Betöltés...

Kaláka Könyvek

Sorozat

Az ozsdolai szabó, aki megélt két világháborút
2.500 Ft
Borbáth József visszaemlékezései / Iochom István / Kaláka Könyvek

Iochom István új, sorrendben tizenötödik könyve ismét az úgynevezett valóság­irodalom világába kalauzolja az olvasót. Ehhez segítségül kéri Borbáth József néhai ozsdolai szabómester naplóját, amely a múlt század első felébe vezet vissza minket. Abba a korba, amikor két háborút és két impériumváltást, na meg a kommunizmus térhódítását is kénytelen volt megélni Székelyföld lakossága.


Gábor Áron
2.500 Ft
Regényes krónika / Sombori Sándor / Kaláka Könyvek

A háromszéki, berecki születésű Gábor Áron (1814. nov. 27. 1849. júl. 2.) a cselekvési lehetőségeket kereső és megtaláló, tehetségét gazdagon kamatoztató, leleményes, szavaival szólva "a mesterségek fortélyaiban" járatos ágyúöntőként és a forradalom ügyéért életét áldozó hős tüzértisztként él népe emlékezetében. Hősi halála pillanatától kezdve visszaemlékezések, emlékiratok, tudományos feldolgozások és szépirodalmi művek idézik, ill. örökítik meg életét és példáját.


Magyar Bukarest
2.990 Ft
Hencz Hilda / Kaláka Könyvek

Románia nem kizárólag a román etnikumúak alkotása. A történelem során élt mellettük számos „idegen” és „kisebbségi”. A két világháború közti Nagy-Románia, bár „egységes nemzetállamnak” nevezi önmagát, egyike Európa legváltozatosabb etnikai palettájú országának. Kiváltképpen a városi kör volt kozmopolita, a burzsoázia pedig nagy mértékben „nem román” eredetű. Mélyreható kutatások szükségesek ezen etnikumok hozzájárulásáról a város történelméhez. Hencz Hilda jó példával jár elől ilyen szempontból a bukaresti magyarokról szóló könyvével. Románia fővárosa valóban „magyar” város volt, ahogy voltak időszakok, amikor görög, zsidó vagy éppen német volt. 1930-ban körülbelül 640 ezer lakosából 24 ezer volt magyar nemzetiségű, minden társadalmi és szakmai réteget képviselt. Alapos dokumentálással, figyelemreméltó alapossággal és szakmai szigorral rekonstruálja a szerző lépésről lépésre a bukaresti magyar közösség alakulását. Vitathatatlan történetírási siker. LUCIAN BOIA történész, akadémikus, a Bukaresti Egyetem tanára


Volt egyszer egy 56
1.690 Ft
Akiket a forradalom szele, s a megtorlás ökle megcsapott / Benkő Levente / Kaláka Könyvek

"Az 1956-os magyar forradalomhoz és szabadságharchoz kötődő, erdélyi-romániai fejleményeket taglaló idő- és térbeli utazás ez a könyv.

Szereplői a győztesek: a sok megkínzott, meghurcolt, jeltelen tömegsírokba gyilkolt, börtönbe, Gulagra s pusztulásra ítélt Dávid. Akiket a forradalom szele s a megtorlás ökle megcsapott. Akik túlélték, és ma kálváriájuk stációihoz visszatérve e kötet lapjaira mondják történetüket. Emlékeznek ama gyönyörű október végi, november eleji napokra, szabadságálmokat szövögető pajtásokra, rácsok mögé vetett bajtársakra, börtönökre, román Gulagra, méltóságra és megaláztatásra, csaholó ebekre, emberséges és embertelen emberekre, reményre és kétségbeesésre, zsebkendőnyi tiszta kék égre és föld alatti sötétzárkákra, akkor szertefoszlani látszó, ma már beteljesülő álmokra. Arra, amit akkor beléjük fojtottak, de emlékezetükből kitörölni soha senki nem tudott. Arra, hogy: Volt egyszer egy ’56."  Benkő LeventeRészletes keresés