Betöltés...

Riport Kiadó, Nagyvárad

Cím: Magnoliei nr. 29. 410161 Oradea / Nagyvárad, Románia
Honlap: www.erdelyiriport.ro
Vezető: Simon Judit
Telefon: +40/359/467-121
E-mail: riport@riport.ro


A nagyváradi Riport Kiadó az Erdélyi Riport című folyóirat körül szerveződött könyvkiadó, amely elsősorban helyi, partiumi szerzők munkáit adja közre.

Csodaváróktól csodateremtőkig
2.600 Ft
Zárványok és szórványok III. / Szilágyi Aladár / Etnosz riportsorozat

Szilágyi Aladár harmadik riportkötetét vehetjük kézbe. Lélekemelő utazásokra hív az erdélyi magyar közösségek különböző szegleteibe, Partiumtól Belső-Erdélyig, Szilágyságtól a szórványokig Hunyad, Fehér, Arad, Bákó megyébe. Megelevenednek egy-egy erdélyi kistáj hétköznapjai: a fekete-Körös, a Sebes-Körös völgye, a Hegyköz, Arad-Hegyalja, Mócvidék, Kalota-alszeg, a Gyimesek, a Csrna völgye. Mindenhol a magyar közösségek helyzetét, perspektíváját, életerejét kutatja, a magyar-román együttélés különböző eseteire világít rá, amely kisközösségenként változó. Életutak, sorsok, emberek, igazi izgalmas riportkönyv, utazás az erdélyi magyar világban...bővebben


 


Váradhegyalja – Egy világ a város körül
2.600 Ft
Szilágyi Aladár / Etnosz riportsorozat

Újabb riportkötetében a szerző egy sajátos miliőjű hegyvidékre kalauzolja az olvasót, méghozzá egy igen kevéssé ismert kistájba, a Nagyváradot körülvevő, a dokumentumokban először 800 éve említett Váradhegyaljára. A szőlődombok, gyümölcsösök a mai napig megőrizték egyedi mikroklímájuk mellett mikrotársadalmukat, annak ellenére, hogy az utóbbi évtizedek betelepedései megváltoztatták az etnikai arányokat is. A kötetben a szerző egyaránt megszólaltat több generáció óta a vidéken élő családokat, mint újdonsült hegylakókat...bővebben

 


Magam szeretem, ha szeretlek
2.500 Ft
Ady Endre szerelmei - regényes életrajz / Péter I. Zoltán

Péter I. Zoltán regényes életrajza elsősorban a költő leveleire, verseire támaszkodva adja kéről-kézre a múzsákat, illetve a kortársak levelezésébe, naplóiba bepillantva igyekszik a lehető leghitelesebb képet adni az életművön is átvonuló kapcsolatokról, az egyéjszakás - egyverses kalandoktól a levélszerelmeken át az igazán fontos társakig, Lédáig, Csinszkáig.


A püspök úr pálinkát iszik
2.500 Ft
K. Vencel aggmenhelyi gondnok vallomásai kortárs történelmi eseményekről / Sorbán Attila

Sorbán Attila regénye egy öregotthonban játszódik. A történetet K. Vencel az öregotthon gondnoka mondja jegyzőkönyvbe. Az egyes szám első személyben elbeszélt történések sora több jeleneten keresztül vezet a tragikus, elborzasztó végkifejletig. Az öregotthon igazgatója bejelenti a lakóknak, hogy karácsonykor illusztris vendégük lesz a püspök úr személyében. A hír megosztja az intézet lakóit, akik ezentúl két csoportba különülnek el: a püspök úr hívei közül még megszemélyesítője is akad az eszmének Hilgert Gáspár nyugalmazott mozigépész személyében...bővebben


