Betöltés...

Idegen nyelvű, többnyelvű


Zöld Péter Batthyány Ignác erdélyi püspökhöz írt jelentése
1.200 Ft
Zöld Péter / Bibliotheca Moldaviensis

A moldvai csángóság történelmét, kultúráját, néprajzát bemutató sorozatunk következő darabja Zöld Péter csángóság sorsáról, életkörülményeiről írt levelét adja közre 1781-ből. A bevezető tanulmány Szőcs János munkája; Zöld Péter életét és munkásságát méltatja. A kötet kétnyelvű.


Zenta – Cehta (1216–2016)
3.000 Ft
Almási Tibor - Tari László

" ... nekünk zentaiaknak is vissza kell olykor-olykor tekinteni a multba, mert a mult nemcsak veteményes ágya a jelen virágainak, hanem magyarázója a jelen és irányadója a jövő eseményeknek. Ily szempontból tekintve városunk Árpádkori történetét, - minden hiányossága dacára is, - azon hosszú fejlődés egyik tekintélyes korszakául kell tartanunk, melyen városunk hat százados multja folyamán a mai napig átesett. A ködös régiség s az a -sacra vetustas- lengi át e kort, melyre e város minden fia nemcsak kegyelettel, de büszkeséggel tekinthet vissza." Dudás Gyula


Zenta 800
1.500 Ft
(1216-2016) / Tari László - Fodor István - Szűgyi Ferenc (szerk.)

Elkészült a Zentai Történelmi Levéltár legújabb (ünnepi) kiadványa, melyet Zenta város első írásos említésének 800. évfordulójára állítottak össze és az alábbi személyek közreműködése nélkül nem, vagy csak nagyon nehezen jött volna létre: Tari László (szöveg), Kávai Mucsi Katalin (lektor), Beszédes István (műszaki szerkesztő), Predrag Popović, Balassy (Szőcs) Ildikó, Harmath Đorđević Timea (fordítás).

A négy nyelvű (magyar, szerb, angol, német), 16 oldalas, teljesen színes album...bővebben

 


Zala megye középkori templomai a teljesség igényével
3.990 Ft
Gondos Béla - Horváth Zoltán György - Károlyi György

Hullámzó dombvidék sokfelé szőlőtermő lankákkal. Kallósd közismert és Bagod-Vitenyédszentpál pompásan helyreállított körtemploma. A romanika kis falusi templomai és finom faragványai. Monumentális gótika Keszthelytől Egerváron át a Csáktornya melletti Drávavásárhelyig. Aquila János freskói Bántornyán. 76 középkori templom 65 településen, 420 színes fotóval bemutatva. Ismertető szöveg a magyar mellett német és angol, valamint a Muraköz esetében a magyarok társnemzetének tiszteletére horvát nyelven is.


YU retorika
3.000 Ft
Válogatás negyvenöt év munkáiból / Szombathy Bálint

Szombathy Bálint számára a művészet személyes archívumként nyilvánul meg, amelybe rendszerezetten betáplálta saját különböző ideáljait, képeit, emlékeit, tudását, tiltásait és tabuit. Mindazt a bizonytalannak mutatkozó, ám lendülettel teli művészi létet, amelyben a művészi tudat mögött ott munkál a tömör, ostorát az egyén hátán csattogtató történelem. (Nebojša Milenković)


What is the Hungarian?
4.800 Ft
Masters of Hungarian Essay on Identity / Márkus Béla (szerk.)

Angol nyelvű esszékötetünk szerzői a művészet, a tudományok és a közélet legkülönfélébb területén fejtettek ki jelentős tevékenységet. Egy a közös bennük: életművük egészében keresték a választ arra a kérdésre: mi a magyarság? A nyelvi-kulturális önazonosság megfogalmazása – Bartók, Babits vagy Bibó István szavaival – ma is érdekes lehet külföldi és hazai olvasónak egyaránt.


Vlčany
2.000 Ft
Vlčany - Forcas - Farkasd - Vágfarkasd / János Restár

A vágparti község, Farkasd monográfiája. Összeállította és szerkesztette: Restár János. Szerzők: Bukovszky László, Danter Izabella, Gál Margit, Ižóf József, Molnár Benő, Novák Veronika, Seres Róbert és Takács József.

