Betöltés...

Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár

Cím: str. Croitorilor(Mikes) nr. 15., 400162 Cluj-Napoca / Kolozsvár, Románia
Honlap: www.kjnt.ro
Telefon: +40/264/432-593
E-mail: kriza@kjnt.ro


A Kriza János Néprajzi Társaság 1990-ben alakult, a megalakulás éve óta fejt ki folyamatos és egyre bővülő tevékenységet Kolozsváron. Könyvtári állományunk meghaladta a nyolcezret, ebben helyet kaptak az erdélyi és az egyetemes magyar néprajz kiemelkedő alkotásai. A dokumentációs tárunkban létrehozott archívum tartalmazza a hagyatékból származó, de még fel nem dolgozott anyagokat, recens gyűjtésekből származó hang- és képanyagokat, térképeket, adatbázisokat valamint itt kapott helyet a terepen folytatott kutatómunka eredményeként egy több ezer kéziratot tartalmazó A KJNT fogja össze a hazai magyar néprajzos kutatókat és érdekképviseleti szervezetként felvállalja a tagság törekvéseinek képviseletét, konferenciákat, szakmai találkozókat szervezünk évi rendszerességgel. Kiadói tevékenységünk eredményei: 17 évkönyv, 53 kötet a Kriza Könyvek és a Kriza Könyvtár sorozatban, periodikaként jelentetjük meg a KJNT Értesítőjét, amelynek eddig 15 évfolyama látott napvilágot. Több kutatási programot irányítunk belső és külső munkatársak, hazai és külföldi kutatók valamint diákok bevonásával. Kutatási célkitűzéseinket összehangoljuk a magyar néprajz és általánosságban véve a magyar társadalomtudományok törekvéseivel.

Lenyomatok 7.
2.100 Ft
Fiatal kutatók a népi kultúráról / Ilyés Sándor, Jakab Albert Zsolt, Szabó Á. Töhötöm (szerk.) / Kriza Könyvek

Fiatal kolozsvári néprajzosok tanulmányait közli a kötet, immár hetedszer, hagyományszerűen. Néhány tanulmány témája: A szekeresség szerepe egy havasalji falu életében; Bernády György lokális mítosza Marosvásárhelyen; A pálinka társadalomban betöltött szerepéről; Vallási interferenciák és látomások: csángók a szőkefalvi Mária-jelenésen.


Lokális és transznacionális csángó életvilágok
3.500 Ft
Ilyés Sándor – Peti Lehel – Pozsony Ferenc (szerk.)

Lehetséges-e újat mondani a tudomány eszközeivel a moldvai csángókról napjainkban? Szükség van-e újabb és újabb monográfiákra, tanulmánykötetekre? Ha alaposabban átnézzük az általunk 2006-ban kiadott Moldvai csángók bibliográfiáját, első benyomásként talán az újabb tanulmánykötetek ellen voksolunk, hiszen az általunk összeállított szakirodalmi adatbázisban a csángókkal foglalkozó tételszám igen magas, s annak megjelenése óta a művek sora jelentősen tovább bővült...bővebben


Moldvai csángómagyar "síposok"
3.200 Ft
Dudakultúra a magyar nyelvterület legkeletibb részén, 1973-2010 / Stuber György / Kriza Könyvtár

A kötet először is ismerteti a moldvai síposok történetét, majd a leghíresebb dudásokat és dudákat mutatja be. Ezután a duda alkatrészeinek, a dudakészítésnek és magának a dudálásnak a néprajzi vonatkozásai, népnyelvi-szaknyelvi szótára következik. A következő fejezetek a dudálás szerepét ismertetik a helyi népi kultúrában, vagyis mikor, kik, hogyan dudáltak faluhelyen, milyen hiedelmek övezték a síposokat. Végül a szerző bemutatja magát a csángóságot, múltjukat és jelenlegi helyzetüket elemzi.


