Betöltés...

Forum Könyvkiadó, Újvidék

Cím: Vojvode Mišića 1. 21000 Novi Sad / Újvidék, Szerbia
Honlap: www.forumliber.rs
Vezető: Virág Gábor igazgató
Telefon: +381/21/457-216
E-mail: direktor@forumliber.rs


A Forum Könyvkiadó, melynek alaptevékenysége a folyóirat- és könyvkiadás, 1957. február 8-án alakult meg azzal az elsődleges céllal, hogy szépirodalmi és tudományos munkákat, valamint idegen nyelvű köteteket magyar nyelvű fordítását jelentesse meg. A Könyvkiadó a kezdeti , lassú kibontakozás után a jugoszláviai magyar írók fontos szellemi műhelye lett, a magyar nyelvű szellemi alkotások és irodalmi művek alkotóháza, amely az elmúlt 55 évben a vajdasági magyarság szellemi tárházát egy könyvtárnyi könyvvel, több mint 2250 címszóval gazdagította több milliós összpéldányban.

A Kiadó a kezdettől fogva sokszínű, sokműfajú és értékközpontú volt, jellegére nézve pedig szépirodalmi kiadó, amely írónemzedékeknek adott kifutási teret, közlési lehetőséget, s irodalmunk alakulástörténetére is számottevően hatott. Írói pályákat egyengetett, fiatal, kezdő tollforgatóknak adott esélyt, életműsorozatokat publikált. Írói műhely-szerepét a mai napig megtartotta, s kezdettől fogva azon fáradozott, hogy az irodalmi termés legjavát publikálja.

A Kiadó műfaji sokoldalúsága abból adódott, hogy eleget akart tenni minden olvasói igénynek. Így produkciójában a politikai, történelmi, jogi, nyelvészeti és pedagógiai művek mellett helyet kaptak a tankönyvek, bibliográfiák és vallási művek, de a helytörténeti és művelődéstörténeti munkák is. Külön gondot fordított a gyermek- és ifjúsági irodalomra, a szép, tetszetős könyvek megjelentetésére. A Forum Könyvkiadó nemcsak a jó, hanem a szép könyvek műhelye is, tetszetős kiadványai pedig a hazai és külföldi könyvfesztiválok díjazott munkái.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Kiadó keretében két – a vajdasági magyar irodalom és művelődés szempontjából jelentős – folyóirat jelenik meg: a Híd, amely a Kárpát-medence legrégibb magyar irodalmi folyóirata , tekintettel arra, hogy 1934-től folyamatosan megjelenik, míg a Létünk, amely 1971-ben indult, s amely a vajdasági magyar tudományosság egyik fontos műhelye. Mindkét folyóirat tekintélyes szerzői gárdát tud maga mögött: írókat, tudósokat, kutatókat, egyetemi tanárokat.

A Kiadónak jelenleg 10 dolgozója van, és 2008. július 1–jétől Forum Könyvkiadó Intézetként működik, alapítója a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza és a Magyar Nemzeti Tanács.

A Forum évente három rangos elismerést oszt ki: a Híd Irodalmi Díjat, a Forum Képzőművészeti Díjat és a Vajdasági Magyar Művészeti Díjat.


Bácskai lakodalom
2.990 Ft
Porvárosi történet az ezerkilencszázhúszas évekből / Munk Artúr / Újraolvasó

A Bácskai lakodalomban a „porváros látója és láttatója” az „álmok piktorának” állított emléket, de a regény valójában több ennél: nyomon követhetjük benne az impériumváltás utáni, soknemzetiségű kisváros lakóinak „kisebbségi létesülését”, az „egzisztenciális váratlanságok” pedig kortörténeti leírásokként is olvashatók. Az orosz hadifogságból hazaérkező, világlátott orvosíró finom árnyalatokkal érzékelteti: a városban, amelyben még a „por sem lett nagyobb, mióta külföldön élt”, látszólag semmi sem változik. Egyedül a legrégebbi fűszerüzlet felett lesz a Ködöböc Ödön névből Kedebec Eden...bővebben


Balzsam
2.990 Ft
Szegedi-Szabó Béla

A regény a középkorban, a Délvidéken, a Csecs-tónál játszódik. A mű a Balzsam család sorsát meséli el. A falualapító Simont magával ragadja egy számára addig ismeretlen, új identitás: a kőfaragás misztériuma. A gyönyörű Tara Mavra és Murcia Saturnius doktor alkimista tevékenységei közepette Balzsam Simon saját útját járja, elvándorol egészen Ragúzáig. A falu, amit korábban ő maga hozott létre, azonban aligha képes nélküle életben maradni. Kérdés, hogy sikerül-e neki még időben visszatérnie? Erre csak Murcia Saturnius tudja a választ…