Napos oldal
3.400 Ft
Karácsony Benő / Napos oldal könyvek

Karácsony Benő Napos oldal című önéletrajzi fogantatású regényének főhőse Felméry Kázmér egy kisváros hivatalnokaként, három barátjával együtt éli a háborút megjárt, fáradt, fiatal értelmiségiek életét. Lassan mindnyájan munkanélküliek maradnak, s reménytelennek tűnik a holnap. Felméry, aki egyes szám első személyben meséli el a történetet, mély rezignációval veszi tudomásul a történteket. Miután falun lakó vízimolnár édesapja meghal, nem megy vissza a városba, hanem apja cselédjével, Veronikával, egy kecskével és egy kutyával együtt berendezkedik a falusi életre. Megjavítja a malomkereket, ezzel egzisztenciát teremt...bővebben


Az út elvisz valahová
2.600 Ft
Tóth Ágnes

Tóth Ágnest elsőként mint barátot ismertem meg valamikor a nyolcvanas évek közepén, utána a hihetetlen érzékenységű riportert, aki a kilencvenes évek hajnalán némi túlzással percek alatt vált ismert és népszerű váradi újságíróvá. Az emberi nyomorúságok intézményemberévé. Utána következett a televíziós énje, aki ebben az új közegben is gyorsan megtalálta a hangját. S közben ott volt mindvégig a többműfajú alkotó ember, aki az újságíró visszavonulása után átvette az őt megillető főszerepet. Írja verseit, dalszövegeit, novelláit, készülnek akvarelljei...bővebben


A megnyugvás ösvényein
3.400 Ft
Karácsony Benő / Napos oldal könyvek

A Riport Kiadó 2011-ben jelentette meg Karácsony Benő Napos oldal című regényét. A sorozat folytatásaként vállalkozik most A megnyugvás ösvényein kiadására. Szolgálatunk fontossága abban áll, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni Karácsony Benő humanizmusát, amely példaértékű közösségünk számára, különös tekintettel a felnövekvő generációkra...bővebben


Nem Tündérkert, vagy nagyon is az
2.500 Ft
Erdély a magyar történelemben / Szilágyi Aladár

Kortárs magyar történészekkel folytatott beszélgetéseinek harmadik kötetét kínálja az olvasónak Szilágyi Aladár. A Szacsvay Akadémia felkérésére Nagyváradon – újabban Kolozsvárott és Marosvásárhelyen is. Az előadásokat tartó szakemberek közös témája ezúttal Erdély, a középkortól a jelenkorig. Erőssége ennek a kötetnek, hogy közérthetően osztja meg a tudományág legjobbjainak tudását az olvasóval, s a több évtizedes ismeretanyagot a legújabb kutatási eredményekkel egészíti ki. Erdély históriájának több mint ezer éve, négyszemközt elmesélve a huszonegyedik század diktatúráktól mentes közegében. A vidéké, amely olykor aligha érdemli ki a Tündérkert nevet, pedig nagyon is az...bővebben


 


A nemlétezők lázadása
1.950 Ft
Zárványok és szórványok II. / Szilágyi Aladár / Etnosz riportsorozat

Ötödik esztendeje rója Szilágyi Aladár a maga Etnosz-portyáknak nevezett riportútjaival Románia tájait, hogy másod-, harmadmagával képekben is megörökítve mutassa be, megyéről-megyére, faluról-falura járva azt a tarka világot, amit az országban élő nemzeti kisebbségek jelentenek. Az újra kötetbe gyűlő riportok - követve a 2006-ban A Klisszura titkai címmel megjelent első gyűjteményt - is különböző etnikai kisvilágokba kalaluzolják el az olvasót, egyazon, magát egységes nemzetállamnak valló, időközben a nyelvek és kultúrák sokszínűségét jelentő Európai Unió tagjává vált országban. Pedig mekkora különbségeket, megannyi érdekes másságot tapasztalni, mennyi megőrzésre, de még inkább utolsó pillanatban történő megmentésre érdemes kincset találni...bővebben


 


