Betöltés...

Kenguru Zsebkönyvek

Sorozat

A keselyű hava
1.300 Ft
Bárczi Zsófia / Kenguru Zsebkönyvek

A fiatal, nagy tehetségű szerző novellái. … A kötetben megjelent novellák három hívószó mentén jellemezhetők: a csoda, a titok, a képszerűség. A művekben visszatérő motívumnak számít a csoda, a természetfelettinek vagy földöntúlinak minősülő események, személyek és tárgyak: visszajáró halottak, az embereket kísértő ördög, a varázsmesék világát idéző tájak, figurák és eszközök (Amikor Fánnit majdnem elvitte az ördög, Jolán néném és a világvége, A keselyű árnyéka). …


A menekülés
1.400 Ft
Összegyüjtött novellák / Mikola Anikó / Kenguru Zsebkönyvek

Nyomasztó világba lép az olvasó Mikola Anikó prózáját lapozgatva. Tárgytalan szorongás, névtelen félelem, feloldhatatlan magány rajzolódik ki ennek az alapvetően realista beállítottságú prózának a színfala előtt. A könyv az évtizedek során a sajtóban - elsősorban a Nő c. hetilapban, amely akkoriban értékes irodalmi rovatot gondozott, illetve a Barátnő családi magazinban -, valamint a Fekete szél (1972) antológiában megjelent novelláit tartalmazza. Hisszük, hogy a könyv kiadásával nagy adósságot rovunk le az alkotó és az olvasó előtt, s a 10 évvel ezelőtt elhunyt szerző végre talán méltó helyére kerülhet irodalmunkban.


A sintér emlékiratai - Scardanelli
1.900 Ft
Măniuţiu , Mihai / Kenguru Zsebkönyvek

A világhírű román rendező két kisregényét fordította magyarra Karácsonyi Zsolt.


A szerelem öt évszaka
1.300 Ft
Monoszlóy Dezső / Kenguru Zsebkönyvek

A felvidéki író prózakötete. „A lányok várakozva kuporognak egymás mellett. Ott ülnek Cso-Cso-Szan, Bébi, Báthory Erzsébet, Vadlegelő Csillag, Almavirág is ott várakozik. Melyiket kellene felkérni legelőször? Mi lenne, ha összekeverné a sorrendet, talán valamennyiük megváltozna, mert hiszen nemcsak a ki, a mikor is számít. A tapasztalat és a tapasztalatlanság. A bizalom és a mégegyszer lehetséges. Egyszóval ugyanazokkal a szereplőkkel az egész élet megváltoztatható”  A novellaciklus darabjai a „felszínen” szerelmes történetek; közvetlenül a felszín alatt diszharmonikus, kakofón love storyk; mélységükben emberi, férfi – női kapcsolatok, amelyekben találkozni, búcsúzni, egymásra találni, elválni, egy lényben sok lényt, és a sokban egyet felfedezni tanulnak az esendő, de esendőségükben is szuverén hősök.

 

A vén kandúr szenvedelmei
1.400 Ft
Juráňová, Jana / Kenguru Zsebkönyvek

Az abszurditásig fokozott, szinte krimibe hajló történet szereplőinek prototípusait az író a kortárs szlovák irodalmi-művészeti közegben találta meg. ...Ha már a mester nem ír többet, Peternek sem lesz miről írnia. Nem tud majd kiről írni. Nem tud majd kivel foglalkozni. Igaz, vannak más írók is, de... Van Peterben annyi erő, hogy Viliamból klasszikust csináljon, és ezzel örökre biztosítsa a megélhetését? De hiszen már más idők járnak. Ki lehet ma már klasszikus? Minden sikert jócskán táplálni, ápolni kell, el kell távolítani a kártevőket, ám itt az a kérdés, hogy meg lehet-e és megéri-e ezt tenni egy halott szerzővel, aki nem megy el már egyetlen felolvasásra sem. És a halála is! Még ha tökéletes öngyilkosság lenne. Vagy természetes halál! Senki nem tud semmit...


