Betöltés...

Verbum, Kolozsvár

Cím: str. Albert Einstein nr. 2., Cluj-Napoca / Kolozsvár, Románia
Honlap: www.katolikhos.ro
Vezető: Gál Attila György
Telefon: +40/264/596478
E-mail: verbum@katolikhos.ro


A Verbum Kiadó a Gyulafehérvári Érsekség könyvkiadója, kiadványai többségében erdélyi egyháztörténeti, vallástörténeti kötetek.

Élő múltunk – A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház és érseki palota
6.900 Ft
Knecht Tamás (szerk.)

Történelmi székesegyházunk, a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház a főegyházmegye jelképe. Itt szentelik Krisztusnak életüket évről évre a papnevelde növendékei, itt újítja meg minden évben a főegyházmegye papsága papi fogadalmát a nagycsütörtöki olajszentelési szentmise keretében, itt emlékeznek meg főegyházmegyénk védőszentjéről, Szent Mihály arkangyalról szeptember 29-én, Szent Mihály ünnepén. De Gyulafehérvárra zarándokolnak a főegyházmegye hívei is, hogy tanúságot tegyenek hitükről, vallási hovatartozásukról. Tisztelettel hódol a Kárpát-medence magyarsága az Erdély panteonjaként is számon tartott katedrálisban örök nyugodalmat lelt fejedelmek, püspökök síremléke előtt.


Húsz éve „szabadon” Csíksomlyón
2.950 Ft
Pünkösdi búcsúk 1990-2009 között / Jakab Gábor (szerk.)

40 év betiltás után 1990-ben lehetett újra megrendezni a csíksomlyói búcsút. Jakab Gábor húsz éve résztvevője és tudósítója, számos riport készítője a zarándoklaton. Ő gyűjtötte egybe ennek a húsz évnek az eseményeit, beszédeit, a búcsúhoz kötődő írásokat, interjúkat és kifejezetten pünkösddel kapcsolatos írások is helyet kaptak. A szerző bevallása szerint a 89-es fordulat utáni első három szabad búcsút leszámítva a tovatűnt esztendők folyamán ő maga számolt be évről-évre a világi és egyházi sajtóban a világhírűvé vált egyházi eseményről, és készített ezzel egyidejűleg közismert közéleti személyiségekkel interjúkat.


Más régi ének
2.700 Ft
A XVII. századi katolikus népénekköltészet szövegtípusai és motívumrendszere / Farmati Anna

A katolikus templomi énekköltészet több évszázados kulturális és teológiai örökséget hordoz. Ezek legjavát kínálja a szerző, számos gyűjtés alapján (Kisdi Benedek, Szelepcsényi György, Szegedi Ferenc Lénárd, Kájoni János, Illyés István és mások).


Romániai katolikus, erdélyi protestáns és izraelita vallási archontológia
1.500 Ft
Jakubinyi György (összeállította)

Az archontológia a történelem segédtudománya. Vezető szerepet betöltő személyiségek névsorát állítja össze, feladatuk szerint. Az egyházi archontológia elsősorban a püspökök névsorát kutatja. Ezt teszi a jelen kísérlet is, talán az első erdélyi magyar egyházi archontológia-próbálkozás. A katolikus teljesség kedvéért szerepelnek benne a görög katolikus és az őkirálysági római katolikus püspökségek is. A szász evangélikus püspökség az erdélyi teljesség kedvéért szerpel (Unio Trium Nationum és a négy religio recepta).


Nyelvtörő
1.500 Ft
Nyelvtani és nyelvhelyességi gyakorlatok elemistáknak / Baka Judit - Fülöp Mária

Tanítóink régi óhaja válik valóra, amikor kézbe veszik ezt a könyvet. Az interdiszciplináris gyakorlatok (irodalom, nyelvtan, helyesírás, környezetismeret, történelem, földrajz) színesebbé, érdekesebbé teszik a tanítási órákat és megkönnyítik a magasabb szintű nyelvhelyességi versenyekre felkészítők és készülők munkáját. Az indukciós szövegeket a szerzők a gyermekirodalom gyöngyszemeiből és a gyermekekhez közel álló közmondásokból, szólásokból és találós kérdésekből válogatták. A játékos feladatok és rendszerező táblázatok segítséget nyújtanak az elemistáknak leggyakoribb helyesírási nehézségeik leküzdéséhez. A helyesírást, szövegértést és beszédművelést fejlesztő feladatok túlmutatnak a formális/leíró jellegű nyelvtanon a kultúra és a tudományok irányába.


A Caritas története a világegyházban és a Szatmári Egyházmegyében
2.500 Ft
Schupler Tibor

A kötet bemutatja a Caritas történetét, teológiai alapjait, majd részletesen megismerhetjük a Szatmári Egyházmegyében végzett karitatív munkákat, a szociális intézményeket.


