Betöltés...

Irodalmi Jelen (Concord Media), Arad

Cím: str. Mihai Eminescu 55-57, 310085 Arad, Románia
Honlap: www.irodalmijelen.hu
Vezető: Böszörményi Zoltán
Telefon: +40/257/280-751
E-mail: ij@irodalmijelen.hu


Magyar könyvkiadó indult Aradon. A hír bejárta az országot-világot, hogy a nagy hagyománnyal rendelkező, nyugati szellemű városban megszületett kultúránk megtartó fóruma. Böszörményi Zoltán író vállalta magára, hogy a nyugati térség és ezen túlmenően az egész magyar irodalom legjobb alkotásait az IJK névjegyével ellátott könyvek útján közvetítse az olvasóhoz. A könyvkiadó termésének gyarapodását nagyban elősegítette az is, hogy a Nyugati Jelen regionális polgári napilap irodalmi melléklete, az Irodalmi Jelen külön folyóirattá nőtte ki magát, mely nemcsak a régió, hanem az országhatároktól független magyar irodalmi és művészeti élet visszhangos fórumává vált. Az IJK szerzői többnyire e havi lap oldalain mutatkoztak be írásaikkal, részleteket közöltek készülő könyveikből.

Álmaink piros sportladája
2.100 Ft
Pál Dániel Levente

Pál Dániel Levente nemrég megjelent prózakötetének, Az Úr Nyolcadik Kerülete című könyvnek lírai párjaként – és egyszerre ellenpontjaként – írta meg új verseskötetét: gyöngéden kíméletlen és rácsodálkozóan intelligens versek születtek.


Álomsárkányok
2.200 Ft
(Kavicsaim) / Hargitai Ildikó

A szerző első regényében “teljes fegyverzetben” áll ki az irodalom porondjára, meglepően biztos érzékkel vezeti olvasóját két, helyenként kimondottan egzotikus, máshol nagyon is hétköznapi történéseket felvonultató, érdekfeszítő, drámai fordulatokkal élő cselekményszálon, míg végül a párhuzamosnak, össze nem tartozónak tűnő történeteket mesterien egybefonja. A boldogságkeresésről szól ez az őszinte könyv.


Angyalfalva
2.240 Ft
Sigmond István

"Nem voltam jó. Nem lehet jó lenni, ha sosincs termés az almafán. Néha arra gondoltam, hogy az almafa bosszúból nem terem soha, attól kezdve, hogy akasztott embert lóbált rajta a szél, megbünteti a világot, s a világ most én vagyok." - indítja Sigmond István művét, amelyet akár a bűn nélküli bűnhődés regényének is nevezhető. Az almafa kultikus tárggyá, az emlékezés és vezeklés helyévé válik egy idődimenzióiban nehezen behatárolható világban, amelyben a mindenkori diktatórikus hatalomnak kiszolgáltatott ember számára kiútként csak a bosszú és az angyalvárás kínálkozik. Idősíkok, megtörtént és elképzelt események, jelen, múlt, sőt jövő keverednek a mesterien szerkesztett, nyelvében erőteljes, bizonyos értelemben az ókori görög tragédiák hangulatát idéző műben.


Anómia
1.890 Ft
Berka Attila

Berka Attila - író. 1976-ban született Budapesten. Egyik alapítója a Starsky és Hát Jazz Klubnak. Időnként amatőrfilmekben dolgozik, ír, rendez. A Spanyolnátha művészeti folyóirat művészeti szerkesztője. 