Belgrádi csajok
2.000 Ft
Nem mindennapi történetek nem mindennapi nőkről / Igor Marojević / traN(S)akció

Igor Marojević történetei a magyar olvasónak is egyszerre ismerős és egzotikus, már-már vadregényes miliőben és időkben játszódnak: a (poszt)titoista Jugoszlávia hanyatláskorszaka, a délszláv háborúk, a megnyugvást és normalizálódást csak ideig-óráig mímelni képes kétezres évek és a ki sem hűlt tegnapok Jugoszláviája/Szerbiája kortól és nemtől függetlenül is inkább a csalódástörténetek színfalait idézik meg...


Bender & Tsa
2.800 Ft
Böndör Pál

Böndör Pál Bender & Tsa. című kötete a Forum Könyvkiadó meghívásos regénypályázatának 2013. évi díjnyertes munkája.


Betakarják az eget
2.500 Ft
Képek, képversek, grafikák / Tari István

A költő legújabb kötete, mint azt az alcím is jelzi, "vegyes" műfajú könyv, de tükrözi a szerző eddigi törekvéseit is, a zárt versformát, de ezen belül a politikai és a társadalombíráló üzeneteket, a pacifizmust és szociografikus megközelítést. És mindezt egy képi világban is megeleveníti, minthogy a szerző grafikus és fotós is egyben.


Biológiai gyakorlatok
1.800 Ft
Czékus Géza

A biológia-tanítás leghatásosabb módját, a problémamegoldó oktatást, megfigyelések és kísérletek végzését kívánja segíteni új ötletekkel kötetünk. A nagyszámú gyarkorlat a biológia minden területét érinti: a sejttant, az embertant, a botanikát és a zoológiát.


Bukott angyal ablaka
2.500 Ft
Fényversek utazásaimról / Maurits Ferenc / Híd könyvtár

Maurits Ferenc: Bukott angyal ablaka

Maurits Ferenc (1945, Újvidék) grafikus, festőművész, költő. A hatvanas évek jugoszláv figuralizmusának meghatározó alakja, az Új Symposion, majd a Forum Könyvkiadó grafikai szerkesztője. A hetvenes években művei a jugoszláv modern művészet bemutatóin szerepelnek Európa- szerte. Önálló tárlatai: Szabadka (1966), Belgrád (1972, 1984), Zágráb (1978, 1984), Baja (1990), Szekszárd (1993), Budapest (1993, 1994), Győr, Szeged (1994), Kecskemét (1996), Budapest (1999), Pannonhalma (2004). 1979-ben elnyerte a Forum Képzőművészeti Díjat. Több kötet szerzője, jeles illusztrátor.

Legújabb kötetében három ciklusban (Belgiumi séták; Madridi séták; Barcelonai séták) utazásélményeit adja közre, amelyeket a szerző fényverseknek nevez, mert mindegyik színekről és terekről szól. A könyvben láthatók Maurits kép- és fényképkorrekciói is. Kötetének központi témája az emberi test.


Csaták, amelyek összekötnek / Bitke koje nas povezuju
2.000 Ft
A nándorfehérvári diadal és a péterváradi csata / Buzás Márta (szerk)

Az egymásról való ismeretszerzés és a tudományos együttgondolkodás jegyében 2016 szeptemberében magyar–szerb történészkonferencia helyszíne volt a belgrádi magyar intézet, a Collegium Hungaricum. A Csaták, amelyek összekötnek – Bitke koje nas povezuju című tanácskozást a nándorfehérvári diadal 560. és a péterváradi csata 300. évfordulója alkalmából szervezték neves magyar és szerb szakértők részvételével. A kétnyelvű kötet a tanácskozáson elhangzott előadásokat tartalmazza.


Csavargásaim a munka mezején
2.250 Ft
Brenner János

Olyan korszakot idéz a kötet, amikor még a cikkeknek súlya volt. Az Olvasó hitt a leírt szónak. Az újságírók minden leírt mondatukkal szavahihetőségből vizsgáztak. Brenner sokat írt, sokat vizsgázott. (…) Noha nem tartozott az irodalmár újságírók közé, hanem a legkeményebb belpolitikus volt, interjúit úgy adta tovább, hogy az olvasó szinte úgy érezte: ott van a beszélgetésen, érzi a riportalany lélegzetvételét. Néha az apró részletesség, máskor a nagyvonalú időugrások révén. Brenneri jellemvonás még, hogy az írásokból mindig lehessen valamit tanulni! Emberi vagy szakmai tudást, erényt. (Miskolczi József)


