Betöltés...

Irodalmi Jelen (Concord Media), Arad

Cím: str. Mihai Eminescu 55-57, 310085 Arad, Románia
Honlap: www.irodalmijelen.hu
Vezető: Böszörményi Zoltán
Telefon: +40/257/280-751
E-mail: ij@irodalmijelen.hu


Magyar könyvkiadó indult Aradon. A hír bejárta az országot-világot, hogy a nagy hagyománnyal rendelkező, nyugati szellemű városban megszületett kultúránk megtartó fóruma. Böszörményi Zoltán író vállalta magára, hogy a nyugati térség és ezen túlmenően az egész magyar irodalom legjobb alkotásait az IJK névjegyével ellátott könyvek útján közvetítse az olvasóhoz. A könyvkiadó termésének gyarapodását nagyban elősegítette az is, hogy a Nyugati Jelen regionális polgári napilap irodalmi melléklete, az Irodalmi Jelen külön folyóirattá nőtte ki magát, mely nemcsak a régió, hanem az országhatároktól független magyar irodalmi és művészeti élet visszhangos fórumává vált. Az IJK szerzői többnyire e havi lap oldalain mutatkoztak be írásaikkal, részleteket közöltek készülő könyveikből.

[a mennybeszállás gyakorlata]
1.300 Ft
Simándi Ágnes

„a mennybeszállás / gyakorlata járatlan út: / / a lélek magánya / erdőbe űző ritkás csapás” – talán ez lehetne ennek a kötetnek a rövid összefoglalása. A spirituális költészet őszinteségével „megdolgoztat”, hogy a lélek táplálását, a szív fájdalmait és örömeit megoszthassa. Ezek a versek elsősorban azoknak nyílnak, akiknek fülük van a hallásra, szemük a látásra, szívük a befogadásra. Mert a költészet – öntörvényéből adódóan, az olvasó lelkével folytatott párbeszéd.

 


Zsámboki szerető
2.500 Ft
Onagy Zoltán

“Andreáról az első perc jut eszembe. Hogyan történhetett, hogy lehúz a padka mellé, ajtót nyit a mázsás, félmázsás batyuval ázva szomorkodó fickónak. Aki ráadásul nem a korosztálya. Ha nő lennék, soha nem állnék meg hasonlónak.” Ám a piros Skoda megállt, felvette az ismeretlen stoppost, s ezzel elkezdődött egy furcsa szerelem. Vagy egy nő és egy férfi olykor megmagyarázhatatlan vonzalmának mindig megvan a maga különlegessége és rendkívülisége? A helyszínek, történések, érzések, lelkiállapotok pontos és érzékletes leírása, a mindennapi beszélt változathoz közelálló, rokonszenves nyelvezete hitelessé teszik az emberi lélek rejtelmeibe is betekintést nyújtó, napjainkról szóló érdekes regényt.


Zora és a Lagrange-pont
2.000 Ft
Válogatás az Irodalmi Jelen Novella 2015 pályázatára beérkezett legjobb írásokból / Hudy Árpád (szerk.)

Fennállásának több mint két évtizede során az Irodalmi Jelen - más alkotói versenyek mellett - már többször hirdetett prózapályázatot, és minden alkalommal kötetbe gyűjtve jelentette meg a beérkezett művek legjobbjaiból készült válogatást. E hagyományunkat folytatva tesszük le most az olvasó asztalára legutóbbi kiírásunk, a tavaly zárult Novella 2015 termésének legjavát, tizennyolc pályázó ugyanennyi írását a közel kétszáz beérkezett munkából. 


Violin Smoke / Hegedűfüst
1.800 Ft
Alan Britt versei Sohár Pál fordításában / Alan Britt

Alan Britt az Egyesült Államokban, Floridában született és nevelkedett. Később az ország északi részébe költözött, a John Hopkins Egyetemen irodalomból szerzett diplomát. Most is Maryland államban él feleségével, lányával és két Bouvier kutyájával. Szépirodalmat tanít a Towson Egyetemen. Eddig 14 verseskötete jelent meg; idén (2015) vendége a Benjamin Carrion Kultúrháznak Quitóban, Ecuador fővárosában. Az amerikai költészet képviselőjeként szerepelt a VII. Írófesztiválon is Val-Davidban (Kanada, 2013). Sokszor lehet hallani őt előadótermekben és a rádióban verseivel vagy verselemzéssel. Ezenkívül szervezője és szószólója a We Are You (Mi Te Vagyunk) kisebbségeket felkaroló szervezetnek. Gyakran zsűritagja irodalmi és verspályázatoknak.


