Betöltés...

Irodalmi Jelen (Concord Media), Arad

Cím: str. Mihai Eminescu 55-57, 310085 Arad, Románia
Honlap: www.irodalmijelen.hu
Vezető: Böszörményi Zoltán
Telefon: +40/257/280-751
E-mail: ij@irodalmijelen.hu


Magyar könyvkiadó indult Aradon. A hír bejárta az országot-világot, hogy a nagy hagyománnyal rendelkező, nyugati szellemű városban megszületett kultúránk megtartó fóruma. Böszörményi Zoltán író vállalta magára, hogy a nyugati térség és ezen túlmenően az egész magyar irodalom legjobb alkotásait az IJK névjegyével ellátott könyvek útján közvetítse az olvasóhoz. A könyvkiadó termésének gyarapodását nagyban elősegítette az is, hogy a Nyugati Jelen regionális polgári napilap irodalmi melléklete, az Irodalmi Jelen külön folyóirattá nőtte ki magát, mely nemcsak a régió, hanem az országhatároktól független magyar irodalmi és művészeti élet visszhangos fórumává vált. Az IJK szerzői többnyire e havi lap oldalain mutatkoztak be írásaikkal, részleteket közöltek készülő könyveikből.

Carpe diem
1.400 Ft
Elbeszélésék és tárcák / Réhon József

Fiatalok!

Ha valamilyen elképesztő véletlen folytán kezetekbe kerül ez a kötet és még bele is lapoztok, kérlek benneteket, ne értsétek félre a címet. Írásaimmal nem élvhajhász (hedonikus) életvitelre biztatlak benneteket, nem Epikurosz etikáját kívánom népszerűsíteni.

Az értelmes, az örömteli, a vidám, a játékos, a teljes élet propagálása a célom.

Az olyan életé, amelyet abban a tudatban hagyunk magunk mögött, hogy az valamilyen formában folytatódni fog. (A szerző)


Cerinka
2.800 Ft
Egy háborús csecsemőgyilkosság hiteles krónikája / Onagy Zoltán

A csecsemőgyilkosság krónikája úgy szól az emberiséget sújtó legnagyobb csapások egyike, a háború borzalmairól, hogy egyetlen puskalövésnek sem tanúja az olvasó. Átélheti viszont azt a borzalmas lelkifurdalást, ami az öldökléstől földrajzilag, de főleg lelkileg távolálló, békeszerető polgárt gyötri bizonyára élete végéig egy alig elkezdődött emberélet kioltásában való kényszerű részvétel miatt. Barátság, erkölcsösség, emberség bonyolult, végeredményben mégis egyszerű viszonyáról szól a kitűnően megírt történet, miközben a Duna menti orvhalászok, lecsúszott munkanélküliek, kisnyugdíjasok ismeretlen, különös világába vezet be, az Öböl partjára, ahová a Börzsöny hegycsúcsáról időnként lehallatszik a müezzin különös, vádló és elhallgathatatlan éneke.


Concertino
1.890 Ft
Şerban Foarţă

„Sok mindent nem tudtam, sok mindent nem tudok Şerban Foarţăról. Tudtam, hogy a jelenkori román irodalom egyik legismertebb költője, esszéírója, de nem, hogy a képzőművészetben, zenében is (be)járatos alkotóművész. (...) Már lefordítottam néhány versét, mikor azt hallottam, majd olvastam is, hogy versei lefordíthatatlanok. (...) ...remélni sem mertem volna, hogy közös fordításkötetünk legyen. Olyan, amelyben a kétnyelvű olvasó egyszerre élvezheti két költő verseit: románul, illetve magyarul, miközben a szerzők szerepet cserélve hol költőként, hol pedig fordítóként mutatkoznak be.”


Csakazértis
2.000 Ft
Brauch Magda

Írnék.

Ha mernék.

Ha igazán mernék.

***

Gátlásos volnék?

