Dunaszerdahelyi járásban (1949-1953) / Varga László / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

A szerző előszavából: “A felvidéki magyarság elmúlt kilencvenöt éve újrakezdések és bukások sorozata. Nem volt ez másképp hatvanöt évvel ezelőtt sem, amikor a megfélemlítés, a hontalanság korszaka után újból felcsillant a remény az újrakezdésre. Mindehhez szükség volt bátor emberekre, akik felismerték, hogy szükség van egy magyar szervezetre, kultúránk megőrzése, magyar iskoláink újbóli megszervezése érdekében. Könyvem elsősorban róluk szól, az ismert és kevésbé ismert alapító tagokról, a Dunaszerdahelyi járás hatvankét településén. Nekik akartam emléket állítani, hogy a későbbi utódok emlékezetében megmaradjon bátor és nemes cselekedetük.”


Meg kell a búzának érni I. + 2 CD lemez
3.000 Ft
Válogatás Ág Tibor korai népzenei gyűjtéséből 1958-1961 -Ung megye: Bés, Kaposkelecsény, Mokcsakerész, Nagykapos, Nagykövesd, Nagyszelmenc, Szirénfalva, Vaján Zemplén megye: Abara, Bély, Nagygéres, Örös, Szomotor / Ág Tibor / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

Száll az ének szájrul szájra…

„Nagy örömömre szolgált Ág Tibor barátom, volt pedagógiai gimnáziumi érettségiző osztálytársam Meg kell a búzának érni című népzenei gyűjtésének első válogatását kötetben látni, amely 1958-tól 1961-ig Ung- és Zemplén-megye jó néhány községe népdalainak legjavát tartalmazza. Mohó kíváncsisággal olvastam a gyönyörűbbnél gyönyörűbb népdalszövegeket, s amikor utolsó lapjához értem, megemelkedett lélekkel azt vetettem papírra: lelki feredőt vettem! És nem akármilyet! Feredőt a javából… És nagy örömmel töltött el, hogy Ág Tibor gazdag és rendkívül értékes kincsgyűjteményének színe-java indul el most a halhatatlanság útján…”  Mács József


Meg kell a búzának érni II. + 2 CD lemez
3.000 Ft
Válogatás Ág Tibor korai népzenei gyűjtéséből 1958-1970 - Pozsony: Taksony – Esztergom: Kéménd – Komárom: Hetény, Kamocsa, Martos, Szímő – Nyitra: Negyed, Tardoskedd Hont: Bajta, Ipolypereszlény, Ipolyszalka – Nógrád megyék: Jelsőc, Vecseklő / Ág Tibor / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

Amikor 2012 novemberében Ág Tibor magához kért, arról beszélgettünk, hogy a mozgalomnak inkább népzenei hangzóanyagra van szüksége, mintsem kottára. Bólintottam, mert ezt kellett tennem, és megegyeztünk: hanghordozót adunk ki. Meg is kaptam a dallamokat, majd a szövegeiket, később az azonosító adatokat is. Elkezdődött a szokásos menet: a pályázás, a szerkesztés, a tanácskérések. Hogyan, miképp álljon össze a kiadvány, a mintegy négyszáz dallam Ungmegyétől Pozsony megyéig. Végül négy füzetet terveztünk, mindegyikhez két-két CD lemezt. Egy füzetet Zemplén-Ung megyei, kettőt Gömör megyei dallamokból, és egyet a Pozsonytól Hont-Nógrád megyéig gyűjtött anyagból. 