Apuapuapu
2.495 Ft
anyu / Jónás Tamás

Az emlékezet olyan fotókat készített bennem, melyeknek egyes részei stabilak, szinte megváltoztathatatlanok, más részei azonban élénkek, nem is fotók, hanem filmek. Egyes részei ennek az emléknyomnak körbejárhatók, beszélgetni lehet velük, és válaszaik alkalmassá teszik őket, hogy alakuljanak. Más részek makacsok, ha mögéjük akarnál nézni, veled együtt fordulnak, hogy mindig ugyanazt az arcukat mutassák, miként a Hold a Földnek. Egyes részek hűtlenek. Lecserélődnek, átalakulnak. Szerelmed szeme színe. Szerelmed maga. Az ilyen részleteknek talán nem a tartalmuk, hanem a helyük fontos. Természetesen van olyan, amelyiknek éppen a helye nem fontos, ez a kis mozaik (ami megint lehet életlen fotó vagy mozgékony film) ide-oda siklik a képen, ő állandóan szem, az emlékezet előtt akar maradni. Emlékeim a szomorúságról vagy megszegett ígéreteimről ilyenek.


Aradi sikertörténetek
2.800 Ft
Puskel Péter

Sikertörténeteket szívesen olvas az ember, különösen, ha azok szülővárosához, lakhelyéhez, tanulmányai színhelyéhez, általa ismert emberekhez kötődnek. Ez a könyv mindenekelőtt az aradiakhoz szól, a Maros-parti városhoz kötődő személyiségek élete, munkája, a helyi, jelentőségükben a város, olykor az ország határait jóval túlhaladó ipari, építészeti megvalósítások, premierek – mint amilyen az ország első autó- és repülőgépgyára –, egy Arad felemelkedéséhez szorosan kötődő mágnáscsalád hiteles története elevenedik meg, s mintegy desszertként szolgálja fel a szerző a várostörténet második világháborús mozzanatát, az egykori nyilvánosházak világát.


Az aradi magyar színjátszás 130 éve 1818-1948 - II. kötet (1905-1948)
4.900 Ft
Piroska Katalin – Piroska István

Az olvasó két vaskos kötetben ismerheti meg Piroska Katalin és Piroska István sok éves fáradságos munkájának eredményét, Arad város magyar színjátszásának krónikáját, adattárát és dokumentumait. Az első könyv 1818-tól, a magyar vándorszínészet hőskorától kíséri figyelemmel a város és színháza történetét egészen az új század elkövetkeztéig. Jelen kötetük pedig a 20. század első felének történéseiben kalauzol bennünket...


Az aradi magyar színjátszás 130 éve 1918–1948 - I. kötet 1818–1905
5.400 Ft
Piroska Katalin – Piroska István

A magyar színháztörténet szempontjából Arad az egyik legfontosabb városunk, nem volt véletlen, hogy színháza 1902-ben Nemzeti színház rangot kapott, és a város hírnevét öregbítette az állandósult színészet, valamint a pesti színpadokra került színészek népes tábora. Ebben az első kötetben Piroska Katalin segítségével az olvasó majd könnyen eligazodhat a színházi múlt 1905-ig bemutatott tanulságos eseményeiben, s a színházi szakemberek számára pedig rendelkezésre áll majd Piroska István gondosan összeállított repertóriuma, amelyből bárki megtudhatja, hogy évadonként milyen színdaraboknak és kiknek tapsolhatott az egykori néző. (Dr. Enyedi Sándor színháztörténész)


Az emotív közlés művészete és tudománya
1.600 Ft
Komán János

Minden jelentős műalkotás egy világos, logikus, könnyen érthető gondolatmenetet követ, mintha az egész költemény egy mondat lenne, amit értelmi tartalomnak is nevezhetnénk – állítja e kötet szerzője, mintegy hitvallásként azokról a versekről, amelyeket érdemesnek, sőt szükségesnek talál esszéiben a költészet művészetének és tudományának több nézőpontjából közelről szemügyre venni...bővebben

 


Az én fénytudományom parázsló gyűrűje
1.800 Ft
Versek / Peter Gehrisch

Peter Gehrisch (1942, Drezda) az egyetemen német nyelvészetet, majd etikát és vallásfilozófiát tanult. Előbb középiskolában, majd a Drezdai Népfőiskolán, végül a Műegyetemen oktatott vallásfilozófiát. Köteteinek száma 25. Ezek zöme verseskötet, versfordítás, antológia-összeállítás és esszé. Egyik fő műve a lengyel romantikus, Norwid filozófiai műveinek német nyelvű kiadása. Verseit eddig lengyel, orosz, szerb, cseh, bolgár és román nyelvre fordították. Az Ostragehege drezdai irodalmi és művészeti folyóirat társkiadója és szerkesztője. Drezdában és Lwówek Slaskiban (Szilézia, ma Lengyelország) él. A bevándorlásellenes keletnémet értelmiség egyik szellemi vezére. 