 


Családszótár
1.890 Ft
A-SZ abortál-szülés / Bence Erika

Amiről e szótárban értekezem, az az én életem. Akikről beszélek, benne, a szeretteim. Mindegyiküket nagyon szeretem. Még ha utálom is – vallja a szerző az Irodalmi Jelen regénypályázatán különdíjat nyert könyvéről, s már e pár sorból is sejthető: nem átlagos alkotásról van szó. A Családszótár valóban a pályázatra beérkezett közel háromszáz mű egyik legkülönlegesebbje részben szótár-formája, de mindenekelőtt kíméletlenülmegkapóan őszinte hangvétele miatt...bővebben


Darabokra tépve
4.990 Ft
Újdonság
Böszörményí Zoltán / Irodalmi Jelen Könyvek

Böszörményi Zoltán (Arad,1951) prózai világa olyan, akár a japán legyező: izgalmas, vibráló, minden színnek és formának jelképes szerepe van. [...] A Darabokra tépve újszerű, felkavaró, merőben más, mint amit eddig bármelyik kortárs vagy klasszikus prózaírótól olvashattunk. Kizökkent a komfortzónánkból, álmatlan éjszakákat okoz, felkavar, megnevettet, költői képekkel kápráztat el.


Dómaci és más mesék
3.400 Ft
Újdonság
Bárdos József / Irodalmi Jelen Könyvek

 

Az első felében mai klasszikus mesék sorakoznak, van köztük varázsmese, rászedett ördögről szóló mese, legendamese, hazugságmese, csalimese, Mátyás-mese és egy félig komoly makáma-mese is. A könyv második része egyetlen, a mese és a valóság határán játszódó történetsorozat, melynek hőse egy két-hároméves kislány, aki játékállatai társaságában fedezi fel önmagát és a világot.

A mesekönyv elsősorban az olvasmányokkal mostohán kezelt 6-10 éves korosztályt célozza, akik már nem szeretik a „dedós” történeteket, de még élvezik a mesét, és már értik az humoros-ironikus játékokat.


Drognapló
3.000 Ft
Kubiszyn Viktor

A szerző saját élményei alapján írja le a kábítószerek hatását az emberre, kapcsolatainak alakulására, s ennek szépirodalmi visszatükröződését. Bemutatja a függőség kialakulásának rémséges egyéni és társas útját, a visszaesésekkel szabdalt pokoljárást, s végül a tisztává válás gyötrelmeit és eredményeit. Szlengszótár és kábszerlista egészíti ki ezt a páratlanul őszinte vallomást...


Egy Duna-regény anatómiája
1.600 Ft
Haklik Norbert

A tanulmánykötet hiánypótló műként, tudományos alapossággal és élvezetes, eleven stílusban tesz kísérletet arra, hogy megteremtse kortárs irodalmunk egyik legkiemelkedőbb nagyepikai alkotásának méltó recepcióját. Kabdebó Tamás Danubius Danubia című, egy kötetben elsőként 1988-ban közreadott regénytrilógiáját megjelenésekor az irodalmi élet és az olvasók egyöntetű elismeréssel fogadták. Okkal s joggal. Az Írországban élő író nyolcszázegynéhány oldalas alkotásával ugyanis végre megszületett a világirodalmi színvonalú magyar ’56-os regény...bővebben


Életszilánkok
1.800 Ft
Az Irodalmi Jelen Lezáratlan Holokauszt pályázatának legsikeresebb írásai / Hudy Árpád (szerk.)

A 2014-es Magyar Holokauszt Emlékév alkalmából meghirdetett, Lezáratlan holokauszt című pályázatunkra egy-két kivételtől eltekintve színvonalas alkotások érkeztek, még a kevésbé sikerült pályaművekben is éreztük az igényességre való törekvést. A téma nehézsége és - tragikus - szépsége a legtöbb beküldő esetében egy tőről fakad: a személyesen megélt traumából, legyen az akár egy családtag, akár közeli barát vagy ismerős kálváriája. Ám hasonlóan érzékeny írói megközelítéssel találkoztunk azoknál a műveknél is, amelyek a fikció felé mozdultak el, vagy történetük többszörös áttétellel jutott el a szerzőhöz. A dokumentarista jellegű művek közül különösen értékesek azok a naplók, memoárok, amelyeket hitelességük emel a "személyes történelem" kiemelkedő darabjaivá...bővebben