Csend és lázadás
2.000 Ft
Koncz István válogatott versei / Koncz István

„A Koncz István műveiről szóló szakirodalom visszatérő eleme, már-már közhelye, hogy milyen kevesen ismerik ezt a rendkívüli lírát. Hogy mekkora csend övezi az életművet. Pedig ez a csend a Koncz-költészet egyik éltető eleme, táptalaja, táj-talaja. Ez a csend, amit megpecsételt a költő halála, ideiglenes, olykor fel-feltöri egy-egy újabb közlés, könyves feltámadás. És mindig akadnak újabb olvasói, versei át- és átjárják egy-egy fiatalabb szerző műveit, hol látványosan, hol a háttérben. Ez akkor is így van, ha Koncz életműve elsősorban a vajdasági magyar költészettörténetben hat, leginkább ott fedezik fel az ifjabb, nekilendülő generációk.” Orcsik Roland


Darazsakkal barátkozom!
500 Ft
Gyermekversek / Tari István

Tari István, az Új Symposion harmadik nemzedékével indult költő társaitól eltérően kezdettől fogva nem az avantgardizmus, hanem a hagyományosabb képalkotási módszerrel dolgozó, realistább irány képviselőjének számít a délvidéki magyar irodalomban. Nem első alkalommal jelentkezik gyermekvers-kötettel; újabb könyvébe a frissebb versek mellett belekerült néhány költeménye, amelyekkel már korábban is találkozhatott az olvasó. Mégis a hat ciklusra osztott gyermeklírai termés nagyon egységes, játékos, vidám hangütésű...bővebben


Decennium
500 Ft
A szabadkai Népszínház Magyar Társulata 1995/1996 - 2004/2005 / Brestyánszki Boros Rozália

Több szempontból is nagyon fontosnak tartom e munka megszületését. Ez a könyv ugyanis mindenekelőtt egy szűkebb (színházi) és tágabb (települési) közösségnek, de szélesebb értelemben, a vajdasági s az egész magyar színháztörténetnek is nélkülözhetetlen forrásanyaga. Amióta létezik hivatásos magyar nyelvű színjátszás, a színház - mint épület és tevékenység - mindig a társadalmi és nemzeti progresszió egyik legfontosabb intézménye volt. Hogy ez ma és a jövőben is legyen, többek között fel kell tárni és széles körben ismertté kell tenni ezen intézmények múltját, történetét, jelentőségét. Ez a feladat bizonyos korszakokban és földrajzi területeken egyenesen kötelező, hiszen egy közösség erkölcsi és etnikai tartását, szellemi horizontjának tágasságát befolyásolhatja...bővebben

 


Descartes és a Gonosz Szellem
2.100 Ft
(Az Elmélkedések az első filozófiáról nyomán) / Jean Paul Mongin – François Schwoebel / Pliage Könyvek

A könyvsorozat a filozófia történetének legizgalmasabb gondolatait meséli el gyermekek számára. A Les petits Platons könyvkiadó az elmúlt években 31 kötetet jelentetett meg, amelynek jelentős részét már német és angol nyelvre is lefordították. A sorozat első magyar nyelven megjelent darabja a Descartes és a Gonosz Szellem...bővebben

 

 


detoNáció
2.990 Ft
Domonkos István művészetének exjugoszláv irodalmi kapcsolatformái / Orcsik Roland

Domonkos István életművét érdemes igen alaposan ismerni. Az eddigi kutatásokból, ismertetésekből fájóan hiányzott a műfordító Domonkos kritikai méltatása. 

Orcsik Roland arra a feladatra vállalkozott, hogy felmérje: a szerb, a horvát és a szlovén irodalomból mit és hogyan fordított a költő; vajon kiolvasható-e egy fordítói szemlélet az átültetésekből; mely irányzat elveit fogadta el, és mihez-kihez volt hű, amikor a szerb, horvát, szlovén vers magyar változatán dolgozott. Az újabb fordításelméleti megfontolások felől vizsgálódó Orcsik Roland igényesen és minuciózusan veti egybe az eredeti és az átültetett verset, és igyekszik elhelyezni a fordításokat egy tágabb kontextusban. A monografikus igényű feldolgozás révén közelebb kerülünk Domonkoshoz és általa az Új Symposion történetéhez. (Fried István)


