Betöltés...

Riport Kiadó, Nagyvárad

Cím: Magnoliei nr. 29. 410161 Oradea / Nagyvárad, Románia
Honlap: www.erdelyiriport.ro
Vezető: Simon Judit
Telefon: +40/359/467-121
E-mail: riport@riport.ro


A nagyváradi Riport Kiadó az Erdélyi Riport című folyóirat körül szerveződött könyvkiadó, amely elsősorban helyi, partiumi szerzők munkáit adja közre.

A békaember legendája
2.200 Ft
Tasnádi-Sáhy Péter / Napos oldal könyvek

A Budapesten született, majd India és Temesvár után Nagyváradon élő Tasnádi-Sáhy Pétert újságíróként és drámaíróként már sokan megismerhették, most novellái világába nyerhettünk betekintést. A békaember legendája című kötet olyan írások füzére, amelyeknek közük van egymáshoz, a szereplők is átfednek, hol konkrétan, hol sejthetően.


A belgaság dicsérete
2.600 Ft
Útirajzok, esszék / Szilágyi Aladár

A szerző által az olvasó betekintést nyerhetett az eurokrácia magas brüsszeli és strasbourgi intézményeinek tevékenységébe épp úgy, mint a flamandok és a vallonok hétköznapi életébe, megszemlélheti az ékszervárosok megannyi műemlékét, s alkalma nyílik kisvendéglők gasztronómiai titkait kilesni. Az utazások nem az indulással kezdődnek, s nem fejeződnek be a hazaérkezéssel…

Ajánljuk még Szilágyi Aladár további köteteit:

A nemlétezők lázadása

A számon tartott ország

A Verità vándorai

Besztercétől a Bánságig

Csodaváróktól csodateremtőkig

Mit akartak ezek a magyarok?

Nem Tündérkert, vagy nagyon is az

Váradhegyalja – Egy világ a város körül


A megnyugvás ösvényein
3.400 Ft
Karácsony Benő / Napos oldal könyvek

A Riport Kiadó 2011-ben jelentette meg Karácsony Benő Napos oldal című regényét. A sorozat folytatásaként vállalkozik most A megnyugvás ösvényein kiadására. Szolgálatunk fontossága abban áll, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni Karácsony Benő humanizmusát, amely példaértékű közösségünk számára, különös tekintettel a felnövekvő generációkra...bővebben


A nemlétezők lázadása
1.950 Ft
Zárványok és szórványok II. / Szilágyi Aladár / Etnosz riportsorozat

Ötödik esztendeje rója Szilágyi Aladár a maga Etnosz-portyáknak nevezett riportútjaival Románia tájait, hogy másod-, harmadmagával képekben is megörökítve mutassa be, megyéről-megyére, faluról-falura járva azt a tarka világot, amit az országban élő nemzeti kisebbségek jelentenek. Az újra kötetbe gyűlő riportok - követve a 2006-ban A Klisszura titkai címmel megjelent első gyűjteményt - is különböző etnikai kisvilágokba kalaluzolják el az olvasót, egyazon, magát egységes nemzetállamnak valló, időközben a nyelvek és kultúrák sokszínűségét jelentő Európai Unió tagjává vált országban. Pedig mekkora különbségeket, megannyi érdekes másságot tapasztalni, mennyi megőrzésre, de még inkább utolsó pillanatban történő megmentésre érdemes kincset találni...bővebben


 


A püspök úr pálinkát iszik
2.500 Ft
K. Vencel aggmenhelyi gondnok vallomásai kortárs történelmi eseményekről / Sorbán Attila

Sorbán Attila regénye egy öregotthonban játszódik. A történetet K. Vencel az öregotthon gondnoka mondja jegyzőkönyvbe. Az egyes szám első személyben elbeszélt történések sora több jeleneten keresztül vezet a tragikus, elborzasztó végkifejletig. Az öregotthon igazgatója bejelenti a lakóknak, hogy karácsonykor illusztris vendégük lesz a püspök úr személyében. A hír megosztja az intézet lakóit, akik ezentúl két csoportba különülnek el: a püspök úr hívei közül még megszemélyesítője is akad az eszmének Hilgert Gáspár nyugalmazott mozigépész személyében...bővebben