Ne mondd, anyám, főd átkának
2.730 Ft
Dimény Mózesné Szabó Anna énekei - Szabéd, 1895-1896 / Kriza Könyvtár

Rédiger Ödön gyűjtését Kanyaró Ferenc hagyatékából bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Olosz Katalin. Rédiger Ödön gyűjtötte a kötetben található dalokat 1895-1896-ban, aki egy akkor idős asszonytól, a szabédi Dimény Mózesné Szabó Annától gyűjtötte össze az énekeket.


Orbaiszék változó társadalma és kultúrája
3.700 Ft
Kinda István - Pozsony Ferenc (szerk.)

19.században is sajátos gazdaság- és társadalomszerkezettel rendelkezett. Orbaiszék céhes, városi központja, a Sepsiszentgyörgyöt Kézdivásárhellyel és Bereckkel összekötő vasútvonal megépülése, kisüzemek létesülése Kovásznán, borvízforrások és mofetták révén kibontakozó fürdőélet ugyanitt stb., mind-mind a polgári korban kibontakozó látványosabb fejlődés részei voltak...bővebben


Páva
3.200 Ft
Tanulmányok egy orbaiszéki faluról / Jakab Albert Zsolt – Pozsony Ferenc (szerk.)

Páva falu a Háromszéki havasok nyugati lábainál, Kovászna fürdőváros és Zabola község között fekszik. Lakossága sajátos gazdasági és társadalomszerkezettel, jellegzetes kultúrával, hagyományokkal és azonosságtudattal rendelkezik. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékének diákjai, doktoranduszai, tanárai és vendégei ebben az orbaiszéki településben olyan interdiszciplináris alapkutatásokat végeztek, amelyeket a zabolai Csángó Néprajzi Múzeum kezdeményezett és szervezett. A kolozsvári, budapesti, pécsi és a szegedi fiatalok terepkutatásaiból az utóbbi öt évben számos szemináriumi és szakdolgozat, tudományos előadás, dokumentumfilm és kiállítás született...bővebben


Pipe
3.200 Ft
Egy Kis-Küköllő menti unitárius falu száz éve / Adorjáni Rudolf Károly / Kriza Könyvtár

A rendkívüli, sajátos falumonográfiát fél évszázaddal pipei szolgálata után állította össze a minap kilencvenedik életévébe lépett Adorjáni Rudolf Károly unitárius lelkipásztor.

A Székely Partium kis faluja Pipe (románul Pipea, németül Wepeschdorf, szászul Wepeschdref), Maros megyében, Segesvártól 12 km-re északra fekszik, Szásznádashoz tartozik. 1325-ben Pype néven említik először. 1910-ben 336, túlnyomórészt magyar lakosa volt. Egykori lakosainak jó része Szásznádasra költözött. A trianoni békeszerződésig Kis-Küküllő vármegye Erzsébetvárosi járásához tartozott. 1992-ben 105 lakosából 99 magyar, 5 cigány, 1 román volt, közülük 90 unitárius. A falu boráról és gyümölcséről volt híres.


Rontás és társadalom Aranyosszéken
2.990 Ft
Komáromi Tünde / Kriza Könyvek

A boszorkányság témakörébe tartozó rontás eseteit vizsgálja a szerző az aranyosszéki Hagymáson. A szerző elemzi a jelenséget néprajzilag, szociológiailag, és az esettanulmányokon keresztül a rontás aranyosszéki megnyilvánulásairól kapunk részletes képet.


„Így nőtt fejemre a sok vadrózsa...” - CD melléklettel
3.800 Ft
Levelek, dokumentumok Kriza János népköltészeti gyűjtőtevékenységének történetéhez / Szakál Anna / Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai

Jelen forráskiadvány célja, hogy Kriza János unitárius püspök levelezését feltárja, és a Vadrózsák gyűjtőhálózatához kapcsolható leveleket, amelyek Kriza Jánosnak és gyűjtőinek a folklórszövegek gyűjtésére, átdolgozására és kiadására vonatkozó elképzeléseit tartalmazzák, egy kötetben hozzáférhetővé tegye...bővebben

A szétszóródott kéziratos anyagot összegyűjtötte, sajtó alá rendezte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi: Szakál AnnaRészletes keresés