Az irgalom ellipszise
2.500 Ft
Versek / Böszörményi Zoltán

Elégikus költészet, ahol az öröm és a harmónia iránti nosztalgia a természeti szépség megfoghatatlanságának és a szellemi kultúra pusztulásának hol enyhébb, hol élesebb fájdalmával vegyül.


Az út, akár egy hosszú mondat
1.600 Ft
Lászlóffy Csaba

A lírával rokon, legszemélyesebb esszétípust közelítik meg Lászlóffy Csaba kötetbe foglalt újabb esszészövegei. A kötet monológjai jórészt egy más dimenzióban, más szabadságban teremtenek fegyelmet, szerkezetet, s közelítik meg a valóságot. Az idő- és térbeli síkokat metsző gondolati-filozófiai szövegeket és a rövidebb lírai mikroesszé-futamokat egységbe foglalja a szerző ama törekvése, hogy megkíséreljen kilépni önmagából, ahányszor csak lehet.


Az utolsó párttitkár és egyéb történetek
1.400 Ft
Balogh Gyula - Bíró Gyula - Kocsis Csaba

Három szerző – azonos korosztályba tartozó barát - különös vállalkozása volt egykoron évente közreadni egy közös novelláskötetet. És lőn – a mostani a hetedik, az utolsó (ha csak meg nem gondolják magukat). Három, nagyjából hasonló látásmód, életérzés – hogyan is születne enélkül közös kötet? –, de nagyon jól megkülönböztethető stílus, és egy központi téma: a Nő, a férfi-nő viszony. Az örök és végérvényesen alighanem kifuthatatlan, megoldhatatlan kérdést boncolgató történeteket a rendszerváltás körüli időkre helyezik, így az olvasó, egyáltalán nem mellesleg, egy korszakba kap betekintést. Szubjektívet, nyílván, de hát az irodalom örök idők óta az egyéni látásmód tudománya.


Barkácsolj egy tavaszt!
2.000 Ft
...és más története(k) - "A" könyv / "B" könyv / Kövér Péter

A sztorik szóra érdemesek, én csak közreadom őket egy kötegben. Ezek „én, nekem, velem, hozzám, miattam, számomra, értem" történetek; első személyben értendők, „kövérpéteroid" alakú fejem körül keringenek. A rozsdásodó anyanyelv bugyraiból jönnek elő, a szülőhely táptalajáról, olykor magamat is meglepve. Az életből vétettek (ezért sok már ismert), és olyan a nyelvezetük is. Parlagi. Kövér Péter a Maros menti Aradon született 1951-ben. Iskoláit ugyanott végezte három bánsági nyelven. Erőssége a reál tárgyak, gyengéje, hogy hagyta magát rábeszélni erre a könyvre. Utóbb az élet fogas kérdéseinek szentelte idejét, élményeket gyűjtött. Jött-ment, de ez a kiadvány Aradon jelenik meg.

 


Beszéd a palackból
2.310 Ft
Szőcs Géza

Az Irodalmi Jelen című folyóirat Beszéd a palackból rovatában jelent meg az a tizenhat esszé, amely a magyar és a világirodalom különböző alkotásait elemzi. Szőcs Géza írásainak erénye a közvetlen hangvétel, az elméletieskedéstől való tartózkodás, ami ugyanakkor nagy rálátással, anyagismerettel párosul. Mindezek felett nem pusztán az irodalmi szöveg érdekli, hanem mindaz, amit morálisan belőle saját életére nézve az olvasó levonhat, vagy ami kollektív üzenetet hordoz.


