Betöltés...

Erdélyi ritkaságok

Sorozat

Bánffi Dienes elárultatása
2.730 Ft
Levelek, okiratok, korabeli vallomások / Sebestyén Mihály (szerk.) / Erdélyi ritkaságok

A 17. századi levelek egymásutániságából fény derül az első erdélyi, vérpados kimenetelű politikai per hátterére. A kiváló érzékkel válogatott és logikai rendbe helyezett levelek rávilágítanak a korabeli Erdély társadalmi-politikai viszonyaira is. A kor megértését Sebestyén Mihály kiváló bevezető tanulmánya is segíti.


Erdély történetei
2.100 Ft
Bölöni Farkas Sándor / Erdélyi ritkaságok

A több mint hat évtized után újraindított Erdélyi Ritkaságok sorozat első kötetét, Bölöni Farkas Sándor bűbájos Erdély-történelmét, amely a kezdetektől a fejedelemség kialakulásáig vezet el, Izsák József rendezte sajtó alá még 1944-ben. Ez a kötet akkor már nem jelenhetett meg. Első kiadását az Izsák József által akkor írt tanulmánnyal előszavazzuk.


Hanyatló Erdély
3.150 Ft
Történelmi tanulmányok / Szilágyi Sándor / Erdélyi ritkaságok

Szilágyi Sándor nélkül, az ő megkerülésével nincs erdélyi történelemtudomány, munkássága nélkül a 16-17. századi erdélyi magyar politikatörténet, diplomáciatörténet, köztörténet, a fejedelmi közigazgatás és törvénykezés múltjának tanulmányozása – sőt értelmezése – elképzelhetetlen. Ebből kiindulva válogatott és szerkesztett egybe néhányat a jelentősebb, Erdély nagy személyiségeiről – Bethlen Gábor, Haller Gábor, Kemény János, Béldi Pál, Szász János, Rákóczy József, Mikes Kelemen, Cserei Mihály – szóló tanulmányai közül Sebestyén Mihály.


Káli Nagy Lázár visszaemlékezései
2.730 Ft
Az erdélyi magyar színészet hőskora 1792-1821 / Lázok János (szerk.) / Erdélyi ritkaságok

Az 1939-ben indult sorozat első kötete volt, amelyet dr. Jancsó Elemér rendezett sajtó alá. A kolozsvári magyar színészet állandó hajlékának létrejövetelét, a korszak magyar művelődésének egyik legnagyobb eredményét mutatja be, egyúttal azt az addig soha nem tapasztalt romantikus lelkesedést, amelyet az akkoriban megszületett polgári és nemzeti érzés tett egységessé. 1942-ben, a kolozsvári színészet 150. évfordulója alkalmából egy újabb kiadást is megért. E harmadik, bővített, javított kiadást Lázok János színháztörténész szerkesztette, aki a szöveget, a hitelesség érdekében, Szőcs Katalin segítségével az eredetivel összevetette és kijavította.


Utazás Nyugat-Európában – Naplótöredék
2.730 Ft
Bölöni Farkas Sándor / Erdélyi ritkaságok

Naplójában, mely az utazást követő harmadik évben születik hányattatások, testi-lelki tusák közepette, Bölöni Farkas sok mindent elárul magáról, amire különben az életrajzírók soha nem jöttek volna rá, hiszen efféle igazán személyes napló, vallomásos önboncolás még ritka irodalmunkban a 19. század elején; Farkas Sándor is kísérletképpen veti papírra gondolatait, vívódásait: rendszertelenül, pillanatnyi benyomások hatására sebtiben jegyzi fel; s mikor az év végén visszaolvassa, nem kis fanyalgással veszi tudomásul, túlságosan őszinte volt.Részletes keresés