Ahová meg nem érkezünk
1.800 Ft
Rácz Boglárka / Kenguru Zsebkönyvek

"Rácz Bogi könyve oda visz el minket, ahová nélküle csak nagyon nehezen juthatunk el. Az érzések városába, az egyszerre szent és kurtizán lányhoz, a színes szerelemhez, az idő sűrűségét megélő léthez. Ő az, aki a fiatal költők közül a leghalkabb és talán az egyik legeredetibb, aki törékenyen és gyengéden kapcsolódik a magyar és az ind hagyományokhoz - ám ezt csak én tudom, s meglehet e könyvecske olvasáshoz e tudás nem szükségeltetik. Még az sem számít, ki az a Rácz Bogi, és hogy kik vagyunk mi, nem számít, hogy mennyire sokat tud ő, csak az a fontos, hogy ez a pár vers, ez a kicsinyke kötet az olvasó életét igazabbá és szebbé teheti." (Weiner Sennyey Tibor)


Az elszállt szitakötő
1.600 Ft
Bréda, François / Kenguru Zsebkönyvek

Bréda kisregénye kalandozás az örök Évával, különféle életszakaszokban és -helyzetekben, míg végül a vágyott és kárhoztatott Nő szitakötővé lényegül át. Persze, okulni is lehet ám e könyvből. A női lét mindenféle, sötét és szomorú, árnyékos és erkélyes- napfényes oldalát megismerhetjük. A Nő bizonyos Ibike alakjában ölt testet, sokszor áldozatokra kényszeríti a férfit, sokszor meg látszólag lehetetlen helyzetekbe sodorja. Bréda európai nívójú, európai látásmódú alakja nemcsak a román, de az egész európai irodalomnak. Lokális és globális, ott van a sorok között Románia, Déva és Kolozsvár, és ott rejlik Franciaország, és Európa. 


Casanova átváltozásai
1.500 Ft
Balázs F. Attila / Kenguru Zsebkönyvek

A visszafogottság a Casanova átváltozásainak egyik alappillére, a megközelítés mindig szőrmentén történik, s a szerző sokkal inkább az elhallgatással akar hatást kifejteni, mint a szókimondással. A Csanova átváltozásainak szövegei igazi művészi ékszerek, azt a gondolatot ébresztik bennünk, hogy a szerelem a legerősebb motiváció, az élet magja, az idő mosolya, mert mivel határok és mérlegelés nélkül kínálja az embernek a halhatatlanság és gazdaság piciny darabját, és a szív tüzei felgyúlnak minden megosztott érzelemmel. (Ion Deanconescu)


Egyszerű viselet
1.300 Ft
M. Csepécz Szilvia / Kenguru Zsebkönyvek

A Madách-díjas írónő lélektani kisregénye balladai tömörséggel fogalmaz, hagyományokból és jelenünkből egyaránt merít. Párhuzamos monológokból bontakoznak ki két, a huszadik század hazai történelmébe vetett nő életének válságai, fordulópontjai, sikerei és tragédiái. Emberi kapcsolatok, vágyak és lehetőségek csapnak össze a történetekben. Különböző habitusú és érzékenységű, más-más kulturális háttérrel induló emberek eltérő reakciókat adnak az őket érő hatásokra, másfajta életstratégiákat és lehetőségeket keresnek, s míg az egyik életfelfogás a kiteljesedés, a másik a testi-lelki megsemmisülés irányába tolja el sorsukat.


Kiber tér, végállomás
1.800 Ft
(Elbeszélések) / Z. Németh István / Kenguru Zsebkönyvek

Z. Németh István munkássága műfajilag meglehetősen tarka képet mutat: írt novellát, regényt, verseskötetet, humoreszkeket, irodalmi paródiákat, s a felsorolás meglehetősen foghíjas. Ami azonban mindeme sokszínűség mellett meghatározó vonása alkotásainak, az a szatirikus-ironikus humor, a frappáns szójátékok tobzódása, a modern problémák iránti nagyfokú érdeklődés, valamint az ötletesség. Mindez jól jellemzi a Kiber tér, vég-állomás című kötetét alkotó három novellát is. Ezeket azonban e jellemző jegyek mellett a tematikai párhuzam is összeköti. Felhívás ez a kötet: gondolkodj másképpen, láss a mélyére a dolgoknak! Merj kiberpunk lenni!


Kihallgatás
1.200 Ft
Kiss Péntek József / Kenguru Zsebkönyvek

Kiss Péntek József első irodalmi összeállítását 1970-ben mutatta be, azóta több mint 60 színházi előadást rendezett Komáromban és a környező falvakban. Közel húsz évig volt a GIMISZ Diákszínpad rendezője és csaknem négy évig a komáromi Jókai Színház igazgatója. Ötvenhárom éves volt, amikor jelentkezett a Selye János Egyetemre. Imád tanítani, miközben azt vallja: minden eddigi tevékenysége egyetlen gyökérből táplálkozik: a vágyból, hogy megossza másokkal, amit a világról gondol. Mostanában egyre többet ír: elbeszéléseket, verseket.


