Betöltés...

Utak, tájak, emberek

Sorozat

A bölcsesség kezdete
1.800 Ft
Szentföldi útijegyzetek / Albert Ildikó / Utak, tájak, emberek

A szentföldi utazás, a bibliai helyekkel, nevekkel való konkrét találkozás, kézzelfogható élmény mindenképp megérinti az ember lelkét, szellemét, legyen akár zarándok, akár érdeklődő turista. A földkerekség egyik legismertebb karizmatikus szegletén a gondolkodó ember nemcsak a vallásteremtés varázsát keresi, hanem óhatatlanul szembenéz a saját viszonyulásával is mindehhez.


A pekingi követség
1.900 Ft
Mészáros Sándor / Utak, tájak, emberek

Az olvasó dönthet: tényirodalomba ágyazott krimi-fikciót olvas, vagy ez utóbbinak kerettörténetébe foglalt oral history-t. A diplomata negyed csöndjét a pekingi magyar nagykövetségen történt gyilkosság zavarja meg. A klasszikus detektívregényekre emlékeztető oknyomozást fordulatos, igencsak életszagú, igaz történetek színesítik a Hosszú Menetelés, a kulturális forradalom, a négyek pere, illetve a kínai mindennapok hiteles rajzával. A hitelességet a szerző életpályája szavatolja: csaknem másfél évtizedig a pekingi magyar nagykövetség diplomatájaként dolgozott. (Kozma Mária)


Az utazás divatja
2.600 Ft
Albert Ildikó / Utak, tájak, emberek

Kedvtelésből utazni annyi, mint a világot saját tarsolyba gyűjtögetni. Az emberek azért utaznak, mert kíváncsiak a világra, de az is lehet, hogy önmagukra: hogyan szembesülnek az „ismeretlennel”, mit tudnak róla, mit fogadnak be a látottakból... vagy pedig azért, mert pénzük van rá és divatos státusszimbólum. A szerző mindvégig megőrzi szubjektivitását, miközben tapasztalatait, élményeit átengedi a pszichológus látószögének szűrőjén is.


Egy görög, egy török
2.600 Ft
Albert Ildikó / Utak, tájak, emberek

1989 után Görög- és Törökország a romániai turisták kedvenc célállomása lett. Útleírások és útirajzok sokasága jelent meg róluk. Hogy mégis „van új a Nap alatt” erre bizonyság Albert Ildikó útibeszámolója, amely nemcsak felsorolja a látottakat, hanem azokat saját kommentárjaival, elemzéseivel fűszerezve tárja elénk. A szerző első látásra meghökkentő megállapításai tulajdonképpen igazak, csak éppen nem esnek egybe az olykor közhellyé vált tudásunkkal: mér a régi görögök… Nagy érdeme e könyvnek, hogy a szerző állelkendezés helyett szeretettel, az újra fogékonyan, ám sokszor a bírálatot sem mellőzve, élvezetes stílusban adja elő élményeit.


Harangok és hangulatok
2.420 Ft
Svájc-Észak-Olaszország / Váli Éva / Utak, tájak, emberek

Miközben a szerző turistaként több mint 30 várost látogat meg, köztük Svájc és Észak-Olaszország legismertebb turisztikai központjait, műemlékeit, azon töpreng, mi viszi rá az embereket, hogy az utazás kényelmetlenségeit vállalva felkerekedjenek világot látni. A könyv több mint szokásos úti beszámoló: lebilincselően érdekes betekintést nyújt a felkeresett helyek művelődéstörténetébe, személyes megjegyzésekkel fűszerezve a történeti leírásokat.


Japán erdélyi szemmel
2.600 Ft
Berecz Edgár / Utak, tájak, emberek

Japán útiélményeit a szerző 2005-ben egy Székelyudvarhelyen megjelent magánkiadásban publikálta, összegyűjtve benne a Népújság, a Heti Hirdető, az Udvarhelyi Híradó és a Kedd hasábjain közölt korábbi beszámolóit. A tény- és élménygazdag, terjedelmes anyagból válogatotta ki a kiadó a legjellemzőbb részeket, illetve illusztrációkat.


Mítoszok és otthonok
2.600 Ft
India 2002-2003 / Bangha Imre / Utak, tájak, emberek

A könyv három indiai út leírását tartalmazza. Írója ismert, nemzetközi hírű indológus, tanít az Oxfordi Egyetemen, valamint a csíkszeredai Sapientia-EMTÉn, a Kőrösi Csoma Sándor Keletkutató Központ vezetője. Útleírása azért szokatlan, mert tudatosan kerüli az adódó egzotikumot, de éppen ezért lesz vonzó és érzékletes. Különleges értéket képvisel az élmény közvetlensége, az emberekkel való kapcsolatok (tudósok, hivatalnokok, Teréz anya, közemberek stb.) megértő átélése és a szakavatott kutató páratlanul gazdag ismeretanyaga, amely a mindennapok valóságában egyre emberibbé nemesedik.


Toronyiránt Európában
2.600 Ft
Sarány István / Utak, tájak, emberek

Milyen magyar emlékekkel találkozhatunk Európa-szerte? Mi az, ami minket, kisebbségi sorban élő magyarokat összeköt Európával, s mi az, ami elválaszt? Élhető-e a kisebbségi lét, s megoldást nyújt-e a kisebbségi létproblémákra az Európai Unió? Ezekre a kérdésekre, no meg az ezekből eredő több más kérdésre keres választ Sarány István európai barangolásai során. Útjai Brüsszeltől Rodostóig, a Felvidéktől a Délvidékig vezetnek, érintve a Székelyföld és a szász vidék néhány "tornyos" nevezetességét is.


Trópusi szerelem
1.800 Ft
Ferdinandy György / Utak, tájak, emberek

Ferdinandy György rendhagyó útikönyvének erőssége az elbeszéléshez való ragaszkodás, és elbeszélés szépsége. A kötet Puerto Ricót láttatja az olvasóval. Egy olyan szigetvilágot, amely elszigeteltségében is egyesíti, összefogja a sokat megélt húszadik század történéseit. Fülledt légkör, fülledt szerelmek adják meg a sodró elbeszélő mű alaphangulatát.Részletes keresés