Betöltés...

Idegen nyelvű, többnyelvű


Málenkij robot Bonyhádon és környékén - Zwangsverschleppung aus Bonyhád und Umgebung
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
Lohn Annamária

Jelen kötet célja a "Schwäbische Türkei" központjában fekvő Bonyhád, és az ahhoz közeli települések területéről- kiemelve Tolna megyét és a történeti Völgységet - málenkij robotra elhurcolt német ajkú lakosság viszontagságainak bemutatása. A mindkét világháborút elveszítő Magyarországra és Európára is ólomsúllyal nehezedett a német kérdés...


Kelet Kapuja I/1
990 Ft
Történelmi folyóirat - I. évfolyam 1. szám (2017. július - szeptember) / Dr. Obrusánszky Borbála (főszerk.)

Közel két éve készülünk egy olyan tudományos folyóirat indítására, amely a magyarság eredetkérdésével foglalkozik hazai és külföldi szakértők tanulmányain keresztül. Bemutatjuk saját és rokonnépeinek nyelvi, szellemi és tárgyi örökségét a kezdetektől napjainkig. Mindehhez figyelembe kívánjuk venni a különböző tudományágak hazai és nemzetközi kutatásainak az eredményeit, köztük a történeti, régészeti, nyelvészeti, néprajzi, embertani, népzenei, genetikai stb. tudományok képviselőinek a munkáit...


Rëcsnik
1.000 Ft
Vajdasági magyar szótárfüzet / Antal Szilárd

Ha olyan helyen élünk, ahol egy meghatározott nyelven beszélünk, de a mindennapok során, az iskolán kívül egy másikat is hallunk és gyakran használunk, a meglevő nyelvnek kialakul egy új formája, amelyhez meglehetősen körülményes bárminemű lingvisztikai kvalitást társítani. Jelen szótárfüzet igyekszik áthidalni azokat a megértési és megértetési problémákat, amelyek ebből a – mindennapjainkat érintő – „szimpatikus” nyelvi sokszínűségből adódnak. Annál is inkább hasznos a jelen kiadvány, mert a nyelvek által összefűződnek szenzibilitásaink.


Szakítópróba – Zerreisprobe
1.100 Ft
Thiele-Csekei Enikő / Bilingua

A költő első kötete 33 verset tartalmaz magyar és német nyelven. A Felvidékről induló szerző moszkvai tanulmányait követően Németországban kezdte el pályáját, majd Burgenlandban telepedett le. Thiele-Csekei Enikő 1964. december 25-én született Zselízen. A lévai alapiskolába járt, Léván töltötte gyermekkorát, s az alapiskolában szavalt is, innen a költészet iránti szeretete. A pozsonyi magyar Gimnáziumban érettségizett, a moszkvai Lomonoszov Egyetem kémia szakán szerzett egyetemi diplomát. 1990 és 2004 között Németországban élt, majd Burgenlandban telepedett le. Németből, oroszból, szlovákból fordít. 


Blue / Kék
1.100 Ft
Attila F. Balázs

Is blue the colour of patience?

Is this why the sea and the sky

turn grey

when harmony

and patience

and the sensuality of emotions

are spent?

Isn't the sea, ever angry,

that moved into your eyes?

Can you only swing on its waves?

Sweep my fear

far away

like the carcass of an octopus

BLUE! 


Cravata lui Villon
1.100 Ft
Attila F. Balázs

Balázs F. Attila (Balázs Ferenc Attila) (Marosvásárhely, 1954. január 15. –) költő, prózaíró, műfordító, szerkesztő, lap- és könyvkiadó, a pozsonyi Szőrös Kő című irodalmi folyóirat kiadója.