A sárkány fiai
2.600 Ft
Kína tájai, Kína népei / Králik Lóránd

Králik Lóránd előző könyvében a muzulmán világba vezette olvasóját, ezúttal a távoli Kínába vezet útja, ahol Kína tájai mellett bemutatja a kínai kultúra szokásait, amely számunkra sokszor érthetetlen, annyira különbözik az európai viselkedési szokásoktól. Lehetetlen ezt a hatalmas országot röviden bemutatni, de Králik Lóránd elegendő útravalót ad számunkra, hogy megismerjük a világ legnépesebb és egyik leghatalmasabb országát.


A szív feletti térben
1.600 Ft
Goron Sándor

Goron Sándor 1975-ben született Mezőtelegden, jelenleg Nagyváradon él. Tanulmányait a Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar–angol szakán végezte. A Kolozsvárott magyar szakon diplomát szerzett nagyváradi költő verseinek válogatása a Várad folyóirat és a Riport kiadó közös gondozásában jelent meg 2012­-ben. Az írótárs, Benő Attila utószavában többek között úgy fogalmaz: „Goron Sándor szellemi zarándoklatai a vágy és a csalódás, a közeledés és a távolodás, a megszólalás és az elhallgatás közötti térben történnek.” Eddig megjelent kötetei: Magánbeszéd (versek, 2000); Napesti promenád (versek, 2003); Nichita Stănescu: A kő halála (versfordítások, 2006).


A Verità vándorai
1.600 Ft
Szilágyi Aladár

Gustav Arthur Gräser naturalista költő és próféta egyedülálló személyiség a 20. század első felében. A korszak vezető értelmisége benne látta az "új ember" megtestesítőjét Nietzsche és Whitman eszméinek megvalósulását, az új Asissi Szent Ferencet. A civilizáció szabályain túl zajló élete felfoghatatlan volt az emberek számára, egyes körökben győlöletet és botrányokat szült, mások bálványként imádták. Hermann Hesse és Gerhart Hauptmann műveikben mítoszi magasságokba emelték. Barátaival együtt hozta létre a társadalmi reformot célzó kolóniáját az asconai szőlőskertekben. Gräser 1879. február 16-án született Brassóban és 1958. október 27-én halt meg a München melletti Freimennban. Alakját és korát, kortársait megidéző, fikció és valóság között lebegő kisregényét Szilágyi Aladár eredetileg folytatásokban közölte az Erdélyi Riport hetilapban...bővebben


 


A Zöldfától a Kék Macskáig
3.400 Ft
Nagyváradi vendéglők a Monarchia korában / Péter I. Zoltán

Egy éve törzsvendégi lehettünk a békebeli Nagyvárad kávéházainak, cukrászdáinak (Főúr, fizetek! Kávéházi élet Nagyváradon a Monarchia idején), ezúttal a szerző, Péter I. Zoltán a város egykori vendéglőibe, éttermeibe, bodegáiba kalauzolja el az olvasót, a 19. század második felétől az 1919-es impériumváltásig. A vendéglátóhelyek históriája a korabeli sajtó közlései alapján rajzolódik ki, egyidejűleg képet adva a Pece-parti Párizs elképesztő gyorsaságú fejlődéséről, a kor emberének életviteléről...bővebben


Az út elvisz valahová
2.600 Ft
Tóth Ágnes

Tóth Ágnest elsőként mint barátot ismertem meg valamikor a nyolcvanas évek közepén, utána a hihetetlen érzékenységű riportert, aki a kilencvenes évek hajnalán némi túlzással percek alatt vált ismert és népszerű váradi újságíróvá. Az emberi nyomorúságok intézményemberévé. Utána következett a televíziós énje, aki ebben az új közegben is gyorsan megtalálta a hangját. S közben ott volt mindvégig a többműfajú alkotó ember, aki az újságíró visszavonulása után átvette az őt megillető főszerepet. Írja verseit, dalszövegeit, novelláit, készülnek akvarelljei...bővebben