Ideje az emlékezésnek
4.990 Ft
Liber amicorum: a 60 éves Marton József köszöntése / Noda Mózes - Zamfir Korinna - Diósi Dávid - Bodó Márta (szerk.)

Idén 60 éves Marton József professzor, aki életéből 30 évet a tanári pályán töltött a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán és Papnevelő Intézetben, majd ezzel párhuzamosan a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karán. Kollégái, tanítványai, tisztelői, barátai határon innen és túl úgy gondolták, ez a kerek évforduló alkalmas ideje a köszöntésnek, életútja, tudományos pályája áttekintésének, az általa vezetett, egyetlen erdélyi magyar nyelvű katolikus teológiai doktori iskola eddigi eredményeinek számbavételének. A kötet tanulmányai mind ebből a pontból indulnak, de szétfutnak a kapcsolódó ezernyi téma irányába.


Ezeréves múltunk
4.900 Ft
Tanulmányok az Erdélyi Egyházmegye történetéből / Szerkesztette: Marton József - Bodó Márta

A kötet az ezeréves erdélyi egyháztörténet eseményeit, papjait, híveit, alkotásait, örömeit és szenvedéseit próbálja bemutatni a teljesség igénye nélkül.


Istenem és mindenem
2.100 Ft
Száz éve született Jakab Antal / Marton József ( szerk.)

A kötet Dr. Jakab Antal megyéspüspöknek állít emléket. Méltó és igazságos, hogy a történészek által emlegetett "rövid huszadik század" (1914-1990) vérzivataros és embert próbáló korszakában az oly sok nehézséget átélt főpapról, dr. Jakab Antalról is megemlékezzünk. A rá emlékezés jeleként a nehéz diktatúra időszakában kormányzó főpásztor újévi szózatait és néhány beszédét adjuk itt közre.


Sorsvállalás
2.100 Ft
Egy megtért erdélyi magyar emlékiratai / Martin János

Martin János erdélyi zsidó családban született, családjával megjárta a holokauszt borzalmait. Visszatérve Kolozsvárra tanulmányait folytatva került Bukarestbe, majd a Szovjetúnióba. A hetvenes években kivándorolt családjával Izraelbe, ahonnan átköltöztek Kanadába. Közben hithű katolikus lett, amely meghatározó lett életében. Könyvét – melyben életét írja le - hetvenhét évesen írta, sorsa tükrözi a kelet-európai 20. századi történelmet. „Életrajzomnak a Sorsvállalás címet adtam. Vállaltam először zsidó sorsomat, majd keresztény életemet. Születésemtől halálomig pedig magyarságomat.”


Éveid nem érnek véget
1.500 Ft
Rövid időszámítástan / Jakubinyi György (összeállította)

Mindennapi életünk a naptár ritmusában zajlik: napok, évek, ünnepek. Sokszor találkozunk a kérdéssel: miért ünneplik külön a húsvétot a keletiek és a nyugatiak? A gondolkodó ember mindennek az okát kutatja. Rádiót anélkül is használhatunk, hogy ismernénk a szerkezetét. ugyanígy élhetünk a naptárral is, anélkül, hogy ismernénk felépítésének elveit. De a gondolkodó emberben az időszámítással kapcsolatban is kérdések merülnek fel, s ezekre szeretne szerény keretetek között választ adni ez a rövid időszámítástan.


Egyházi gyűjtemények szolgálatában
3.800 Ft
A gyulafehérvári millenniumi konferencia tanulmánykötete / Bernád Rita (szerk.)

Az egység jegyében 2009. július 7-9 között a Kárpát-medence egyházi gyűjteményeinek 124 képviselője gyűlt össze Gyulafehérváron rendezett konferencia keretében. A konferencián a római katolikus, a református, az evangélikus, a görög katolikus, az unitárius, az ortodox és az izraelita gyűjtemények képviselői egyaránt jelen voltak. A gyűésen a keresztény egyháztörténelmi értékeink oklevelekben, könyvekben és műtárgyakban életre keltek.


Mi történik az egyházammal?
2.700 Ft
Gondolatmorzsák / Jitianu Liviu

Kis könyvemben – Mi történik az egyházammal? – erről a valóságról írok, amelyben élek, amellyel együtt élek. Nem tudom bemutatni a maga teljességében, ezért nem írok egyháztant, csak „gondolatmorzsákra” vállalkozom, a kortárs egyházias térség egy-két kérdésének megvilágítására. Célom: szenszibilizálni néhány egyházias kérdést a keresztény öntudatban.


Iskola és színház
2.700 Ft
Az iskoladráma neveléstörténeti és pedagógiai szerepe / Bodó Márta

Bodó Márta tanulmánykötete iskola és színház viszonyát vizsgálja, egymás melletti, egymás közötti, néha egymás ellenére alakuló viszonyait. A kötet elsősorban az erdélyi katolikus iskolákat veszi elemzés alá a színjátszás nézőpontjából, történetéből.Részletes keresés