Betöltés...

Kárpátaljai Magyar Könyvek

Sorozat

"A felnégyelt Haza..."
3.990 Ft
100 év versei Trianontól napjainkig 1920-2020 / Kárpátaljai költők antológiája / Dupka György szerk. / Kárpátaljai Magyar Könyvek
Kárpátaljai költők antológiájának tematikus fejezetei: Költők, versek a csehszlovák... bővebben

"Jön még egy új világ..."
4.500 Ft
A magyar '56 kárpátaljai kézikönyve / Dupka György / Kárpátaljai Magyar Könyvek
Dupka György (Tiszabőkény, 1952) ukrajnai és kárpátaljai magyar író,... bővebben

"Nevük élni fog nemzedékről nemzedékre..."
2.800 Ft
Múltidézés a Kárpát-medencében: szovjet katonai megtorlás, GULÁG- és GUPVI-táborok, áldozatok, emlékhelyek / Dupka György, Zubánics László (szerk.) / Kárpátaljai Magyar Könyvek

Beregszászon 2017. november 17-én tartott nemzetközi konferencia anyaga.


A Gulág-Gupvi-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján, 2020
2.900 Ft
Nemzetközi emlékkonferencia, Beregszász, 2020. november 20. / Dupka György, Zubánics László szerk. / Kárpátaljai Magyar Könyvek
A Kárpátaljai Magyar Könyvek 300. kötete a Szolyvai Emlélparkbizottság Évkönyve, amely az 2020.... bővebben

A kárpátaljai magyar művelődési élet jeles személyiségei
2.500 Ft
Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés 1918-2018 / Dupka György / Kárpátaljai Magyar Könyvek

A vidékünkhöz kötődő írástudók sajátos katasztere ez a gyűjtemény, amely Kárpátalja létrejöttének 100. évfordulója elé készült nyomdai és elektronikus változatban. Az olvasók szembesülhetnek azokkal a személyiségekkel, akik szellemi síkon is nyomot hagytak az időben, és figyelemre méltó értékekkel gyarapították egységes magyar művelődésünket, irodalmunkat és kultúránkat, tudományos életünket...


A kárpátaljai magyarság, németség elhallgatott tragédiája, 1944-1946 A hidden Tragedy: the Fate of Hungarians and Germans in Subcarpathia, 1944-46
4.500 Ft
Dupka György / Kárpátaljai Magyar Könyvek
Dupka György (Tiszabőkény, 1952) ukrajnai és kárpátaljai magyar író,... bővebben

A múló évek útján
2.400 Ft
(Elbeszélések, karcolatok) / Weinrauch Katalin / Kárpátaljai Magyar Könyvek

"Weinrauch Katalin új novelláskötete érdeklődésre tarthat számot az olvasók körében. A szerző ismét megpróbálja megfejteni a csodát: hogyan tud megmaradni egy maréknyi kárpátaljai magyar szülőföldjén, az anyanyelv végvárában. 


A múlt tükrében elmerengve...
3.500 Ft
Északkelet-Magyarország mindennapjai a XVI-XVIII. század fordulójánI / Zubánics László / Kárpátaljai Magyar Könyvek
Zubánics László PhD (Gut, 1977) közíró, lapszerkesztő, helytörténész, egyetemi tanár,... bővebben

A nagy háború emlékezete Kárpátalján 1914-2018
3.000 Ft
Haditettek, hősök, haditemetők, emlékművek, népemlékezet és ünnepségek / Dupka György / Kárpátaljai Magyar Könyvek

A lehetőségeket számba véve olyan ismeretterjesztő emlékkönyv összeállítására törekedtem, amely a tárgyalt korszak feledésbe merült eseményeit újra felszínre hozza, a meglévő fehér foltokat eltünteti, és megközelítőleg hiteles képet ad a kárpátaljai diákifjúságnak és a felnőtt olvasóknak is...


A szolyvai emlékpark névlistája
2.900 Ft
A II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak gránitlapokra vésett nevei: internált civilek, elesett, meghalt katonák és munkaszolgálatosok / Dupka György / Kárpátaljai Magyar Könyvek

Dupka György (1952, Tiszabökény) PhD, történész, irodalmár, kiadói főszerkesztő, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatója. Feldolgozásában jelent meg a Szolyvai Emlékparkban található névlista települések szerint, amely a az internált civileknek, elesett, meghalt katonáknak és munkaszolgálatosoknak állít emléket.  


Egyházüldözés Kárpátalján 1944-1991
3.500 Ft
(Idővándor állandó és a mobil tematikus kiállítás katalógusa a Tiszabökényi Árpád-házi Szt. Erzsébet és a Mártírok r. k. templomban) / Dupka György / Kárpátaljai Magyar Könyvek

„1945-ben Sztálin kiadott egy az egész közép-kelet európai egyházüldözést meghatározó iratot, melyben megbízza a Szovjetunió Népbiztossága melletti Orosz Ortodox Egyházügyi Tanács elnökét Karpovot, hogy utasításainak megfelelően hajtsa végre az istenhit teljes eltörlését...