Bársonyszék és aszfalt
3.400 Ft
Székely Ervin / Napos oldal könyvek

A regény egy képzelt országban, Tranzíciában játszódik. Két karriertörténetet követhet nyomon az olvasó regényben. Az egyik Porta Sándoré, a diktatúra idején szocializálódott politikusé, aki fokozatosan veszti el a talajt a lába alól, és a bársonyszékből az aszfaltra kerül. A másik Grigore Tăutué, a szorgalmas és tehetséges fiatalemberé, aki a hamar túlteszi magát morális és politikai fenntartásain, s egy gátlástalan, diktatúrát kiépítő politikai erő szolgálatába lép, úgy, hogy közben a hírszerzésnek is dolgozik...bővebben

 


Csodaváróktól csodateremtőkig
2.600 Ft
Zárványok és szórványok III. / Szilágyi Aladár / Etnosz riportsorozat

Szilágyi Aladár harmadik riportkötetét vehetjük kézbe. Lélekemelő utazásokra hív az erdélyi magyar közösségek különböző szegleteibe, Partiumtól Belső-Erdélyig, Szilágyságtól a szórványokig Hunyad, Fehér, Arad, Bákó megyébe. Megelevenednek egy-egy erdélyi kistáj hétköznapjai: a fekete-Körös, a Sebes-Körös völgye, a Hegyköz, Arad-Hegyalja, Mócvidék, Kalota-alszeg, a Gyimesek, a Csrna völgye. Mindenhol a magyar közösségek helyzetét, perspektíváját, életerejét kutatja, a magyar-román együttélés különböző eseteire világít rá, amely kisközösségenként változó. Életutak, sorsok, emberek, igazi izgalmas riportkönyv, utazás az erdélyi magyar világban...bővebben


 


Garantált pihenés
3.200 Ft
Demény Péter

A szerző 1999-től kezdődően írott mintegy másfélszáz glosszáját foglalja egybe ez a kötet. Érthető, hogy az évek során több alteregója is akadt – . Makréla, Dezodor, Töhötöm, Pagoda, Peták – de figyelt „a saját nevében is”, amint a kötet végére csoportosított, egyes szám első személyben írott csattanós szövegek tanúsítják. Mindennapi életünkből vett témák – család, gyerek, rokonok, szomszédok, munkahelyi történetek jelennek meg a „humánusan savas” szösszenetekben, melyekből kiderül, mennyire érdekesek, sőt olykor egyenesen mulatságosak lehetnek a hétköznapok.


Gazos-könyv
2.500 Ft
Válogatott publicisztikák 2003–2008 / Szűcs László

Bő félévtized (2003–2008) válogatott publicisztikáját kínálja ez a kötet, az Erdélyi Riport hetilap vezércikkeiből. Azokat a szövegeket, melyekről utóbb visszaolvasva azt gondolta a szerző, érdemes kiemelni a bekötött évfolyamokból, a régi folderekből. Azt remélve, talán sikerül tényeiben és hangulatában is felidézni a kétezres évek történéseit, magyar, román és rommagyar főszereplőit, közelmúltunk emlékezetes és feledhető pillanatait.

Szűcs László újságíró, szerkesztő, költő (Nagyvárad, 1965). Az Erdélyi Riport hetilap és a Várad folyóirat főszerkesztője.


Hadikórház a város szélén
2.100 Ft
Balázs Imre József / Napos oldal könyvek

Publicisztikai írásait gyűjtötte egybe e regényre emlékeztető címmel a kolozsvári költő, kritikus, szerkesztő, irodalomtörténész. A sokoldalú Balázs Imre József könnyű és tartalmas rövid írásainak méltatója, Demény Péter ajánlja figyelmünkbe a válogatást: „Azért szeretem ezt a könyvet, mert egy óvatos, szerény ember kikandikált hirtelen valami mögül. Nem hivalkodóan, csak úgy, mint akinek a humora is olyan, mint az egész lénye, de ahogyan saját maga, úgy a humora nélkül sem tudna meglenni.”


