Betöltés...

Barca Kiadó, Dunavarsány

Vezető: Veres Emese-GyöngyvérAz andocsi Mária gyermekei
1.890 Ft
Adatok az andocsi búcsújáróhely néprajzához - Doktori értekezés, 1946 / Gaál Károly
Az andocsi Mária-kultuszt járja körül a szerző, beszél a kegyhegy-legendáról és a csodakönyvről.... bővebben

Életem jelentékenyebb napjai
2.500 Ft
Fóris István / Barcasági könyvek

Fóris István feljegyzései a barcasági közelmúltba csábítanak – a történelem szempontjából a huszadik század első fele szinte a tegnap volt –, abba a hátországba, mélyebb rétegbe, amelyről csak a közvetlen átélők tudnak hiteles részleteket elmondani, a volt valóságát megjeleníteni. A naplónak van stílusa, erényei lekötnek. Nyelve érzékletes, erőteljes. Több egy puszta néprajzi adatsornál, faluképnél, szociográfiai felvételnél. Idillnek, nosztalgiás falukép gyanánt végképp használhatatlan. Forrásértékű munka. A töredékek sejteni engedik, mi veszett oda, mit semmisített meg a feljegyzések gazdája utólag, mit emésztett meg a könyörtelen idő és az utókor közönye. Fóris István 1886–1950. (Sebestyén Mihály)


Ma leszek először házadban vendéged
2.990 Ft
Felnőtté válás a barcasági csángóknál / Veres Emese-Gyöngyvér / Barcasági könyvek

Mindig különös öröm, mert ritka élményből fakad, ha evangélikus vallási néprajzunk területéről jelenik meg önálló, áttekintő tanulmány. Még ennél is különösebb öröm, mert még ritkább élményből fakad, ha a konfirmációról olvashatunk. Veres Emese-Gyöngyvér áttekintésének fontosságát csak növeli, hogy éppen a csángó falvak konfirmációs szokásvilágát írta le, gazdag iratanyag és megbízható helyszíni ismeretek alapján. E témát illetően is még mindig a kutatómunka és az elemzés kezdetén vagyunk. Előbb az adatokat kell szorgalmasan összegyűjteni, ésszerűen rendszerezni, világosan bemutatni. Csak ez után léphetünk tovább mind a néprajz, mind az egyháztörténet ösvényei. Szerencsére a mostani munka fontos lépés, és jó irányban. Igaza volt Veres Emese-Gyöngyvérnek (noha számára ez nyilvánvalóan magától értetődő dolog volt), hogy a barcasági csángókat választotta témaként. A most bemutatott adatanyag is bizonyítja, e fontos témát csakugyan be lehet mutatni. (Voigt Vilmos)


Reiff, Szőke, Trebits és a többiek
2.000 Ft
Veres Emese-Gyöngyvér (szerk.)

A napló iskolatörténet. Benne tanárokkal, akiket még néhányan közülünk ismerhettek. Egy kor nevelési módszereinek tükre a háború és a politikai helyzet minden nehézségével együtt. (Veres Emese-Gyöngyvér)


Székely Sári története
1.690 Ft
Fóris István / Barcasági könyvek

A tragikus végű csángó szerelmi történet maga is a népi elbeszélés hagyományait követi, és ennek során nemcsak két ifjú ember tragikus végű szerelméről ad drámai képet, hanem a hétfalusi társadalomról és etikáról, a megélhetési okok következtében Bukarestbe került magyar fiatalok megpróbáltatásairól - a szülőföld és az ott élő meghitt emberi közösség elveszítésének szomorú következményeiről. Ebben a tekintetben nemcsak egy érdekes folklorisztikus műfaj, a népi elbeszélés vagy más szóval "igaz történetek" példája, hanem a hétfalusi csángók életének, társadalmának hiteles dokumentuma is. (Pomogáts Béla)Részletes keresés