Guti körkép
1.800 Ft
Zubánics László / Kárpátaljai Magyar Könyvek

Az izgalmas, de sajnálatos módon ma is keveseket foglalkoztató kérdésre - mit rejt múltunk - akkor adható hiteles válasz, ha egy-egy vállalkozó szellemmel is megáldott kutató hajlandó leásni az évszázados mélységekbe és felszínre hozza, közkinccsé teszi a megtalált értékeket...


Irodalmi élet Kárpátalján a szovjet időszakban (1944-1991) - Hungarian Literary Life in Subcarpathia During the Soviet Period (1944-1991)
3.500 Ft
Dupka György / Kárpátaljai Magyar Könyvek
Dupka György (Tiszabőkény, 1952) ukrajnai és kárpátaljai magyar író,... bővebben

Kiút
1.600 Ft
Kisregény / Bartha Gusztáv / Kárpátaljai Magyar Könyvek

Bartha Gusztáv (Mezővári, 1963) kárpátaljai magyar költő, író. A 80-as évek elejétől publikál a Beregi Hírlap, a Kárpáti Igaz Szó, a Hatodik Síp és a Pánsíp c. folyóiratokban. Az Együtt szerzői köréhez tartozik. Színművei, versei, elbeszélései rendszeresen jelennek meg.


Magyar Gulág-Gupvi-rabok Eurázsiában
4.900 Ft
Felfedett nyomok Oroszország (Baskíria, Tatárföld, Csecsenföld), Kaukázus (Azerbajdzsán, Georgia, Örményország), Ázsia (Kazahsztán, Üzbegisztán) régióiban / Dupka György / Kárpátaljai Magyar Könyvek
Dupka György (Tiszabőkény, 1952) ukrajnai és kárpátaljai magyar író,... bővebben

Magyar irodalmi élet és írásbeliség Kárpátalján
3.000 Ft
Kultúrtörténeti vázlat, az írástudókat adó táj kulturális jellegzetességei, kortárs írók, irodalmi életet generáló intézmények adattára / Dupka György / Kárpátaljai Magyar Könyvek

Mint azt Vári Fábián László költőnk remekül megfogalmazta, „a felnégyelt Haza” előtti „négymegyényi” régió irodalmi öröksége mindig az egységes magyar irodalom és műveltség része volt és maradt mindmáig. Az egykori Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros megyék területén kialakult szellemi-kulturális örökséget ma is tudatosan őrzi a kárpátaljai magyar közösség. Ugyanakkor nem beszélhetünk teljesen önálló, autentikus kárpátaljai magyar irodalmi hagyományról, mivel Kárpátalja  politikai története, kulturális önszerveződése lényegében az I. világháborút követően, 1918, illetve 1919 végén kezdődött, amikor a nagy történelmi-társadalmi fordulatok következtében vidékünk megyéinek határai és az országhatár többször megváltozott...


Magyar újságok Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaságban
2.500 Ft
(Sajtótörténet) / Kiss Ágnes / Kárpátaljai Magyar Könyvek
Kiss Ágnes (Munkács, 1945) történelem-magyar szakos tanár, kutató. Budapesten él, de elsősorban szűkebb... bővebben

Múltunk és jelenünk "lámpás emberei"
2.800 Ft
(Interjúk, visszaemlékezések, önéletrajzi írások) / Ortutay Mária / Kárpátaljai Magyar Könyvek

Ortutay Mária (Ungvár, 1945) irodalomtörténész, lapszerkesztő, újságíró,a Hungária TV Közalapítvány, a Duna Televízió Tulajdonosi Testületének volt elnöke. Nyugdíjba vonulása után alapította a Független Pannon Világ c. folyóiratot, amelynek főszerkesztője lett. Az utóbbi időben e-book formájában publikál, már 10 könyve olvasható a neten. 


Vannak ringó bölcsők
1.800 Ft
Kárpátaljai magyar népballadák és népdalok / Vári Fábián László / Kárpátaljai Magyar Könyvek

Elérkezett hozzánk és szólít bennünket az idő, hogy népballadáinkat az érdeklődő olvasó kezébe adjuk. Másfél évtizedes szándék folyamodik a megvalósításért, s ennél jóval régebbi keletű adósság követel azonnali törlesztést. S íme: kiállítva, hitelesítve a kárpátaljai magyarság belépője a nemzeti folklór birodalmába. Míg az előttünk járó tájegységek ...bővebben


Viszontlátás II.
2.800 Ft
Válogatás az Együtt folyóirat 2009-2017 közötti számainak szépirodalmi anyagából / Vári Fábián László (szerk.) / Kárpátaljai Magyar Könyvek
Kárpátaljai Magyar Könyvek 276. kötete válogatás az Együtt folyóirat 2009-2017 közötti... bővebben


Részletes keresés