Verstörténés
2.600 Ft
Mányoki Endre (válogatta)

Válogatás az Irodalmi Jelen Verstörténés rovata számára született lírai alkotásokból – 45 szerző versei olvashatók az antológiában. „A vers ma, úgy érezzük, kissé eltávolodott az élet lüktető, pulzáló mindennapjaitól (hogy a 'valóság' szó értelmezése ne adjon okot szofisztikus polémiára: ezért ez a körmönfont megfogalmazás). Nem a kortárs líra 'értékességét' akarjuk kétségbe vonni, azt vitatni sem áll szándékunkban, mindössze arra kértük föl a magyar költőket, hogy vezessenek versnaplót; az általuk megélt külső-belső impulzusokról pedig ezeken az oldalakon számoljanak be minden héten...bővebben


Üvegsáncok
1.350 Ft
Versek 2005-2008 / Simándi Ágnes

Üvegsáncok mögé bújik a lélek, ha nem mer szembenézni a szív belső valóságának és a külső világ örökösen egymásnak feszülő drámájával. Semmi sem rejthető el a társ szeme elől, még egy fájdalmas szakítás után sem, ha már egyszer két emberi lény között megszületett a szeretet csodája. Az „üvegsáncok” egy intim lelki kapcsolat naplója, melyben a valós események a vágyak és emlékek tükrében rögzítődtek a költészet logikája szerint csapongva, gyötrelmesen, és ugyanakkor telve bizalommal, reménnyel a jövő iránt. Az ártatlan versszonáták átlátszó, tiszta hangja úgy mélyült árnyaltabbá ebben a kötetben, hogy közben feszes, pontosan behatárolható őszinteségét is megtartotta.


Űrezüst
1.200 Ft
Varga Melinda

Következetes, éretten építkező, érzékeny, a létet, mint érzéki tapasztalást megformáló, a formát inkább a textúrában, mint a lírai hagyományban kereső erdélyi költő kötete. A négy tételből (ciklusból) álló kompozíció az emberi itt-lét alaphelyzeteinek kibontása a költői nyelv és eszközrend kínálta, mindig személyes artikulációban. A Tavaszlassú az én-én viszonyt jeleníti meg, és árnyalja új és új színekkel, mindig más fénytörésben. Finom pasztell- és akvarell-technikák jellemzik, és néhol az érme, a medalion külső és belső, egyetlen szervező jelre épülő zártsága. A Férfibunda a szerelmes versek világa, az én kitágulása a másik én felé...bővebben


Újratervezés
2.200 Ft
Újdonság
Trió / Frideczky Katalin / Irodalmi Jelen Könyvek

Frideczky Katalin (Budapest, 1950) prózáiban egyre telítettebbé válik a korábbi köteteiben már megismert elbeszélő hang, amely az élettapasztalatokat egyszerre derűs, ugyanakkor nagyon is realista bölcseletté transzformálja. Hőse – vagy inkább hősei – sokat megélt asszonyok, nők, akik hétköznapjaik minden mozzanatával rácáfolnak a 21. század értelmetlen fiatalságkultuszára, és sugárzik belőlük, hogy az élet mély és tudatos megélése a középkorúsággal kezdődik.

Míg a szerzőt eddig többnyire novellistaként ismertük, e kötetében új arcait is megmutatja: a nagyobb, összefüggő struktúrában gondolkodó íróét egy kisregénnyel, valamint filmes látásmódját egy filmnovellával, amely mind hangulatában, mind témájában a magyar filmírás legjobb korszakát idézi meg.