Blackwell és a magyarok
1.890 Ft
Diplomata regény / Kabdebó Tamás

Valóságos személy, Joseph Andrew Blackwellangol diplomata kalauzolja az 183040-es évekbeli magyarországi utazáson az olvasót a Blackwell és a magyarok című, az Irodalmi Jelen pályázatán különdíjat kapott regényben. Megbízható, jól tájékozódó, biztos ítéletű kalauz a Duna mentén, a Lánchidat építő Pesten, a diéták színhelyén, Pozsonyban, a magyar vidéken. Megismerteti az olvasót a kor több meghatározó személyiségével, Széchenyi Istvánnal, Kossuthtal, Deák Ferenccel, az ország állapotával és természetesen a kor távolról sem egységes eszmevilágával. A kalandregény izgalmassága és a történelmi dokumentumregény megbízhatósága: ez a Blackwell és a magyarok.


Bolondok a parton
2.200 Ft
Versek a nyolcvanas évektől napjainkig / Szűcs László

Áramszünetek, üzenetvivők és végleg elmenők, esőkabátos, szürke alakok lakják be Szűcs László verseit. Képek a túl gyorsan elfeledett, mert általában elfeledni kívánt nyolcvanas évekből. Szűcs versei hozzásegítenek ahhoz, hogy rálássunk a nyolcvanas évek Nagyváradjának különleges, értelmiségi nyugtalanságokkal teli, az ellenzéki mozgásokban fontos hálózati csomópontot jelentő világára. De a szerző nem nosztalgikus alkat: versei megteremtik a folytonosságot régebbi gyertyafényes esték és a mobiltelefonok kék fénye között. Újabb szövegei ugyanúgy képesek megmutatni az apró, köznapi történéseket, mint a nyolcvanas években íródottak. Szűcs nem kíván túlmenni az emberi méreteken, nem stilizál fölfelé, éppen ezért élik túl versei a korokat, amelyekben íródnak. (Balázs Imre József)


Bottal a fövenyre
2.000 Ft
Szokolay Zoltán

A kötet költő egyberostált verseit tartalmazza. Az új, nagyívű hosszúversek mellett válogatást a korábbi kötetek anyagából, valamint eddig publikálatlan költeményeket.


Carpe diem
1.400 Ft
Elbeszélésék és tárcák / Réhon József

Fiatalok!

Ha valamilyen elképesztő véletlen folytán kezetekbe kerül ez a kötet és még bele is lapoztok, kérlek benneteket, ne értsétek félre a címet. Írásaimmal nem élvhajhász (hedonikus) életvitelre biztatlak benneteket, nem Epikurosz etikáját kívánom népszerűsíteni.

Az értelmes, az örömteli, a vidám, a játékos, a teljes élet propagálása a célom.

Az olyan életé, amelyet abban a tudatban hagyunk magunk mögött, hogy az valamilyen formában folytatódni fog. (A szerző)


Cerinka
2.800 Ft
Egy háborús csecsemőgyilkosság hiteles krónikája / Onagy Zoltán

A csecsemőgyilkosság krónikája úgy szól az emberiséget sújtó legnagyobb csapások egyike, a háború borzalmairól, hogy egyetlen puskalövésnek sem tanúja az olvasó. Átélheti viszont azt a borzalmas lelkifurdalást, ami az öldökléstől földrajzilag, de főleg lelkileg távolálló, békeszerető polgárt gyötri bizonyára élete végéig egy alig elkezdődött emberélet kioltásában való kényszerű részvétel miatt. Barátság, erkölcsösség, emberség bonyolult, végeredményben mégis egyszerű viszonyáról szól a kitűnően megírt történet, miközben a Duna menti orvhalászok, lecsúszott munkanélküliek, kisnyugdíjasok ismeretlen, különös világába vezet be, az Öböl partjára, ahová a Börzsöny hegycsúcsáról időnként lehallatszik a müezzin különös, vádló és elhallgathatatlan éneke.Részletes keresés