Vágfarkasd (Vlčany), eredeti nevén Farkasd, szlovákul Vlčany

Farkasd

 


Visszaút – Maneras de volver
1.800 Ft
Rafael Soler

A kétnyelvű kötet az AB-Art Kiadó gondozásában látott napvilágot. Rafael Soler, spanyol költő, író, egyetemi tanár, Valenciában született 1947. december 2-án. A madridi Műszaki Egyetem civil mérnöki szakán szerzett oklevelet, majd elvégezte a madridi Complutense Egyetem szociológia szakát is. Jelenleg a madridi Műszaki Egyetem professzora és a nemzetközi kapcsolatok igazgatója a madridi Civil Mérnöki Főiskolán...bővebben


Versek - Poezii
1.680 Ft
Baciu, Angela / Bilingua

Kétnyelvű kiadvány a román költőnő válogatott verseiből. A kortárs román irodalom egyik legtehetségesebb lírikusa a fiatal Angela Baciu. Verseinek formavilága az avantgárd szabad versre épül, ám e kibeszélő, gyakran nagyon női témákat megfogalmazó monológok egészen mélyről merítkeznek. A mindennapi menetrend személytelen ritmusa elemi, érthetetlen félelmeket szabadít fel, amelyek álmokat, titkos vágyakat, emlékeket rejtenek. Egy kamaszszerelem, a meg nem született gyermek, az elveszített ártatlanság, a hétköznapok tragikuma a létezés ünnepélyes aktusa által szentelődik meg. A lírai én szinte eggyé forr a látomásokban felidézett gyermekkori helyszínekkel, az emlékek napfényével, és e különös átalakulás eszköze a mágikus erejű, sámáni asszociációkat keltő szó:...bővebben


Versek - Poezii
1.500 Ft
Balázs F. Attila / Bilingua

A marosvásárhelyi születésű költő, Balázs F. Attila verseit olvashatjuk magyar és román nyelven. Balázs F. Attila (Balázs Ferenc Attila) (Marosvásárhely) költő, prózaíró, műfordító, szerkesztő, lap- és könyvkiadó, a pozsonyi Szőrös Kő című irodalmi folyóirat kiadója. A ditrói Matematika - Fizika Líceumban érettségizett (1973). Ezt követően Gyulafehérváron a Római Katolikus Hittudományi Főiskolán folytatta tanulmányait, majd Bukarestben szerzett könyvtárosi és műfordítói diplomát. Tizenhárom évig a csíkszeredai Megyei Könyvtár könyvtárosa. 1990-ben Szlovákiában, Felvidéken telepedett le. 1990 és 1992 között a pozsonyi Szabad Újság szerkesztője, a Szlovák Rádió magyar adásának és a pozsonyi Új Szó című napilap munkatársa.


Versek - Poezii
1.680 Ft
Şerban Foarţă és Ildikó Foarţă fordításában / Kelemen Hunor / Bilingua

Kelemen Hunor (Karcfalva, 1967. október 18. – ) romániai magyar író, költő, újságíró, politikus, volt kulturális államtitkár, az RMDSZ ügyvezető elnöke, majd államfőjelöltje a 2009-es romániai elnökválasztáson. A 2009. december 23-án Emil Boc vezetésével megalakult kormány kulturális minisztere. 2011. február 26. óta az RMDSZ elnöke. Verseit most a Bilingua sorozat legújabb kötetében román és magyar nyelven adjuk közzé.


Várak, erődítések újra használatban 2011
3.500 Ft

A háromnyelvű (magyar, román, angol) tanulmánykötet két fő részre oszlik, az első a Romos történeti tartószerkezetek – Erődítések műszaki vonatkozásai címet viseli, a második pedig Várak erődítések – Újra használatban cím alatt közöl írásokat.


Urban development in Slovakia
1.800 Ft
István Mezei

A könyv a 2008-ban "Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén" című kötet fordításaként jelent meg. A tudományos munka először az 1918 előtti Felvidék városait mutatja be, népesség szerint, nemzetiségi összetételek szerint. Majd Szlovákia településszerkezetét ismerhetjük meg, a szlovákosítás folyamatát, az iparosodás hatásait a városok életére. Az önálló Szlovákia 1993 utáni közigazgatási átszervezésének hatását a városhálózatokra mutatja be a szerző, végül pedig az elmúlt évtizedben létrejött határmenti együttműködésekről olvashatunk – mindezeket számos adat, táblázat, térkép teszi kézzelfoghatóvá.