A Verità vándorai
1.600 Ft
Szilágyi Aladár

Gustav Arthur Gräser naturalista költő és próféta egyedülálló személyiség a 20. század első felében. A korszak vezető értelmisége benne látta az "új ember" megtestesítőjét Nietzsche és Whitman eszméinek megvalósulását, az új Asissi Szent Ferencet. A civilizáció szabályain túl zajló élete felfoghatatlan volt az emberek számára, egyes körökben győlöletet és botrányokat szült, mások bálványként imádták. Hermann Hesse és Gerhart Hauptmann műveikben mítoszi magasságokba emelték. Barátaival együtt hozta létre a társadalmi reformot célzó kolóniáját az asconai szőlőskertekben. Gräser 1879. február 16-án született Brassóban és 1958. október 27-én halt meg a München melletti Freimennban. Alakját és korát, kortársait megidéző, fikció és valóság között lebegő kisregényét Szilágyi Aladár eredetileg folytatásokban közölte az Erdélyi Riport hetilapban...bővebben


 


A sárkány fiai
2.600 Ft
Kína tájai, Kína népei / Králik Lóránd

Králik Lóránd előző könyvében a muzulmán világba vezette olvasóját, ezúttal a távoli Kínába vezet útja, ahol Kína tájai mellett bemutatja a kínai kultúra szokásait, amely számunkra sokszor érthetetlen, annyira különbözik az európai viselkedési szokásoktól. Lehetetlen ezt a hatalmas országot röviden bemutatni, de Králik Lóránd elegendő útravalót ad számunkra, hogy megismerjük a világ legnépesebb és egyik leghatalmasabb országát.


Halasi Erzsébet
3.400 Ft
Egy színésznő élete / Simon Judit

A kötet Halasi Erzsébet erdélyi színművésznő vallomása, életútja, művészi pályafutása - Simon Judit feldolgozásában. Halasi Erzsébet a romániai magyar színjátszás egyik nagyasszonya. Művészi tevékenységét az EMKE 2011-ben Poór Lili díjjal ismerte el. 2010-ben Életmű-díjjal tüntette ki a Nemzeti Erőforrás minisztériuma. A színésznő, aki 2011-ben ünnepli 50 éves jubileumát, az életéről, családjáról, szakmai életútjának állomásairól, alakulásáról beszél a kötetben.


Hóbanévad
1.990 Ft
Kinde Annamária

Kinde Annamária verseskönyve válogatás az utóbbi évek költői terméséből. Egy hosszú, hideg év történetét mondja el ebben a könyvben, reflexiókkal, múltbeli események felidézésével és átértékelésével, az utóbbi években már megszokott sötét tónusokkal, néhol abszurdba hajló humorral, formai sokszínűséggel.


A szív feletti térben
1.600 Ft
Goron Sándor

Goron Sándor 1975-ben született Mezőtelegden, jelenleg Nagyváradon él. Tanulmányait a Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar–angol szakán végezte. A Kolozsvárott magyar szakon diplomát szerzett nagyváradi költő verseinek válogatása a Várad folyóirat és a Riport kiadó közös gondozásában jelent meg 2012­-ben. Az írótárs, Benő Attila utószavában többek között úgy fogalmaz: „Goron Sándor szellemi zarándoklatai a vágy és a csalódás, a közeledés és a távolodás, a megszólalás és az elhallgatás közötti térben történnek.” Eddig megjelent kötetei: Magánbeszéd (versek, 2000); Napesti promenád (versek, 2003); Nichita Stănescu: A kő halála (versfordítások, 2006).


Szerelmesek kalauza
3.200 Ft
Nagy Endre

Nagy Endre, a magyar kabaré megteremtője eredetileg unokahúgának kezdte írni ezt a könyvet, amelyben azonban végső soron egyetemes érvényű tanításokat foglal össze a férfi nő-kapcsolatról, szerelemről, házasságról, arról, férfi és nő hogyan lehet boldog abban a monogámnak tervezett kapcsolatban, ami mindközönségesen házasságként ismeretes. A könyvet a szerelemmel ismerkedő fiataloknak és a házasságban élőknek ajánljuk.