Cravata lui Villon, (versek Ildikó Gábos és Serban Foarţă román fordításában, Gheorghe Grigurcu előszavával. Tipo Moldova 2013


Luna pe cale de a se ȋneca
1.100 Ft
Attila F. Balázs
Balázs F. Attila (Balázs Ferenc Attila) (Marosvásárhely, 1954. január 15. –) költő, prózaíró, műfordító, szerkesztő, lap- és könyvkiadó, a pozsonyi Szőrös Kő című irodalmi folyóirat kiadója.
Luna pe cale de a se ȋneca, novellák Foarţă-Gábos Ildikó fordításában, Nicolae Coande tanulmányával. ARC, Chisinau, 2014

Minimal
1.100 Ft
Attila F. Balázs

Balázs F. Attila (Balázs Ferenc Attila) (Marosvásárhely, 1954. január 15. –) költő, prózaíró, műfordító, szerkesztő, lap- és könyvkiadó, a pozsonyi Szőrös Kő című irodalmi folyóirat kiadója.

Minimal (versek portugál nyelven José Eduardo Degrazia és Carolina Degrazia fordításában), Editora Aty, Porto Alegre, Brazilia, 2013


Missa Bestialis
1.100 Ft
Attila F. Balázs

Balázs F. Attila (Balázs Ferenc Attila) (Marosvásárhely, 1954. január 15. –) költő, prózaíró, műfordító, szerkesztő, lap- és könyvkiadó, a pozsonyi Szőrös Kő című irodalmi folyóirat kiadója.

Versek Mircea Petean román fordításában


Zöld Péter Batthyány Ignác erdélyi püspökhöz írt jelentése
1.200 Ft
Zöld Péter / Bibliotheca Moldaviensis

A moldvai csángóság történelmét, kultúráját, néprajzát bemutató sorozatunk következő darabja Zöld Péter csángóság sorsáról, életkörülményeiről írt levelét adja közre 1781-ből. A bevezető tanulmány Szőcs János munkája; Zöld Péter életét és munkásságát méltatja. A kötet kétnyelvű.


A Tekijai Boldogasszony / Majka Božja Tekijska / Maria Schnee bei Peterwardein
1.200 Ft
A Petrovaradin melletti Tekijára zarándoklók kézikönyve / Berti Johann

Hasonmás kiadás

Jelen háromnyelvű kiadványunkat (A Tekijai Boldogasszony; Majka Božja Tekijska; Maria Schnee bei Peterwardein. Petrovaradin, 1938) Berti Johann német nyelven írta, s ebből készültek a fordítások. A könyveket az egyházi kánon szerint az egyházmegye testületei hagyták jóvá. E műveket a jövőben az egyháztörténet és a néprajz, illetve a folklór kutatói tanulmányozhatják. Most csak azt említem meg, hogy Berti Johann zarándok kézikönyvének megjelenési éve – 1938 – nem köthető semmilyen évfordulóhoz. A többnyelvű kiadványoknak az adott időszerűséget, hogy a királyi Jugoszláviában ekkor tetőzött a konkordátumválság. (Pastyik László)


A Madárlány Erdélybe repült
2.990 Ft   1.495 Ft
-50%
The Bird Maiden flew to Transylvania / Sisa Béla / A Szent Korona öröksége

Sisa Béla a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vezető munkatársa, aki évtizedek óta foglalkozik népi műemlékek felmérésével, megmentésével és helyreállításával. Emellett a Kárpát-medence különleges ábrázolásait is kutatja. Ezúttal az erdélyi Magyargyerőmonostor templomának talányos koraközépkori domborművével, a kígyókat szoptató nőalakkal, az ún. Madárlánnyal foglalkozott, felkutatva és képileg dokumentálva európai rokonábrázolásait a mediterrán világban, Krétától kezdve Itálián át Franciaországig. Jelen könyvében emellett részletesen bemutatja koraközépkori építészetünk egyik legszebb alkotását, a magyargyerőmonostori templomot és néhány vele rokon nemzetségi monostortemplomot is.  


Emlékek ura - Pán spomienok
1.500 Ft
Vilikovský, Pavel / Bilingvis

Elbeszélések magyar és szlovák nyelven a kétnyelvű sorozat következő kötetében.


Poezii - Versek
1.500 Ft
George Vulturescu / Bilingua

A román költő versei két nyelven olvashatóak, magyarul és románul.


Poezii - Versek
1.500 Ft
Ioan Nistor / Bilingua

A román költő versei két nyelven olvashatóak, magyarul és románul.