Die Liebe
2.990 Ft
Jóleső rövidzárlat / Jódal Kálmán

Lehetnek kiborg taxisofőrök, lelkiekben magányos transznemű lények, lázító forradalmárok vagy a neoista kód őrzői, Jódal Kálmán káoszuniverzumának abnormális, agresszív, antiesztétikus hősei villódzó neonfények kereszttüzében rohannak végzetük felé. (Fehér Dorottya)...bővebben


drMáriás rendelője
2.990 Ft
- Gulyás Gábor megnyitószövegeivel - / Szombati Bálint (összeállította)

drMáriás képeinek formai megoldásai egyszerre idézik az amerikai pop-art és az orosz szoc-art stílusjegyeit, de a rokonság mindkét esetben egészen távoli. A művész minden olyan stíluselemet magától értetődő természetességgel használ, amely beszorítható abba a perspektívába, ami groteszkként jelenik meg – márpedig oda szinte minden beszuszakolható. (…) Ahogyan Csáth Géza naplót írt, úgy fest drMáriás: szelíden, de ügyelve a durvaságokra, már-már perverz módon. Fontos krónika ez: ha majd kétségek merülnének fel, milyen abszurd világban éltünk itt az ezredfordulón, elég megnézni drMáriás képeit. A művész a lehetetlent idézi meg, mint valódi kelet-európai realista.” (Gulyás Gábor)


e-szerelem – Fiatal műfordítók antológiája
3.400 Ft
Faragó Kornélia (szerk.) / Híd könyvtár

E-szerelem címmel jelent meg a Fiatal műfordítók antológiája az újvidéki Forum Könyvkiadónál. A Híd Könyvtár sorozatába illeszkedő kötet fordítói: Bognár Dorottya, Drozdik-Popović Teodóra, Gyuráki Sarolta, Kovács Hanna, Kovács Hédi, Kovács Izabella, Lenkes László, Maćković Anna, Orovec Krisztina, Ördög Mónika, Vékás Éva, Virág Árpád, Vlahovity Annamária.


Egy állameszme tündöklése és bukása
2.400 Ft
Major Nándor

A vajdasági magyarság hetven éven át élt Jugoszláviában. Ennek a periódusnak vége. A térségben sehol sincs már olyan politikai erő, amely Jugoszlávia feltámasztására gondolna. Szerbiában élni merőben más, mint Jugoszláviában. Más keretek közé kerültünk. Tisztánlátásunk előmozdítása érdekében fontosnak találtam áttekinteni azt, ami mögöttünk van. A politikatörténet eszközeivel sorra vettem Jugoszlávia történetének alapvető mozzanatait: létrejöttét, a háborút, amelyben második Jugoszlávia az első Jugoszlávia helyébe lépett, majd a széthullást. A negyedik fontos mozzanat, a Szovjetunió és Jugoszlávia 1948-ban történt szakításával járó fordulat áttekintése más szerzők áldozatos munkájára vár.
 


Egy tudományos világkép gyökerei
500 Ft
Életrajzi esszé Bárczi Géza ifjúkoráról - Bárczi Géza ifjúkori versei / Szeli István

A kötet Bárczi Géza tevékenységéről mindössze arra szolgál, hogy születésének centenáriuma alkalmából felhívja a figyelmet kiváló nyelvészünk érdeme szerinti méltatásának időszerűségére, élete és munkássága ismeretlen mozzanatainak felderítésére, tudományos opusa elmélyült vizsgálatának szükségére, életének egy-egy fontosabb állomására és fordulatára. Abban is reménykedünk, hogy e megemlékezés is hozzájárul anyanyelvi tudatunk erősítéséhez, a szülőföld szimbolikája pedig szellemi örökségünk fokozottabb megbecsülésére serkent majd bennünket.


Élettől az életig a holokauszton át
5.000 Ft
Mirko Grlica - Ninkov K. Olga - Farkas Zsuzsa - Lovas Ildikó

Az Élettől az életig a holokauszton át című könyvben a szabadkai zsidóság múltjáról, művészeiről, mindennapjairól és tragédiájáról talál élményszerű beszámolókat az olvasó.

Magyar nyelven ez az első kiadvány, amely gyűjteményes formában mutatja be a szabadkai zsidó közösség sorsának alakulását a kezdettektől a vészkorszakban elszenvedett pótolhatatlan veszteségeken át egészen a második világháború utáni tömeges elvándorlásig. „Hagyományaink, épületeink, temetőink, a zsinagóga, egész sorsunk és életünk része a szabadkai mindennapoknak” – írja előszavában Szabados Róbert, a Szabadkai Zsidó Hitközség elnöke, aki szerint ez a kötet válasz arra a széleskörű társadalmi érdeklődésre, amelyet a város lakói a zsidó értékek irányában megfogalmaztak. A könyv a valamikori és a mostani zsidóságról ad egyfajta életjelet, bemutatva hagyományait és örökségét, amelyből Szabadka a mai napig építkezhet.

 Részletes keresés