Udvarhelyszéki mozaik – An Udvarhely County Mosaic
6.990 Ft

Első ránézésre egy gyönyörű fotóalbumot vehet kézbe az olvasó, amely udvarhelyi pillanatokat örökít meg. Ha jobban belelapozunk, akkor egyszer csak megérint minket az élet, amit ábrázolni kíván a könyv, egy közösség élete – amitől a könyv többé válik egy fotóalbumnál. Hiszen a kötetben nem a híres látnivalókat nézhetjük meg, hanem a közösség mindennapjait, ünnepeit, egy-egy felemelő pillanatot, az embereket, hangulatokat, tájakat, amelyek valóban közel hozzák olvasójához az udvahelyszéki közösséget. A képek mellé történeteket olvashatunk (magyarul és angolul), melyeket udvarhelyi emberek meséltek, lóról, házról, ünnepről, diógyűjtésről. Így valóban lelket melengető élményben lehet részünk – bárhonnan is jöttünk.


U potrazi za figurama
2.000 Ft
Beszédes István (szerk.) / Edicija Makropolj

A Figurák után kutat szerb nyelvű változata.


Transsylvania Nostra 2011/3
2.800 Ft
Épített örökség

Az Épített örökség alcímet viselő háromnyelvű folyóirat (magyar, román, angol) többek között a következő témákkal foglalkozik: A vajdahunyadi vár helyreállításának története (Lupescu Radu), Az erdődi Károlyi-kastély története a közelmúltban végzett kutatások tükrében (Eke Zsuzsanna), Beavatkozások az erdődi Károlyi-kastélynál (Buda Zsuzsanna), Római kori rommaradványok konzerválása és bemutatása (Mezős Tamás).


Transsylvania Nostra 2010/3
2.800 Ft
Épített örökség

A kiadvány minden lapszáma tudományos információk gyűjteménye, amelyek a kulturális örökség legfontosabb, felbecsülhetetlen anyagi, esztétikai és szellemi értékeket hordozó ágának, az épített örökségnek a területén tevékenykedő szakemberek kutatási, restaurálási és helyreállítási munkálatainak eredményeit teszik elérhetővé. Az Épített örökség alcímet viselő háromnyelvű (magyar, román, angol) folyórat többek között e témával foglalkozik: Rom volt... rommá lesz? (Dér István).


Transsylvania Nostra 2009/4
2.800 Ft
Épített örökség

Az Épített örökség alcímet viselő háromnyelvű (magyar, angol, román) folyórat ebben a számában többek között a következő témákat járja körül: Műemlékvédelmi képzés a Budapesti Műegyetemen (Mezős Tamás), az Épített Örökség Felújítására Szakosító Posztgraduális Oktatás, a H. Oberth tér 25. számú ház (Segesvár) helyreállítása és hasznosítása.


Transsylvania Nostra 2009/3
2.800 Ft
Épített örökség

Az Épített örökség alcímet viselő négynyelvű (magyar, román, angol, német) folyóirat ebben a számában többek között ezekkel a témákkal foglalkozik: Háromszégi cigányok ház- és lakáskultúrája (Kinda István), Válogatás nép építészeti helyreállítási munkáimból (Sisa Béla), A mexikói Tabasco állambeli falusi ház (Gerardo Torres Zárate).


Transsylvania Nostra 2009/2
2.800 Ft
Épített örökség

Az Épített örökség alcímet viselő háromnyelvű folyóirat (magyar, román, angol) többek között a következő témával foglalkozik: Torockó építészeti öröksége (Furu Árpád). A kiadvány nemzetközi jelleget őlt, túllépve a helyi, illetve országos határokat. Romániában, jelenleg az egyetlen, épített örökség szakterületét felölelő többnyelvű folyóirat. A Transsylvania Nostra folyóirat 2007-ben indult útjára. A kiadvány minden lapszáma tudományos információk gyűjteménye, amelyek a kulturális örökség legfontosabb, felbecsülhetetlen anyagi, esztétikai és szellemi értékeket hordozó ágának, az épített örökségnek a területén tevékenykedő szakemberek kutatási, restaurálási és helyreállítási munkálatainak eredményeit teszik elérhetővé. Részletes keresés