Betöltés...

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely

Cím: Tamási Áron u. 87. 535600 Székelyudvarhely, Hargita megye, Románia
Honlap: www.erdelyigondolat.ro/
Vezető: Beke Sándor
Telefon: +40/266/212-703
E-mail: egk@freemail.hu


Az országos hatósugarú romániai magyar könyvkiadó, az Erdélyi Gondolat, székelyföldi városban alakult az 1989-es decemberi fordulat után — Székelyudvarhelyen. Ma is itt működik Beke Sándor igazgató hozzáértő, fáradhatatlan munkásságának köszönhetően, aki rátermett, ötletdús menedzsernek bizonyult és aki a költő csalhatatlan ösztönével érez rá a szellemi értékekre, emeli be az elismert szerzők és jó nevű szakírók mellé az új, fiatal tehetségeket is.

Ha fellapozzuk a kiadó gondozásában 1992 óta évi rendszerességgel megjelent köteteket, a tematikai és műfaji változatosság mögött két erőteljesen kidomborodó szellemi birtokra lelünk: a tudományra és az irodalomra. Több évtizedes kutatómunka eredménye csapódik le az Erdélyi Gondolat történelmi, szociográfiai, biológiai, nyelv- és irodalomtudományi, etnográfiai és népköltészeti jellegű kiadványaiban. A hazai valóságba, múltunk-nyelvünk-kultúránk-folklórvilágunk eddig feltáratlan közegeibe világítanak be az önismeretet szolgáló értékes alkotások.

 


Magyar, székely és csángó örökség
2.500 Ft
A Székely Útkereső Kiadványok antológiája (1991-2006) / Beke Sándor - Dr. Brauch Magda (szerk. és tanulmányok)

A kötet az 1990-ben indult Székely Útkereső című irodalmi és művelődési folyóíratban és külön kiadványaikban eddig megjelent tanulmányok, irodalmi alkotások és népköltészeti gyűjtések antológiája, mely tartalmazza ezen munkák sajtóvisszhangját is. A kötet tartalmazza nemzeti himnuszainkat is, a Boldogasszony anyánktól a csángó himnuszig, melyek a kötet bevezető részében találhatók.


Szóból ért az ember
1.200 Ft
Népi elbeszélések Krasznáról / Mitruly Miklós (szerk.)

Szülőfalumban hallott népi elbeszélések forrásértékűnek szánt gyűjteménye e kötet. Úgy mutatja be a szilágysági Kraszna elbeszélésállományát, tartalmi-tematikai és nyelvi sajátosságait, ahogyan azok feltárultak a gyűjtő előtt: elhallgatások, hamisítások, szépítések nélkül. A közreadott mesék, tréfák, anekdoták jelentős hányada – mintegy harmada – az eddigi folklórkiadványokból egyáltalán nem vagy csak egy-két változatból ismert szüzsé, noha csupán alig egynéhány történet újabb keletű. Erről, valamint az elbeszélések elmondásának körülményeiről a bevezetőből és a jegyzetekből tájékozódhat a kíváncsi olvasó.Részletes keresés