 

 


Elmém kérdései
1.400 Ft
Brendan Kennely

Brendan Kennelly költő, novellista. 1936-ban született Ballylongfordban, a dél-írországi Kerry Megyében. Verseiben hol tréfamester, hol – mint a Martial Art című művében – a csúfondárosság tudora. 1983–2004 között a Trinity College Dublin angol tanszéken tanított modern irodalmat. Verseskötetei közül a legnagyobb sikert Cromwell című érte el. A Kennelly-versek csak látszólag egyszerűek. Szinte mindegyik mondanivalója mögött vannak másodlagos jelentések is, melyeket csak éreztetni lehet...bővebben


Eltűnt települések Arad megyében
2.800 Ft
Kovách Géza

A helynévkutatásnak széleskörű irodalma van, de összegezően magyarul mindmáig nem végezte el senki, még megyeszinten sem. A munka sürgősségét változó világunk világosan igazolja, hiszen a mi generációnk szeme láttára számolták fel a tanyarendszert, vonták össze a dűlőket, pusztították el a szőlőhegyeket. Kis települések néptelenedtek el, hogy ne is beszéljünk a népességcseréről, vagy a háborúk zivatarában elpusztult levéltári anyagról. Az évszázadok folyamán a helynévanyag egyre gazdagodott. A települések száma egyik-másik században megsokszorozódott, ugyanakkor falvak tucatjai néptelenedtek, pusztultak el. Emléküket az oklevelek s a mindmáig megőrzött hely- és dűlőnevek idézik.


Emléklapok a régi Aradról
8.400 Ft
Puskel Péter

Album a régi Aradról, régi fotók, képeslapok, üdvözlőlapok, amelyek beszámolnak egykori életéről. Sohasem dicsekszik különös aradisággal. Nagyvárad Biharország, Temesvár a Bánát fővárosának címét öntudatosan és természetszerűen viseli. Arad még a Hegyalja urának vagy a Maros-kapu városának se hívta magát soha. Nem nagyképűsködik: egyszerűen Arad, s csak józan, egyszerű, önmagából merítő akar lenni.A városok versenyében mindig lemarad, de minden különösebb zokszó, fájdalom és elkeseredés nélkül leszámol a kudarcokkal...bővebben


Eszke könyve
2.000 Ft
Ferencz Zsuzsanna

A mesekönyvben megismerkedünk Eszkével és Sziszivel és Eszkiával a mesebirodalommal. Egy kislány Sziszi cicával indul kalandos útra, s a társaival közösen megalapított birodalmat Eszke királynő gyermekmódra, ám bölcsen igyekszik kormányozni, hogy alattvalói - Kékfestő Vanília nagytata, a tudós Trottyos Sámuel, a rövid lábú tacskó, Csurmuly Csuti, Panni, a selypítő piros plasztik póniló, Barbus, a kényeskedő Barbie baba, a főkém Szitakötő Jóska és a többiek - jól érezzék magukat hazájukban. Kalandos és viszontagságos útjukon szembekerülnek az emberi önzéssel, butasággal, Réz Bagollyal, a rekkencsekkel és gubbancsokkal, míg végre találkoznak a szivárvány tündérével, és újra színessé változtatják a világot.


Fehér árnyék
2.000 Ft
Frideczky Katalin

Frideczky Katalin 1950-ben született, zongoraművész, író. Korábban négy önálló kötete jelent meg. Írásaiban különös érzékenységgel közeledik a mindennapok jelenségeihez, melyek rezdüléseit ugyanúgy „fogja” a zenész érzékeny füle, mint a szavakkal dolgozó író reflektív-filozofikus elméje. E kettő ötvözetéből születik az a Frideczkyre jellemző éteri, áttetsző, mégis a reáliák szálaiból szőtt prózaszövet, amely titkon valahol mégis valódi líra...bővebben


Fekete-fehér billentyűk
1.800 Ft
Visszaemlékezések, elbeszélések és tárcák / Réhon József

Fekete-fehér billentyűk! 

