Betöltés...

Verbum, Kolozsvár

Cím: str. Albert Einstein nr. 2., Cluj-Napoca / Kolozsvár, Románia
Honlap: www.katolikhos.ro
Vezető: Gál Attila György
Telefon: +40/264/596478
E-mail: verbum@katolikhos.ro


A Verbum Kiadó a Gyulafehérvári Érsekség könyvkiadója, kiadványai többségében erdélyi egyháztörténeti, vallástörténeti kötetek.

A Caritas története a világegyházban és a Szatmári Egyházmegyében
2.500 Ft
Schupler Tibor

A kötet bemutatja a Caritas történetét, teológiai alapjait, majd részletesen megismerhetjük a Szatmári Egyházmegyében végzett karitatív munkákat, a szociális intézményeket.


Élő múltunk – A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház és érseki palota
6.900 Ft
Knecht Tamás (szerk.)

Történelmi székesegyházunk, a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház a főegyházmegye jelképe. Itt szentelik Krisztusnak életüket évről évre a papnevelde növendékei, itt újítja meg minden évben a főegyházmegye papsága papi fogadalmát a nagycsütörtöki olajszentelési szentmise keretében, itt emlékeznek meg főegyházmegyénk védőszentjéről, Szent Mihály arkangyalról szeptember 29-én, Szent Mihály ünnepén. De Gyulafehérvárra zarándokolnak a főegyházmegye hívei is, hogy tanúságot tegyenek hitükről, vallási hovatartozásukról. Tisztelettel hódol a Kárpát-medence magyarsága az Erdély panteonjaként is számon tartott katedrálisban örök nyugodalmat lelt fejedelmek, püspökök síremléke előtt.


Éveid nem érnek véget
1.500 Ft
Rövid időszámítástan / Jakubinyi György (összeállította)

Mindennapi életünk a naptár ritmusában zajlik: napok, évek, ünnepek. Sokszor találkozunk a kérdéssel: miért ünneplik külön a húsvétot a keletiek és a nyugatiak? A gondolkodó ember mindennek az okát kutatja. Rádiót anélkül is használhatunk, hogy ismernénk a szerkezetét. ugyanígy élhetünk a naptárral is, anélkül, hogy ismernénk felépítésének elveit. De a gondolkodó emberben az időszámítással kapcsolatban is kérdések merülnek fel, s ezekre szeretne szerény keretetek között választ adni ez a rövid időszámítástan.


Ezeréves múltunk
4.900 Ft
Tanulmányok az Erdélyi Egyházmegye történetéből / Szerkesztette: Marton József - Bodó Márta

A kötet az ezeréves erdélyi egyháztörténet eseményeit, papjait, híveit, alkotásait, örömeit és szenvedéseit próbálja bemutatni a teljesség igénye nélkül.


Húsz éve „szabadon” Csíksomlyón
2.950 Ft
Pünkösdi búcsúk 1990-2009 között / Jakab Gábor (szerk.)

40 év betiltás után 1990-ben lehetett újra megrendezni a csíksomlyói búcsút. Jakab Gábor húsz éve résztvevője és tudósítója, számos riport készítője a zarándoklaton. Ő gyűjtötte egybe ennek a húsz évnek az eseményeit, beszédeit, a búcsúhoz kötődő írásokat, interjúkat és kifejezetten pünkösddel kapcsolatos írások is helyet kaptak. A szerző bevallása szerint a 89-es fordulat utáni első három szabad búcsút leszámítva a tovatűnt esztendők folyamán ő maga számolt be évről-évre a világi és egyházi sajtóban a világhírűvé vált egyházi eseményről, és készített ezzel egyidejűleg közismert közéleti személyiségekkel interjúkat.


Ideje az emlékezésnek
4.990 Ft
Liber amicorum: a 60 éves Marton József köszöntése / Noda Mózes - Zamfir Korinna - Diósi Dávid - Bodó Márta (szerk.)

Idén 60 éves Marton József professzor, aki életéből 30 évet a tanári pályán töltött a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán és Papnevelő Intézetben, majd ezzel párhuzamosan a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karán. Kollégái, tanítványai, tisztelői, barátai határon innen és túl úgy gondolták, ez a kerek évforduló alkalmas ideje a köszöntésnek, életútja, tudományos pályája áttekintésének, az általa vezetett, egyetlen erdélyi magyar nyelvű katolikus teológiai doktori iskola eddigi eredményeinek számbavételének. A kötet tanulmányai mind ebből a pontból indulnak, de szétfutnak a kapcsolódó ezernyi téma irányába.


Iskola és színház
2.700 Ft
Az iskoladráma neveléstörténeti és pedagógiai szerepe / Bodó Márta

Bodó Márta tanulmánykötete iskola és színház viszonyát vizsgálja, egymás melletti, egymás közötti, néha egymás ellenére alakuló viszonyait. A kötet elsősorban az erdélyi katolikus iskolákat veszi elemzés alá a színjátszás nézőpontjából, történetéből.


Istenem és mindenem
2.100 Ft
Száz éve született Jakab Antal / Marton József ( szerk.)

A kötet Dr. Jakab Antal megyéspüspöknek állít emléket. Méltó és igazságos, hogy a történészek által emlegetett "rövid huszadik század" (1914-1990) vérzivataros és embert próbáló korszakában az oly sok nehézséget átélt főpapról, dr. Jakab Antalról is megemlékezzünk. A rá emlékezés jeleként a nehéz diktatúra időszakában kormányzó főpásztor újévi szózatait és néhány beszédét adjuk itt közre.


Mi történik az egyházammal?
2.700 Ft
Gondolatmorzsák / Jitianu Liviu

Kis könyvemben – Mi történik az egyházammal? – erről a valóságról írok, amelyben élek, amellyel együtt élek. Nem tudom bemutatni a maga teljességében, ezért nem írok egyháztant, csak „gondolatmorzsákra” vállalkozom, a kortárs egyházias térség egy-két kérdésének megvilágítására. Célom: szenszibilizálni néhány egyházias kérdést a keresztény öntudatban.


Romániai katolikus, erdélyi protestáns és izraelita vallási archontológia
1.500 Ft
Jakubinyi György (összeállította)

Az archontológia a történelem segédtudománya. Vezető szerepet betöltő személyiségek névsorát állítja össze, feladatuk szerint. Az egyházi archontológia elsősorban a püspökök névsorát kutatja. Ezt teszi a jelen kísérlet is, talán az első erdélyi magyar egyházi archontológia-próbálkozás. A katolikus teljesség kedvéért szerepelnek benne a görög katolikus és az őkirálysági római katolikus püspökségek is. A szász evangélikus püspökség az erdélyi teljesség kedvéért szerpel (Unio Trium Nationum és a négy religio recepta).


Sorsvállalás
2.100 Ft
Egy megtért erdélyi magyar emlékiratai / Martin János

Martin János erdélyi zsidó családban született, családjával megjárta a holokauszt borzalmait. Visszatérve Kolozsvárra tanulmányait folytatva került Bukarestbe, majd a Szovjetúnióba. A hetvenes években kivándorolt családjával Izraelbe, ahonnan átköltöztek Kanadába. Közben hithű katolikus lett, amely meghatározó lett életében. Könyvét – melyben életét írja le - hetvenhét évesen írta, sorsa tükrözi a kelet-európai 20. századi történelmet. „Életrajzomnak a Sorsvállalás címet adtam. Vállaltam először zsidó sorsomat, majd keresztény életemet. Születésemtől halálomig pedig magyarságomat.”Részletes keresés