Tegnapi üzenet
1.900 Ft
(Klió és Kalliopé szolgálatában) / Hevesi József

Hevesi József (Hevesi Mónár József) közíró, költő. 1948. május 5-én Aradon született. a Szabó Magda Társaság és a Habsburg László Páneurópai Társaság alapító tagja. A regionális Simonyi Társaság elnökeként a Regionális Simonyi Napok szervezője, a Simonyiak Házának ötletgazdája. A MÚRE és a MÚOSZ tagja. Korunk-díj (1964), RTV honismereti díj (1978), Simonyi-emlékérem (2006). Művei: Önarckép (antológia, Arad, 1982), Vagyunk (antológia, Arad, 2002), Csoportkép (Ar Art, Arad, 2001), A két Simonyi (Arad-Gyula, 2002), Jó napot, Körösköz (Arad, 2003), Magánúton, Arad, 2007).


Téboly
2.200 Ft
Thamó Kata

Thamó Kata elénk tartott tükrében láthatjuk az ápolókat, orvosokat, betegeket, de másként, amint láthattuk a Száll a kakukk fészkére című filmben, az antipszichiátria zászlóvivőjében! Emberfeletti erőfeszítéseket tett a székelyudvarhelyi Thamó Kata, hogy önmagán és sorstársain segíthessen: gyógyulását követően, mintegy terápiás jelleggel kisregénybe foglalta saját pszichotikus depresszióját, kríziseit és pszichiátriai kezelését. Irodalmárok és orvosok úgy vélik, a Téboly címmel nemrég megjelent kötet megfordíthatja a témában eddig íródott kevés irodalmi mű negatív hatását: egyrészt kendőzetlenül, de optimistán beszél a betegségről, amely még mindig megbélyegzi a gyógyultakat is, másrészt reményt ébreszthet azokban, akik hasonló cipőben járnak. Nincs olyan borús idő, ami egyszer ki ne derülne – vallja Kata őszintén.


Szünet a semmiben
1.900 Ft
Vesztergom Andrea

Vesztergom Andrea láthatatlan angyalszárnyakat rebbent, de két lábbal áll szilárdan az űrben kacsázó Földön, a gyámolításra szoruló emberek között. Ír, hogy azzal is gyógyítson, neveljen, vigasztaljon, de haladéktalanul leteszi a tollat, félretolja a fehér papírt, és szalad, ha valakin konkrétan segíteni tud. 


Szerenád dobra, cintányérra és más ütőhangszerekre
1.890 Ft
(Külső könyv) / Tar Károly

Ennek a regénynek azért groteszk már a címe is, mert a szerző sajnálja a régi szép idők divatjamúlt történéseit, azokat, amelyek csordultig töltötték az embereket életszeretettel. Hol vannak már azok az idők? Bizonyára mélyen elásva bennünk vannak. A felszínre bukkanó történések így állhatnak össze mindannyiunkat érintő regénnyé.


Szemközt s háttal
2.500 Ft
Válogatott versek és prózai írások / Simonyi Imre

Válogatás a szerző (1920-1994) verseiből és prózai írásaiból. A költészetben ki-ki abból gazdálkodik, amije van. Simonyi Imrének egyénisége volt, s ő ezzel élt: mindent erre a lapra tett föl, a lírai énre. Munkásságának tengelyében az erős, jól megkülönböztethető lírai személyiség áll, és erényei, akárcsak gyöngéi, e körül rendeződnek el. Ez emelte magasra, és ez vonta meg határait.


Személyi igazolvány
1.400 Ft
Felvillanó emlékkockák / Brauch Magda

Munkásságomat nem akarom nagyképűen szépirodalmi alkotásnak nevezni, mert életem legnagyobb ajándékának tartom az olvasáshoz való kedvet, és nagyon is tisztában vagyok ezzel a fogalommal. Saját írásaim értékét – műkritikus létemre – nem tudom felmérni, mint ahogy az orvos sem kezeli szívesen családtagjait, de azzal tisztában vagyok, hogy sosem közelítem meg az igazán tehetséges írókat. Mégsem tudok ellenállni az írás kényszerének. (A szerző)


Székelygőzös a kicsi állomáson
2.310 Ft
Jánosi András

Ha akarná, sem tudná letagadni székelységét a hosszú ideig kanadai emigrációban élt, majd visszatelepült szerző: Udvarhelyt (és környékét), a város utcáit, szórakozóhelyeit, híres iskoláját különleges díszeivel, polgárait és nyelvezetük sajátosságait, a velük megesett bizarr történéseket csak az ott nevelkedett ismerheti ilyen közelről és bensőségesen. Jánosi András nagyon "otthon van" ebben a - távolról sem idillikus - világban, amely jó két évtizedes távolléte dacára (vagy éppen amiatt?) valósággal magához láncolja: a kötet valamennyi írása, bármi is legyen a témája, "székely", ami történik, az máshol aligha történhetne így meg, egy földrajzilag más helynek pedig biztosan nem lehetne ilyen hangulata.