Utal a címadó elbeszélésre és az élet fekete-fehér oldalaira, pillanataira. Jelzi, hogy az élet játékként is felfogható, amiben örömünk telik, amiben el is bukhatunk, s ami egyszer mindenképpen lezárul. Kötődik a szívbillentyűkhöz is, amelyek sokat bírnak,de egyszer leállnak. A vég életünk legtermészetesebb pillanata. Mi öregek, nehezen értjük, miért annyira pénzorientáltak a mai fiatalok, a ma még dolgozók. Nincs igazunk. Nincs választásuk: nem lehetnek másak. Rákényszerülnek. Nekik is gondjuk van velünk, puhának látják a gerincünket. – Hogyan dőltetek be? Hogyan hihettétek? Miért csináltátok? Osztályharc… besúgás… kussolás… 


Félkomfortos magánpokol
1.400 Ft
Versek / Kántás Balázs

Kántás Balázs 1987-ben született Budapesten. Az ELTE BTK anglisztika BA-, majd irodalom- és kultúratudomány MA-szakán szerzett diplomát, jelenleg ugyanitt állami ösztöndíjas doktori hallgató az összehasonlító irodalomtudomány PhD-programon.

Költő, műfordító, irodalomkritikus, Paul Celan életművének kutatója és fordítója.

Ez a hetedik verseskötete.


Giorgione nyomában
2.300 Ft
Kabdebó Tamás

"Kabdebó Tamás személyes történetként írta meg kutatásainak történetét, de nem ő, hanem egy olasz származású fiatalember beszéli el az eseményeket - az író maga vált azzá, Giorgione után nyomozva. Könyvében a brit egyetemi hallgató neve majdnem azonos a festőével: Castelfrancói Giorgio Barbatella. A szerző e kettős átalakulása majdhogynem a festővel való azonosulássá válik, minthogy sejteti: Giorgionénak és szerelmének valaha gyermeke született. A név hasonlósága megengedi, hogy Giorgione közvetlen leszármazottját lássuk a művészettörténész növendékben." (Keserű Katalin)


Golania Magna
1.890 Ft
Francois Bréda

„Megtörténhet és meglehet bizton, hogy eljövend és bekövetkezik az a Boldog és paradicsomi »litterátor-kritikusi« Aranykor, midőn fokos kötetekben kimutatják azon beálló idők filológusai és egyéb tudósai, hogy kicsoda hatott kire, hogy ki folyásolt be szellemileg, stilisztikailag, gondolkozás­történetileg kit, hogy ki nyomta (vagy sütötte, esetleg: ...égette?...) rá mentális vagy ideológiai (világnézeti) bélyegét kire, hogy ki volt az igazi ötletek és konzseniális ráérzések kiötölője és hókusz-pókusz-preparátuszos Bűvésze, hogy ki volt egy adott kultúrában, egy bizonyos, jól meghatározott társadalmi-történelmi időszakban az »Ász«, és hogy az »Ászok« függvényében ki volt, teszem azt, a »Sánta« és ki a »Piros-Tizes«..., avagy ki vala a »Zsoli« és ki a »Tökfilkó«, netán a »Király«.”


Gyorstalpaló online póker
2.100 Ft
Noszlopi Botond

Jelen könyv a pókerezők egyre gyarapodó táborának íródott.Vidám tankönyv, amely mind a kezdők, mind a pókerben már tapasztalatot szerzett játékosok számára hasznos útmutatást nyújt. Az online póker legjövedelemzőbb válfajával, a No Limit Holdemmel foglalkozik. Ezen belül cash-game stratégiákat ismertet, melyeket példákkal támaszt alá. A póker szakifejezések megértéséhez a könyv végén található pókerszótár nyújt segítséget. A célom nem a póker átfogó elméletének újraalkotása volt, hanem olyan gyakorlati ismeretek közlése, melyek minél előbb készpénzre válthatók.Részletes keresés