Versek - Poezii
1.500 Ft
Balázs F. Attila / Bilingua

A marosvásárhelyi születésű költő, Balázs F. Attila verseit olvashatjuk magyar és román nyelven. Balázs F. Attila (Balázs Ferenc Attila) (Marosvásárhely) költő, prózaíró, műfordító, szerkesztő, lap- és könyvkiadó, a pozsonyi Szőrös Kő című irodalmi folyóirat kiadója. A ditrói Matematika - Fizika Líceumban érettségizett (1973). Ezt követően Gyulafehérváron a Római Katolikus Hittudományi Főiskolán folytatta tanulmányait, majd Bukarestben szerzett könyvtárosi és műfordítói diplomát. Tizenhárom évig a csíkszeredai Megyei Könyvtár könyvtárosa. 1990-ben Szlovákiában, Felvidéken telepedett le. 1990 és 1992 között a pozsonyi Szabad Újság szerkesztője, a Szlovák Rádió magyar adásának és a pozsonyi Új Szó című napilap munkatársa.


Hungarian Golgotha in the Southern Parts 1944-45
1.500 Ft
Exhibition catalogue / Dr. Bank Barbara - Cseresnyésné Kiss Magdolna (szerk.)

A második világháború végén, 1944–45-ben brutális támadás érte a magyarságot a Délvidéken. A Tito partizánjai vezényletével végrehajtott, több tízezer ártatlan magyar áldozatot és még több kifosztottat, lágernyomorítottat eredményező népirtásról hosszú évtizedekig még beszélni sem lehetett. Mi vezetett el idáig, mi történt ebben az időszakban, az ártatlanoknak miért kellett meghalniuk, hogy "biztosítsák a térség délszláv jellegét".

Kiállításunkkal emléket szeretnénk állítani azoknak a délvidéki ártatlan áldozatoknak, akiket 1944-45-ben a szövetséges hatalmak egyike, Jugoszlávia fegyveresei, a titói kommunista rendszer partizánjai öltek meg brutális kegyetlenséggel. Az áldozatok nagy részének nincs emlékműve.

A Délvidéki Magyar Golgota 1944-45 kiállítási katalógusának angol nyelvű változata.


Zenta 800
1.500 Ft
(1216-2016) / Tari László - Fodor István - Szűgyi Ferenc (szerk.)

Elkészült a Zentai Történelmi Levéltár legújabb (ünnepi) kiadványa, melyet Zenta város első írásos említésének 800. évfordulójára állítottak össze és az alábbi személyek közreműködése nélkül nem, vagy csak nagyon nehezen jött volna létre: Tari László (szöveg), Kávai Mucsi Katalin (lektor), Beszédes István (műszaki szerkesztő), Predrag Popović, Balassy (Szőcs) Ildikó, Harmath Đorđević Timea (fordítás).

A négy nyelvű (magyar, szerb, angol, német), 16 oldalas, teljesen színes album...bővebben

 


Casanova átváltozásai - Premeny Casanovu
1.600 Ft
Balázs F. Attila / Bilingvis

Válogatás a szerző novelláiból magyar és szlovák nyelven. A visszafogottság a Casanova átváltozásainak egyik alappillére, a megközelítés mindig szőrmentén történik, s a szerző sokkal inkább az elhallgatással akar hatást kifejteni, mint a szókimondással. A Casanova átváltozásainak szövegei igazi művészi ékszerek, azt a gondolatot ébresztik bennünk, hogy a szerelem a legerősebb motiváció, az élet magja, az idő mosolya, mert mivel határok és mérlegelés nélkül kínálja az embernek a halhatatlanság és gazdaság piciny darabját, és a szív tüzei felgyúlnak minden megosztott érzelemmel. (Ion Deanconescu)


Lámpaoltás - Zhasínanie svetiel
1.600 Ft
Jitka Rožňová / Bilingua

A kétnyelvű verseskötet Jitka Rožňová, a kiváló nyitrai költőnő, egyetemi tanárnő és főszerkesztőnő verseit tartalmazza, kiváló fordításban és a versek hangulatához illő fényképillusztrációkkal.Részletes keresés