Száraz köd
2.000 Ft
Juhász Béla

"Grobszurdok" és "minellák". Egy temesvári diákotthon füstös szobájában született elnevezések. A groteszk és az abszurd összevonásából, valamint a mininovellák lerövidítéséből. Félpercesek, egypercesek, tízpercesek. Olvasható virágszálak. Öt csokorba kötve. Több mint negyven év termése. Vannak köztük olyanok, amelyeknek a hagymáját a hetvenes évek elején ültettem el. Most itt bújnak a csokrokban. Hosszú kihagyás után úgy hozta a sors, hogy lassacskán újból kertészkedésre adjam a fejem. Megint nyílni kezdtek színes virágaim. Van köztük illatos, van tüskés szárú, van kacagtató, megdöbbentő és olyan is, amelyik gondolkodásra késztet. Remélem. A lényeg az, hogy nem művirágok. Mind egy szálig valódiak, igazak, őszinték. Bízom benne, hogy nem csak fél-, egy- vagy tízpercig fognak illatozni olvasóim szívében. 


Simonyi Imre pályaképe
2.500 Ft
Csibra István

E mű második, bővített kiadása, elsősorban annak köszönhetően gazdagabb az előzőnél, hogy feldolgozhatta Simonyinak Márai Sándorral folytatott időközben megjelent izgalmas levelezését, illetve az első kiadás óta született Simonyi-irodalmat. Megjelent Simonyi Imre halálának 20. évfordulójára. Csibra István már az 1950-es években felfigyelt Simonyi Imre költészetére, és – gyulai barátai bíztatására – mindmáig egyedül ő írt kismonográfiát Simonyiról (2003).


Róvott múltunk III.
6.000 Ft
A székely-magyar rovásírás-történet kézikönyve (II. kiadás) / Mandics György / Róvott múltunk

Mandics György nagyszabású kézikönyvének harmadik, zárókötete. A szerző átfogó módon dolgozza fel a székely-magyar rovásírás-történetet a három kötetben...
 


Róvott múltunk II.
7.000 Ft
A székely-magyar rovásírás-történet kézikönyve (II. kiadás) / Mandics György / Róvott múltunk

Mióta használja a magyarság a rovásírást? Mennyiben egyezik az a germán rúna-írással, van-e föníciai „elődje”, vagy azoktól teljesen független, az esetleges egybeesés vagy hasonlóság a véletlen műve? Terjedelemre is tekintélyt parancsoló munkát vehetnek kézbe az olvasók, akik közül nem kevesen alighanem csak hallomásból tudnak a rovásírásról. A szerző több évtizedes munkával összegyűjtött hatalmas anyag birtokában, rendkívül tekintélyes, a rovásírás-kutatás egész múltját és eredményeit összegező könyvészetre támaszkodva, saját kutatásait, véleményét is hozzáadva igazít el a rovásírás (a kívülálló által valószínűleg nem is sejtett mélységű) rejtelmeiben.

 

 

 


Róvott múltunk I.
11.000 Ft
A székely-magyar rovásírás-történet kézikönyve (II. kiadás) / Mandics György / Róvott múltunk

A szerző nagyszabású munkája hosszú évek kutatómunkájára épül, s a székely-magyar rovásírás történetét dolgozza fel. A háromkötetes munka első részét vehetjük kézbe, melyben számtalan ábra, fotó, íráslelet képeit találhatjuk, bizonyítékok sorát. Elveszett leletek nyomába hívja a szerző olvasóját, megmaradt másolatok, emlékekben őrzött eredetik nyomába kalauzol. A kötet joggal tarthat igényt a szakma mellett a nagyközönség érdeklődésére, hiszen a témában az eddigi legátfogóbb kézikönyvet vehetjük kézbe.Részletes keresés