Betöltés...

Remekírók Diákkönyvtára

Sorozat

Az ebecki délutánok
1.800 Ft
Mikszáth Kálmán / Remekírók Diákkönyvtára

Mikszáth Kálmán novellái.

A millenium utáni évek derűje, belső jóléte, a nemesség patriarkális nemzetvezetése parlamentben és társadalmi életben mind összeszövetkeztek, hogy megszépülve emlékül maradjanak egy írónak, Mikszáthnak az irodalmi alkotásaiban. Ha ő nem volna, ezek az évtizedek a magyar szellemtörténet legsivárabb évei lennének, de így őbenne felgyülemlett a régi világ minden édessége, mielőtt a XX. században fanyarrá változott volna minden íz.


Az irodalmi Köztelek
1.800 Ft
Publicisztikai írások / Ady Endre / Remekírók Diákkönyvtára

Hát mik is vagyunk most? Néha és a napi világban cinikus fáradtak, a tekintélyeket már nem is rombolók, csak hanyagul leköpködők. Fáradt olümposzi istenek és kiközösített, magasról lenézett páriák ... Vagyunk nagyon sokszor komédiások. Alkuvóbbak a lócsiszárnál s hajlékonyabbak a nádnál... Addig ... Addig, míg nem int, nem híva gyilkos, az acélhegyű ördög ... Az istenes ördög ... És akkor csupa hit a világ, csupa szerelmes lángra érdemesség az élet. És ilyenkor beleverjük, belekorbácsoljuk nyomorult testünket, összetépett idegeinket e nagy szerelembe. A jobb életért, a becsületesebb világért, az előretörésért, a világosságért s fantomok legfantomabbjáért, legbolondabbjáért és legszebbjéért, az igazságért ... bővebben


Az országépítő
1.800 Ft
Történeti regény / Kós Károly / Remekírók Diákkönyvtára

A Kós Károly regényében megelevenedő történelmi idők alapkonfliktusa a még törzsi szervezetben élő pogány magyarság és a keresztény világ: Kelet és Nyugat összeütközése. A választás beteljesítője és történelmi súlyának hordozója István, akinek halálos ágyán is azzal a kérdéssel kell szembenéznie, vajon nem volt-e hiábavaló az áldozat?

 


Bűntárgyalás
2.600 Ft
Válogatott novellák / Gárdonyi Géza / Remekírók Diákkönyvtára

A Bűntárgyalás novellái a kevésbé klasszicizált, de valószínűleg egyre érdekesebbé váló Gárdonyit ismertetik meg az olvasóval. Móricz életművének minden opusa egy harcos író újabb és újabb állomása; Gárdonyi nem akar bizonygatni semmit, egyetlen osztályt sem akar sem eltörülni a föld színéről, sem pedig megváltani - ő "csak" ábrázol. A novelláknak ez a hiteles "csak" és az ábrázolás pontossága adja meg a varázsát.


Fogadó a régi világhoz
2.600 Ft
Válogatott novellák / Krúdy Gyula / Remekírók Diákkönyvtára

A kötet néhány Szindbád-novella mellett Krúdy két kitűnő elbeszélését, az Utolsó szivar az Arabs szürkénél és A hírlapíró és a halál címűeket is tartalmazza. Ezenkívül Krúdy tárcáiból is beválogattak egy párat, hiszen ő a műfaj egyik legjelentősebb képviselője, aki megmutatta, hogyan lehet két-három oldalba sűríteni a századforduló magyar életét.


Keresztyéni felelet
1.900 Ft
Gábor Csilla (szerk.) / Remekírók Diákkönyvtára

Jelen kötet 16–17. századi magyar nyelvű nyomtatott hitvitákból ad tematikus blokkok szerinti válogatást. Szándékunk a szövegtípusnak egy olyan keresztmetszetét átnyújtani az olvasóknak, amely amellett, hogy érzékelteti a konfesszionalizáció folyamatának feszültségteli légkörét, megmutatja annak főbb témáit, és érthetővé teszi a különféle gondolkodásmódokból, eltérő hagyományértelmezésekből fakadó nézetkülönbségeket is, meg természetesen azt a cél-  és érvrendszert, amelyekkel és amelyeknek jegyében e vitákat lefolytatták.


Magyar krónikák és legendák
1.900 Ft
Gábor Csilla (szerk.) / Remekírók Diákkönyvtára

A magyar történelem korai epikus műveiből összeállított szöveggyűjtemény szerkesztője, Gábor Csilla nem a sok műből való rövid ízelítők nyújtásának lehetőségét választotta, hanem a kevesebb forrásszemelvény alaposabb bemutatásának koncepcióját.


Oka ezen írásnak...
2.600 Ft
XVIII. századi erdélyi emlékírók / Luffy Katalin (szerk.) / Remekírók Diákkönyvtára

Jelen szöveggyűjtemény a korábbi kötet (Moribunda Transylvania. Válogatás a XVII. század emlékirat-irodalmából, Polis Könyvkiadó, Kolozsvár 2000) elméleti-módszertani premisszáiból indít. A történelmi tapasztalat ürügyén elmesélhető történelem, de inkább történelmek emlékké lényegült elbeszéléseit szándékozik megmutatni.


Szeptemberi emlék
1.800 Ft
Novellák, emlékezések / Móra Ferenc / Remekírók Diákkönyvtára

Móra Ferenc novelláiból és emlékezésiből összeállított kötet.

Világnézetét derűsnek szokás nevezni. Én nem tartom annak. Derűs ez, de borús is egyszerre, az édest vegyíti a keserűvel, a nyájasságot a gúnnyal, a politikai hitet a mindenbe beletörődő közönnyel, az andalgást a teremtettével, a szomorkodást a duhajsággal, a megbékélést a dohogással s egy csipetnyi, rokonszenves lázadással.Részletes keresés