Halasi Erzsébet
3.400 Ft
Egy színésznő élete / Simon Judit

A kötet Halasi Erzsébet erdélyi színművésznő vallomása, életútja, művészi pályafutása - Simon Judit feldolgozásában. Halasi Erzsébet a romániai magyar színjátszás egyik nagyasszonya. Művészi tevékenységét az EMKE 2011-ben Poór Lili díjjal ismerte el. 2010-ben Életmű-díjjal tüntette ki a Nemzeti Erőforrás minisztériuma. A színésznő, aki 2011-ben ünnepli 50 éves jubileumát, az életéről, családjáról, szakmai életútjának állomásairól, alakulásáról beszél a kötetben.


Hóbanévad
1.990 Ft
Kinde Annamária

Kinde Annamária verseskönyve válogatás az utóbbi évek költői terméséből. Egy hosszú, hideg év történetét mondja el ebben a könyvben, reflexiókkal, múltbeli események felidézésével és átértékelésével, az utóbbi években már megszokott sötét tónusokkal, néhol abszurdba hajló humorral, formai sokszínűséggel.


Húzódhatsz közelebb
2.990 Ft
Kinde Annamária / Napos oldal könyvek

Kinde Annamária 1956-ban született Nagyváradon. 15 éves kora óta írt verset, majd dalszövegeket is. Egyetemista volt Marosvásárhelyen, majd Brassóban végzett érdőmérnökit. Csíkszeredában élt három évet. Bukarestben több mint fél évet dolgozott. 1986-ban került vissza Nagyváradra, ahol tagja lett az Ady-körnek. Első verseskönyvét 1987 nyarán állította össze. Ez a kötet sok kaland és utazás, Kolozsvár, Magyarország után végül a Marosvásárhelyen élő irodalomszerkesztők jóvoltából jelent meg ott 1986-ban. Jelenleg a Várad irodalmi lap versrovatának szerkesztője...bővebben

 


Ki vagy?
2.800 Ft
Hamlet a Claudiusok korában / Darvay Nagy Adrienne

A világ legnagyobb színműírója legismertebb darabját nem kifejezettem dokudrámának vagy helyszíni oknyomozó riportnak szánta. Nota bene: minden (kizökkent) idő összes problémája, jelleme és jellemtelensége fellelhető a Hamletben, mindenkor és mindenhol. Az összes alaptípus megtalálható benne: minden "emberfajta". Az első és talán legalapvetőbb kérdést azonban nem a komplex személyiségű címszereplő, az örökké filozofáló, egyfolytában lét és nem-lét nagy kérdésein vívódó Hamlet teszi fel, hanem egy olyan jelentéktelennek számító szereplő, akit a nyitó jeleneteket követően a szerző ki is írt a darabból, s akit számos mai rendező egyszerűen kihagy a szereposztásból...bővebben


Macskadombi versek
2.100 Ft
Tóth Ágnes

A kötet első részében a színekről írtam, mert a színek elvarázsolják a gyermekeket. Ők sokkal szorosabb kapcsolatban vannak a színekkel, mint mi, felnőttek. A színek nemcsak szebbé teszik az életüket, hanem az érzéseiket is befolyásolják. Vidámságot csempésznek mindennapjaikba. A kötet második felében szereplő versek igazából Virág unokám gondolatai, kérdései, véleményei az őt körülölelő világról: az emberekről, állatokról, tárgyakról, a természetről, az évszakokról, a hétköznapokról és ünnepekről, a jó és a rossz fogalmáról. Rácsodálkozások a mesékre és a valóságra, válaszok sok kis miértre és titokra. (A szerző)Részletes keresés