Nem mondja ki a nevét
1.300 Ft
Szűcs Enikő / Kenguru Zsebkönyvek

Szűcs Enikő kötetének írásai a (női) nemiséget problémának, nyitott játéknak fogják fel, amelynek lényegi eleme a műfaji és erkölcsi határok áthágása, a nemi eldönthetetlenség: „Amióta hiánylények vagyunk, nyüszítünk egymás nemisége után. Te a benned levő nőt keresed bennem én meg a bennem levő férfit. Nincs igazság, nekünk egy testben kéne megszületni.” Kísérletező, lázadó szövegről van szó, és ezért nagyobbak a kilengései is, kevésbé kontrollálja önmagát, cseppfolyós, lágy szövegei a szadista jelenetektől a sírós, szentimentális részletekig terjednek, miközben magukba építik a popkultúra egyes elemeit. Rengeteg az utalás a Nirvana, Madonna vagy a Deep Purple szövegeire, a Bizottságra és a Kispál és a Borzra.


Sereg
1.300 Ft
Juhász Miklós / Kenguru Zsebkönyvek

A "sereg" a kommunista idők néphadseregét jelenti, s a regény témája, szereplői ebben a körben mozognak. 29. A fegyveres erők és testületek soraiban szolgálatot teljesítő párttagok és az ott működő pártszervezetek annak érdekében tevékenykednek, hogy a fegyveres erők és testületük minél magasabb fokon és minden helyzetben teljes mértékben megoldják feladataikat, szilárd támaszai, védelmezői legyenek a népi hatalomnak.


Színésznők
1.400 Ft
Sloboda, Rudolf / Kenguru Zsebkönyvek

Történetek a közelmúltról, a közelmúltban elhunyt neves szlovák író kortársairól és kalandozásairól.


Testközelben
1.400 Ft
Rankov, Pavol / Kenguru Zsebkönyvek

Pavol Rankov 1995-ben jelentette meg első novelláskötetét, amelyért egyből Ivan Krasko Díjat kapott. Hogy a kortárs szlovák próza élvonalába tartozik, arra bizonyíték a számos fordítás: Bulgáriában, Csehországban, Magyarországon, Lengyelországban, Ausztriában, Romániában, Svédországban és Olaszországban jelentek meg írásai. 1997-ben elnyerte a Premio Jean Monnet európai irodalmi díjat. Rankov írásművészete kétségtelenül az európai irodalom élvonalába tartozik. A Testközelben című novellaválogatás legutóbbi, 2004-ben megjelent kötete alapján készült. A borítón Szász István műve.


Torony
1.900 Ft
Aich Péter / Kenguru Zsebkönyvek

Az elbeszéléskötet arról szól, ami mindnyájunkat megérint, s amely elől nehéz kitérni: a magányról. Az elbeszélések sajátos metaforák: mélyebb értelmük hol hétköznapi, hol abszurd história mögé bújik. A magány lelked társtalansága. Egyedül akkor vagy, amikor csak a tested maradt egy szál magában. Erdőben fák nélkül. Üres szobában te és a falak. A magány rosszabb. A szoba közepén ülsz, és mégsem vagy ott. Levegő után áhítozol, s nincs mit belélegezni. Néha még a lelked is elhagy. Csak az egód van ott, esetleg. Hogy fölfogja, s megértse a magányt. Amiért senki az égvilágon nem gondol rád. Amikor egyszerűen senkinek eszébe sem jutsz...bővebben


Travesztia show
1.600 Ft
Kovalyk, Uršuľa / Kenguru Zsebkönyvek

A kötet a női lét különböző aspektusait tárja az olvasó elé hol könnyed, hol súlyosan fájdalmas szövegekben, a születéstől a halálig. - Uršuľa Kovalyk (1969) a kassai underground jelentős alakja, szociális gondozó. Jelenleg Pozsonyban él. Több irodalmi díjat nyert. Eddig két elbeszéléskötete jelent meg . Fordította Horváth Erika.


Végállomás
900 Ft
Balco, Július / Kenguru Zsebkönyvek

Groteszk és irracionalitásba csúszó történet a szocializmus végnapjai előtti időkből. Az értelmiség és a hatalom négy személyt érintő bizarr története.Részletes keresés