Garantált pihenés
3.200 Ft
Demény Péter

A szerző 1999-től kezdődően írott mintegy másfélszáz glosszáját foglalja egybe ez a kötet. Érthető, hogy az évek során több alteregója is akadt – . Makréla, Dezodor, Töhötöm, Pagoda, Peták – de figyelt „a saját nevében is”, amint a kötet végére csoportosított, egyes szám első személyben írott csattanós szövegek tanúsítják. Mindennapi életünkből vett témák – család, gyerek, rokonok, szomszédok, munkahelyi történetek jelennek meg a „humánusan savas” szösszenetekben, melyekből kiderül, mennyire érdekesek, sőt olykor egyenesen mulatságosak lehetnek a hétköznapok.


A belgaság dicsérete
2.600 Ft
Útirajzok, esszék / Szilágyi Aladár

A szerző által az olvasó betekintést nyerhetett az eurokrácia magas brüsszeli és strasbourgi intézményeinek tevékenységébe épp úgy, mint a flamandok és a vallonok hétköznapi életébe, megszemlélheti az ékszervárosok megannyi műemlékét, s alkalma nyílik kisvendéglők gasztronómiai titkait kilesni. Az utazások nem az indulással kezdődnek, s nem fejeződnek be a hazaérkezéssel…

Ajánljuk még Szilágyi Aladár további köteteit:

A nemlétezők lázadása

A számon tartott ország

A Verità vándorai

Besztercétől a Bánságig

Csodaváróktól csodateremtőkig

Mit akartak ezek a magyarok?

Nem Tündérkert, vagy nagyon is az

Váradhegyalja – Egy világ a város körül


Már megint a paradicsomleves
3.200 Ft
Etnopolitikai elemzések / Tamás Pál

Tamás Pál világszerte ismert budapesti szociológus professzor, publicista, esszéíró, elemző. A szerzőnek főként az Erdélyi Riportban, valamint a Korunkban és a Hétben megjelent esszéit, tanulmányait tartalmazza ez a kötet, amelyben megjelennek a posztszocialista látleletek Magyarországtól a posztszovjet köztársaságokig. Témái között szerepelnek az etnikai együttélés különböző helyzetei a kilencvenes évektől napjainkig, jövőkép-alternatívák, román-magyar, illetve magyar-magyar viszonyok alakulásának elemzése, előrejelzése.


UTU REA I–II.
3.900 Ft
Gittai István

Matuzsálemi korú festőről hallottam volt, hogy a művész dolga a megjelenítés, függetlenül attól, hogy éppenséggel melyik múzsának igyekszik, próbál imponálni. Mi tagadás: nagy becsben tartom bölcs megállapítását. Ám de: ki kell mondanom azt, hogy nem minden megjelenítésnek van átütő ereje. Ott van az ördögi csapda veszélye, ahol a művész csak termeli, gyártja szellemtelenül műveit, miközben szemernyit sem teremt. Pillanatokból emlékezetest! (Gittai István)


Gazos-könyv
2.500 Ft
Válogatott publicisztikák 2003–2008 / Szűcs László

Bő félévtized (2003–2008) válogatott publicisztikáját kínálja ez a kötet, az Erdélyi Riport hetilap vezércikkeiből. Azokat a szövegeket, melyekről utóbb visszaolvasva azt gondolta a szerző, érdemes kiemelni a bekötött évfolyamokból, a régi folderekből. Azt remélve, talán sikerül tényeiben és hangulatában is felidézni a kétezres évek történéseit, magyar, román és rommagyar főszereplőit, közelmúltunk emlékezetes és feledhető pillanatait.

Szűcs László újságíró, szerkesztő, költő (Nagyvárad, 1965). Az Erdélyi Riport hetilap és a Várad folyóirat főszerkesztője.Részletes keresés