Meg kell a búzának érni III. + 2 CD lemez
3.000 Ft
Válogatás Ág Tibor korai népzenei gyűjtéséből 1952-1959 -Gömör megye: Beje, Berzéte, Borzova (Szádvárborsa), Egyházasbást, Gesztete / Ág Tibor / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

A Meg kell a búzának érni (Válogatás Ág Tibor korai népzenegyűjtéséből) című népzenei kiadványsorozat, amelynek az olvasó a III. részét tartja kezében, Ág Tibor szlovákiai magyar népzenekutató, karnagy és zenepedagógus népzenegyűjtő munkásságának tömör és tartalmas kivonata. Jelen könyv és CD, valamint a soron következő IV. rész a történelmi Gömör Megye népdalait közli...bővebben


Meg kell a búzának érni IV. + 2 CD lemez
3.000 Ft
Válogatás Ág Tibor korai népzenei gyűjtéséből 1952-1959 -Gömör megye: Melléte, Nagybalog, Szilice / Ág Tibor / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

A Meg kell a búzának érni (Válogatás Ág Tibor korai népzenegyűjtéséből) című népzenei kiadványsorozat, amelynek az olvasó a IV. részét tartja kezében, Ág Tibor szlovákiai magyar népzenekutató, karnagy és zenepedagógus népzenegyűjtő munkásságának tömör és tartalmas kivonata. Jelen könyv és CD, valamint az előző III. rész a történelmi Gömör megye népdalait közli. Az I. könyvben és lemezen a történelmi Ung és Zemplén megye, a II. könyvben és lemezen a történelmi Pozsony, Esztergom, Komárom, Nyitra, Hont, Nógrád megyék népzenéjének legszebb dalait vonultatta fel a szerző. Ág Tibor népzenekutató a Csemadok (jelenlegi nevén a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség) megalakulásától, 1949-től egészen 2013-ban bekövetkezett haláláig elhivatottan és mély érdeklődéssel gyűjtötte a szlovákiai magyar falvak népdalkincsét. 


Naptár és néphagyomány
1.700 Ft
Csallóközi népszokások / Marczell Béla / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

A természeti törvényekhez igazodó, s azokat megteremtő emberi munka egyik eredménye az egymást szabályosan követő változások megfigyelése, az e változásokban megnyilvánuló törvényszerűségek meghatározása és egymáshoz való viszonyítása. Az ember – még a természeti lét körülményei között – éppen e szükségszerűség kielégítése céljából alkotta még az első időszámítási rendszert...


Nem szánt-vet az égi madár
4.900 Ft
Motyovszki Józsefné Kovács Teréz, a gömöri nótafa / Ág Tibor / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

Az 1958-ban lejegyzett népdalokat még az év őszén, hangfelvételen rögzítettük. Húsz gesztetei asszony és férfi lelkes éneklését vettük hangszalagra. A sok énekes között kitűnt egy olyan énekes, akinek természetes szép hangja, romlatlan előadási stílusa, kitűnő emlékezőtehetsége és határozott fellépése volt: Motyovszky Józsefné Kovács Teréz. Ő volt az első gömöri nótafa. Előadói és alkotói egyéniség volt, akit a hagyományos közösségében a társainál nagyobb daltudás és biztosabb, egyénibb előadásmód jellemzett.


Sej, Bást falu sáros, Óbásttal határos
1.800 Ft
Medvesalji népdalok / Pelle Andrea / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

A medvesalji népdalok hozzáférhetőek a külön kapható CD-n. A Medvesalja népdalait tartalmazó gyűjtemény célja továbbadni az ősök dalait unokáiknak, dédunokáiknak, valamint széles körben megismertetni a kistáj hagyományait. A kiadványt használhatják és tanulmányozhatják a folklórmozgalomban tevékenykedők és zenepedagógusok, de forgathatják a népzenét, a népi kultúrát kedvelő és tisztelő olvasók.


Sej, Bást falu sáros, Óbásttal határos CD
1.500 Ft
Medvesalji népdalok / Pelle Andrea / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

A medvesalji népdalok szövege hozzáférhető könyv formájában is. A Medvesalja népdalait tartalmazó gyűjtemény célja továbbadni az ősök dalait unokáiknak, dédunokáiknak, valamint széles körben megismertetni a kistáj hagyományait. A kiadványt használhatják és tanulmányozhatják a folklórmozgalomban tevékenykedők és zenepedagógusok, de forgathatják a népzenét, a népi kultúrát kedvelő és tisztelő olvasók.Részletes keresés